HTML

Deansdale

Férfiszféra: antifeminizmus, nőzés, satöbbi. Ja, és táplálkozás.

Utolsó kommentek

Nyelvészkedjünk

2016.03.27. 12:45 Deansdale

Magyarországot valamiért mindenki más olyasmi nevekkel illeti, mint ungarn és hungary. Viktorunk állítólag egyszer megjelentette a weblapján, hogy "az országnév, Hungary is azt jelenti, hogy „a hunok földje”". Erre rögtön lecsaptak a regresszív magyarellenesek - jobb az ilyesmit csírájában elfojtani, mielőtt még elterjed. Szerintük a hungary a török "onogur" szóból ered.

Hasonlítsuk össze a két elméletet.

A magyar néphagyomány a hunoktól eredezteti a magyarságot, illetve rokonoknak tartja a két népet. Hunor-Magor, Árpád Attila egyenes leszármazottja volt, ésatöbbi. Namármost hun nyelven a hungary vagy ungarn elég könnyen értelmezhető dolog: a "gar" gyök a "kör" egyik változata, olyan szavak gyökere, mint a görbe, gyűrű, gurul, ugar, ésatöbbi. Ebben a minőségében azt is jelenti, hogy jól elhatárolható, esetleg bekerített terület (kar-ám, ker-ít, ugar, gyűr-űbe fog). Ez több magyar városnevünkben is szépen megjelenik, pl. az Eger és a Győr egyértelműen innen származik. (Azt most ne boncolgassuk, hogy miért van magyar városoknak hun eredetű neve.) Innen már nem nehéz kitalálni, hogy ha annakidején valami vadidegenek megkérdeztek egy hunt, honnan jött, mi az országa neve, akkor azt válaszolhatta, hogy HUN-GAR. Hun-kör, vagyis Hunföld. Becézgethetjük Hungyőrnek vagy Hunegernek is, csak a vicc kedvéért. Ha egy történetíró ezt feljegyezte, akkor rendben végezte a munkáját, hiteles adatokat jegyzett le a más országból érkezett idegenekről.

Az onogur szó elméletileg török eredetű, hivatalos források szerint az "5-6. században törzsszövetségben élő bolgár-török népek összefoglaló neve". Ez a törzsszövetség a Fekete-tenger partján élt és a magyarok nem voltak tagjai. Namármost akár a hivatalos verziót nézzük és finnugornak hisszük magunkat, akár a valószínűbb változatot alapul véve afféle őslakosoknak tekintjük itt a magyarságot, a magyar népet a bolgár-törökökkel összekeverni mindenképpen hülyeség. Egy mégoly botkezű történetírót is azonnal picsán rúgott volna a főnöke, ha az európát végigverő magyarságot összetéveszti egy 3-400 évvel korábban, 1000 km-el odébb élt bolgár-török törzsszövetséggel. Igaz ez akkor is, ha elméletileg az Etelközből pont a magyarok zavarták ki a bolgárokat - ami kizárólag akkor lehetne érvényes, ha finnugorok lennénk, ami ugye enyhén szólva is kétséges. Ettől függetlenül nincs az a kretén történetíró, aki úgy gondolja, hogy egy törzsszövetséget szétverő, és a helyére beköltöző népcsoport onnantól kezdve az elzavart csórók nevén futna tovább. Az akkori magyaroknak semmi oka nem lett volna onogurként hivatkozni magukra, tehát ilyesmi alapja nem lehetett a feltételezett félreértésnek. Ráadásul a nyugat-európai történetírásnak sokkal több oka van jól ismerni a magyarokat, mint az onogurokat. Valószínű, hogy a Dunától nyugatra szinte semmit nem tudtak az onogurokról, akik a Volga mentén tobzódtak, viszont jó okuk volt közelről ismerni a magyarokat, akik a kalandozásaik során a mai Spanyolország területéig jutottak. És ők biztos nem mondták magukat bolgár-töröknek... Még ha előtte létezett is volna olyan szélütött idióta, aki a magyar területeket összetévesztette volna az ezer kilométerrel odébb és 400 évvel korábban létezett Onoguriával, a magyarokkal való találkozáskor gyorsan kigyógyult volna a tévedéséből.

A helyzet tripla-extra iróniája, hogy a minden hájjal megkent nyelvtudorok szerint az onoguria alapú nép- és országnév elejére a franciák toldották a H betűt, mégpedig azért, mert a magyarok életmódja annyira hasonlított a hunokéhoz. Vagyis, kapaszkodjunk, a hivatalos magyar nyelvészi-történészi verzió a témáról úgy hangzik, hogy a franciák összetévesztettek minket az onogurokkal (bolgár-törökökkel), és csak azért tettek egy H betűt a nevünk elé, mert úgy vélték ezeknek a bolgár-törököknek az életmódja nagyon hunos.

És ezek az emberek képesek a másik elméletet szapulni, ami szerint a hunok azt mondták az idegeneknek, hogy hunföldről jöttek, és ezért lett az ország neve hun-gar. Ezek az emberek hülyének nézik a miniszterelnököt és mindenki mást is. Magas lóról oktatgatják ki a máshogy gondolkodókat, mégpedig ilyen légvárakra hivatkozva. Hajmeresztő. Igen nagy magabiztossággal adják elő a zagyva és bizonytalan hülyeségeiket; nézzünk pár részletet az Orbán Vikire rápirító szakértőtől:

A magyarok talán tagjai voltak e törzsszövetségnek, de az is lehet, hogy egyszer csak ott bukkantak fel, ahol korábban az onogurok voltak, és így ragasztották rájuk a nevet.

Az ilyesmi bárkivel megeshet! Miután a germánok elfoglalták germániát, ööööö... izé... Miután a britek elfoglalták britanniát... Nem, ez kizárólag a magyarokkal esik meg, hogy miután elfoglalták onoguriát, mindenki más onoguroknak kezdte hívni őket, és ebbe ők beletörődtek. Még a hunos életmód miatti H betű miatt sem tiltakoztak, mert ezek a magyarok már csak ilyenek.

A letelepedett európaiak nem igazán igazodtak ki az időnként rájuk törő nomád népek között: a hasonló életmódot folytató, gyakran változó politikai viszonyok között nem is alakultak ki mai értelemben vett népek, csak alkalmi politikai szövetségek.

Vagyis az európaiak olyan kretének voltak, hogy a kalandozásaink évtizedei alatt egyetlen egyszer sem kérdezte meg senki, hogy kik is vagyunk. A magyarság pedig nem is volt nép, csak afféle... "politikai szövetség", amit nem is lett volna értelme a saját népnevével illetni, jó volt neki egy 400 évvel korábbi törzsszövetség neve, amit szétvert. (Nem is értem az amerikaiakat miért nem valamilyen indián névvel illetjük, elvégre ~400 éve ők verték szét az indián törzsszövetségeket.)

Ez a név aztán elterjedt szerte Európában, egyik legősibb formájában a németből ismerjük: Ungarn (az n már német képző).

Vagyis az "onogur" szó legősibb európai formája az un-gar volt (az n német képző nélkül). Nem vagyok avatott szakértője a német nyelvnek, de feltételezem, hogy az n képző ebben a szövegkörnyezetben az adott helyről érkezőt szimbolizálja, vagyis az ungar-n hozzávetőleges jelentése ungar-ból érkezett, ungar-i. Kövezzenek meg, de ez engem sokkal inkább emlékezetet a hungar szóra, mint az onogurra.

Csak mint érdekességet szúrom közbe, hogy ha a feltételezett akkori hun-magyarok a maihoz egy kicsit is hasonlóan ragozták a szavaikat, akkor igen könnyen megeshet, hogy a hungar-ból érkezett emberekre azt mondták: hungari. (Aki Bugacról jött az bugaci, aki Hungarról jött az hungari, nyilván.)

a magyarok és a hunok egyaránt keletről érkező lovasnép voltak, könnyen keverhették őket

Ezek a nyugat-európaiak fantasztikusan hülyék lehettek, ha mindenkit mindenkivel összekevertek, akkor is ha ezer közvetlen alkalmuk nyílt megkérdezni, hogy tulajdonképpen kik is vagyunk. Na és persze ha európába betör egy hunszerű nép, akkor azokat elsősorban a 400 évvel korábbi fekete-tengeri bolgár-törökökkel tévesztik össze és onnan vesznek nevet hozzájuk, a H betűt csak hozzáhunosítják, ugye. Világos, mint a vakablak.

Látható tehát, hogy a Hungary elnevezés nem jelenti azt, hogy a ’hunok földje’.

Ez ebben a formában abszolút nem igaz, ugyanis a hun-gar hun nyelven pontosan ezt jelenti, minden kétséget kizáróan. A kérdés csak az, hogy a külföldiek a hun nyelvből vették át ezt a szót, vagy tényleg összekevertek minket a bolgár-törökökkel, és onoguroknak neveztek, amit mi elfelejtettünk kijavítani náluk.

A miniszterelnököt megtéveszthették az olyan internetes források is, mint például az Online Etymology Dictionary Hungary szócikke.

Az a hülye angol etimológiai szótár a hun nyelvet veszi alapul, ami a magyar eredetmítosz szerint tulajdonképpen a magyar nyelv. Nem tudják, hogy nem azt kellene alapul venni, hanem a finnugorista nyelvészeink okoskodását.

239 komment

Címkék: magyar

Nyers Fa 2016.03.28. 13:07:35

@Conchobar: a cseheket mindenki cseh-nek hívja, ők maguk is. Furcsamód minket a tőlünk keletre fekvő népek hívnak magyarnak. Pedig kicsivel nagyobb rálátásuk van a származásunkra mint a nyugatiaknak.

Conchobar 2016.03.28. 13:18:33

@Nyers Fa: "a cseheket mindenki cseh-nek hívja" - Majdnem mindenki. Kivéve a németeket (Böhmen) és az angolokat (bohemians). Ebben az egészben az a figyelemreméltó, hogy a csehek németek szomszédai és a 900-as évektől kezdve alattvalói. A többi nép a csehek önelnevezését vette át (nyilván akkor, mikor először találkozott vele), maguktól a csehektől. A szomszédos szláv nyelvekben is él a 'magyar' megnevezés (az ugorszki mellett)

bölcsuhu 2016.03.28. 13:20:41

A rosszindulat már ott rajtakapható a finnugrászainkon, amikor a nyelvcsaládot elnevezték! KI hallott már olyanról, hogy ne a jelentősen legnagyobb nép nyelvéről nevezzék el, hanem az annál jóval kisebb, jelentéktelenebbekről?
Mivel az emberek az irásbeliség előtt már tíz és százezer évekkel beszéltek, a nyelvek is rég kialakultak. Viszont i.e 10.000 évvel Európa északi felét majd az Urálig egy jégpajzs borította már több ezer éve, mig Szibériában bár nem volt jégpajzs, de fagyott volt a talaj, a mai tundrához hasonlóan. Egyik sem volt alkalmas az ember tartós ottani életéhez. Ergo, az akkori eurázsiai sa kb. 50 szélességi fok alatti zónában vészelte át az utolsó eljegesedési szakasz pár ezer évét. Csak a jég olvadása után kezdett újra talaj kerülni a sziklákra (Svédországban az útátvágásoknál jól látható, hogy a a gránit fölött nincsenek üledékes kőzetek, mert azokat letarolta jég, az utóbbi 9-10.000 év alatt lerakódott talaj) amiben a növényzet újra letelepedhetett, majd az észak felé vonuló állatok (rének, mamutok, stb) és az őket követő vadász törzsek.
Ergo, ezek a törzsek nem ott fent kezdtek el beszélni, hanem jóval délebbre s ott ragadhatott rájuk/alakulhatott ki - pl. a Kárpát-medencében, vagy Kaukázusban, Közép-Ázsiában, stb. - a nyelvszerkezetük, szókincsük, szomszédsági alapon , genetikai háttér nélkül. A tízezer évnyi külön élés meg nyilván csak a nyelvi hasonlóság gyökereit hagyta meg, a rárakódottak meg már különböznek.
Személyszerint a Kárpát-medencei őshonosságot tartom a legvalószinűbbnek, a hunok, avarok, stb. lehetnek a korább eltávozottak utódai is, akik pont emiatt probléma nélkül tudtak újra beilleszkedni az itt talált őslakosok közé.
Az viszont biztos, hogy mivel az írásbeliség elég késői (a rovásirásos emlékek eltűntek), videó meg még nem volt, gyakorlatilag soha senki sem fogja megtudni a tényléeges valóságot ebben a témában, a többi meg csak spekuláció.

Nyers Fa 2016.03.28. 13:20:52

@whoamiohmy: soha senki nem mondta, hogy a finn meg a magyar rokon népek. Vannak a nyelvünkben azonos elemek, ezért hívják ezt finnUGOR NYELVcsaládnak. Csak nyelvrokonság, ahol mi képviseljük az ugor oldalt.

Barbaarb 2016.03.28. 13:26:10

@KalmanBlog:

Szerintem távolra nem csak úgy önfejű kalandozásból jutottunk el, hanem felfogadottakként. Az is lehet, hogy minden összerabolt érték a miénk maradhatott, csak épp megérte X királynak, hogy Y királyt zaklassuk.

Deansdale 2016.03.28. 13:27:18

@Nyers Fa:

Hadd idézzem egy korábbi kommentemet:

"
A hajamat mereszti ahogy itt egyesek úgy tesznek, mint ha nem lenne általános- és középiskolai kötelező tananyag, valamint az MTA és a hivatalos állami szervek közös álláspontja, hogy a magyarság finnugor eredetű, az urál mellől indult népcsoport, ami a honfoglalással jött be ide. Mi a tökömért tesznek egyesek úgy (nem rád gondolok), mintha ilyet soha senki nem állított volna???

orszaginfo.magyarorszag.hu/informaciok/tortenelem/magyartortenelem/arpadhazi.html
"

Komolyan mondom beszarok rajtatok, és ezért is nem veszek már részt a vitában, mert semmi értelme.

Conchobar 2016.03.28. 13:30:48

@Nyers Fa: "Furcsamód minket a tőlünk keletre fekvő népek hívnak magyarnak" - A szlávok nem annyira (a lengyel és orosz vengerszkij mellett az ukrán és a mondani szomszédos szlávok nyelvében létezik az ugorszki is, a 'magyar' mellett. Az idők során megismerték és átvették a mi önelnevezésünket (is). Ők is, meg a németek/osztrákok is ('Magyaren'). Az (oszmán-)török nyelvbe az önelnevezésünk vélhetően a Hunyadi-időkből került. Ez újkeletű lehet. Az üzbégek és a kazahok nyelvébe a megnevezés az oroszoktól kerülhetett át. A keleti, török nyelvű népek látóköréből évszázadokra kiestünk, akik egykor a magyarok szomszédai voltak (kiestek az egykor Volgánál maradt magyarok is), így aztán új elnevezéssel illetnek bennünket

Conchobar 2016.03.28. 13:36:22

@Nyers Fa: "ezért hívják ezt finnUGOR NYELVcsaládnak. Csak nyelvrokonság, ahol mi képviseljük az ugor oldalt." - Nem is akárhogyan képviseljük, hiszen jó pár nyelvben így (is) hívnak bennünket. Szláv nyelvben, ami azért fontos, mert ők (a nyugat-európaiakkal ellentétben) a szomszédaink voltak és huzamosabb ideig

Conchobar 2016.03.28. 13:42:43

@bölcsuhu: "Személyszerint a Kárpát-medencei őshonosságot tartom a legvalószinűbbnek, a hunok, avarok, stb. lehetnek a korább eltávozottak utódai is, akik pont emiatt probléma nélkül tudtak újra beilleszkedni az itt talált őslakosok közé" - Beilleszkedni?! A Kárpát-medencében nem a magyarok voltak azok, akiknek illeszkednivalója akadt. Létszámban, katonai és politikai erő tekintetében ők maguk voltak az origó, amelyhez mások illeszkedtek (a honfoglalás idején is, és későbbiekben is: besenyők, kunok, jászok)

bölcsuhu 2016.03.28. 13:44:04

@Szarvaska: nem kell mindent szószerint venni amit Raskó állít!
A minták száma igencsak csekély és véletlenszerű. Ha ma csinálsz egy közvéleménykutatást bármilyen témában egészen más eredményt kapsz a Rózsadombon mint a VIII. kerben, vagy Szabolcsban!
Amúgy, ez a férfi utód probléma egy nagy genetikai blöff, ugyanis az Y kromoszóma mutációs nyomain alapul statisztikai számitások révén, ahogy női vonalon a mitochondriális DNS-en a női. Csak azok a vérvonalak jönnek számitásban,a hol századokon, évezredeken át egy férfinak minden generációban van fiú utódja, illetve egy nőnek lányutódja. A többiek kiesnek. Mitől lenne kevésbé magyar az a férfi akinek csak lányai születtek, mint az akinek fia is? S ha nincs ilyen utóbbi, akkor az a nép sem volt?

Deansdale 2016.03.28. 13:44:23

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY 2:

Jobb meggyőződésem ellenére egyre inkább moderálni fogok, mert már iszonytatóan fáraszt az értetlenkedés és szarkavarás amit egyesek a vita álcája alatt folytatnak. Aki nem érti miről beszélek az valószínűleg nem találkozott azokkal a kommentekkel amik törölve lettek. Ha valaki úgy érzi azért moderáltam mert túl jól érvelt és nem tudok válaszolni, annak egészségére.

bölcsuhu 2016.03.28. 13:45:59

@Conchobar: a jövevények beilleszkedéséről írtam! Beleértve a hunokat, avarokat, honfoglalókat, kunokat, besenyőket, cigányokat, zsidókat, stb.

Barbaarb 2016.03.28. 13:47:38

@Pierr Kardán:

Hát pont genetikailag van bizonyíték arra, hogy őshonosak vagyunk itt. Aztán hogy ez mit jelent a magyarságunkra vonatkozóan, az egy külön vita.

Szerintem legalább akkora ostobaság azt állítani, hogy nem vagyunk a hunok rokonai, mint azt állítani, hogy egyenesági leszármazottai vagyunk.

bölcsuhu 2016.03.28. 13:49:35

@Makkasz: jól megtanultad Budenzéktől a leckét!

Nyers Fa 2016.03.28. 13:55:49

@Conchobar: az angol is a németek is cseheknek hívják őket. Bohémiának csehországot hívják, de ez akkor is rossz példa. Akkor ülne ha az angolok meg a németek azt mondanák, hogy hungáriában élnek a magyarok. Mi meg hungáriaiaknak hívnánk magunkat.

Barbaarb 2016.03.28. 13:57:29

@chrisred:

Na de ha egy ilyen vitában felmerül ez a vonal, akkor azt azért helyesen emlegessük fel.

Conchobar 2016.03.28. 13:58:38

@Nyers Fa: "az angol is a németek is cseheknek hívják őket. Bohémiának csehországot hívják, de ez akkor is rossz példa" - Nem. Böhmen és bohemians

Conchobar 2016.03.28. 14:01:41

@bölcsuhu: "a jövevények beilleszkedéséről írtam!" - Ezt én nem vitattam

bölcsuhu 2016.03.28. 14:02:33

@Conchobar: ahhoz az kellett volna, hogy számbeli többségben legyenek. De ez egyik bejövő nép esetében sem volt így. A tatárok vagy a törökök sem voltak többen mint az itteni lakosság.
A besenyők elől való futás meg egy mitologéma.

Conchobar 2016.03.28. 14:03:06

@Deansdale: "Aki nem érti miről beszélek az valószínűleg nem találkozott azokkal a kommentekkel amik törölve lettek" - Ne aprózd el! Töröld ki mindet és akkor mindenben neked lesz igazad

Deansdale 2016.03.28. 14:05:56

@Conchobar: Ez egy vita a nyelvészetről, amiben nincs sem helye, sem értelme a másik személyét támadni. Úgy látom te ezt nem voltál képes felfogni annak ellenére sem, hogy semmi olyat nem töröltem, ami a nyelvészeti vitához kapcsolódott. Fáraszt a személyeskedésed.

Deansdale 2016.03.28. 14:07:47

@Conchobar: Ja, még annyit, hogy az "aki nem érti miről beszélek" kitétel arra vonatkozott, hogy aki nem érti miért kezdtem moderálni, az valószínűleg nem látta a személyeskedő kommenteket. Nem arra, hogy aki a vitában nem ért velem egyet az hülye. De gondolom ezt megérteni is legalább 4 diploma kellene.

paráznabillegető 2016.03.28. 14:12:09

@whoamiohmy: az a hétezer norman meglehet csak az első hullám volt vilmossal, de hastings után hamar feltornászták a számukat kb húszezer körülire, volt utánpótlás normandiában bőven. pláne, hogy évekig küszködtek még észak angliával, a skótokkal meg a wales-iekkel. közben huncut módon a szász-angol-dán elitet besorolták szolgasorba vagy ha nagyon ellenkezte, akkor kiírtották.

2016.03.28. 14:12:48

@Conchobar: Azért bohemian-nak az angol csak a csehek egy részét nevezi. Akik azon a területen élnek. Olyan, mintha azt állítanád, hogy a székely román....

Conchobarh 2016.03.28. 14:16:30

"A besenyők elől való futás meg egy mitologéma" - Mert miért is? Nem a besenyők váltották a magyarokat Dél-Ukrajna feletti uralomban? Megtartottuk Dél-Ukrajnát is a megszerzett Kárpát-medence mellett? Komolyan azt hiszed, hogy komoly nyomás nélkül elhagyták a tágas Etelközt a legeltetési szempontból jóval szűkösebb Kárpát-medence kedvéért? Nem a besenyők voltak azok, akik jóval nagyobb galibákat okoztak Bizáncnak? Nem a besenyők voltak azok, akikre ellen a kunokat voltak kénytelenek uszítani a bizánciak?

2016.03.28. 14:17:19

@Conchobar: Bohemia, like neighbouring Bavaria, is named after the Boii, who were a large Celtic nation known to the Romans for their migrations and settlement in northern Italy and other places. Another part of the nation moved west with the Helvetii into southern France, which was one of the events leading to the interventions of Julius Caesar's Gaulish campaign of 58 BC. The emigration of the Helvetii and Boii left southern Germany and Bohemia a lightly inhabited "desert" into which Suebic peoples arrived, speaking Germanic languages, and became dominant over remaining Celtic groups. Both Tacitus and Strabo refer to an area as Boiohaemum named after the Boii. The second component of this name is a Germanic word, related to modern German heim, and English "home", so the term means "Boii-home". To the south, over the Danube, the Romans extended their empire, and to the southeast in Hungaria, were Sarmatian peoples.

Deansdale 2016.03.28. 14:21:55

@Conchobarh: Azt hittem sikerült közös nevezőre jutni, de sajnos tévedtem :| Felőlem addig vitázhatsz itt nyelvészeti témákban míg heresérved nem lesz a folytonos billentyűveréstől, eszembe sem jutna moderálni téged. Ezzel szemben mikor engem kezdesz fikázni akkor azért számíts rá, hogy nem veszem jó néven.

Ambultan 2016.03.28. 14:27:33

@Deansdale: De te fikázhatod a másikat ezerrel, ugye fiatal barátom ("De gondolom ezt megérteni is legalább 4 diploma kellene"). Okos ember már nem tudsz lenni

Deansdale 2016.03.28. 14:31:53

@Ambultan: Azért házigazdaként engedtessék már meg nekem csípősen VISSZAszólni miután egy kretén belémköt valami miatt amit ő értett félre. Ráadásul aztán az a kretén folyamatosan visszajár pofonokért, mert ugye az, hogy vitázni hagytam, az lényegtelen, a kötekedést kell folyamatosan újjáéesztenie, mert ő annyira keményfaszú. És csodálkozik, hogy törlöm, meg persze én vagyok a szemétláda.

2016.03.28. 14:39:51

@bölcsuhu: Nagy butaságokat írtál. Ami jelenleg ismert, az az, hogy a Kárpát-medencében a vaskorban pannonok és azalok, valamint kelta törzsek, boiiok, eraviszkuszok,gotinok, aztána betörő szkíták, a római korban a szarmaták telepedtek le, egyik sem tudott magyarul, sem a huntnem ismerte....aztán a hunok elől menekülő gepidák, longobárdok (gótok) jöttek,és csak 567-ben lettek az avarok a terület urai, megverve a germán törzseket. Aztán jöttek a hunok, ami érdekes, hogy a hunok után a szlávok szivárogtak be, nincs nyoma magyar avagy fennmaradó hun írásos, kultúrális emlékeknek...hogyan lehet az, hogy abban a korban, amikor a rómaiak komoly történetírással rendelkeznek , egy, a római határvidéken élő népet nem említenek????
Diaconus a hun időszak után longobárdokat említ...
670-ben jöttek az avarok, aztán leigázták őket a morvák...mivel az avar onogurként van említve , így innen ered a kettős honfoglalás elmélete.
Viszont az onogur türk nép, tehát a türk szövetségbe tartozó bolgártörökök is rokonaik voltak....azaz nekünk is?

Akkor ez azt jelenti, hogy egy kultúrális, nyelvi és rokoni kapcsolat révén, a magyar egy töredéke, nem meghatározó kisebbsége a Fekete-tengertől északra eső területeket benépesítő nomádoknak.....
öngól.

2016.03.28. 14:41:48

@Deansdale: Szerintem meg nyelvészeti témában nem érdemes vitázni veled. Könnyen bebizonyítod, hopgy rokonság van a használt szavak alapján az angol és a magyar között, tehát az angol-szászok is a magyarok leszármazottjai.

Barbaarb 2016.03.28. 14:48:14

@Könnyen elkaptuk, uram!:

"és csak 567-ben lettek az avarok a terület urai, megverve a germán törzseket. Aztán jöttek a hunok"

Biztos, hogy ezt így akartad írni, vagy én értek félre valamit?
Ha a hunok csak sokkal 567 után jöttek, akkor hogyan is találkoztak a Római Birodalommal? Hiszen Attila birodalmának központja a Kárpát-medencében volt.

2016.03.28. 14:49:29

@zriff: Nem mond ellent nekem. Nem írja, hogy a magyarok hunok lettek volna, azt sem, hogy az avarok magyarok lettek volna. Rokonság lehetett a népek között, mint említettem, a bolgártörökökkel is. Ami ugye.....

2016.03.28. 14:54:19

@Barbaarb: Elírtam. 456. 455-ben verték meg a hunokat a gepidák, ezután kiszorultak a Kárpát medencéből.

Deansdale 2016.03.28. 14:55:32

@Könnyen elkaptuk, uram!: Komolyan ennyire nehéz felfogni, hogy nem komálom a vita fölösleges és értelmetlen eltorzítását a személyeskedés irányába? Nem hiszem el, hogy ennyi hülye ember létezik, aki itt 100+ komment tobzódás után még nem fogta fel, hogy a témához azt szól hozzá amit akar, de amint másokat vagy engem kezd személyében fikázni akkor valószínűleg törölve lesz. Azt hittem ez a kultúráltság és civilizáltság egyik fontos alaptényezője, de ezek szerint tévedtem.

commando 2016.03.28. 14:56:53

Hát rá ment közel két óra, míg végigértem a hozzászólásokon. Élveztem! Nem igazán értek a témához, így aztán sikerült teljesen összekeverednem. Sebaj. Köszönet a sok-sok értelmes hozzászólásért és, hogy hellyel-közzel megmaradt a vita a jó ízlés határain belül. Őszinte elismerés a kommentelők tiszteletre méltó tudásáért!

Doryyka 2016.03.28. 14:59:16

Nem lehet, hogy nem ks honfoglalas, hanem hunfoglalas???

2016.03.28. 15:00:22

@Deansdale: Ebben teljesen igazad van. Csak tudd meghúzni a határt, mikor támadnak téged, és mikor a véleményedet. Nem könnyű.

2016.03.28. 15:14:31

@Deansdale: Egyébként a nyelvi alapon való eredetkeresés nagyon veszélyes terület, és sehova sem vezet.
Gondolj bele, mondanád egy skótnak, hogy mivel angolul beszélsz, gaelül meg nem, te angol vagy?

Willkommenskultur 2016.03.28. 15:15:49

Magyarország a legszebb, alig várom hogy hazatérjek.

Deansdale 2016.03.28. 15:17:00

@Könnyen elkaptuk, uram!: Bocsáss meg, ha ki tudja hánytucat barom komment után kissé kevesebb a türelmem fenntartani a cizelláltság látszatát. Nem tudom, kérlek segíts, tényleg túl nagy elvárás valamiféle tisztelet azoktól, akik idejönnek kommentelni? Még ha nem is értenek velem egyet, sebaj, mindenki 100%-ban teret kapott a véleményének kifejtésére - úgy tűnik egyeseknek ez nem volt elég.

Csak hogy szóljak valamit a témához is: az írásomban linkelt nyest-cikk egyetlen grammnyi bizonyítékot sem tartalmaz az onogur elmélet alátámasztására. Azóta sem tett le senki az asztalra semmilyen konkrét bizonyítékot arra nézve, hogy az ungarn ténylegesen az onogur szóból képződött volna. ELMÉLETEK vannak - mindkettőt kifejtettem a cikkemben, és kijelentettem, hogy szerintem az egyik valószínűbb mint a másik. Ehhez képest azok akik semmiféle bizonyítékokkal nem támasztották alá az elméletüket, rutinból mocskolnak engem, amiért szerintük 1. nacionalista turbómagyar vagyok; 2. hülye vagyok és nem értek semmihez; 3. könnyen bizonyítom, hogy rokonság van az angol és a magyar között. Szerinted mi a büdös fityfenéért ne mondjam azt, hogy ez az ellentábor idiótákból áll, akikre fölösleges az időmet vesztegetnem? Ha legalább valaki linkelt volna egy anyagot, vagy akár csak megemlíti, hogy mi bizonyítja az onogur elméletet... De nem.

Tudod valami olyasmire gondolok, hogy Kufár Ignác 13. századi történetíró "a kefekötők históriája" c. művében megemlíti, hogy korábban a magyarokat a bolgár-török törzsekkel keverték, de szerencsésen fény derült a félreértésre és most már mindenki csak kacag a témán. Na erre azt mondanám, hogy oké, bocs, mellélőttem, nektek volt igazatok.

Ahhoz képest, hogy senki nem tett le ilyet az asztalra, olyan nagy mellénnyel nyomulnak egyesek, mint ha nekik rendkívül bizonyított igazuk lenne, én meg fizikai képtelenségeket beszélnék. Valójában minden ellenérv a finnugor elméletre épült, ami papíron maga is csak egy elmélet, nem is bizonyított és nem is bizonyít semmit. Nem tudom érzed-e a helyzet fonákságát.

hillman. 2016.03.28. 15:18:36

Én csak azt nem értem: biborbanszületett konstantin miért nevezett bennünket türknek? több fejezetet is szentel nekünk és a többsége nem hizelgö.

Willkommenskultur 2016.03.28. 15:19:36

@Könnyen elkaptuk, uram!: Ez igaz a pesti zsidók sem magyarok, csak amikor az látszik előnyösnek akkor ragaszkodnak a magyarságukhoz.

Ja és a kárpát medencei népek 99%-ban ugyanolyan génkészletből vannak, mind1 h lengyel, ukrán v. magyar. A lapátfülü püffedtszájú pesti zsidót mégis azonnal kiszúrod egy 100 fős csoportképen.

Ami azt jelenti h a világ legnagyobb kirekesztő rasszistái a zsidók.

Deansdale 2016.03.28. 15:33:14

@Könnyen elkaptuk, uram!: Az eredetkeresés számomra genetika kérdése, amit sokan következetesen félreértenek. Hadd ábrázoljam a problémát egy példával:

Ha ma Japánba bevándorolna az ottani népességhez képest elenyésző számú francia, akik 3 generáció alatt részben kihalnának, részben felszívódnának a japánságban, akkor mit mondanál arról az emberről, aki 300 év múlva azt állítaná, hogy az akkori japánság ősei ezek a franciák voltak?

HA létezett egyáltalán a honfoglalás abban a formában ahogy az MTA elképzeli, akkor is az történt, hogy becsapódott az itteni nagyszámú népességbe egy kisebb rakás szedett-vedett keletről érkezett ismeretlen, akik aztán pár generáció alatt eltűntek és felszívódtak. Nem ők a mi őseink, hanem a nagyszámú népcsoport, ami erdetileg is itt volt.

És hogy honnan veszem ezt? A genetikai kutatások szerint a mai magyarság ~95%-a 4 olyan forrásra vezethető vissza, aki már a kőkorszakban is itt élt. A mai magyarok genetikai ősei a szó legszorosabb értelmében az istállóskői ősember, a szeleta-barlang ősembere, ésatöbbi.

Ez az egész bohóckodás a finnugor eredetünkkel egyszerre szánalmas és nevetséges. Azok az elméletek is hülyeségek, hogy itt ki tudja hányszor kipusztult a teljes népesség, és mindig máshonnan települtek be valakik. De sebaj, végülis elméletekről beszélünk, ütköztessük őket bátran a civilizált vita nevében. Csak ne csináljunk már úgy, mintha én lennék a hülye amiért valószínűtlennek tartom a hivatalos verziót, ami szerint az urál mellett éltünk rénszarvastartásból, mint alig-alig beszédképes, görbelábú mongoloid törzsecske, azután elindultunk dél felé, az utunkon boldog-boldogtalan végigvert minket, folyamatosan menekülnünk kellett, s míg mi közben felőrlődtünk, addig hozzánk csapódtak más lúzer törzsek, akiknek szintén nem volt arrafelé maradása. És aztán úgy érkeztünk meg a Kárpát-medencébe, mint egész európát végigverni képes, egységes lovasnemzet. Nézhetsz hülyének, a hivatalos történetírásunk ezt állítja, ez van a magyarország.hu-n és az iskolai tankönyvekben is. És mi erre a "fő bizonyíték"? A finnugor nyelvi rokonság. Ha nem lennék ennyire lefáradva ettől a hülye vitától most fetrengenék a röhögéstől.

zriff 2016.03.28. 15:46:39

@Deansdale: Csak jó tanácsként, de a willkommenskultur legutóbbi hozzászólását jobb lenne törölni, mert nagyon támadható.

bölcsuhu 2016.03.28. 16:02:45

@Könnyen elkaptuk, uram!: csak elfogult, demagóg felfogással lehet elképzelni, hogy a Kárpát-medence csak akkor népesült be amikor jöttek valakik. A valakik mind eltűntek, míg az őslakosság már keveredve de helyben maradt, nyelvét, szokásait jórészt megtartva. Bőven volt hova elhúzódni a vándorok elől és ott átvészelni akár évtizedeket is. A szlávok = rabok/rabszolgák, ergo a rómaiak idején nem népet, nyelvet, hanem társadalmi státuszt jelentett, ebbe mindenki belefért, aki nem volt a rómaiak számára fontos. Amúgy is, a medence északi, észak-keleti része teljesen kimaradt a fennhatóságuk alól. A többi migránsnak meg nem volt írásbelisége, de hang vagy képrögzítője sem, élvezem hogy mennyire képesek egyesek mindent szentírásnak venni amit egy egykori írástudó pergamenre vetett! Mi lenne ha valaki Magyarország mai állapotát száz év múlva Scheppele, Appelbaum, Bartus, stb. írásai alapján akarná megismerni: tomboló nácizmus, rasszizmus, antiszemitizmus, fideszes diktatúra! Miből gondoljátok hogy az ókori, középkori krónikások kevésbé voltak elfogultak, prostituálódottak mint a maiak? Az emberi természet fikarcnyit sem változott az idők során.

bölcsuhu 2016.03.28. 16:08:37

@aeidennis: nem gondolod, hogy túlságosan is fétisizáljátok és persze sajátos módon értelmeztek, a saját szájízetek alapján mindent ami a múltban történt? Hiszen még az utóbbi félszáz-száz évben történtekről sincs tiszta képünk (pedig van bőven róla iromány fénykép, film, video, hangfelvétel) , nemhogy arról, hogy mi volt több száz vagy több ezer éve! Dogmákat hoztok létre és mindenkit hülyének néztek, aki nem ért velük egyet. Hátrébb az agarakkal okoskák, hagyjatok helyet a józan észnek is!

bölcsuhu 2016.03.28. 16:12:04

@hillman.: s azt érted, hogy miért vannak rémtörténetek nyugatok a hunok meg a magyarok kalandozásairól? Hogy kellett volna írniuk egy félelmetes ellenségről? Ma sem ír másként valaki arról akitől fél!

val 2016.03.28. 17:56:23

@bölcsuhu: "élvezem hogy mennyire képesek egyesek mindent szentírásnak venni amit egy egykori írástudó pergamenre vetett! Mi lenne ha valaki Magyarország mai állapotát száz év múlva Scheppele, Appelbaum, Bartus, stb. írásai alapján akarná megismerni: tomboló nácizmus, rasszizmus, antiszemitizmus, fideszes diktatúra! Miből gondoljátok hogy az ókori, középkori krónikások kevésbé voltak elfogultak, prostituálódottak mint a maiak? Az emberi természet fikarcnyit sem változott az idők során."

Az összehasonlítást értem, jó is, viszont ne feledjük, hogy akkoriban az írást nem a félretájékoztatás, a pénzcsinálás és a seggnyalás eszközének tekintették, azon egyszerű oknál fogva, hogy a népesség nagy része analfabétákból állt, az írásnak nem volt manipulációs értéke, tömegtájékoztatás nem létezett, a hírek lassan -általában négy lábon- terjedtek. Az általad említettek abban a korban nagyon hamar éhen vesztek volna.
Ettől eltekintve igaz amit írsz és ezért mondják, hogy egy forrás nem forrás.
De a forrás nélküli puffogtatások inkább a kabaré kategóriába tartoznak.

Lajos Balatoni 2016.03.28. 17:59:02

Kár vitázni, főleg személyeskedni emiatt az írás miatt. Bonyolult, zavaros lett, a szerző szándéka nem világos.
Feltételezem, hogy vannak sokkal jobb írásai ennél.

whoamiohmy 2016.03.28. 18:34:06

@Deansdale: félreértesz. Pont, hogy nem gondollak hülyének, sőr, rendkívül intelligens és kivételesen jól tájékozott embernek tartalak, és pontosan ezért gondolom, hogy a további vita értelmetlen. Ezt az eszmecserét úgy 5-6 évvel ezelőtt kB. 10 internetes fórumon kB. 15-20 emberrel zavartam le és minden esetben ugyanarra a következtetésre jutottam: ha az illető nem hajlandó belátni ennek a nézőpontnak a nyilvánvaló ellentmondásait, akkor az emberke ezt meggyőződésesen vallja, vagyis észérvekkel meggyőzhetetlen. Emiatt pedig értelmetlen időt és mentális energiát fektetni a további vitába.

De csak a gondolkodás kedvéért itt egy érv: azt írod, hogy a magyar kultúrát egyetlen itt állomasozó hatalom sem tudta "felkarcolni". Ehhez képest római betűkkel írsz a német reformáció által elterjesztett könyvnyomtatás írástechnikai elvei alapján, a szókincsed egy jelentős része török, egy javarészt a német jogrend és politikai rendszer szinte szolgai másolasa alapján működő országban, angolszász technológiára alapozott számítógépről amit valószínűleg Kínában gyártottak szintén angolszász szabadalmak lopásával. A vallási-kulturális háttered és erkölcsi gondolkodásmódod részben a római katolikus, részben a német református, részben pedig a szovjet szocialista erkölcsben gyökeredzik, ha van a közeledben konyhakert, abban jó eséllyel nő rózsa, tulipán, paradicsom és paprika, amik török közvetítéssel lettek a magyar bioszféra szerves részei. Ha sört iszol, a benne lévő malátát jó eséllyel nem erről a kontinensről származó gombák érlelték, ha bort, az lehet, hogy spanyol, argentin vagy ausztrál. És oké, hogy ezek az elmúlt 50 évben felgyorsultak, de azelőtt is volt rendesen cserélődés a kultúrák között.

Én a magam részéről tényleg befejeztem ezt a témát.

nevetőharmadik 2016.03.28. 18:56:26

Varga Csaba könyveit és okfejtéseit egészen kedvelem (főleg a koraiakat, a késeiek már az én ízlésemhez nem elég tárgyilagos hangulatúak), elsősorban a matematikai és logikai megközelítése miatt, amit szerintem lelkiismeretes tudós akkor sem söpör le az asztalról, ha amúgy a finnugor elméletben hisz.

Ami engem ebben a kérdéskörben roppantul zavar, hogy a "hivatalos" verziót megkérdőjelezők jelentős része nem azért kutatja vagy műkedveli az alternatív elméleteket, hogy az igazságot derítse ki, hanem hogy egy dicső múltat fölépítsen azért, hogy a jelenlegi, jövőkép nélküli tehetetlensége és tehetségtelensége felett érzett frusztrációját tompítsa. Így aztán az értékelhető gondolatok keverednek a délibábos mítoszokkal és összeesküvés-elméletekkel, amikre politikai vallás is épül. Így nehéz. Ráadásul akár tetszik, akár nem, akár ez a verzió igaz, akár a másik, a jövőnk nem a múltunkban van.

Éhes ló 2016.03.28. 19:07:54

Kitűnő post.
Köszönöm!

Hungarofil 2016.03.28. 19:24:57

@graphics: Mátra - Bükk vidékén az Aba nemzetség telepedett le, alakíthatott vármegyét. Az Abák a király közeli rokonságához tartoztak. Mostanában kabaroknak tartják őket, amire nem érzek még elég bizonyítékot...XIII. századi forrás említi a kunok bélháromkúti apátságát, (Bélapátfalva), ezzel kb. egy időben Anonymus Gestájában kunok szerepelnek a kazárok vagy kabarok helyett pld. Kijevnél...Tehát az Abáknál tovább élt a különbözőség tudata a magyaroktól, a honfoglalás után még 300-350 évvel is. Lehet, hogy ez a XIII. századi "kun" tudat még ennek a népességnek a (kazáriai) hun eredetét takarja...A hegyvidéken ezért is őrződhetett meg jobban a pogányság...

Deansdale 2016.03.28. 19:27:48

@whoamiohmy: Akkor legalább hívd fel a figyelmem azokra az ellentmondásokra, ne hagyj már hülyén meghalni :) Egyelőre ott tartok, hogy a finnugor álláspontnál ellentmondásosabb elméletet még elképzelni sem tudnék. Az egyetlen valóban kézzelfogható tartalom az egész elméletben a pártucat szónyi egyezés a nyelveinkben, amire viszont ezer más magyarázat lehetséges ahelyett, hogy az ősmagyarok az uráltól indultak volna.

Na várj, a nyelvet ne téveszd össze a leírásának a módjával, meg a kultúrát a technológiával. István idején, és még utána sokáig - aztán a habsburgok idején megint - igen erősen irtották minden emlékünket, különösen a múltunkra vonatkozó írásos anyagokat. Ez a magyarság egyik tragédiája, és tulajdonképpen a fő oka ennek a vitának is. Ránk erőltették a latin ABC-t, oké, de ettől a magyar nyelv egysége és logikája nem szűnt meg. A szóbokraink közül sok megmaradt és ma is érthető.

A felkarcolásról - ami alatt láthatóan nem ugyanazt értetted, mint én - annyit, hogy többszáz évig latin meg német volt a közigazgatásunk nyelve, és ha alaposan megnézed, mégis csak jövevényszavakat bírtak nálunk hagyni, nem is túl jelentős mennyiségben. Nem beszélünk félig németül, ahogyan a mai angolok félig normannul beszélnek. Az angol nyelv pontosan az a katyvasz, aminek a magyart is képzelik egyesek, de a magyar abszolút nem ilyen. Ez a kultúránk egységére bizonyíték.

"a szókincsed egy jelentős része török"

Ezt pontosan a magyar nyelv belső egységessége miatt tartom elfogadhatatlan tévhitnek. (Ami, remélem világos, nem azt jelenti, hogy ne lenne a nyelvünkben egyetlen török jövevényszó sem!!!!!!!!!!!, hanem azt, hogy a szókincsünknek nem a jelentős része török.) Azt addig értem, hogy nem mindenki foglalkozott a gyökrendszerrel, és a hivatalos nyelvészeink szerint a finnugor alapról induló ősmagyarok nyelvéhez mindenki hozzátett valamit, aki csak belénk rúgott, de ez magát a nyelvet OBJEKTÍVEN vizsgálva egyértelműen téves és lehetetlen. Ahogy fentebb már kifejtettem: aki szerint a kerék szót a latinból vettük át, a kerek szót meg a franciáktól, az egy idióta. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de az ilyen szintű megvezetettségre nincs jobb szó. Ugyanez a véleményem arról, hogy a hét napjainak neveit, vagy a számneveinket különböző népektől vettük volna át több évszázad eltérésekkel. Ezek a hihetőség határát erősen súroló elképzelések, amik csak akkor lennének valószínűtsíthetők, ha az ősmagyar nép szó szerint retardáltakból állt volna. Ezt pedig, bár nem vagyok turbómagyar, nem fogadom el.

Egyébként nem örülök neki, hogy a mondandómat direkt sarkítva értelmezed. A fejlett vitakultúrában ismert elképzelés a vitapartner mondandóját annak legerősebb, legjobb értelmezése szerint kezelni, egyfelől a tisztelet jeleként, másrészt nyilván mindkét fél abból profitál a legtöbbet, ha ÉRDEMBEN vitáznak és tényleg komolyan veszik a dolgot, nem csak azt keresik, hogy milyen retorikai trükkel lehetne a másikat minél gyorsabban elsüllyeszteni. Kevés olyan embert ismerek, akikkel nem meddő dolog vitázni, de itt és most talán lehetne ebből valami.

Hungarofil 2016.03.28. 19:30:31

@nevetőharmadik: Varga Csaba és a hozzá hasonló eredeti autodidakták munkáit még akkor sem szabad egyszerűen lesöpörni az asztalról, ha első pillantásra abszolút humbugnak tűnnek...Ezek a hivatalosan "tanulatlan" emberek új kilátókból mutathatnak hasznos képeket, összefüggéseket. Elfogultság nélkül érdemes áttanulmányozni munkájukat.

Hungarofil 2016.03.28. 19:41:24

860. május 8. “…Vuangariorum Marcha…” – “Wangarok tartománya”. Német Lajos Regensburgban kelt adománylevelében. Az elnevezés Sabária és a Répce folyó közt fekvő területen egy birtok határát jelző hegy neveként bukkan fel: “…et inde uwaue in summitatem illius montis, qui dicitur Vuangariorum Marcha…” – “és innen egészen annak a hegynek a csúcsáig, amelyet a Wangarok tartományának neveznek.” Ez az egyetlen forrás, amely az avarokat a magyarok venger népnevének mélyhangzású változatával nevezi meg

bölcsuhu 2016.03.28. 19:41:54

@val: igazad van általában, viszont mindig voltak érdekek és ellenérdekek, s sokszor azok határozták meg az események megítélését. Elegendő elolvasni a magyarok nyugati kalandozásairól írt ottani krónikákat! Kötve hiszem, hogy elfogulatlanok lettek volna!

Hungarofil 2016.03.28. 19:43:35

Kell, hogy komoly kapcsolatunk legyen az onogurokkal, ha több nép is róluk nevezett el bennünket. Hol és mikor?

Hungarofil 2016.03.28. 19:46:00

Vékony Gábor által vázolt többszálú magyarság eredet kezd lassan beigazolódni...

val 2016.03.28. 19:49:58

@Deansdale: "István idején, és még utána sokáig - aztán a habsburgok idején megint - igen erősen irtották minden emlékünket"
Itt gondolom Szent Istvánról van szó. (Ezen a ponton remélem, hogy a szent szó leírása nem égeti az ujjaidat.) Kifejtenéd ezt bővebben? Hogyan irtotta Szent István minden emlékünket?

Deansdale 2016.03.28. 19:52:43

@Hungarofil: i.sz. 500 környékén álítólag az épp arra járó magyarok zavarták szét őket a Fekete-tenger partjainál, de annak még csak nem is a Magyarország felé eső részén, hanem távolabb. Szerintem ez nem ok az összekeverésre, dehát na.

Mellesleg azt nem értem ebben a vitában, hogy még az onogur elméletet hirdetők is nyíltan beismerik, hogy európai népek összetévesztettek minket a hunokkal. Namármost ha ez igaz, akkor miért lenne biztos, hogy a köreikben a mi népnevünk az onogurokkal való összetévesztés eredménye, és nem a hunokkal történő összetévesztésé?

Mivel bizonyítékuk nincs az onogur verzióra, mitől lesz az egyik elmélet tökéletesen bizonyos, a másik meg délibábos hülyeség? A kérdés költői, de egyébként nyilván azért, mert mindenféle hun kötődést csípőből elutasítanak. Olyasmiben csak a szittyaturul turbómagyarok hisznek, tehát még azt sem szabad feltételezni, hogy bár a franciák még szerintük is beismerten összekevertek minket a hunokkal, de az kizárt, hogy a francia hongrie-nek ehhez bármi köze lenne. Vagyis a középkori franciák azért nem tartahattak minket hunoknak (annak ellenére hogy összetévesztettek velük!!!), mert az az ember aki a 21. században a magyarságot a hunokkal köti össze sarlatán. Ez aztán a logika...

Deansdale 2016.03.28. 19:57:29

@val: Máig vitatják, hogy (az egyházzal karöltve) pusztították-e a rovásírásos emlékeket. Az erőszakos térítések tényét ismerve valószínű, hogy igen. István törvényeiben vannak erre vonatkozó sorok, amiket, mint mondtam, máig magyaráznak így is, úgy is.

Hungarofil 2016.03.28. 19:58:44

Elméletem szerint lehetséges, hogy a szlávokkal már Etelköz (Ukrajna) területén is együtt éltünk és onnan hoztuk a jövevény szavak egy részét, de az is lehet, hogy csak a KM-ben történt ez az együttélés. Kérdés, hogy mikor? Az államszervezés szláv szavait mindenképpen a KM-ben kellett átvegyük...még az avar uralom alatt, annak vége felé, vagy csak Árpádék honfoglalása után? - A szlávokat az avarok irányították szervezetten az általuk megszállt területek hegyes-dombos vidékeire. A nagy állattartó legeltetésre, ill. földművelésre alkalmas sík vidéket maguknak tartották meg. A szlávok beilleszkedtek az új államszervezetbe. Centrum: harcos avar elit, finnugor földműves, nagy állat tartó köznép, ill. szláv periféria?

bölcsuhu 2016.03.28. 19:58:48

@val: Hogy mennyiben volt a király szándéka, vitatható, de az fix, hogy a jórészben importált papság tűzzel-vízzel irtotta a pogány emlékeket és a rovásírásos tárgyakat annak tekintették!

val 2016.03.28. 20:05:23

@Deansdale: Valamit vitatni és bizonyítani két különböző dolog.
Ha nincs bizonyíték valamire, akkor -mint fentebb is írtam- jó esetben üres frázis, rosszabb esetben babona.
Ha neked nincs erre bizonyítékod, akkor inkább hallgass, ahelyett, hogy hülyeségeket tényként terjesztesz!

Hungarofil 2016.03.28. 20:06:43

@Deansdale: Az avarokat, (uar-chun), türköket, onogurokat, kazárokat mind hun féle, vagy hun eredetű népnek tartom. Hogy mi mikor, melyik név alatt szerepelhetünk, nem könnyű kinyomozni...

Hungarofil 2016.03.28. 20:10:23

@Deansdale: A magyarok biztos, hogy hun uralom alá kerültek valahol az Ural vidéke és Etelköz között, és a hunok egyik népeként kellett harcoljanak. Tehát ilyen értelemben hunok vagyunk mi is...

Hungarofil 2016.03.28. 20:12:52

Tehát egyszerre lehetünk a hunok és az onogurok utódai is. Ugyanis miután a hunok letűnnek a színről, jelennek meg többek között az onogurok is...

bölcsuhu 2016.03.28. 20:18:52

@val: Pont a rovásírásos tárgyak hiánya erősíti a feltételezést, hogy ez nem véletlen, hanem a szándékos pusztítás eredménye! Ugyanis a rovásírás nem a kereszténység felvétele után jelent meg, hanem jóval előtte, s vele együtt tűnt el szinte teljesen. Miért? Tudsz rá más magyarázatot? A talibánok, az ISIS, miért pusztítják óriási dühvel a korábbi nem muzulmán műemlékeket ?

chrisred 2016.03.28. 20:33:39

@bölcsuhu: Amiért minden mást is pusztítanak. Annak a politikai kultúrának a hívei, mint a nácik, vagyis hogy mindig az erősebbnek van igaza.

bölcsuhu 2016.03.28. 20:39:16

@chrisred: Mint már írtam, az emberi természet nem változott az utóbbi évezredek alatt. A kereszténység terjesztése sem volt egy békés folyamat. Annak i megvoltak az emberi és tárgyi áldozatai. Egyik ilyen a rovásírásos emlékek eltüntetése volt.

2016.03.28. 20:39:27

@Deansdale: Azt hiszem, ez a cikk egy kicsit árnyalja a képet azzal kapcsolatban, hogy a gonosz Egyház mennyire irtotta a rovásírást... www.rovasirasforrai.hu/Rovasiras/Papok-es-tanitok.htm

Deansdale 2016.03.28. 20:44:33

@Gazzella: Szerintem Val kolléga is a katolikus vallás becsülete miatt támadott nekem hülye módra, holott - és ez már inkább neked válasz - sosem állítottam, hogy a kereszténység univerzálisan pusztítaná a kultúrát vagy a tudományt. Nem kell nekem bizonygatni, hogy vannak normális papok és hívek akiknek semmi baja például a rovásírással.

Viszont az tény, hogy az erőszakos térítések keretein belül annakidején erősen üldöztek mindent, ami "pogány" volt. Az akkori papoknak és térítőknek szúrta a szemét a magyar "őskultúra" minden megnyilvánulása, ezért a táltosokat is perbe fogták, a rovásírásos emlékeket is elégették, stb. Nem véletlen, hogy akkora homály uralkodik a múltunkról - az emlékeinket szándékosan pusztították. Ettől a kereszténység még nem lesz velejéig romlott, de tény, hogy a középkorban azért kötődött a nevükhöz néhány csúnya cselekedet.

bölcsuhu 2016.03.28. 20:48:52

@Gazzella: De pont a linkelt cikk elején van leírva feketén fehéren, hogy:
1. pogánynak lett nyilvánítva,
2. hogy az idegen származású papok jártak elől a pusztításban.
Persze, titokban fennmaradt (ha nem ez lett volna, mi sem tudnánk róla!), de a megvilágosodás későn jött és ki tudja, hogy milyen értékek vesztek el.

2016.03.28. 20:52:32

@bölcsuhu: A másodikat linket elolvastad?

chrisred 2016.03.28. 21:00:56

@bölcsuhu: Vagy nem, hanem egyszerűen kiszorult az emberek életéből, mint a XX. században a lovaskocsi. És mivel nem maradandó tárgyakon használták, egész egyszerűen eltűntek. A történelmi emlékek legnagyobb pusztítója nem az erőszak, hanem a feledés.

chrisred 2016.03.28. 21:01:47

@Gazzella: Meggyőző, főleg az I. István fordulat.

01732895 (törölt) 2016.03.28. 21:02:28

@Deansdale: Akkor biztos elégették, ha mondjuk pogány varázsszövegeket írtak le vele, de nem azért, mert rovással készült. Ha rovással azt írták volna le, hogy süt a nap vagy hogy öt ökröt eladtam, esetleg hogy Jézus Krisztus Isten fia, akkor nem égetik el. Legalábbis én tényleg nem tudok semmiféle hiteles törvényről azzal kapcsolatban, hogy ami rovásírással van, azt azért, mert így írták, pusztítani kell. Nem az abc a baj, hanem az lehet baj, amit leírnak vele.

A katolikus Egyház sok pogány dolgot átvett (pl. összetett kézzel imádkozás is az). Ennek az az oka, hogy hitünk szerint a pogányságban sem rossz minden, hanem nagyon is sok minden van, ami átmentésre érdemes és összeegyeztethető a keresztény hittel.

bölcsuhu 2016.03.28. 21:02:55

@Gazzella: Már írtam, túl nagy hitelt adtok az egykori feljegyzéseknek. Az egyház ugyanezt tette pár évszázaddal később Amerikában! Nem kellett hozzá királyi rendelet, a pogányságot írtani kellett minden eszközzel. Miért pont a rovásírás lett volna kivétel? .

Hungarofil 2016.03.28. 21:04:24

@Deansdale: A finnugor elmélet nem hülyeség, már vagy félezer éve megsejtették nyelv rokonságunkat, kb. 300 éve pedig komolyan kutatják. Több ezer kutató foglalkozott már vele. Senki sem tudta megcáfolni. - A mai magyar genetika és a mai uráli genetika teljes különbözőségére többféle magyarázat lehetséges: Vagy nagyon régen el kellett válnunk tőlük és a hosszú idő, a hosszú vándorút alatt rengeteg idegen hatásra több száz nemzedék alatt teljesen átváltoztunk genetikailag, vagy már eleve különböztünk tőlük genetikailag és ők vették át a mi nyelvünket, ahogy László Gyula gondolta...

Deansdale 2016.03.28. 21:16:10

@Hungarofil: Ahogy mondtam, a finnugor nyelvcsaláddal van pártucat szóegyezésünk meg némi nyelvtani hasonlóság, ami önmagában nem perdöntő, és távolról sem bizonyítja, hogy mi onnan jöttünk ide. Az a baj a "hivatalos" táborral, hogy ha valaki szerint nem az uráltól jöttünk ide, akkor úgy veszik, hogy tagadja a finnugor nyelvészeti eredményeket, ami valójában közel sem biztos. Én sem azt mondom, hogy semmi köze nincs a nyelvünknek a finnugor nyelvcsaládhoz, csak azt, hogy 1. ezt a kapcsolatot messze túlbecsülik és túlerőltetik, amire bizonyíték is van; 2. az a halvány nyelvi kapcsolat nem bizonyíték a magyarság uráli eredetére, ezer más okkal lehet magyarázni.

01732895 (törölt) 2016.03.28. 21:26:55

@bölcsuhu: Más a kultúra és más a vallás, más a világi konkvisztádor meg más a misszionárius pap.

A katolikus Egyház tipikusan olyan, amelyik az inkulturációval él. Ezért van pl. ilyen Madonna: s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/da/14/4a/da144a563b1a4efe9c6ada2f1ebbaf67.jpg
Figyelembe veszi a helyi kultúrát. Amit nyilván nem tolerál, az a varázslás meg a többi dolog, ami utálatos Isten szemében.

Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy papok sose csináltak rossz dolgokat, akár mondjuk Amerikában. De azt hányan tudják, hogy az első kórházat Brazíliában jezsuiták csinálták? Vagy hogy a pápa direkt kimondta, hogy az indiánok is emberek és úgy is kell velük bánni, mert a konkvisztádorok úgy akarták legitimizálni a mészárlásukat vagy rabszolgasorba hajtásukat, hogy azt mondták, átmeneti lények az állatok és az emberek között? A misszió c. filmet láttad? Valós történeten alapul.

01732895 (törölt) 2016.03.28. 21:36:56

@Deansdale: Nem csak a középkorban, hanem mindig, mivel emberekből áll. Aki ennek az ellenkezőjét állítja, az nem buzgó katolikus, hanem elvakult. :-) Viszont az is tény, de hát ezt te is tudod, hogy sok olyasmit kennek az Egyházra, ami nem is igaz vagy túlzás. Szerintem a rovásírás tartalomtól független pusztítása is az.

Amúgy tudom, hogy nem keresztény szemmel az is durva, ha tartalomtól függően pusztítják. De a varázslás keresztény szemmel az egyik legdurvább és legveszélyesebb valami, amit ha irtasz, a lehető legjobbat teszed valakivel. Nyilván az meg a kor jogfelfogásától függ, hogy ezt mennyire durva eszközökkel teszik. Mondjuk most én nemigen mennék be egy magánházba és égetném fel a jóslós, varázslós, szellemidézős stb. könyveket, de mondjuk ha nálam lenne ilyen, akkor simán.

val2 2016.03.28. 21:45:55

@Deansdale: "Ebben a blogban jelenleg nem kommentezhetsz!"
Látom a cenzúra az megy. Ez esetben is áll, amit írtam, ezen nem tudsz változtatni.

szil_ 2016.03.28. 21:58:36

@Deansdale: „Én csak arra próbáltam utalni, hogy a hivatalos nyelvészeink ha bármilyen egyezést találnak automatikusan fogják rá, hogy mi vettük át máshonnan, holott ennek az ellenkezője is egy elvi lehetőség. ”

Bocs, de ez konkrétan HAZUGSÁG. Értem én, hogy utálod mindazt, amit „hivatalos nyelvésznek” vagy produktumának nevezel, de attól még kár ilyen szintű hazugságokat összehordanod.
És hogy konkrétumot is mondjak: végzett nyelvészeink, akárcsak a román szakmabeliek állítják, hogy a román nyelv szavainak 8-15%a magyar eredetű (a nagy százalékos eltérés a többszörös átvételek figyelembevétele, vagy figyelmen kívül hagyása miatt van: pl. a magyar kurva szavunk latin eredetű, de a románok fizetett szexipari munkás értelemben tőlünk vették át > ezt lehet latin eredetű szóátvátelnek tekinteni, de lehet magyar eredetűnek is).

szil_ 2016.03.28. 22:07:05

Ami a nagy elméletedet illeti a magyarok genetikájáról: ugye tisztában vagy azzal, hogy egy db honfoglaló temető néhány csontvázából vett mintát hasonlítottak százvalahány ma élő magyar génmintájához?

Ugye nem kell nagyon bizonygatnom, hogy ez bizony statisztikai szempontból nulla adatnak számít?

Emzé Periksz 2016.03.28. 22:11:28

@szil_: "Bocs, de ez konkrétan HAZUGSÁG."
Nem hazugság, te HAZUDSZ. A példád is saját magadat cáfolja, miszerint a kurva latin eredetű lenne a magyarban.

Emzé Periksz 2016.03.28. 22:16:39

@szil_: "egy db honfoglaló temető"
"statisztikai szempontból nulla adatnak számít"

Attól függ, mi a vizsgált tárgya, hogy mekkora minta kell. Egy honfoglaló csontváz is elég lenne sokmindenre ebben az esetben. Ez nem véletlen mintavétel.
Képzeld el, a Dow Jones indexben mindössze 30 vállalkozás részvényárai jelenek meg - és statisztikailag ez is teljesen rendben van.

bbwd 2016.03.28. 22:24:59

@Gazzella: "Amit nyilván nem tolerál, az a varázslás meg a többi dolog, ami utálatos Isten szemében."

ezt honnan tudod? Maga Isten mondta?
Isten szemében szerinted bármi is utálatos lehet? hát nem Ő teremtette az egész világot?

Deansdale 2016.03.28. 22:36:35

@val2: El sem tudod képzelni, mennyire lefárasztott ez a 24 órás hadakozás a rengeteg türelmetlen, pökhendi, nagypofájú tahóval, akik persze szinte kivétel nélkül számon kérték rajtam, hogy hogyan merek moderálni, és/vagy a saját stílusukban visszaválaszolni.

Én teljesen normálisan szóltam hozzád, elmondtam, hogy miféle forrásra utaltam, és szimpla jófejségből még azért hozzátettem, hogy vannak akik a témát vitatják. Erre otromba paraszt módra reagáltál, már megbocsáss, amit szerintem nem kötelességem szó nélkül tűrni. Gondoljon aki amit akar, a legkevésbé sem érdekel, de eleddig egyetlen kommentet sem töröltem szakmai jellegű véleménykülönbség miatt. Fentebb látható, hogy az eddigi 233 komment legalább kétharmada nem ért egyet velem, és mégsem töröltem őket. Hidd el, én sajnálom a legjobban, hogy van viszont - a véleménykülönbségektől függetlenül - egy rakás modortalan vadidegen, akik miatt rákényszerülök a törölgetésre. Veled sem az a bajom, hogy szerinted István korában nem pusztították a rovásírásos emlékeket, hanem hogy olyan modorban nyomultál ami kulturált körökben hogy úgy mondjam visszatetszést váltana ki.

Deansdale 2016.03.28. 22:42:09

@szil_: Vitatkozz inkább a nemzetközi kutatócsoportokkal, amik erre az eredményre jutottak, volt belőlük több is. Nem az ujjamból szoptam amit ők kimutattak. A nagyképű ugatásod nem jelenti, hogy igazad is lenne. És légy oly kedves ha valami mondandód van, próbáld már meg normális hangnemben előadni, mert a sudribunkókból már kurvára elegem lett mióta az a tetves index.hu a nyakamra küldte őket. Többen panaszkodnak a moderáció miatt, ELSŐSORBAN ÉN MAGAM, hogy a tiszteletlen nagypofájúak miatt folyamatosan itt kell ülnöm a gép előtt és szűrni a kommenteket.

Deansdale 2016.03.28. 22:44:48

@szil_: ...egyébként konkrétan hülyét csináltál magadból, ugyanis pl. a Semino-féle vizsgálatok nem a honfoglalás kori temetőkkel foglalkoztak - a mai magyar génállományt a teljes feltárt európai történeti génállománnyal vetették össze. Nem is a honfoglalókhoz kötnek minket, hanem az istállóskői ősemberhez, ésatöbbi. Annyira nagytudásúnak hiszed magad, de láthatólag fogalmad sincs mit is kritizálsz voltaképpen.

szil_ 2016.03.28. 22:50:43

Te Deansdale, ha valakit kellene tisztelnem, azt hidd el, hogy tisztelném. De az őrülteket nem szoktam tisztelni, sem pedig a pöffeszkedő nagyarcokat.

Deansdale 2016.03.28. 22:55:24

@szil_: Üdv a klubban, haver. Nem tudom észrevetted-e, de nem én mentem a te blogodra téged nagy hangon kioktatni. És nem várnék hasraesést, csak annyi miniális tiszteletet, hogy ha nem is értesz egyet velem, legalább normális emberi hangnemben add elő. Úgy tűnik ez ma már tényleg irracionális elvárás. Túl öreg vagyok én már ehhez a szarsághoz, engem még más szellemben neveltek.

Deansdale 2016.03.28. 22:59:54

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY 3:

Ilyet még sosem csináltam, nem is tudom hogy biztosan működik-e, de adminként lezártam a kommentelést a cikk alatt. A továbbiakban nem érdekel senkinek a véleménye, belefáradtam a hülyeségekbe. Majd ha az index.hu-ról ideirányított szarhullám véget ér, talán újra lesz értelme a párbeszédnek.

[Aki nem érti miért döntöttem így az vegye figyelembe, hogy egy rakás már törölt kommentet nem lát.]
süti beállítások módosítása