HTML

Deansdale

Férfiszféra: antifeminizmus, nőzés, satöbbi. Ja, és táplálkozás.

Utolsó kommentek

  • Mme.Brioche: @vodkasprite: gondolod, hogy tényleg törlődik teljesen? szerintem aktát vezetnek rólunk :-D (2022.08.07. 15:43) 5* érdekes téma
  • vodkasprite: @Mme.Brioche: h kevesebb legyen a hozzámköthető online nyom :) (2022.08.07. 13:34) 5* érdekes téma
  • icipicicsipa: Sziasztok. Szembe jött velem ez a kb 6 perces film, érdekes szerintem, ha lehet - és kérem próbáljátok meg :) - szakítsatok rá ennyi időt. Kiadó egy egész falu Nógrádban | „Ez a hely egy kis parad... (2022.08.07. 08:42) 5* érdekes téma
  • GABOR2: Sziasztok! Itt van pár érdekes téma tőlem: utólagos mainstream koronavírus tanulmányok, amik szerint vannak itt gondok. Pl. a nők felének mestruációja is érintett, meg több százezer ember életét vág... (2022.08.07. 00:46) 5* érdekes téma
  • Mme.Brioche: @vodkasprite: miért? (2022.08.06. 19:28) 5* érdekes téma
  • Utolsó 20

Kultúrmarxizmus

2016.08.07. 13:16 Deansdale

Antonio Gramsci (1891 – 1937) olasz születésű marxista volt, aki örömmel fogadta az októberi szocialista forradalom hírét, majd elvtársaival együtt csalódottan látta, hogy a dolog mégsem igazán működik. Addig minden rendben ment, hogy a burzsoákat agyonverték és kihirdették a proletár egyenlőség kánaánját, de aztán félresiklottak a dolgok. A munkások, a parasztok, a közemberek ellenálltak a marxista igéknek, s bár a szabadrablás gondolata még népszerű volt, az utána következő végeláthatatlan nyomor és robotolás már nem annyira. A mezei ruszkik szemmel láthatóan csak addig szimulálták a nagy hitet a proletárdiktatúrában amíg mögöttük sorakozott fegyveres brigád - annak hiányában azonnal visszavedlettek "normális" emberekké. A forradalom pedig nem terjedt tovább, nem sikerült az egész világot felforgatnia; a környező országok alsóbb rétegei nem kértek a marxizmusból. Az ideológia nem talált utat az emberek szívéhez, így a nagy októberi emberkísérlet kudarcra ítéltetett.

Gramsci sokat töprengett azon, hogy mi lehetett a hiba, és végül arra jutott, hogy Marx gondolata jó volt, csak nem elég széles hatókörű. Marx ugyebár gazdasági alapon képzelte el az egész sztorit (nem véletlenül írt a Tőkéről), vagyis úgy hitte: elég a vagyonosokat kibelezni és az elnyomottak kezébe tenni az egyenlőség kulcsát, onnan már menni fog minden magától. Gramsci látta, hogy ez nem elég, mert a társadalomban, illetve magukban az emberekben számos olyan hatás van, ami a proletárdiktatúra ellen hat. Börtönnaplójában leírja, hogy a megoldás ezen hatások kiiktatása, majd a szoci forradalom megismétlése amikor már nem kell tartani a "visszaeséstől". A marxi utópia csak úgy jöhet el, ha semmi nem áll szembe vele, így minden renitens elképzelést, ideológiát és intézményt ki kell irtani. A politikai elméletekben jártasak ezt a tervezett irtóhadjáratot úgy ismerik, mint "hosszú menetelés a kultúrán át" (vagy az intézményeken át, szó szerintibb fordításban), és ez képezi az ún. kulturális marxizmus alapját, ami a hagyományos marxi eszmék továbbfejlesztése, ill. adaptálása a gazdaságról a kultúrára. A menetelés azért hosszú, mert Gramsci arra is rájött, hogy évszázados beidegződéseket és intézményeket nem lehet egy villámháborúval kiirtani - ezeket szép fokozatos aknamunkával kell elpusztítani. Az úttörő kultúrmarxisták utókorra maradt tervei szerint évtizedek alatt, az árnyékokból támadva kell felmorzsolni a kultúra minden olyan elemét, ami nehezíti a forradalmárok dolgát.

Namármost hogyan lehet értékrendeket, eszméket, elképzeléseket, intézményeket, hitet, vallást felmorzsolni? Egyfelől találni kell az alapvetéseikben valamilyen támadható pontot, amit valami más "nemes eszmény" nevében folyamatosan darálni kell. (A nemzeti érzés mint összetartó erő ellenáll a proletárdiktatúrának? Hirdessük, hogy a nacionalizmus veszélyes idegengyűlölet.) Másfelől az emberek többsége úgysem elég figyelmes, így egyszerű pletykával, rémhírekkel, lejáratással be lehet feketíteni bármit, csak kitartóan kell csinálni. (A kereszténység mint összetartó erő ellenáll a proletárdiktatúrának? Hát nem hallottad, hogy a papok pedofilok?) Ilyen egyszerű a recept, csak sokáig kell csinálni, sokaknak, türelmesen, és a társadalom meg fog változni. Nem árt hozzá uralni a médiát és az oktatást - de lehetőleg burkoltan, a háttérben maradva, hogy a hadművelet ne legyen könnyen támadható, és akik felismerik a veszélyt azokra rá lehessen fogni, hogy csak hülye összeesküvés-hívők. (Nincs itt semmi Soros-befolyás, oszoljanak kérem.)

Ezeket a dolgokat nem én állítom, ezeket Gramsci és kortársai, követői (mint Lukács György, Dutschke, Marcuse, Bloch, stb.) maguk vetették papírra még a múlt század derekán, mint az egyetlen lehetséges tervet a marxizmus győzelmére. Ennek utána lehet olvasni feketén-fehéren, úgyhogy a tudatlanság innentől kezdve nem mentség - aki szerint a kultúrmarxizmus csak valami kamu jobbos szöveg a baloldal lejáratására, az ezzel a nézetével csak a saját tájékozatlanságáról tesz tanúbizonyságot.

Mik azok az elemek, amiket a Gramsci-féle mozgalom el akar pusztítani? A kereszténység, a házasság és a család, a tradíciók, a konzervativizmus és a kapitalizmus, a patriarchátus, a hazafiság és a nemzettudat, az (alapvetően keresztényi) erkölcs, az erre az erkölcsre épülő normák és megszokások, a közrend - vagyis minden olyan emberi kapocs, összetartás vagy lojalitás ami nem marxista alapokon szerveződik, legyen az akár rokoni, faji, nemzeti, nemi, vallási, stb.

Hogyan kell Gramsci szerint elpusztítani a kereszténységet? Le kell járatni, gúnyolni kell, a sajtóban csak a kereszténység bűneit, negatívumait és a papok/hívők botlásait tárgyalni, stb. Emellett az oktatásban és a sajtóban támogatni kell az ateizmust és a materializmust (utóbbit nem csak mint világmagyarázó filozófiát hanem mint életelvet, a konzumerizmus alapját). Ismerős? Ha igen, akkor azért, mert az utóbbi ~50 évben folyamatosan ez volt műsoron. Ami érdekes, hogy míg ez a szocialista rendszerben valamelyest érthető volt, a helyzet a rendszerváltás után sem változott - sőt, azóta csak még erősebb a keresztényellenes propaganda.

Hogyan kell Gramsci szerint elpusztítani a családot? Már Engels megírta, hogy a család a nő elnyomásának eszköze, úgyhogy csak ezt kell szajkózni amíg a nők el nem hiszik. Be kell vezetni a köztudatba, hogy a hagyományos család mint fogalom "elnyomó" a másféle családokkal szemben, holott valójában minden családforma "egyformán értékes". Emellett össze kell kötni a hagyományos családot más elpusztítandó fogalmakkal, így kombinált lejárató kampányokat kreálva: a hagyományos család fehér, heteró, keresztényi, stb., így nyilván része az interszekcionális össznépi elnyomósdinak. (A fehérek gonoszak, tehát ha a hagyományos család egy fehér találmány akkor nyilván az is gonosz.) Végül pedig el kell hinteni a nép között, hogy a család csak nyűg és teher, az áldott karrier kerékkötője, a monogámia rabigája ahol a szex kötelesség és erőszak, ahol a szeretteinkkel való törődés fizetetlen cselédmunka, ésatöbbi. Ismerős? Egy egész politikai mozgalom épül erre a hülyeségre, gondolom nem kell nevén neveznem ahhoz hogy mindenki felismerje.

Hogyan kell Gramsci szerint elpusztítani a nemzeti/faji/vallási összetartást? Úgy kell feltüntetni mint a mások gyűlöletét, amiből automatikusan népirtás következik. Ha szerintem a magyarság érték, a fehér faj nem a sátán serege, vagy a kereszténység követendő erkölcsi alapvetéseket tartalmaz, akkor nyilván náci vagyok aki mások lemészárlására játszik. Fel kell számolni a nemzeteket, be kell olvasztani a fajokat és meg kell szüntetni a vallásokat (legalábbis azokat amik egybentartják a nyugati társadalmakat - amik ez ellen dolgoznak azok egyelőre maradhatnak). Ezt kívánja a diverzitás meg a tolerancia, a minden más értéknél értékesebb szuperértékek. Ismerős?

A baloldal papíron a szociális (közösségcentrikus) értékek képviselője az individualista jobboldallal szemben - szegények támogatása, özvegyek és árvák megsegítése, alanyi jogon járó oktatás és egészség, ilyesmik. A sokmillió forintos kérdés, hogy ezek miért ne lennének kompatibilisek a kereszténységgel, a hazafiassággal, a házassággal, a tradíciókkal, az erkölccsel? Attól hogy valaki törődik a betegekkel és öregekkel még semmiféle érdekellentéte nincs a kereszténységgel, sőt, tagadhatatlanul keresztényi sablonok szerint gondolkodik. Egy "valódi" balos legfőbb szövetségese a kereszténység, tekintve hogy pontosan ugyanazt akarják és csinálják mindketten. A szociálisan érzékeny gondolkodásnak egyáltalán nem része vagy következménye a társadalom oszlopainak lerombolása. Ez egyértelműen kívülről érkező ideológiai hatás, az egyszerű közösségközpontú gondolkodáson messze túlmutató marxista célkitűzés.

Az eredeti balt így nem nehéz megkülönböztetni a kultúrmarxizmussal fertőzött modern változattól: ami az elesettek megsegítésére irányul, mégpedig az elesettséget önmagával definiálva és egyénileg megítélve, az a hagyományos balos gondolkodás, és mint ilyen, teljesen pozitív, érthető, üdvözlendő.

Bármilyen más politikai szándék, ami az "elesetteket" valamilyen osztály szerint definiálja, ezzel elindítva vagy fenntartva egy osztályharcot, kulturális marxizmus. Bármilyen politikai tett vagy akarat, ami a társadalmat elnyomó és elnyomott csoportokra bontja, ezzel a társadalom kohézióját bomlasztva, a kulturális marxizmusból ered.

Ma Magyarországon nincs olyan parlamenti párt vagy politikus, ami a klasszikus baloldali értékeket képviselné, viszont van több is, ami kultúrmarxista. Akkor is, ha ezt nem vállalják fel nyíltan, és akkor is, ha a retorikájukkal igyekeznek azt a látszatot kelteni, mint ha az előbbi csoporthoz tartoznának.

Fontos megérteni, hogy az alapgondolat sajnos könnyen leválasztható a következményeiről, vagyis a Gramsci-féle társadalomromboló ideológia simán megbújhat a háttérben, míg az általa népszerűsített eszmék hasznos hülyéi megvívják helyettük a csatákat. Egy politikailag tájékozatlan, naív átlagember (különösen a fiatalok, azon belül is főleg a felsőoktatásban agymosottak) mindenféle romboló szándék nélkül elhiheti, hogy a nacionalizmus, a "heteronormativitás", a kereszténység rossz és üldözendő dolgok. Nem kell ahhoz marxistának lenni, de még csak ismerni sem kell a gondolat gyökereit, hogy valaki torkaszakadtából üvöltse a társadalomromboló eszméket. A fehérek rasszisták, a tradicionalisták nácik, a keresztényi erkölcs nőelnyomó - tízezrek kakukkolják mechanikusan ezeket a sületlenségeket, miközben fogalmuk sincs arról, hogy rég halott marxisták nevében ássák a saját nemzetük, kultúrájuk sírját. Tele a sajtó liberális értelmiségiekkel, akik talán sejtik, hogy a fizetésük nemzetellenes forrásból származik, de vagy elaltatja a lelkiismeretüket a rendszeres átutalás, vagy egyszerűen csak elhitték az egyetemi profoknak, hogy az a jó ember aki a marxisták által kijelölt ellenségképet gyűlöli.

A kommunista, szocialista és marxista címkékhez annyi sár tapad, hogy azokkal épelméjű ember ma már nem szívesen azonosul, így a modern gramsciista bázisnak új megnevezésre volt szüksége. Erre az egyik megoldás a liberális címke kisajátítása volt, aminek ugyan semmi köze nincs a kultúrmarxista nézetekhez, de ez nem jelentett akadályt. A mai magyar balos politika liberálisokkal, liberáldemokratákkal van tele, holott együtt sem tudnának összerakni egyetlen épkézláb klasszikus liberális gondolatot. A másik megoldás az egyébként üres, de jól csengő címkék kisajátítása, például a demokratáé. Ha szocialistának már nem is nagyon nevezik magukat, a szociáldemokrata még éppen belefér. A végső megoldás viszont sokkal sunyibb és rombolóbb - a legtöbben semmilyen néven nem hajlandóak megnevezni magukat, úgy beszélnek és úgy viselkednek, mintha ők lennének az átlag, a normális, a semleges, a középutas, a kívülálló (lehet más a politika, ugyebár), amihez képest ami jobbra van az mind náci, balra pedig... Arról nem beszélnek, hogy tőlük balra nincsen semmi, talán csak a Munkáspárt. Nincs elég bőr a pofájukon vállalni a balos pártállást, ezért azt hazudják, hogy nincs is semmilyen pártállásuk. Ez az igyekezet nem csak egyéneknél feltűnő, hanem az SZDSZ utódpártjainál is, amik folyton próbálnak távolodni a balos gyökerektől, de sosem jutnak elég messzire.

Bármilyen internetes vitában onnan lehet megismerni a kultúrmarxistákat, hogy 1. nem hajlandóak megnevezni a hovatartozásukat, vagy ha igen, akkor következetesen semlegesnek mondják magukat; 2. nem hajlandóak kifejteni a saját véleményüket, kizárólag a vitapartner véleményének formai szétcincálásában utaznak; 3. mindent támadnak ami jobbos, miközben jól bejáratott kultúrmarxista frázisokat puffogtatnak. Ezek azok az emberek, akik felháborodnak ha balosnak nevezik őket, miközben balos terminológiától terhes cikket írnak a jobbosok sározására. A Gramsci által célpontnak kijelölt társadalmi oszlopokat fűrészelik izomból, de nem elég tökösek nyíltan csinálni, mert annak esetleg káros következményei lennének az ő megítélésükre, így ők "semlegesek", centralisták, s csak azért használják a kultúrmarxista gondolati paneleket (a rasszizmustól és szexizmustól kezdve a hagyományok nevetségessé tételén át a keresztényellenességig) mert az "normális", hiszen minden "középutas" értelmiségi ugyanígy csinál. A marxista gondolkodás és szóhasználat a modern világban a centralizmus jele...

Mindez együtt végül pedig arra vezet, hogy a kultúrmarxisták mellé-, a tájékozatlanok pedig félrebeszélnek amikor erre a témára terelődik a szó. Kultúrmarxizmus nem létezik, csak egy jobbos téveszme, hiszen bárki tudhatja: a parlamentben nem ül senki aki kultúrmarxistaként hivatkozik magára. Az nem számít, hogy a modern baloldalnak semmi köze a hagyományos balos értékekhez, és az sem, hogy 60-80-100 évvel ezelőtti dokumentumokban pontosan leírt tervek valósulnak meg a szemünk láttára. Nincsen semmi összefüggés aközött, hogy a marxisták kitervelték és elkezdték végrehajtani a társadalom szétverését, meg hogy a társadalom amiben élünk pontosan úgy van szétverve. A szétvertség véletlen egybeesés, vagy a semleges tömegek morális fejlődésének szerves eredménye, aminek semmi köze a kultúrmarxizmushoz.

119 komment

Címkék: szép új világ piros és kék pirula

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bölcsészmérnök · http://pillanatkep.blog.hu/ 2016.08.07. 18:02:38

A liberálfasiszták fáradhatatlanul küzdenek a szabadságjogokért, a vélemény és gondolat szabadságért, az általuk elnyomottnak és kirekesztettnek vélt csoportok életminőségének javításáért. Persze a kisebbségek védelme és az elnyomott csoportok érdekeinek képviselete csak egy megtévesztő álca, amelyet pajzsként tolnak maguk előtt. Valójában itt a többségi társadalom alapjainak szétzilálása a cél, ezért minden, a többségi társadalom érdekeit szolgáló rendszert megkérdőjeleznek és megtámadnak. A liberálfasisztáknak remek érzékük van ahhoz, hogy szinte bármilyen kérdésben a többségi társadalommal szemben foglaljanak állást. Mindenki ellen, aki felemeli a szavát a deviancia, a bűn és az el nem fogadott magatartásformák ellen, azonnal kegyetlen harcba szállnak. Minden olyan gyakorlatot és magatartásformát támogatnak viszont, amely a többségi társadalmat felháborítja. Az által rombolják a heteroszexuális családeszményt, hogy kritikátlanul támogatják a homoszexuálisok és egyéb deviánsok szélsőséges megnyilvánulásait, szétzilálják a nemzeti és vallási közösségeket, amikor a nemzet önvédelmi reakcióit támadják és a vallások ellen küzdenek, az ateizmust beállítva követendő példának. Mindehhez a tevékenységükhöz hatalmas médiatámogatás áll a rendelkezésükre.

Önnön jóságukba vetett hitükben megdicsőülve, önmagukat demokratának és tévedhetetlennek tartják. Miközben hatalmas erővel küzdenek a szabadságért, nem riadnak vissza a kirekesztéstől, a negligálástól és az ellenfél ellenséggé minősítéstől. A liberálfasiszták képesek gyűlölettel küzdeni a gyűlölet ellen, és kirekesztéssel küzdeni a kirekesztés ellen.

A liberálfasisztáknak köszönhetjük, hogy a legégetőbb társadalmi problémáinkról még beszélni sem szabad! Létrehozták az Orwelli újbeszél mintájára, a politikailag korrekt beszéd fogalmát. Ez már önmagában kirekesztő, mert azt sugallja, hogy minden más formájú megnyilatkozás inkorrekt. A píszí mögött nyilván valami olyan szándék állhat, hogy amit kimondani nem lehet, azt gondolni sem lehet. Pedig a píszí beszéd megtévesztő pótcselekvés, ravasz köntörfalazás, de éppen ezért veszélyes, mert elkerüli a dolgok néven nevezését, ezért az elhallgatásuk által tartósítja a problémákat.

A liberálfasiszták persze nincsenek sokan, önmagukban életképtelenek lennének. Csak egy nagyobb szervezet elfoglalása révén voltak képesek hallatni a hangjukat és elképzeléseiket rákényszeríteni a társadalomra.

2016.08.07. 19:33:16

Csak erős idegzetűeknek:

hps.elte.hu/~ropolyi/tanwebek/femini11-12.htm

Egy dolog, hogy a retardált szociológusok fejét ezzel tömik, de már a temészettudósok és informatikusok agyát is kultúrmarxista propagandával mérgezik.

Ami pedig a "szakirodalom" összetételét illeti, szomorú, hogy Lukács György ma napig hivatkozási alap.

KalmanBlog 2016.08.08. 13:08:18

Úgy látszik, hogy a kultúrmarxizmus már el is érte a célját. Alig van néhány ember már, aki meg merné kérdőjelezni a fősodratú gondolatvilágot. Az a néhány százalék aki még igen, már semmi problémát nem okoz, a gép olajozottan működik.

Még a keresztény szellemben felneveltek többsége is felvette az abszolút érték nélküliséget, amin csak egy máz a kereszténység.

Mondjuk a látenciában még lehet reménykedni. A 48 laws of power szerint ha másképp gondolkodsz az még oké, csak sose mutasd ki. Lehtséges, hogy tele vagyunk másképp gondolkodókkal, csak álcázzák magukat? Én mondjuk kétlem.

Én pont azt szoktam csinálni társaságokban, hogy mondok egy-két meghökkentő dolgot, aztán figyelem az elszabadult indulatokat. Amióta bevettem a piros pirulát (TRP és összeesküvéselmélet kategóriában is) a "hagyományos" társalgások annyira untatnak, hogy képtelen vagyok részt venni bennük, ezért csinálom ezt. Néha egész jó beszélgetések sülnek ki belőle, máskor viszont megbotránkoznak csak és utána ignorálják a témát meg engem is :-). Sokan pedig azt teszik, hogy lezáratlanul hagyják a kérdést, és valami totálisan érdektelen dolgot vetnek fel helyette. Ez a legidegesítőbb. Egyszerűen képtelen vagyok felfogni, hogy ha valakiben egy meghökkentő gondolat semmilyen feszültséget nem okoz, aminek utána akarna menni. Én ha hallok valami meghökkentőt, akkor cáfolni, vagy felfogni akarom. Ignorálni képtelenség.

A szellemi rombolás módszere egyébként elképesztően egyszerű: elegendő valamit sokszor elismételni, és előbb utóbb "valósággá válik". Ezért vitatom a Law 38 helyességét még ha rövidtávon hasznos is (Think as you like but Behave like others - gondolj amit akarsz, de tégy úgy mint mindenki más). Ha mindenki rejtőzve marad, aki másképpen gondolkodik, akkor könnyen elhiszik az emberek az ehhez hasonló írásokról, hogy valami holdkóros képzelgése csak. Ha mindenkinek lenne néhány ismerőse, aki ezeket nyiltan vállalja, akkor viszont eljuthat odáig, hogy hajlandó kicsit belegondolni is, nem lapoz vissza a HVG biztonságos öblébe az első bekezdés után.

2016.08.08. 14:26:38

@KalmanBlog:
A romboló erők térhódításának van egy prózaibb oka: a jobboldali politikusok és szavazók ellen szabadon folyhatott az embervadászat, míg a marxista terrorosták buksimit kaptak:

hvg.hu/vilag/20080507_aldo_moro_brigate_rosse_moretti

A gyilkosoknak van sajtójuk, befolyásuk és szavazati joguk, a meggyilkoltaknek pedig nem.

2016.08.08. 16:35:00

@KalmanBlog: @bölcsészmérnök:

Interjút készített TGM-mel a 888! (Azért az attackos másolatot teszem be, mert az nincs két részre osztva, mint az eredeti).
www.attac.hu/2016/07/tgmjeremiasi-atkaimat-szorom-a-jelenkorra-interju-a-888-hu-n/

Barbaarb 2016.08.09. 11:14:09

De ha ennyire átlátják ezek az emberek, hogy mennyire természetellenes a marxizmus és annak elemei, akkor mi készteti őket arra, hogy ennyire görcsösen ragaszkodjanak a megvalósításához? Mi előnye származik ebből az emberiségnek, a társadalomnak? Vagy csakis valamiféle beteg önös érdek vezérli őket?

"Az úttörő kultúrmarxisták utókorra maradt tervei szerint évtizedek alatt, az árnyékokból támadva kell felmorzsolni a kultúra minden olyan elemét, ami nehezíti a forradalmárok dolgát."

Arra gondoltam, hogy ebbe, és a tapasztalatokba szépen beleillik az ember által okozott globális felmelegedés (engem ez a téma foglalkoztat elég erősen) is, mint a kapitalizmus ellensége. Jól gondolhatom?

"Ma Magyarországon nincs olyan parlamenti párt vagy politikus, ami a klasszikus baloldali értékeket képviselné, viszont van több is, ami kultúrmarxista."

Ezzel nem értek egyet, csak a gyakorlatban nehéz szétválasztani az elesetteket a szociális háló potyautasaitól.

Aurelius Respectus 2016.08.09. 11:36:14

@Barbaarb: A klasszikus 1989 előtti nyugati szociáldemokrácia két csoportot képviselt, a munkásokat és a lumpeneket. A munkások érdekében folyamatosan arra törekedett, hogy folyamatosan emelkedjen a bérük és jó egészségügyi, oktatási szolgáltatásokat kapjanak, ezt 1989 után feladták és liberális irányba fordultak + a lumpenek, bevándorlók, szexuális deviánsok jogainak védőivé. Magyarországon 1990 után Medgyessy elcseszett 2002-es béremelési kísérletén kívül a baloldal semmit nem tett a bérből és fizetésből élők érdekében, sőt velük fizetették meg a válságkezelési ötleteiket, az SZDSZ programját hajtották végre, a lumpenek és a nagytőke voltak a kormányzásaik haszonélvezői.

KalmanBlog 2016.08.09. 11:42:37

@Ahasverus: A TGM szerű okoskodás nekem magas. Képtelen vagyok végigolvasni. Rettenetes. Utalgatás, félmondatok, én meg lássam kristálytisztának és magasztosnak eme remek elmét.

NEM! Az egyetlen elfogadható számomra az, ha valaki tisztán magyarul beszél! Aki nem képes, vagy nem akar tisztán, érthetően, világosan fogalmazni, az nem méltó a figyelemre. TGM nem méltó rá. Majd ha lesz eleje, vége és főleg veleje annak, amit mond.

Aurelius Respectus 2016.08.09. 11:53:42

@Barbaarb: A rendszernek rengeteg haszonélvezője van, főleg értelmiségi körökben, például teljesen értelmetlen egyetemi tanszékek - lásd gendertanszék, oktatóiként jól megfizetve végzik könnyű és kártékony munkájukat. Magyarországon erre jó példa a cigányfelzárkóztatásra elfolyt tízmilliárdok, amit nem loptak el, abból milliárdokért teljesen értelmetlen és kártékony tanulmányokat írtak balos szociológusok. Különben a rendszer már önjáró, amit eredetileg rombolási szándékkal indítottak el, abban ma már mélyen hisz az idealista baloldali értelmiség többsége, kisebbségben vannak az olyanok mint Soros, aki saját társadalomromboló céljai érdekében tevékenykedik.

2016.08.09. 12:20:05

@KalmanBlog:
valasz.hu/publi/please-please-konyorgott-tamas-gaspar-miklos-33741

Létezik egy álértelmiségi csoport, mely a törvények felett áll. A hülyék paradicsoma megvalósult.

Barbaarb 2016.08.09. 12:21:11

@Aurelius Respectus:

Az 1989 utáni fordulatnak azért nem annyi oka volt csak, hogy nem akarták a dolgozók bérét és ellátását javítani, hanem addigra olyan hitel halmozódott fel, hogy a váltás nélkül államcsőd következett volna be (lehet jobban is jártunk volna vele). 1989 előtt ugyanis úgy emelték ezeket a juttatásokat, hogy arra nem volt meg a fedezet. Na és persze ekkor is ugyanúgy támogatták a lumpeneket, csak kapun belül voltak lumpenek.

De nem is ezért írtam azt amit, hanem mert szerintem vannak pártok, amelyek képviselnek egy-egy baloldali elemet. Ilyen volt például, amikor a potyázó álrokkantakat ki akarták szűrni (volt is nagy felháborodás). De ilyen baloldali elem például a segély csökkentése melletti közmunka biztosítása, még ha ez nem is túl hatékonyan sikerül. Persze ezeket nem egy magát baloldalinak nevező párt vitte véghez, de szerintem nincs ebben semmi meglepő.

Én már Gramsci (és kortársai) motivációját nem értem, hogy ha látták, hogy a marxizmus természetellenes, és nem működik, miért akarták a társadalmat úgy formálni, hogy a működést rá lehessen erőltetni?
Egyébként meggyőződésem, hogy teljes és hosszú távú siker elképzelhetetlen a marxizmus számára.

Aurelius Respectus 2016.08.09. 12:34:46

@Barbaarb: Egyik általad felsorolt intézkedés sem volt baloldali. A rokkantak felülvizsgálatakor sok rászorultat is kiszórtak a rendszerből. A közmunka meg egy teljesen értelmetlen intézkedés, létminimum alatti pénzért dolgoztatnak embereket 8 órában vagy értelmetlen hülyeségeket tanulnak, ahelyett hogy rendes munkahelyeket hoznának létre vagy olyan képzést adnának amivel el lehet helyezkedni. Egyedül arra jó, hogy az erre befogott bűnözök addig sem lopnak vagy rabolnak ki valakit.

Aurelius Respectus 2016.08.09. 12:37:15

@Barbaarb: 1989 esetén a nyugaton lezajlott fordulatra gondoltam, amikor a Blaierek, Schröderek és a többi jómadár a nagytőke szolgálatába álltak.

Aurelius Respectus 2016.08.09. 12:40:36

@Aurelius Respectus: nem arra gondoltam hogy a közmunkások bűnözők, hanem hogy a falun élő lumpeneket is befogták közmunkára

Barbaarb 2016.08.09. 13:10:45

@Aurelius Respectus:

Ezek az intézkedések baloldaliak voltak a korábbi rendszerhez képest. Korábban rengetegen utaztak a rokkant potyavonaton, az intézkedés után pedig nem sok rászorult került ki a rendszerből, aki meg mégis, az inkább orvosi hibából adódóan. Tehát itt a lumpeneket igyekeztek munkára ösztönözni, míg az elesetteknek továbbra is segítettek, vagyis épp arról van szó, amit te leírtál 89-ről, csak fordított előjellel.
A közmunka nem értelmetlen intézkedés, mert már az is valami, hogy megszokják az emberek, hogy reggel munkába kell menni, és a gyerekek is ezt látják. És még mindig jobb, mint a segély, miközben például nálunk határozottan élhetőbb lett a környezet.

Kétségtelen, hogy 89-ben nem csak keleten voltak nagy változások, hiszen megszűnt egy erős konkurencia, mondhatni célt értek ahhoz, hogy globálisan változtathassák meg a világot.

2016.08.09. 19:55:15

"Mik azok az elemek, amiket a Gramsci-féle mozgalom el akar pusztítani? A kereszténység, a házasság és a család, a tradíciók, a konzervativizmus és a kapitalizmus, a patriarchátus, a hazafiság és a nemzettudat, az (alapvetően keresztényi) erkölcs, az erre az erkölcsre épülő normák és megszokások, a közrend - vagyis minden olyan emberi kapocs, összetartás vagy lojalitás ami nem marxista alapokon szerveződik, legyen az akár rokoni, faji, nemzeti, nemi, vallási, stb."

A kapitalizmus kicsit kilóg a sorból. (S most a kapitalizmus-fetisiszták fogják be a fülüket! :D) Ugyanis már maga a kapitalizmus is alaposan erodálta a kereszténységet (igazából minden vallást), a házasság és a család intézményét, a hagyományokat, a még normális politikai ideológiákat, a patriarchátust és a monogámiát, a nemzettudatot, az erkölcsöt - a legtöbb emberi kapcsolatot, a szolidaritást, a közösségek többségét.

Ezt persze megcélozzák a kommunista kísérletek is. A kulturmarxisták se egységesek, mert míg az egyik részük a kommunista rémálom révén bomlasztják a Föld civilizációit, a másik részük a globális kapitalizmus által teszik ugyanezt. (S itt megjegyzem, számomra a már többször szóba került anarcho-kapitalizmus is egyfajta kulturmarxista méreg.)

2016.08.09. 22:38:44

"Ugyanis már maga a kapitalizmus is alaposan erodálta a [...] a nemzettudatot, az erkölcsöt - a legtöbb emberi kapcsolatot, a szolidaritást, a közösségek többségét."

Korábbi hozzászólásaidhoz híven ezútal is pontatlan vagy.

Nehéz elhinni, de a kapitalizmus számos esetben korábbi a legtöbb nemzettudatnál: a szlovák nemzetépítés a 19. századra esett, a macedón nemzetépítés 1945 utánra (utóbbi ráadásként a jugoszláv kommunista párt kreálmánya). Vesd össze ezek időpontját az ipari forradalom első hullámával!

2016.08.09. 23:19:54

@Ahasverus:
"a már többször szóba került anarcho-kapitalizmus is egyfajta kulturmarxista méreg"

Az anarcho-kapitalizmus jobboldalra sorolandó, hisz elveti mind az etatizmust, mind a kollektivizmust.

De ha nem lennél ennyire szemellenzős, feltűnhetne, hogy ezen "jobboldali anarchizmus" közelebb áll a konzervetivizmushoz, mint a progresszívekhez:

mandiner.blog.hu/2010/12/05/az_anarcho_monarchista_j_r_r_tolkien
www.regnumportal.hu/regnum2/node/396

Az idézett gondolatok alapja, hogy az államhatalom kinyírja az közösségi önszerveződést, az autonómiákat, a tekintély és jog forrásait - s mindezeket egyre jobban központosított, a lakosokat függő helyzetbe hozó rendszerrel helyettesíti.

2016.08.10. 00:46:49

@Belvedere_blog: Furcsa, hogy szerinted én vagyok a pontatlan, miközben elém veted ezeket az "anarcho-monarchista" blődségeket. Az anarchizmus egyik alapfundamentuma az államnélküliség - amely ideológia nem veti el az állam gondolatát, az nem anarchizmus, kész. Az anarcho-kommunizmus balról, az anarcho-kapitalizmus jobbról elveti az államot, így megérdemli az "anarchista" jelzőt. A monarchizmus egyik alapfundamentuma a királyi állam, anélkül nem létezhetne. Így odapasszintani hozzá az "anarcho-" jelzőt egy vicc. Az egészre azért volt szükség, mert Rajcsányi és Megadja (az általad linkelt cikkek szerzői) szimpatizáltak az anarcho-kapitalizmus gondolatával, ugyanakkor benne voltak ebbe az egyre üresebb monarchista szubkultúrába is, meg közben a fideszes jobboldal zsoldosseregében is volt egy helyük, így össze kellett passzintani az egészet, hogy jó legyen a közérzetük. Persze ettől még hülyeség. És az un. anarcho-kapitalista szimpátiájuk is hiteltelen, mert közben több szálon is függnek a jelenlegi orbánista államtól. Megadja egy darabig Navracsics tanácsadója volt, ma pedig az állami pénzekből fenntartott Molnár Tamás Kutató Központ tagja. Murray Rothbard tudtommal nem dolgozott egy állami szervezetnek sem. Mert ugyebár egy valódi anarcho-kapitalista SEMMILYEN SZINTEN nem függ államtól!

A konzervativizmus tényleg elvetette az etatizmust és a kollektívizmust (bár egy-egy irányzata ezekbe is belecsúszott, megesett olykor), de az államiság gondolatát sohasem. Ha megnézed a konzervativizmus főbb irányzatait, akkor láthatod, hogy többségük, mikor uralomra jutott egy rövid időre, egy állami gépezethez tartozott. A monarchista ideológiák régebben királyi államokhoz, a Szentszövetségi konzervativizmus kimondottan államokhoz kötődött. A neokonzervativizmus is állandó jelleggel az amerikai állam körül ólálkodik. A konzervatív pártok mind államban gondolkodnak. Az államnélküliséget nem vállalja fel egy komolyan vehető konzervatív ideológia és mozgalom sem.

Az anarcho-kapitalizmus konzervatív szemmel elfogadhatatlan. Sőt, az igazat megvallva jobboldali szemmel is. Az állam hathatós segítsége nélkül a kapitalizmus szétesne. Nem véletlen, hogy a legtöbb neokon a minimális államig megy el, és nem tovább. Meg aztán ha nem az állami szervek védenék meg a magántulajdont (úgy-ahogy, persze), akkor mindenki magára lenne utalva, és menne az egymás öldöklése.

Volt már vita az állam szerepéről itt a blogon, talán figyelemmel is kísérted. (Dean-Aldum, Dean-Zombi)

"Az idézett gondolatok alapja, hogy az államhatalom kinyírja az közösségi önszerveződést, az autonómiákat, a tekintély és jog forrásait - s mindezeket egyre jobban központosított, a lakosokat függő helyzetbe hozó rendszerrel helyettesíti."

Mivel neked is a kapitalizmus az egyik fétised, természetes, hogy nem látsz meg bizonyos problémákat. Én meg látom őket, ennyi. Végigmehetnénk sorjában, hogyan erodálódnak a tőkés rendszerben (az un. "piacgazdaságban") a különféle, mondjuk a Deansdale által felsorolt értékek. De aki nem akar róluk tudomást venni, az nem úgy sem fog. Az megint más kérdés, hogy a kulturmarxisták kezéből akkor lehet a leginkább kivenni a gyeplőt, ha létrehozzunk egy emberarcú kapitalista modellt, ami a hibái figyelembe vétele és azok korrigálása nélkül lehetetlen.

Egyébként a közösségi önszerveződést, az autonómiakat, a tekintély és a jog forrásait a globális kapitalizmus úgyszintén kinyírja. Az pedig, nem tudom, miért jobb, ha a lakosok nem az államnak, hanem a cégeknek vannak egyre jobban kiszolgáltatva.

Barbaarb 2016.08.10. 06:41:47

@Ahasverus:

Én azért úgy gondolom, hogy a felsoroltak inkább mellékhatásai a kapitalizmusnak, míg a marxizmusnak végső célja eléréséhez szükséges célok.

Deansdale 2016.08.10. 07:36:45

@Barbaarb: Na igen, a kapitalizmus alapvetően gazdasági rendszer, a kultúrával nem foglalkozik, legföljebb csak annyiban hogy kielégíti a fizetőképes kulturális igényeket. Ez persze járhat kellemetlen mellékhatásokkal, tekintve hogy a legszélesebb rétegek igényeinek legolcsóbb kielégítése garantáltan alacsonyabb színvonal, mint a "valódi" művészet/kultúra, dehát ez még így sem említhető egy lapon azzal, ha valaki terveket készít egy kultúra szándékos bedöntésére.

Ami úgy néz ki mintha a kapitalizmus kultúraellenes hatása lenne, az túlnyomórészt a kapitalista rendszerekbe beszivárgott marxizmus eredménye.

2016.08.10. 09:14:05

@Ahasverus:
Az eddigi megjegyzéseid alapján nyilvánvaló, hogy nem egy "ingyen sört mindenkinek" szocialista vagy, hanem egy beteges falansztert kívánsz megvalósítani:

www.ferfihang.hu/2015/10/12/az-idoeltolodas-torvenye/#comment-54435

"Megmondom őszintén: elgondolkodtam, miként lehetne kialakítani egy ilyen alternatív rendszert (már csak azért is, mert a szerző nem fejtette ki ezt bővebben). Szerintem ez úgy működhetne, ha az állam kialakítana és működtetne egy állami prostitúciós rendszert, vagy inkább egy állami ágyas rendszert. Ez úgy nézne ki, hogy az állam minden olyan férfi mellé, aki szexuális frusztrációban szenved, kiutalna egy ágyast."

Szép számmal vanank kádárista kisprolik, akik az állam tőgyétől függenek. Te velük ellentétben tudatosan rombolsz, hisz éveken át a Negyedik Köztársaság és az LMP környékén futkároztál.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2016.08.10. 17:41:11

@Belvedere_blog:

Én már pl. találkoztam olyan agymenésekkel is, mármint ami majdnem súrolta az urálmenti területeken dívó Nemzeti Bolsevizmus pikantériáját, hogy aszongya, figyeld:

libertárius szocializmus. (Sic!)

2016.08.10. 18:53:59

@Belvedere_blog: Én mindenképpen szerettem volna elkerülni a személyeskedést, de sajnálatosan teszel róla, hogy ne csupán érvek-ellenérvek mentén menjen ez a vita. Természetesen nem lépek bele abba a csapdába, amibe elvtársad, Zombigyilkos belevitt hajdanán, de azért egy érdemi reagálást megengedek magamnak.

Szerintem akinek nem kéne itt vagdalkoznia különféle vádakkal, az pont te vagy. Ugyanis néhány évvel ezelőtt pont te voltál az, aki kvázi-kulturmarxista módszerekkel egyfajta palotaforradalmat robbantottál ki a Férfihangon, kis időre jócskán legyengítve ezt a netes közösséget, elidegenítve az oldaltól jó pár szimpatizánst. Vagyis pont te voltál az, aki bevitt egy igen fájdalmas döfést a Férfihangnak. Nem én. Pont. Gyakorolj önbírálatot, mielőtt bírálatot gyakorolsz mások fölött!

Látom, érdemi válaszokat nem adtál a felvetéseimre. Gondolom, ez sem véletlen.

A falansztert megvalósítani akaró Pash Cutter/Ahasverus csak Belvedere és elvtársai fejében létezik, mint mesefigura. A valóságban Pash Cutter/Ahasverus gyűlöl minden olyan ideológiát, ami egyfajta életmódot akar ráerőszakolni a társadalomra, jöjjön az jobbról vagy balról. Mostanában inkább egy de Gaulle-típusú államberendezkedés híve vagyok - bár ez sem olyan elvakult módon. Tény, hogy régebben szimpatizáltam a 4K!-val, és tagja voltam másfél évig az LMP-nek. Én mind Schiffer Andrástól, mind Istvánffy Andrástól azt vártam, hogy hozzájárulnak egy egészséges civil társadalom kiépüléséhez. Mikor azt láttam, hogy mindkét pártot és mozgalmat megszállják a jakobinusok, hagytam őket a picsába!

Mikor előléptem a Demokratikus kultúrafogyasztás c. cikkemmel, egyedül Wastrel-től és AlterEgo-tól kaptam érdemi kritikát - ellentétben te kimerültél a puszta személyeskedésben és gyanúsítgatásban.

Mikor felvetettem az állami prostitúciós rendszer amúgy tényleg elhibázott ötletét, egyedül Deansdale-től és Wastrel-től, sőt Zombigyilkostól kaptam érdemi kritikát - ellentétben te kimerültél a puszta személyeskedésben és gyanúsítgatásban.

A kapitalizmusra pedig visszatérve, ahogy Deansdale szépen megfogalmazta, "ami úgy néz ki, mintha a kapitalizmus kultúraellenes hatása lenne, az túlnyomórészt a kapitalista rendszerekbe beszivárgott marxizmus eredménye". Mert tény, hogy az 1968-as "földrengés", a szexuális forradalom, a feminizmus és egyebek, összefoglaló néven kulturmarxizmus nem egy szabadabb gazdasági és társadalmi rendszert hozott létre, hanem egy még élhetetlenebb tőkés rendszert. Pontosan ezért is fontos többek között a kapitalizmus konzervatív és liberális kritikája - hogy kiszűrjük a destruktív elemeket, és javítsuk a modellt.

Alter_Ego 2016.08.10. 19:15:31

Az utolsó beszélgetésünk óta még mélyebben igyekeztem beleásni magam a politológiába, hogy együttes erővel kideríthessük a "kultúrmarxizmus" jelenségének forrását. És én továbbra is kénytelen vagyok a tiédtől eltérő álláspontomnak hangot adni.

Haladjunk a cikk felvetéseinek sorrendjében. Marx kevés befejezett munkája mellett csak töredékes műveket hagyott hátra és mindig is nagyfokú vita zajlott akörül, hogy valójában mennyire is volt szerepe mindabban (példádul Sztálin ténykedésében; Marx egyébként is elsősorban Németország polgári- és proletárforradalmáról beszélt és a marxizmus nem azonos a marxizmus-leninizmussal), amit aztán a nevével fémjeleztek. Mondom ezt azért is, mert mindazok, akiket a "kultúrmarxizmus" állítólagos kiagyalóiként a cikked elején megidéztél, valójában jócskán Marx után születtek(!) és szerintem nem sok közük van ahhoz, amit Marx hangoztatott.

"(...) innentől kezdve nem mentség - aki szerint a kultúrmarxizmus csak valami kamu jobbos szöveg a baloldal lejáratására, az ezzel a nézetével csak a saját tájékozatlanságáról tesz tanúbizonyságot."

Elég tájékozatlanok lehetnek az EnWiki szerzői is, mert nagyjából azt írják a kultúrmarxizmusról, hogy "egy olyan összeesküvés elmélet, amelyet a Frankfurti iskola részének tulajdonítanak és amely konspirációs teória szerint létezik egy olyan törekvés, amely a nyugati társadalom kultúrájának lerombolására irányul. Lásd: en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_School#Cultural_Marxism_conspiracy_theory

Én nem hiszem hogy ezen az úton kellene megpróbálni tetten érni a "kultúrmarxizmus"-t. Megkockáztatom, hogy ez az ízig vérig amcsi konspirációs teória talán még a Mccarthyzmus-ban gyökerezik, amely sikeresen hozott létre egy olyan érát, amelyet a kommunistáktól való rettegés és elfajult boszorkányüldözés hatott át, aminek eredményeként jó pár jóravaló amerikai hazafit ("égettek meg máglyán") zaklattak, tettek tönkre, börtönöztek be, főleg ha esetleg tényleg volt valamilyen ideológia szimpátiájuk a baloldal irányába.

hu.wikipedia.org/wiki/Mccarthyzmus

Marx Kommunista kiáltványát olvasgatva is rálelhetünk egyébként a "klutúrmarxizmus" eredetére, csak nem éppen úgy, ahogyan te gondolnád, de erről később, nézzük inkább előbb, hogy a mai magyar politikai paletta mely pártjai járnak élen az olyan "kultúrmarxista" témafelvetésekben. Olyan neoliberális pártokat találunk ezek között, mint az SZDSZ, LMP, EGYÜTT... - Amint azt már fejtegettem a korábbi beszélgetésben, ezek olyan pártok amelyek gazdaságpolitikai tekintetben pártolják a nagytőkés konglomerációk érdekeit, az ellenőrzés nélküli, liberális piacot és kereskedelmet, a nagytőkések adóelkerülését, sőt állami támogatását, és a nagytőke pedig viszonttámogatja ezeket a pártokat, így nem csoda, ha gomba módra tenyészhetnek.

És szerintem egyébként itt bukik az érvelésed azon része is, hogy a "kulturmarxisták" nem nevezik meg a valódi politikai hovatartozásukat, nézzük csak meg például a fent említett pártokat, öndefiníciójuk a liberalizmus, értsük alatta a neoliberalizmust, és néha jókorát túloznak, amikor esetleg szociálliberális pártnak is aposztrofálják magukat. Azt ugye tudjuk, hogy a neoliberalizmus ott vált külön a liberalizmustól, hogy követői a korábbi tőkés abszolutizmussal szemben nagykegyesen feladták államellenes elveiket és maguk is pártolni kezdtek egyes szociális természetű politikai felvetéseket, leginkább akkor, ha sikerrel kivonhatták magukat azok megoldásából, illetve az csekély pénzükbe került csak, vagy a költségeket átháríthatták a teljes társadalomra, mindeközben gondosan ügyeltek arra is, hogy a problémafelvetések soha ne érintsék a társadalmi osztályok között feszülő érdekellentéteket, például az igazságtalan adózás és alacsony munkabérek problémáját és jó sűrűn essen szó a nagytőke áldásairól, a nagytőkés vállalatok állami támogatásáról, egyenesen a "too big to fail" elvig, ami még a gazdasági darwinizmus alól is kivonja a nagytőkést. A neoliberális pártok például a legjobb esetben is csak a hatalomra kerülésük pillanatáig pártolják Marx felvetésének is megfelelően a progresszív adózást.

Én tulajdonképpen nem csodálom, hogy az értelmetlen társadalmi feszültségeket gerjesztő, de valójában semmit meg nem oldó neoliberális szociálpolitika egyszerre vált ki ellenérzéseket mindkét politikai oldal jóindulatú híveiből.

Ha már felemlegetted, akkor nem is tudom, hova illesszük a képletben a milliárdos pénzembert, Sorost, akit Marxistának nevezni még viccnek is rossz lenne, aki egyébként számos (szerinte) filantróp ügyet éppúgy pénzel, mint az európai nagytőke kedvére az olcsó munkaerő bevándoroltatását... Én sok jó dolgot hajlandó vagyok elképzelni milliárdos zsidó pénzemberekről, de azt mégsem, hogy minden egyéb érdek nélkül, csupán filantróp, az egyébként a "megélhetésüket" (nagytőkéjüket) létrehozó nyugati civilizáció marxista indítékú lerombolása kedvéért tennének ezt-azt...

Alter_Ego 2016.08.10. 19:16:27

És ha valaki azt hinné, hogy mindez valóban egy "újbaloldalként" aposztrofálható modern jelenség, akkor most tényleg lássuk Marx "Kommunista kiáltványát" és konstatálhatjuk, hogy már Marx idejében is létezett ez a jelenség, mégpedig a mai formájával teljesen megegyező módon és Marx ezt "burzsoá szocializmusnak" nevezte:

"A burzsoázia egy része orvosolni akarja a társadalmi visszásságokat, hogy ezzel a polgári társadalom fennmaradását biztosítsa. Közgazdászok, emberbarátok, jótétlelkek, a dolgozó osztályok helyzetén javítók,
jótékonyságszervezők, állatvédők, antialkoholista egyesületek alapítói, zugreformerek tartoznak ide a legtarkább változatosságban. S ezt a burzsoá szocializmust egész rendszerekké is kidolgozták.

Példaként Proudhon „Philosophie de la misére" -jét említjük meg.

A szocialistáskodó burzsoák a modern társadalom, életfeltételeit akarják, a belőlük szükségszerűen fakadó harcok és veszedelmek nélkül. A fennálló társadalmat akarják, az azt forradalmasító és felbomlasztó elemek híjával. Burzsoáziát akarnak proletariátus nélkül. A burzsoázia azt a világot, amelyben ő uralkodik, természetesen minden világok legjobbikának tartja. A burzsoá szocializmus ezt a vigasztaló elképzelést többé vagy kevésbé teljes rendszerré dolgozza ki. Amikor a proletariátust felszólítja, hogy váltsa valóra az ő rendszereit, hogy bevonulhasson az új Jeruzsálembe, akkor alapjában véve nem mást követel tőle, mint azt, hogy rekedjen meg a mai társadalomban, de róla alkotott gyűlöletes elképzeléseit vetkezze le.

E szocializmus egy második, kevésbé rendszeres, de gyakorlatibb formája azzal próbálta elvenni a munkásosztály kedvét minden forradalmi mozgalomtól, hogy kimutatta: nem ilyen vagy olyan politikai változás, hanem csakis az anyagi életviszonyok, a gazdasági viszonyok megváltozása válhat hasznára. Az anyagi életviszonyok megváltoztatásán azonban ez a szocializmus semmiképpen sem a polgári termelési viszonyok eltörlését érti, ami csakis forradalmi úton érhető el, hanem adminisztratív javítgatásokat, amelyek e termelési viszonyok talaján történnek, tehát a tőke és a bérmunka viszonyán mit sem változtatnak, hanem a legkedvezőbb esetben csökkentik a burzsoázia számára uralkodásának költségeit és egyszerűsítik államháztartását. A burzsoá szocializmus akkor éri el csak igazán a megfelelő kifejezését, amikor puszta szónoki fordulattá válik.

Szabadkereskedelem! a munkásosztály érdekében; védővámok! a munkásosztály érdekében; cellás fogházak! a munkásosztály érdekében; ez a burzsoá szocializmus utolsó szava, az egyetlen, amit komolyan gondol.

A burzsoá szocializmus éppen abban áll, hogy kijelenti, a burzsoák - a munkásosztály érdekében burzsoák."

És ha ez nem lenne elég, akkor talán ki kellene tudni mutatni, hogy a "kultúrmarxizmus" valamiféle összefüggésben áll a marxizmus célkitűzéseivel, valóban azok megvalósítását törekszik elősegíteni, ahogyan ezt a cikkben állítod. Szóval pillantsunk csak rá, hogy Marx milyen célkitűzéseket nevezett meg a "Kommunista kiáltványban":

"
- A földtulajdon kisajátítása és a földjáradék állami kiadásokra fordítása.
- Erős progresszív adó.
- Az örökösödési jog eltörlése.
- Az összes emigránsok és lázadók tulajdonának elkobzása.
- A hitel centralizálása az állam kezében nemzeti bank révén, amely állami tőkével és kizárólagos monopóliummal rendelkezik.
- Az egész közlekedésügy centralizálása az állam kezében.
- A nemzeti gyárak, termelési szerszámok gyarapítása, a földek megművelhetővé tétele és javítása közös terv szerint.
- Mindenkire kiterjedő egyenlő munkakötelezettség
- A mezőgazdaság és az ipar űzésének egyesítése, a város és a falu közötti ellentétek fokozatos megszüntetésének előmozdítása.
- Minden gyermek nyilvános és ingyenes nevelése. A gyermekek mai formában való gyári munkájának eltörlése.
"

Szóval mely fenti célok megvalósítását hivatott a "kultúrmarxizmus" elősegíteni? Nekem úgy tűnik egyikhez sincs fikarcnyi köze sem.

Vállalva annak az ódiumát, hogy esetleg "ezzel a nézetemmel csak a saját tájékozatlanságomról teszek tanúbizonyságot", azt mondom, hogy bizony a "kultúrmarxizmus" kifejezés csak valami "kamu jobbos szöveg a baloldal lejáratására", vagy még inkább a marxizmus lejáratására, talán egyfajta új vagy konstans Mccarthyzmus által hajtva.

Újra csak azt tudom megfontolásra ajánlani, hogy a "kultúrmarxizmus" kifejezés helyett a "kulturális liberalizmus"-ról lenne ildomos beszélni.

hu.wikipedia.org/wiki/Kultur%C3%A1lis_liberalizmus

Alter_Ego 2016.08.10. 19:18:06

Ami a - nem mellékes - vallással kapcsolatos részét illeti a cikknek, tartsuk szem előtt, hogy Marx csak annyira volt vallásellenes, hogy a vallást a "nép ópiumának" nevezte, utalva arra, hogy kábítószerként tereli el a nép figyelmét a valódi problémákról és megoldásokról. Marx egyébként kikeresztelkedett zsidó családba tartozott és egyházi szertartással kötötte meg házasságát. "A zsidókérdéshez" című írásában is kifejtette, hogy nem az embereket kell eltiltani ilyen vagy olyan vallástól, hanem az egyházat kell leválasztani az államról. Ajánlom az elolvasását, ha valaki bírja a kemény filozófiai szövegeket:

hu.wikipedia.org/wiki/A_zsid%C3%B3k%C3%A9rd%C3%A9shez

Szerintem ha valaki a marxizmust akarja kritizálni, akkor Marx szavairól kellene beszélgetni, de ehhez nem fog közel vinni az, ha "kultúrmarxuzmus" név alatt olyasmit tulajdonítanak neki, amihez valójában semmi köze.

Deansdale 2016.08.10. 19:52:16

@Alter_Ego: Nem igazán értem azokat akik a marxizmus és/vagy a kultúrmarxizmus kritikáját összekeverik Marx személyes írásainak kritikájával. A marxizmus már Marx életében is több volt mint amit ő papírra vetett, pl. Engels munkái eleve szerves részét képezték, és mind Marx életében, mind a halála után rengetegen dolgoztak még az ügyön. Ugyanígy nem értem a nagy igyekezetet arra sem, hogy leválasszuk Marxot Lenin, Sztálin, stb. ténykedéséről, mintha a marxizmusnak semmi köze nem lenne a kommunizmushoz. Marx írta meg a kommunista kiáltványt, és a ruszkik mindvégig az ő nevében ténykedtek - az csak üres duma hogy az "igazi" marxizmus valami más volt amit a komcsik félreértettek.

A wikipédia politikai tekintetben teljesen megbízhatatlan forrás, szerintem ne fáraszd magad azzal, hogy onnan akarsz tájékozódni. Marxizmus tekintetében pontosan ugyanannyira hiteles, mint mondjuk a férfijogi mozgalom vagy a gamergate tekintetében.

"ez az ízig vérig amcsi konspirációs teória talán még a Mccarthyzmus-ban gyökerezik"

Nézd, alapvetően tisztelem hogy próbálsz saját kútfőből kitalálni valamit, de sokkal jobban járnál ha inkább hiteles forrásokból utánajárnál a dolgoknak. Nem véletlenül írok olyan sokat Gramsci-ról, és emlegetem a kortársait/utódait, mint Lukács György, a Frankfurti iskola, stb. Feketén-fehéren leírták a dolgokat, a kultúrmarxizmus elnevezés TŐLÜK származik, nem valami szélsőjobbos amerikai összeesküvőktől.

"a nagytőke pedig viszonttámogatja ezeket a pártokat, így nem csoda, ha gomba módra tenyészhetnek"

Azt az egyet felejted el észrevenni, hogy az a bizonyos "nagytőke" (érdekesen marxista terminológiát használsz, ha szabad megjegyeznem :) pontosan azt csináltatja ezekkel a pártokkal amikről a cikkem szól: a kultúrát romboltatja le velük. Az MSZP - ex-SZDSZ vonal az összes vadhajtásával együtt kőkeményen nyomatja az összes kultúrromboló hülyeséget a keresztények ócsárlásától a menekültek importálásán át a feminizmus pártolásáig, csak szerinted ez mind afféle véletlen egybeesés, kontextus nélkül történő érthetetlen dolog, sőt, a kapitalista cégek kapitalista érdeke. Ez nevetséges elképzelés. A kapitalizmus szarik a vallásra, a családra, a kultúrára, nem érdekli semmi, csak hogy pénzt csináljon. Akik a nyugati civilizációt rombolják a centrális és balos pártok dróton való rángatásával azok a gramsci-féle tervet követik, betű szerint, és nem azért mert kapitalisták, elhiheted.

"öndefiníciójuk a liberalizmus"

Jaja, és SEMMI liberális nincs bennük, legföljebb ha a liberalizmus definícióját őróluk veszed le, ami persze azt jelzi hogy fordítva ülsz a lovon. Pl. a liberalizmus egyik legfontosabb sarokpontja a szólásszabadság, ami szöges ellentétben áll mindenféle "gyűlöletbeszéd" majomsággal, amit ezek a műliberálisok erőltetnek. A gyűlöletbeszéd a polkorrektség része, amit a Frankfurti iskola dolgozott ki, és ez szintén feljegyzett történelmi tény, nem valamiféle összeesküvés.

"a neoliberalizmus"

Hiba a kultúrmarxista gyökerű pártok kamu dumáját elhinni. Ez az "újfajta" liberalizmus - ami merő véletlenségből pontosan azt csinálja amit Lukács György papírra vetett idestova 100 éve - csak mellébeszélés, a kultúrmarxista eszmék emészthetőbb köntösbe öltöztetése. Ha a DK azzal kampnyolna hogy "szétverjük a családokat" valószínűleg senki nem szavazna rájuk, de így, hogy azt mondják a feminizmust támogatják mert az egyenlőség jó dolog, és ez az "új liberalizmus", így sok tudatlan rájuk szavaz.

"az értelmetlen társadalmi feszültségeket gerjesztő, de valójában semmit meg nem oldó"

Nem vagy hajlandó felismerni hogy DIREKT ilyen, ez a cél. Ha nem ez lenne a cél mást csinálnának, ugyanis a politikusaink nem hülyék.

"Sorost, akit Marxistának nevezni még viccnek is rossz lenne"

Magyarázd el hogy Soros miért ne lehetne kultúrmarxista.

"az európai nagytőke kedvére az olcsó munkaerő bevándoroltatását"

A migráció erőtletésének a munkaerőhöz semmi köze, hagyd már abba a gagyi kamu rizsát - szerinted az analfabéta muszlimok például miféle munkát fognak itt végezni?! A migráció egyetlen célja a nyugat szétverése, azt hiszem ezt már minden épelméjű embernek meg kellene értenie. Mi a fenéért hiszed el azt a rengeteg idióta dumát amit az uralmon lévők nyomatnak a birkák elvakítására? Te ennél okosabb vagy.

A zsidó pénzemberekről annyit, hogy mivel a nyugati kultúra összeomlása nekik nem árt és őket nem érdekli, ezért erős naívság azt feltételezni hogy pl. merő jószívűségből erőszakolják az EU-ra a migránsokat. Soros sem hülye, tudja hogy mit fog csinálni az a rengeteg iszlamista Európával, és pontosan ezért erőlteti a dolgot, mert AZ a célja. Ha te nem tudsz feltételezni róla ekkora rosszindulatot az a te naívságod, amivel sajnos erősen vissza is él.

Deansdale 2016.08.10. 20:48:39

@Alter_Ego: Ahogy a cikkben is írtam, a kulturális marxizmus az "eredeti" marxizmusnak egy bővített, fejlesztett változata, de te valamiért úgy teszel mintha a két különböző dolog ugyanazt jelentené. Minden egyes érvet ami a kultúrmarxizmusra vonatkozik az eredeti, nyers marxizmusra vetítesz rá, és azon akadsz fenn hogy ez nem klappol. Ez kb. olyan mintha valaki a Windows7-ről beszélne és te következetesen minden érvét a Windows98-al vetnéd össze. Nem érzed ez mekkora baklövés? (Feltételezve a jóhiszeműséget, vagyis hogy nem direkt akarod félrevinni a vitát.)

Naivitásra és/vagy balos összeesküvés-elméletekben való hitre utal az MSZP-LMP-DK-satöbbi vonalban bármiféle bújtatott jobbos neolib burzsoá témát látni, ez ugyanis a valóság tökéletes ellentéte. Amit ezek manapság csinálnak annak semmi köze Marx zagyva rémképzeteihez, szó sincs arról hogy Gyurcsány vagy bárki azon az oldalon "burzsoá szocialista" lenne. Ha meg tudod magyarázni hogy sokmillió segélyleső és potenciális terrorista importálása hogyan áll gazdasági érdekében a nagytőkének akkor beszélgethetünk tovább ezen a vonalon, de szerintem totális zsákutca. Ne higgy el semmit amit a politikusok mondanak...

(Mellesleg ha a modern baloldal tényleg "burzsoá szocialista" lenne attól még továbbra is igaz hogy a klasszikus balos értékeket manapság senki nem képviseli a politikában, vagyis bármiféle balos/centralista párthoz csatlakozni rövidlátás és önsorsrontás.)

"ki kellene tudni mutatni, hogy a "kultúrmarxizmus" valamiféle összefüggésben áll a marxizmus célkitűzéseivel"

Erről szól a cikk, bakker... Egy mondatot sem olvastál el az egészből? Megértem ha itt-ott átugrasz pár érdektelennek tűnő sort, de azért ez így egy kicsit túlzás. A kultúrmarxizmust a Marx utáni idők legnagyobb és legelismertebb MARXISTA gondolkodói dolgozták ki - kicsit faramuci ahogy itt és most azt állítod, Lukács György nem volt "igazi" marxista, meg Gramsci se, meg Marcuse se, stb. Hmmmm. Bocsáss meg ha e tekintetben nem tartom a véleményed mérvadónak, szerintem ezek az emberek igenis marxisták voltak, és a fejlesztések amiket hozzátettek Marx elméletéhez mára már szerves részét képezik a tan egészének. Legjobb esetben is maximum annyit képzelhetünk el, hogy te egy purista "ősmarxista" vagy aki a Marx halála utáni fejlődést már nem tekinti kánonnak, de ha ez a helyzet, azzal kvázi ki is zárod magad a vitából.

Marx "célkitűzése" egy kollektivista utópia, amihez minden egyes megvalósítási kísérletkor le kellett rombolni a helyi gazdasági és politikai rendet, de mégsem sikerült megvalósítani soha. Ezt ismerte fel Lukács György, Gramsci és még sokan mások, és erről nem vagy hajlandó érdemben értekezni egy betűt sem.

Még ezen a héten elmehetsz egy könyvtárba és kivehetesz egy tucat könyvet az általam felsorolt marxistáktól, amikben ők maguk írják le a nyugati kultúra lerombolásának szükségességét, valamint a pontos menetét. Ha egy ilyen tervet összevetsz azzal ami a világban történik, és történt az utóbbi évtizedekben, akkor hiánytalanul végigpipálgathatod a teljes marxista listát, ugyanis mind megvalósult, és ami még nem teljesen, az éppen most zajlik. Erről még a hétvége előtt magad megbizonyosodhatsz. Ha ezek után ez a dolog szerinted még mindig valamiféle szélsőjobbos amcsi hoax akkor nincs értelme folytatni ezt a vitát.

Alter_Ego 2016.08.10. 23:50:59

"Nem igazán értem azokat akik a marxizmus és/vagy a kultúrmarxizmus kritikáját összekeverik Marx személyes írásainak kritikájával. A marxizmus már Marx életében is több volt mint amit ő papírra vetett, pl. Engels munkái eleve szerves részét képezték, és mind Marx életében, mind a halála után rengetegen dolgoztak még az ügyön."

Ha maholnap elkezdi valaki Deansdale antifeminista gondolatait csiszolgatni és kisakkozza a maga "bölcsességével", hogy az antifeminizmus célkitűzéseit csak úgy lehet megvalósítani, ha előbb halomba mészároljuk a feministákat, majd pedig alattomos "kultúrdeansdaleista" propagandával lejáratunk és ellenségképpé teszünk mindent, amit a nőiségben korábban szépnek gondoltak az emberek, akkor úgyszintén tiltakozni fogok, hogy ennek semmi köze Deansdale-hez és erre nem lehet ráagattni a "kultúrdeansdaleizmus" elnevezést. Szerintem ez így korrekt. Valahogy engem erre ösztökél a makacs elemző hajlamom és az igazságszeretetem.

"Azt az egyet felejted el észrevenni, hogy az a bizonyos "nagytőke" (érdekesen marxista terminológiát használsz, ha szabad megjegyeznem :) pontosan azt csináltatja ezekkel a pártokkal amikről a cikkem szól: a kultúrát romboltatja le velük."

Marxista lenne a terminológiám? Létezik más neve a nagytőkének, ami nem marxista? - Mert a kedvedért szívesen átváltok arra.

A te "kultúrmaxista" tombolást feltételező nézőpontodból ez egy fő cél, az én "kulturális liberalizmust" feltételező nézőpontomból viszont a kultúrarombolás csak egy melléktermék. Mindkét eset létezhet, ha nyersen egymásnak feszítjük a két vélekedést, azzal sajnos nem tudjuk eldönteni a vitát.

"a keresztények ócsárlásától a menekültek importálásán át a feminizmus pártolásáig, csak szerinted ez mind afféle véletlen egybeesés, kontextus nélkül történő érthetetlen dolog, sőt, a kapitalista cégek kapitalista érdeke. Ez nevetséges elképzelés. A kapitalizmus szarik a vallásra, a családra, a kultúrára, nem érdekli semmi, csak hogy pénzt csináljon."

Egy szóval sem mondtam, hogy véletlen egybeesés, azt mondtam, hogy a valódi szociálpolitika helyét kitöltő látszatcselekvés. Csak annyiban gondolom az érdeküknek, amennyiben érdekük, hogy ne létezzen valódi szociálpolitika, progresszív adózással, magas minimálbérek, a tőkés vállalatok által fizetett munkanélküli szolidarítási alap, sőt mindezekről szó se eshessen. Mi sem egyszerűbb, mint a korunkban valódi problémát nem jelentő álügyekkel, például a szexuális szabadságról, vagy a melegjogokról szóló gigantikus gumicsonttal elterelni mindezekről a figyelmet.

"A kapitalizmus szarik a vallásra, a családra, a kultúrára, nem érdekli semmi, csak hogy pénzt csináljon."

A Marxizmus, ha nem is szarik mindezekre, de igen kevésbé érdekelt bennük, elsődleges célja az alsóbb osztályok nyomorának okainak feltárása és megszüntetése. Ami nem ezt teszi, annak nincs szárnya, nem hápog, nem kacsa...

"SEMMI liberális nincs bennük, legföljebb ha a liberalizmus definícióját őróluk veszed le, ami persze azt jelzi hogy fordítva ülsz a lovon. Pl. a liberalizmus egyik legfontosabb sarokpontja a szólásszabadság, ami szöges ellentétben áll mindenféle "gyűlöletbeszéd" majomsággal, amit ezek a műliberálisok erőltetnek."

Tiszteletre méltó dolog, hogy a "liberalizmus" nevű politikai irányzatnak a természetjogi, emberjogi oldalát akarod mérvadónak tekintetni, csakhát "rengetegen dolgoztak még az ügyön" és ők a gazdasági liberalizmust tekintik ennek a politikai irányzatnak a fő célkitűzésének, a többit pont annyira képviselik, mint amennyire szerinted sem fontos a kapitalizmus számára "a vallás, a család, a kultúra".

"Magyarázd el hogy Soros miért ne lehetne kultúrmarxista."

Minden kritikáddal ellentétben nem hiszek naiv elvakultsággal abban, hogy kapitalista pénzemberek öncél nélkül nagyszabású társadalombefolyásoló, társadalomromboló akciókba kezdenének. Pontosan ezért nem hiszem, hogy Soros "kultúrmarxista"-ként lerombolni törekedne azt a nyugati kultúrát és az ahhoz kapcsolódó kapitalista érdekszférát, amely belőle potentátot csinált. Szerintem tévedsz, ha tényleg azt gondolod, hogy ez az ő érdekeit, jövőbeli profitját és hatalmát nem veszélyeztetné.

"Nem vagy hajlandó felismerni hogy DIREKT ilyen, ez a cél. Ha nem ez lenne a cél mást csinálnának, ugyanis a politikusaink nem hülyék."

Értelmetlen célokat nem tudok belelátni dolgokba, pont azért, mert számolok az emberi természet érdekvezéreltségével. Olyat sajnos látok nap mint nap, hogy emberek végtelen kapzsiságukban milliárdosként, politikai potentátként is adót csalnak, mert egy fél országot összelopva sem elég nekik, de sajnos olyat még soha nem hallottam, hogy Isten vagy Marx nevében tették volna ugyanezt, hogy aztán ezen az úton felemeljék az éhező prolikat vagy kedvetelésből megszemléljék Európa civilizációjának "kultúrmarxista" rombadöntését. - Én most tényleg nem tudom eldönteni, hogy vajon melyikünk a naivabb... - Következésképpen kénytelen vagyok egy viszontkéréssel élni: elmondanád, hogy Soros miért lenne "kultúrmarxista"?

Aurelius Respectus 2016.08.11. 00:37:56

@Alter_Ego: Erre nem nehéz válaszolni. Meg kell nézni milyen célokat támogatnak Soros alapítványai és miket nyilatkozott a céljairól.
1. személyesen nyilatkozta többször hogy támogatja Európa elárasztását a harmadik világ migránsaival, az alapítványai nyíltan támogatják ezt a célt: lásd az egyik alapítványa által migránsoknak osztogatott tájékoztató füzetet az európai jogszabályok kijátszásáról, a másik alapítványa - No Borders -megszervezi a migránsok akcióit az európai kormányok ellen - pl: éhségmenet Röszkére - . Pofátlanságában már hitelek felvételét ajánlja az európai kormányoknak, hogy minél több migráns jöjjön Európába.
2. Nyíltan támogatja a fehér emberek ellen szerveződő mozgalmakat - lásd USA, ahol az állítólagos rendőri erőszak ellen tiltakozó feketék - erőszakos, sokszor fosztogatással befejeződő tüntetéseit az általa pénzelt alapítványok pénzelik.
3. támogatja a különböző homoszexuális mozgalmakat alapítványain keresztül.
4. támogatja a kábítószer legalizálására létrejött mozgalmakat alapítványain keresztül.
5. a konzervatív rendszerek elleni aktivistákat képez ki és fizet alapítványain keresztül, pl: színes forradalmak a volt SZU területén
6. A CEU egyetem is ilyen társadalomellenes projektje, pl: gendertanszék.
Összefoglalva, a hagyományos társadalmi rendszerek lerombolása és a homogén társadalmak elpusztítása a célja, pont mint a kultúrmarxistáknak.

Raon 2016.08.11. 01:29:43

@Belvedere_blog: te időnként remekül el tudod érni, hogy törődjenek veled. :)
Nem terveztem belefolyni, de talán lesz értelme.

Volt az a nem is olyan régi eset veled, történt, ami történt, a világ ment tovább. Én elsőre furcsállottam a visszatérésed (ilyenkor a legtöbben képtelenek lapozni a történtekre, és a visszatérésüket inkább a görcsös önigazolási kényszer hajtja, mint a tényleges előbbrejutás szándéka), de ahogy követtem, nekem úgy tűnt, hogy ez nálad ritkán látható, pozitív változásokkal járt: több logika és kevesebb érzelmi vetület jött, tisztább, józanabb hang, rövidebb, megfontoltabbnak tűnő hozzászólások. Azaz ha bármilyen értelmet akarnánk keresni egy mindent bele vitának, akkor az ilyesféle, továbblépett-embertípus lehet a legtöbb, amit ebből ki lehetne hozni - és te a jelek szerint ezt elérted.

A nagy kérdés innentől az, hogy ez tényleges, maradandó hatásokkal járó folyamat volt, vagy csak egy kivételes technikai képességekkel szőtt köpeny, ami remekül segíthet a pillanatnyi érvényesülésben, de igazából, azért ki-ki villan, hogy alatta mi maradt.
Ez természetesen provokatív még feltételezésnek is, és nekem semmi okom nincs feltételezni, hogy a kettes verzió lenne igaz, inkább mondjuk, hogy ilyen primitív eszközökkel próbálom felhívni a figyelmet a probléma súlyára.

Én nem tudom, mi az oka annak, hogy Ahasverussal élből az efféle személyeskedés emlékezetes vizeire eveztél, de hát meg kell mondjam, ez nem az a fajta múltidézés volt, ami a nevedet látva kellemes érzéssel töltené el az embert. Ráadásul még csak nem is tűnt indokoltnak, és ettől az egész csak még neccesebb. Kicsit hatásvadászabb módon megfogalmazva: ha ez a pillanatod számít igazinak, akkor azzal az összes többit dobod a kukába az elmúlt hónapokból.

A múltat ily módon előrángatni azért sem úriemberes húzás, mert a dolgok normál menete az, hogy az ember változik. Bár ezt manapság nehéz elhinni és természetesnek tartani, de ez a változás alapban nem állagromlás, hanem pozitív, ahogy az ember több lesz, árnyalódik, bővül és tanul. Keresünk, néha érthetetlen és extra lendülettel, meg-megállunk egy-egy szinten és ponton, néha tévedünk, néha nem, de a játéknak sosincs vége, és ez így is van jól. Innen nézve kb. semmilyen jelentősége nincs annak, hogy ki mit hogyan "vétkezett a setét múltban", hacsak abban nem, hogy ha érdemibb a jelen, még szebben kirajzolódhat a honnan-hová íve. Szerintem csak a pozitív változás az, aminek igazán van értelme, minden más puszta energiapocsékolás, egyhelybensprintelés, vagy bármilyen más amortizációs mutatvány... de ezt természetesen mindenki úgy látja, ahogy akarja, a szabad választás szintén szent dolog.

Ahogy láttam, nekem olyan embernek tűnsz, akit egy bizonyos nyomot szeretne hagyni a világban - nem tudom, mennyire tudatosítottad magadban, hogy ez nem csak a cikkeiddel megy, az ottani és a máshol leírt összes dolgod egyben fogja kiadni a teljes képet.
Ha tehát ez nem volt szándékos, akkor érdemes erre odafigyelni, és mérlegelni azt, hogy ér-e ennyit az ösztönvilágod kontrollálatlan kiélése. Ha meg szándékos volt, akkor ide kevesebb asztrálkehe és több józan érv kellene, hogy az egyszeri halandó is értse, hogy voltaképpen mi is volt a gondod. Ennél ugyanis még egy ideológiai harc nyitás is előbbre mutató lenne, pedig az is aztán mélységesen mélyen van.

Még valami fontos: a leírtak mögé nem kell semmilyen hátsó szándékot gyanítani. Anno egyszer nekem is szóltak, és segített, ennyi.

Raon 2016.08.11. 01:35:19

@Ahasverus: ezt már jó ideje meg akartam kérdezni tőled is, de mondjuk, hogy ez most egy alkalmas pillanat: miért jó neked a támadásokra így reagálni? Rengetegszer láthattad már, hogy ez milyen utat jelöl ki, milyen szerepbe kényszerít és annak mi lesz a vége. Nekem végül is mindegy, úgy nehezíted a mindennapjaidat, ahogy neked tetszik, de így kívülről az látszik, hogy ezeknél a sértett visszatámadásoknál kb. bármilyen reakcióval jobban tudnál járni. Ahogy a kollégának írtam, a rendszeres olvasók mindig teljes keresztmetszetet fognak látni, azaz az ilyen reakcióid voltaképpen igen komolyan megakadályozhatják azt is, hogy egy-egy érdekesebb-kényesebb kérdés kapcsán érdemi pro és kontra beszélgetés alakulhasson ki. Bármi, amit írsz, kezdeményezel, reagálsz, beáraz - azaz ezen csakis te tudsz érdemben változtatni.

Alter_Ego 2016.08.11. 03:09:11

"Ahogy a cikkben is írtam, a kulturális marxizmus az "eredeti" marxizmusnak egy bővített, fejlesztett változata, de te valamiért úgy teszel mintha a két különböző dolog ugyanazt jelentené. Minden egyes érvet ami a kultúrmarxizmusra vonatkozik az eredeti, nyers marxizmusra vetítesz rá, és azon akadsz fenn hogy ez nem klappol. (...) Nem érzed ez mekkora baklövés?"

Őszintén mondom: nem! :) Fentebb már kifejetettem, hogy szerintem mit kíván meg a logika. Szóval még véletlenül sem akarom félrevinni a vitát, nemhogy direkt.

"Ha meg tudod magyarázni hogy sokmillió segélyleső és potenciális terrorista importálása hogyan áll gazdasági érdekében a nagytőkének akkor beszélgethetünk tovább ezen a vonalon, de szerintem totális zsákutca."

Szerintem ők úgy képzelik, hogy ezen a módon megoldhatják a nyugati társadalom súlyos demográfiai problémáját, megszüntethető a munkaerőhiány és még véletlenül sem a nagytőkéseknek kell majd közvetve és akár közvetlenül is megfizetniük az ellátás nélkül maradó idősek ellátását. Szerintük az olcsó munkaerő egyenlő a magasabb profittal és a többire szarnak nagy ívben. Majd csak megoldja a társadalmi gondokat az állam avagy a társadalom önerőből, ahogyan eddig is... Csak semmi ne akadályozza a termelést, pörögjön a gazdaság! - Szerintem így fest a nagytőke érdeke.

"Mellesleg ha a modern baloldal tényleg "burzsoá szocialista" lenne attól még továbbra is igaz hogy a klasszikus balos értékeket manapság senki nem képviseli a politikában, vagyis bármiféle balos/centralista párthoz csatlakozni rövidlátás és önsorsrontás."

Mélyen egyetértek, és ezt nem is vitattam soha egy pillanatig sem.

"Erről szól a cikk, bakker... Egy mondatot sem olvastál el az egészből? Megértem ha itt-ott átugrasz pár érdektelennek tűnő sort, de azért ez így egy kicsit túlzás."

Figyelmesen olvastam, át sem ugrottam semmit, de nem láttam semmi ilyesmit. Szerintem ez azért van, mert írtál egy kultúrmaxista cikket a kultúrmarxizmusról. :D Sehol nem mutattál rá, hogy a kultúrmarxizmus miként lehetne képes megvalósítani a marxizmus eredeti célkitűzéseit, vagyis a vagyontalan, Marx idején (és jelenkorunk Magyarországán is) mélyszegénységben élő proletariátust (a munkásokat) felszabadítani burzsoázia (nagytőkések) elnyomása alól, a munkásságot valódi, teljes értékű társadalmi osztállyá alakítani, továbbá felszámolni a nagytőkések ("burzsoázia") politikai hatalmát. - Ha a kultúrmarxizmus marxista lenne, akkor ez lenne a végcél. Ilyen végcélra márpedig szemmel láthatóan nem irányulhat, tehát a "kultúrmarxizmus" nem marxista eredetű.

A kultúrmarxizmust a Marx utáni idők legnagyobb és legelismertebb MARXISTA gondolkodói dolgozták ki - kicsit faramuci ahogy itt és most azt állítod, Lukács György nem volt "igazi" marxista, meg Gramsci se, meg Marcuse se, stb. Hmmmm. Bocsáss meg ha e tekintetben nem tartom a véleményed mérvadónak, szerintem ezek az emberek igenis marxisták voltak, és a fejlesztések amiket hozzátettek Marx elméletéhez mára már szerves részét képezik a tan egészének.

Attól, hogy azt állítják, hogy Marxból építkeznek, még legfeljebb annyira lesznek marxisták, mint amennyire a fentebb említett "kultúrdeansdaleisták" deansdalistákká lennének a nevedre való puszta hivatkozással.

Nézd el nekem azt a szörnyű bűnömet, hogy ha (bármiféle) marxizmusról van szó, akkor egyedül Marxot tekintem abban mérvadónak! :D

Sőt nézd el nekem még azt is, hogy csekélyke érdeklődést sem mutatok a nevezettek munkássága iránt, nemhogy könyvtári kutatásba kezdjek miattuk. Egyébként is, ha bármit is számítanának, és csak ezredannyi nyomot hagytak volna a filozófiában, a közgazdaságtanban, a politológiában, mint Marx, akkor nem kellene semmiféle könyvtári kutatást folytatnom a műveik után, hanem könnyedén idézhetnéd őket az internetről akár húsz nyelven is. Én az álláspontomat - miszerint a "kultúrmarxizmus" nem marxi eredetű (ergo nem is marxizmus) - Marx idézetek sorával tudom alátámasztani. Bármikor tisztelettel meghajlok az igazad előtt, ha a saját véleményedet hasonló módon Marx idézetekkel hitelesen megtámogatod.

Összefoglalva: az úgy szerintem kicsit sem oké, hogy valami "(izé)marxizmus", ha a fene fenét eszik, akkor is, csak azért, mert valaki tájékozatlanul, tévesen egyszer rásütötte ezt a bélyeget.

"Legjobb esetben is maximum annyit képzelhetünk el, hogy te egy purista "ősmarxista" vagy aki a Marx halála utáni fejlődést már nem tekinti kánonnak, de ha ez a helyzet, azzal kvázi ki is zárod magad a vitából."

Azt meg már végkép nem értem, hogy ha én egy ősmarxista volnék, akkor miért rekednék kívül egy olyan vitán, amely a (kultúr)marxizmusról szól. Éppen ellenkezőleg, ebben az esetben volnék a leghitelesebb forrás arra nézve, hogy egy politikai irányzatot valóban összefüggésbe lehet e hozni, akár elnevezés tekintetében is a marxizmussal.

Alter_Ego 2016.08.11. 03:28:34

Bocs, kihagytam az idézőjelet egy helyütt, ahol idéztelek, ha van rá, módod, akkor kérlek mindenképpen javítsd.

2016.08.11. 06:37:18

@Raon: Őszintén válaszolva: most jelen pillanatban reménykedtem benne, hogy sikerül mindenféle személyeskedést elkerülve egy érdemi vitát lebonyolítani Belvedere és köztem. Sajnos nem sikerült. Igen, olyan téren én is hibás vagyok, hogy hagytam megint, hogy elragadjon az indulat, és lám, mégis besétáltam a csapdába újfent, és len mónikashow!

Továbbmenve: annak a magam részéről örülök, hogy létezik egy magyarországi MRA-mozgalom, még ha ez sokszor kimerül a virtuális térben való létezésnél. Ami viszont probléma, hogy a magyarországi MRA különféle törésvonalak mentén keményen megosztott. A Férfihangnak valójában egy bajtársi közösségnek kellene lennie, melynek tagjai, bár különböznek politikailag, mégis képesek összefogni a közös ellenség, a szélsőliberális-szélsőbaloldali brancs, és azon belül a feminizmus ellen. Ennek ellenére azt tapasztalom, hogy belépek a Férfihangra, és vár a csatatér. Mindig vannak benne olyan személyek, akik most éppen összerúgták egymással a port.

Én nem kívánom Belvedere-t száműzni a férfijogi szcénából, sőt bármikor összefognék vele olyan káros politikai konstrukciók ellen, mint pl. a NANE. A gond az, hogy ő viszont szívesen kint látna a MRA-n kívül. Egyébként eddig két személy volt, aki vehemensen mondogatta, kik nem valók a Férfihangra, az antifeministák közé, az MRA-ba: Belvedere és Zombigyilkos. Ugyebár, kik közölünk a "szocialisták" és a "feministák"! Sőt, most már rajtuk kívül is találok egy olyan megmondó-embert, aki éppen azt fejtegeti, hogy Deansdale mangina, vagy hogy Hgyi nem való a Férfihangra. Az ilyenfajta eretneküldözésnek aztán az lesz az eredménye, hogy egyre kevesebben leszünk. Én azt is szomorú fejleménynek tartom, hogy te, Raon úgyszintén nem jársz a Férfihangra, mikor milyen frankó cikkeid és kommentjeid is voltak!

Belvedere visszatérve, én bármikor szívesen félretenném a csatabárdot, és elszívnám vele a békepipát. Leginkább, hogy szerintem ő is képes érdekes témákat felvetni, mint a Nyáry-jelenség vagy az ökofeminizmus. Sokat gondolkodtam rajta, hogy teszek felé pozitív gesztust, méghozzá úgy, hogy egy-két jó cikke alá kifejtem a pozitív véleményem. Mostanában a Megszégyenítő verbális erőszakot alkalmaznak a nők az udvarlás során? és a
Amit a netes társkeresésről tudni érdemes c. cikke foglakoztatott, amire lett is volna néhány konstruktív véleményem. Megírjam ezek után? Nem tudom. Hiszen mi "gyűlöljük" egymást, mint valami szar szappanoperában, és ott nem szokás a másikra jót szót szólni, még akkor sem, ha megérdemli.

Mondom: szerintem a Férfihang legnagyobb hibája a megosztottság és a széthúzás, a valódi szolidaritás hiánya. És nekem ez kibaszottul fáj. Leginkább ha azt nézem, feminista ellenségeinknél nincs ez a széthúzás, és folyamatosan együtt lépnek minden egyes akciónál.

Deansdale 2016.08.11. 06:39:23

@Alter_Ego: A blog.hu-n nem lehet kommenteket szerkeszteni, legalábbis én még nem jöttem rá hogyan lehetne.

Deansdale 2016.08.11. 06:43:27

@Belvedere_blog: @Ahasverus: A jövőben próbáljatok meg nem szólni egymáshoz, oké?

Deansdale 2016.08.11. 07:44:30

@Alter_Ego: "Ha maholnap elkezdi valaki Deansdale antifeminista gondolatait csiszolgatni"

Igen, a marxizmussal kapcsolatban zavaró, hogy a nevével fémjelzik, holott jóval több mint az ő személyes elképzelései, dehát ez gyakorlatilag az első pillanattól így volt. Gondolom "Marx és Engelsizmus"-nak nevezni még zavaróbb lett volna :)

"A te "kultúrmaxista" tombolást feltételező nézőpontodból ez egy fő cél, az én "kulturális liberalizmust" feltételező nézőpontomból viszont a kultúrarombolás csak egy melléktermék."

Amit a modern balos körök csinálnak az sok helyen köszönő viszonyban sincs a kapitalisták érdekeivel. A multicégek, bankok, stb. egyáltalán nem érdekeltek a nacionalizmus, a kereszténység, a hagyományok, a patriarchális berendezkedés üldözésében, a cigók/arabok/négerek hergelésében, a szólás- és véleményszabadság korlátozásában, satöbbi, satöbbi. A nestlé egy darab gabonapehellyel sem fog többet eladni attól hogy ezek a dolgok műsoron vannak. Az olcsó munkaerő egy darabig lehet érv, de egyrészt a feminizmust ilyen okból támogatni kb. a 2. világháború óta fölösleges, mert a nők már úgyis bent vannak a munkaerőpiacon, másrészt a rengeteg kulturálisan inkompatibilis migránst behívni is hülyeség, mert minimálbér alatt őket sem lehet dolgoztatni, annyiért meg akad európai fehér ember is aki hajlandó a ny-eui országokban gürcölni. A 2 évvel ezelőtti ukrán válság alatt Németország NEM ENGEDTE BE az ukrán menekülteket, akik pedig be akartak volna illeszkedni, iskolázottak voltak, tudtak és akartak volna dolgozni, terrorveszélyt sem jelentettek, és nem is volt belőlük többmillió. Ehhez képest a rengeteg arab meg afrikai nagyon kell nekik. Szerinted ez miért érdeke bármilyen multicsilliárdos cégnek ami az országban működik? A Mercedes gépsorain analfabéta terroristák fognak feketén dolgozni fillérekért?

"A Marxizmus, ha nem is szarik mindezekre, de igen kevésbé érdekelt bennük, elsődleges célja az alsóbb osztályok nyomorának okainak feltárása és megszüntetése."

Ez naív és leegyszerűsítő elképzelés a marxizmusról, kb. mintha azt mondanád hogy Hitler csak a német nép jólétében volt érdekelt. A feminista gondolat, hogy a család a nőelnyomás eszköze Engels egyik könyvéből származik, már ők elkezdték szorgalmazni a családok szétrombolását. Érdekes megfogalmazás, hogy a marxizmus "nem érdekelt" ezekben a dolgokban, inkább mondjuk ki hogy ellenségnek tekintette ezeket - M&E csak ott hibáztak, hogy azt hitték, ezek majd maguktól megszűnnek ha a proletár osztály kinyírja a tőkéseket. Ez nem történt meg, ezért kellett a későbbi marxistáknak továbbcsiszolni a rendszert.

A klasszikus liberalizmus az egyén szabadságára épülő eszme volt, az állam szerepvállalásának minimalizálásával. Nem voltak benne olyan elnyomó vagy "szegényellenes" felhangok amiket te oda vélsz látni. Azt pedig továbbra is fenntartom, hogy a modern baloldalnak semmi köze a klasszikus liberalizmushoz, a neoliberalizmus pedig a kulturális marxizmus "fedőszerve". A neolibek nagyon kevés dolgot csinálnak ami a kapitalisták érdekeit szolgálja, viszont folyamatosan és durván rombolják a kultúrát mindenütt.

"nem hiszek naiv elvakultsággal abban, hogy kapitalista pénzemberek öncél nélkül nagyszabású társadalombefolyásoló, társadalomromboló akciókba kezdenének"

Soros pénzpiacokon utazik, semmilyen érdeke nem fűződik az "olcsó munkaerőhöz". Szerinted miféle "öncélja" van a migránskérdésben? Ugyanez a kérdés vonatkozik minden "filantróp" tevékenységére, ami következetesen társadalomromboló. Miért érdeke neki a feministákat, antifasisztákat (pfff), fajvédőket pénzelni? Ha csak azért nyomatja mert személyes okokból szimpatizál ezekkel az ügyekkel, akkor miért ne lenne elképzelhető, hogy személyes okokból szimpatizál a kultúrmarxizmussal?

"Pontosan ezért nem hiszem, hogy Soros "kultúrmarxista"-ként lerombolni törekedne azt a nyugati kultúrát és az ahhoz kapcsolódó kapitalista érdekszférát, amely belőle potentátot csinált"

Mi a francért zavarná őt, ha lerohad néhány nyugati ország, társadalom? Egyes országok pénzpiacainak bedöntésével már rég tanúbizonyságát adta, hogy ívben tojik az ilyesmire. A vagyonával oda megy ahová akar, királyként élhet Izraelben, Új-Zélandon, Malajziában vagy akárhol. Miért hiszed, hogy hálás lenne olyan elvont fogalmaknak mint a kapitalizmus, csak azért mert gazdag??? Ennek semmi értelme.

"Értelmetlen célokat nem tudok belelátni dolgokba"

Ebben a vitában erősen korlátoz téged, ha szervileg képtelen vagy elfogadni hogy egyesek elfogadhatónak tartják mások szenvedését a saját céljaik elérésének érdekében. Nincs abban semmi "értelmetlen", hogy egyesek jól járnak a konfliktusokkal, ahogy abban sem hogy mások ugyanazokat a konfliktusokat ideológiai okokból szeretnék elérni. Hány olyan dolog történt már a történelemben, ami logikus gondolkodással értelmetlennek tűnik?

Deansdale 2016.08.11. 08:27:38

@Alter_Ego: "olyat még soha nem hallottam, hogy Isten vagy Marx nevében tették volna ugyanezt"

Ja, Marx nevében csak vagy százmillió ruszkit mészároltak le a forradalomban, a kulákok irtásakor, a gulágokban, stb. Abban viszont biztos vagyok hogy a kortárs marxisták ilyesmire nem lennének képesek, biztosan áldott lelkű aranyember mindegyik. Eszükbe sem jutna az általuk gyűlölt és szapult kapitalista alapú társadalmakat szabotálni, a többség erejét a kisebbségek lázításával megtörni, stb. Ugyan már, gonosz/hülye emberek nem léteznek, legalábbis a marxista oldalon semmiképp.

A lényeg egyébként az, hogy nem kell az eszmében hinni ahhoz hogy egyesek felhasználják azt a céljaik elérésére. Van a világban egy rakás ember aki valójában nem hisz a marxizmusban (legyen az eredeti vagy kultúr), de jó eszköznek tartja és ezért szemérmetlenül használja másokon, mások ellen. A legegyszerűbb mód erre az "oszd meg és uralkodj" stratégia - a politikus-óvoda középső csoportjában már alapvető tananyag, hogy amíg az emberek egymással küszködnek addig nyugodtan lehet őket bármilyen irányba terelni felülről. Amíg Géza meg Julcsi azon fröcsögnek egymásra, hogy milyen névmással kell megszólítani egy transzneműt, addig nem fognak a parlament vagy a bankok előtt tüntetni a totális lerablásuk és kizsákmányolásuk miatt. Nem létezhet a felsőbb kasztok elleni összefogás ha a népek megosztottak és felőrlődnek a belharcokban.

Ez a lényegi válasz a kérdésedre, hogy a "kapitalista" vezetők miért érdekeltek a kultúrmarxizmusban. Nem azért, mert szentül hisznek benne, hanem mert egy hatékony fegyver az emberek megosztására. Gyurcsány sem azért nyávog a migránskérdésben mert annyira szereti a muzulmánokat, hanem mert a magyar nép egységének széttörésében érdekelt.

"Szerintem ők úgy képzelik, hogy ezen a módon megoldhatják a nyugati társadalom súlyos demográfiai problémáját"

Ennyire nem hülyék. Egy nemzet fogyására semmilyen értelemben nem megoldás egy másikkal helyettesíteni, főleg olyannal nem ami semmiféle szemszögből nem kompatibilis az eredetivel. Ha valakinek elkezd fogyni a birkanyája nem fogja farkasokkal feltölteni...

"Csak semmi ne akadályozza a termelést, pörögjön a gazdaság! - Szerintem így fest a nagytőke érdeke."

Szerinted Merkel nem látja, hogy az arabok nem fogják pörgetni a német gazdaságot? Te most szigorú orvosi értelemben vett értelmi fogyatékossággal vádolod az európai politikusok kétharmadát.

"Sehol nem mutattál rá, hogy a kultúrmarxizmus miként lehetne képes megvalósítani a marxizmus eredeti célkitűzéseit"

A kultúra lerombolása előfeltétele a proletárdiktatúrának, nem közvetlenül a végcélra irányul. Amíg emberek keresztény szellemű családokban élnek addig marxizmus soha nem valósulhat meg.

Egyébként nem vagyok hajlandó Marx céljait ártatlannak és nemesnek tekinteni, már önmagában sem, de a megvalósítási kísérletek eredményeit tekintve végképp nem. Marx eleve bizonyos rétegek szétverésével képzelte el a szegények felemelését, így nehezen lennék képes komolyan venni hogy kizárólag az elesettek felé érzett empátia vezérelte.

Létezett baloldal Marx előtt is, létezik a balos (szociális) gondolkodás Marx népirtó baromságai nélkül is, így semmilyen tekintetben nem érzem azt, hogy szemet kellene hunyni a marxista nézetek romboló "mellék"hatásai fölött. Nyíltan vallom, hogy vannak klasszikus balos nézeteim is, viszont kőkeményen elhatárolódom mindentől amihez a marxizmusnak köze van. A marxizmust a szegények felemelésével azonosítani ugyanaz a tévedés mint a nőket azonosítani a feminizmussal.

"Attól, hogy azt állítják, hogy Marxból építkeznek, még legfeljebb annyira lesznek marxisták"

Ezeket az embereket a teljes marxista mozgalom ismeri el a legnagyobb marxistákként. El kellene fogadni, hogy a "marxizmus" mint fogalmi megjelölés a teljes mozgalmat jelenti, aminek szerves része sok marxista filozófus aki Marx után élt. Úgy látom tényleg valami "tiszta" marxizmust akarsz védeni, amit "nem rontott el" a későbbi marxisták befolyása, de ezzel egy mikroszkopikus kisebbséghez sorolódsz, a szóhasználatod nem kompatibilis az általánosan elfogadottal.

"csekélyke érdeklődést sem mutatok a nevezettek munkássága iránt"

Mivel a kultúrmarxizmus nem azonos a marxizmussal, mi a fenéről beszélsz egyáltalán? Te személyesen Marxot akarod védeni azzal, hogy szerinted a kultúrmarxizmus nem létezik, de ennek a két dolognak pont a te értelmezésedben semmi köze egymáshoz. Én a cikkemben NEM arról beszéltem, hogy Marx ezt csinált vagy azt csinált, hanem hogy Marx KÖVETŐI létrehoztak egy az eredetitől némileg különböző fókuszú marxista "almozgalmat", és jelen pillanatban ez ámokfut a nyugati kultúrában. A te Marx-védelmed az én állításaimat semmilyen ponton nem érinti vagy cáfolja. Maximum annyit érhetnél el, hogy bizonyítod, a kultúrmarxizmus nem azonos a marxizmussal... Persze hogy nem azonosak, senki nem is állította hogy azok lennének. Ettől függetlenül most Marx eszméire építkezve nyomorítják meg a nyugatot.

Belvedere_blog (törölt) 2016.08.11. 09:54:31

@Deansdale:
Részemről befejeztem.

Raon 2016.08.11. 10:39:22

@Ahasverus: teljesen igazad van, a széthúzás sosem jó, viszont ez ellen szerintem úgy igazából csakis egy működő módszer létezik: a pozitív példa. Ezt pedig mutatni érdemes, nem elvárni, azaz nem a másikra kell várni, és nem akkor kell elkezdeni neked is a változást, ha neked megadják, ami szerinted jogos, hanem venni egy nagy levegőt és gesztust tenni, ami tőled telik, és csakis előrefelé. És ha minden jól megy, ezt kapod vissza, ha meg nem, legalább tiszta lelkiismerettel mondhatod, hogy rajtad nem múlt semmi.
Én értem, amiket írtál, de ezek a sértettségi gubancolódások kívülről nézve mindig teljesen lényegtelennek tűnő dolgok.
Tehát a válaszom igen, szerintem érdemes megírni, aztán majd lesz, majd lesz. Voltaképpen mondhatnám azt is, hogy ha én anno a te jelenlegi irányelveidet követem, most biztos nem beszélgetünk. :)

Belvedere_blog (törölt) 2016.08.11. 10:47:25

@Raon:
Az Ahasvérussal folytatott vitát befejeztem, ugyanakkor részletesebben reagálnék a véleményedre. Annál is inkább, mivel (ezúttal is) érdekes szempontokat vetettél is.

Talán meglepő, de nagy vonalakban ugyanazt az antifeminizmust képviselem, mint Deansdale, csak más a mondanivalónk, ideológiánk BEFOGADHATÓSÁGA és ELADHATÓSÁGA.

És elérkeztünk a radikalizmus kényes kédéséhez. Ha hiszed, ha nem, mérsékeltebb vagyok, mint számos Férfihang-olvasó: ellenzem a totalitárius kormányzat bármilyen formáját, nem tartom reálisnak a monarchikus államforma restaurációját és nem nyomok fröcsögő antiszemita szövegeket.

Ami a publicisztikán túlmutató tevékenységemet, vitáimat illeti, elbeszélünk egymás mellett. Nem kell kétszer mondanom, hogy mennyire fontosnak tartom a minőségelvet - az egy évvel korábbi viták során arra igyekeztem irányítani mások figyelmét, hogy néhány Férfihangon közölt cikk nagyon is vitatható színvonalú. A mind jobban elharapódzó szolipszizmus következménye (de beszélhetnénk a nominalizmusról vagy a posztmodernitásról is), hogy többen elvetik az objektív kritika módját és kereteit, vagyis a maguk módján mindennemű kritikát szubjektívnak tartanak.

Ahányszor felvetettem, hogy egy írás nem a legjobb tartalom vagy problémafelvetés szempontjából, megkaptam másoktól, hogy az irányításra törekszem; mindez - valljuk be - nevetséges, de kválóan alkalmas a vélemények felkorbácsolására.

Ami pedig a múlt mérlegelését illeti, egypár kérdést sikerült tisztázni azóta. Többek közt azt is, hogy egy bizonyos Férfihang-olvasó százszámra osztogatja a diszlájkokat, miközben +20 fölé pontozza azokat, akiket Big G-t kritizálják. Azok, akik engem gyanísítottak a tavalyi lepontozás-hullám kérdésében, elgondolkozhatnának ezen.

Belvedere_blog (törölt) 2016.08.11. 12:03:17

@Raon:
Folytatás:

Az élet legtöbb területén sikeres férfi voltam, alfa tulajdonságokkal, csak a nőkkel kapcsolatban értek kellemetlenségek.

Annyi történt azóta, hogy (hangozzék ez bármennyire is banálisan) megtaláltam a megfelelő munkát és szabadidős tevékenységet, ezáltal kiegyensúlyozattabb vagyok - nem pedig hatalomtechnika megfontolásokból jegeltetem a "nőgyűlölő" tematikát.

KalmanBlog 2016.08.11. 12:39:31

@Belvedere_blog: Nem akarok eretnekséget elkövetni a meggondolatlan kijelentésemmel, de akkor talán még van remény és a megfelelő nőt is megtalálhatod :-).

A viccet félretéve, engem lenyűgözött a visszatérésed utáni mérsékeltebb hangvételed és konstruktív vitakészséged.

TrollEdomer 2016.08.11. 15:27:39

magyaridok.hu/velemeny/europa-hagyja-magat-908215/

A történelem körben jár?

"José Ortega y Gasset ír arról A tömegek lázadásában, hogy a Római Birodalomban – amely meg volt győződve a saját tökéletességéről – már Krisztus után százötven évvel egyre jobban elhatalmasodott az az érzés, hogy sorvadóban, elapadóban van, hanyatlik és lankad a vitalitás; Krisztus után háromszázötven évvel pedig pedig már nem volt elegendő életerős, tehetséges itáliai férfi, akiből centurio lehetett volna, így dalmátokat, majd Duna és Rajna menti barbárokat voltak kénytelenek felfogadni. „Közben meddők lettek az asszonyok, s Itália elnéptelenedett.” Ma Németországban a nők jelentős része már egy gyermeket sem akar.

Ortega a 19. századról azt írja, hogy ez a kor elhitte magáról, hogy elérte a végcélt, beteljesedett minden álma. Ezt a korszakot a két világháború követte…
Oswald Spengler döbbenetes módon már a húszas-harmincas években érzékelte a Nyugat hanyatlását és a másféle – „színes” – civilizációk felől érkező invázió veszélyét. Így írt A döntés évei című művében: „A veszély már az ajtón kopogtat. A színesek nem pacifisták. […] Ők veszik fel a kardot, ha mi letesszük azt. Egykoron féltek a fehérektől, mostanság csak megvetik őket. […] Napjainkban, amikor már ők maguk is hatalmat jelentenek, kiegyenesedik titkokkal telt lelkük – ezt mi sohasem fogjuk megérteni –, és úgy néznek le a fehérekre, mint valami idejétmúlt dologra.”

Raon 2016.08.13. 10:22:30

@Belvedere_blog: nagy bátorság kell ilyet nyilvánosan vállalni - fogadd elismerésem!
Ennek fényében kicsit másképp festenek a történtek: elfogadhatóbb nem lesz, de érthető az igen. Részvétem, én is jól ismerem azt, hogy a dupla x hogyan és hányféleképpen tudja kifordítani az embert magából - ez az a pokoljárás, ami mindig hasznos, ha túléled, de normális ember senkinek nem kívánna efféle tanulást. A lényeg, hogy túl vagy rajta, és az remek, hogy kiderült, milyen vagy igazából.

Ami a részleteket illeti, engem nem lepett meg, hogy ilyennek definiáltad magad. Ez a maximalizmus (vagy ahogy te írtad: minőségelv) viszont ritka cudar egy átok, azaz természetesen remek dolog, csak a világ nagyobb fele úgy általában nem szereti, mert nem egyszerű együtt élni vele. Azaz nem tudom, mennyire lep meg, de szerintem teljesen igazad volt/van a hang kapcsán, morbid módon kb. ugyanazokat a gondokat jelezhettük, csak más lett a vége. Ez az irányításosdi végképp morbid, de úgy tűnik, ez az efféle felismerések nagy napja. Ha te is olyan ember vagy, aki az állapotok helyett szeret folyamatokban gondolkodni (a legtöbb ember úgy általában az elsőt tudja/érti/látja), akkor máris megvan a magyarázat. Alter sokszor jót akar, de ez a téma ritka nagy vakfolt nála (és jó eséllyel extra frusztrációs pont is), és nem látja, hogy a dolgok úgy általában természetszerűleg, maguktól is hierarchiába rendeződnek, ez a világ normális működése. Ha valakiben megvan ez ehhez kapcsolódó látásmód/érték, akkor a puszta felismerések által ad tippeket, ha pedig még vezetési képességei is vannak (ami önmagában miért lenne bűn?), akkor ezek a dolgok még egyértelműbben ebbe az irányba mutatnak... de ez persze még mérföldekre van a tényleges irányítástól. Bár mondjuk ehhez vezetőnek kell lenni, hogy valaki lássa-értse ezt.
Szóval ezek szerint szimplán téged is zavart a szabadon hagyott kormánykerék, és az ad hoc jellegű ide-oda sodródás idealizálása - az eredmény pedig szerintem is az általad leírtakat igazolja.

A pontozásosdi kapcsán én is azt hittem, hogy te voltál, de akkor ezek szerint meg kell kövesselek. Magyarázni nincs mit ezen, de az egy extra necces helyzet volt, ahol a mondandók egyezésén és az árukapcsoláson túl több minden azt egyértelműsítette, hogy itt egy személy tesz-vesz a háttérben. Mondjuk az idő szépen eldöntötte a kérdést, "remekül" fest ez a baromság ott a mai napig is.

A végére egy pontosítás: te tematikát írtál, én stílust és hangvételt. Apró különbség, de szerintem sokkal látványosabb a változás, ahogy ezt Kalman is írta. Ha elfogadható számodra tőlem ilyet hallani, akkor csak így tovább.

2016.08.13. 12:43:23

@Deansdale: @Alter_Ego: @Raon: Nem tudom, linkelte-e már valaki, de ilyen mély megvetésű cikket egy jobboldali publicistától még nem olvastam a magyarországi MRA-ról:
mediavadasz.blog.hu/2016/01/10/megjegyzesek_a_modern_ferfiszervezetekrol#more8258000

Mondjuk egy elég alacsony nívójú cikk. Maga a szerző más szubkultúrákat is megvetéssel kezel, egyfajta felsőbbrendűségtől sújtva, rendkívül magas lóról.

Már megkapta a maga kritikáját a Peter's Blog-on (ott gamer témában):
peter1989.wordpress.com/2016/07/24/a-trabi-birodalom-visszavag-celkeresztben-a-gamerek/

Ettől függetlenül nem először botlok bele egy olyan MRA-ellenességbe, ami nem balról, hanem jobbról jön.

Raon 2016.08.13. 14:43:10

@Ahasverus: ez tényleg egy olyan blog, ahol nem lehet reagálni a cikkre, nincs semmilyen hozzászólási lehetőség? Ez aztán a férfias bátorság... hagyjuk már.
Ennél egyébként sokkal nagyobb gond, hogy a nagy szavak mellett (amellyel részben azért jogosan kritizál ám) nem mutat semmit, ami legalább részben megmagyarázná, honnan ez az extra piedesztál.

2016.08.13. 15:20:47

@Raon:

"ez tényleg egy olyan blog, ahol nem lehet reagálni a cikkre, nincs semmilyen hozzászólási lehetőség?"

Ja, tűrik a srácok a kritikát! :P

Deansdale 2016.08.13. 16:20:59

@Ahasverus: Mások becsmérlésével akarják bizonyítani a saját keményfaszúságukat, érdemben viszont nem mondanak semmit. Mit lehet erről mondani azon kívül, hogy gyerekes dolog, és remélhetőleg kinőnek belőle?

2016.08.13. 17:00:04

@Raon: Zombigyilkos egy rövid önvallomása a Férfihangon, a saját megtett útjáról. Nincs benne semmi provokatív, nem is lejáratás céljából rakom be. Csak talán segít megérteni a karakterét. Egyébként mond okos dolgokat (még én is nyomtam rá egy like-t).
www.ferfihang.hu/2016/08/07/egy-kenyszeru-colibatusban-elo-ujjaszuletese/#comment-62944

@Deansdale: Engem ez nem aggasztana, ha nem találnák más ilyen megnyilvánulásokat is - A JOBBOLDALON, méghozzá ANTIFEMINISTA BERKEKBEN. Kicsit aggaszt. Persze ha átmeneti jelenség, ami egy idő után eltűnik, akkor jó. Ha nem...?

Aurelius Respectus 2016.08.13. 17:13:51

@Ahasverus: A tradicionalisták szóval egy elég elborult csoport a jobboldalon, egy vallási szekta valójában. Kétségtelenül művelt emberek és kialakítottak maguknak saját álomvilágot, mindenféle filozófiai és teológiai szerzők összekeveréséből. Olyanok mint az ókor végén a különböző szekták, amelyek titkos tanokat osztottak meg tagjaik közt és szellemi elitnek tekintették magukat. Egy idealizált történelmi múltat akarnának visszaállítani, ami soha nem létezett, mert az elit tagjai is emberek voltak, jók és rosszak, soha nem létezett egy csak kiváló emberekből álló elit, legfeljebb voltak korszakok, amikor a leghitványabb emberek lettek az elit tagjai, lásd: kommunista diktatúra.

2016.08.13. 17:27:44

@Aurelius Respectus: Hát, érdekes elképzeléseik vannak a jobboldalról, az biztos.

Te hogyan képzeled el az ideális, a társadalmi igényeknek megfelelő, a válságjelenségekre megfelelő választ adó jobboldalt?

Aurelius Respectus 2016.08.13. 17:42:14

@Ahasverus: Röviden: gazdasági téren szociálisan érzékeny - nem neoliberális, társadalmi téren konzervatív - elutasítja a kultúrmarxizmus minden formáját, nincs politikai korrektség, teljes a szólásszabadság, nincs buziházasság, buzivonulás és hasonlók ezenkívül homogén társadalmat teremt meg, nyugaton különböző módszerekkel ráveszi a harmadik világból érkezőket és utódaikat a távozásra, főleg magas lelépési pénzek kifizetésére gondolok az állampolgárságról lemondás fejében, a menekültügyi egyezményeket is felmondanám, az őshonos népesség szaporodása a legfontosabb célja, kőkemény büntetőpolitika, a legkisebb vagyon elleni bűncselekményekért is letöltendő börtönt adnék.

2016.08.13. 18:07:04

@KalmanBlog: Én TGM-et, igaz, egyre ritkábban, de a rendszerkritika miatt olvasom. Sajnálatosan ő is, mint oly sokan a rendszerkritikus szcénában, egy politikai szubkultúra és politikai szekta mentén képzeli el a rendszerszintű válságok megoldását. Ilyen téren pedig egyre használhatatlanabb az öreg. Én a helyében unokáznék...

2016.08.13. 18:08:45

@Aurelius Respectus: Elég korrekt elképzelés. Nagyjából én is így képzelek el egy modern jobboldalt.

Aurelius Respectus 2016.08.13. 20:22:44

@Ahasverus: Köszönöm. Mondjuk nem hiszem, hogy lesz ilyen párt.

Huffnágel Pista · http://www.huffnagelpista.com 2016.08.14. 21:36:44

Gyűlölsz te rendesen? #feminizmus #kultúrmarxizmus #férfiholokauszt

colstok.blog.hu/2016/08/10/gyulolsz_te_rendesen

Alter_Ego 2016.08.14. 22:44:08

@Raon: Mindenki egy kicsit másképp emlékszik azokra a vitákkal terhes időszakokra. Én is. Belvedere szerintem egy mentálhigiénés problémákkal terhelt srác volt, amikor megjelent a Férfihang berkeiben. Amiket elmondott a vitákban, és amiknek a cikké alakítását nem egyszer nagy mértékben segítettem, nem éppen volt népszerű a Férfihangon. Mert "a saját életét is menedzselni képtelen lúzerek picsogása, amivel félő, hogy azonosítják a Férfihangot". - Így fogalmaztál talán nagyjából pár hónappal azt megelőzően. Nem hogy szerzőként, de még hozzászólóként sem akartad megtűrni ezeket az embereket. Nagy kár, hogy sikeresen ültetted el a kételkedés magvait másokban is. Nem kicsit érzem falsnak ezt az összespanolást most Belvedere-el, de ezt még simán betudhatom az övé mellett a te személyiségfejlődésednek is. Viszont ott kezd egy kicsit viszketni nekem a dolog, amikor még ebből is eljutunk oda, hogy az én irányítástechnikámmal van a baj. - Pedig sok más mellett amúgy remek visszaigazolás nekem a fenti beszélgetésed Belvedere-el is arra, hogy pont az egyének aktuális lehetőségeihez igazított tolerancia és a liberális, csak a végső esetben beavatkozó irányítástechnika, és nem pedig az elutasítás és a bunkósbot alkalmas arra, hogy egy Férfihang jellegű társaságot közösséggé kovácsoljon. Íme két korábban szögesen ellentétes állapotú ember is milyen jól szót tud érteni egy kis idő elteltével...

A "ritka nagy vakfolt" szerintem ott rejlik, hogy csak a saját arisztokratikus, autoriter sablonjaidban tudsz vezetésről gondolkodni... - És még frusztrációt is csak a (szerencsére kisszámú) hozzád hasonlóan meggyőzhetetlen emberek okoznak...

Raon 2016.08.15. 00:12:55

@Alter_Ego: értékelem a józanabb hangnemet, ezen túlmenően sajnos viszont semmi olyat nem találok az álláspontodban, ami szerintem ne vérezne ezer sebből. Viszont ha már megtetted, hogy belementél a részletekbe, pár dolgot én is leírok, hátha előrébb jutunk velük.

Az általad írt dolgokról hosszasan lehetne beszélgetni pro és kontra, és a másik álláspontjának érdemi meghallgatásával nyilván meglenne a hasznos tanulságuk is - de amíg nem tudom biztosan, hogy nálad is az egyéni érdekektől független, tényleges igazságkeresés a cél, őszintén szólva nem sok kedvem van hozzá.
Ne vedd sértésnek, de felőlem nézve ez az egész hozzászólás egy önigazolási mestermunkának tűnik. És ez itt tényleg nem gúny, voltaképpen tényszerű elismerés, mert jól látszik, hogy meggyőzőnek tűnő, logikus rendszerbe rendezted a részleteket. Szerintem épp csak ott bukik el az egész, hogy te mintha nem a valóságot akarnád látni, és a tényleges tanulságokat levonni, hanem csakis azt a visszacsatolást keresed, hogy márpedig ezt az egészet te látod jól. És akkor így nyilvánvalóan én kell kerüljek az egyenes negatív pólusára, a történteket meg, mint valami extra kirakóst, berendezgetni úgy, hogy kiadjon egy működő mintázatot. Mondom, ez sikerül is, de a valósághoz még nagy vonalaiban is kevés köze van.

Viszont ha neked ez így megfelel, én biztos nem kezdelek el győzködni, hogy márpedig lásd másképp. Azt gondolsz és írsz rólam, amit akarsz - ha ez szimplán csak kritika, és nem lépsz vele át bizonyos határokat, akkor még a kirívó tévedéseid sem fognak zavarni. Az idő úgy is mindig eldönti, ki mire viszi, hová jut a maga elképzeléseivel: és ez így szerintem teljesen rendben is van.

Ezen a ponton én szívem szerint abbahagynám, de ha ebből lehet szimpla eszmecsere vagdalkozás helyett, akkor folytathatjuk a gyakorlati részletekkel.

Raon 2016.08.15. 00:16:44

@Ahasverus: köszi, tényleg tanulságos, érdemes volt elolvasni. Furcsa egy fickó az úr: ha úgy általában is így tudna beszélgetni, jó eséllyel sokkal jobb lenne másoknak és neki is.

Alter_Ego 2016.08.15. 08:00:09

@Raon: A párbeszéd lehetetlen közöttünk, erre már fényt derítettünk korábban. Tekintve, hogy nagyon eltérő a "valóság"-ról alkotott képünk, mi biztosan más téridő síkokon létezünk. Nem akartam eszmecserét kezdeményezni, csak ha már belőlem csináltál társalgási témát, akkor - sokkal inkább a többiek kedvéért, mint a tiédért - megpróbáltam a dolgokat saját nézőpontomból is megvilágítani.

Alter_Ego 2016.08.15. 08:23:13

@Raon: Szóval úgy áll a helyzet, hogy nem kívántam sem kritikával élni, sem bármilyen "határokhoz" egy centit is közelíteni, a rólam szóló beszélgetéssel te tetted szükségessé, hogy - inkább csak virtuálisan - szót váltsunk egymással.

Cefrekecske 2016.08.15. 09:13:39

@Aurelius Respectus: Oké, ez tiszta sor, de ki adja pénzt a kártékony tanszékekre? Ki bólint rá az egyetemen/minisztériumban, hogy kell ilyen? A normál szakokon végzett agymosás sem tűnik fel senkinek?

Raon 2016.08.15. 22:51:08

@Alter_Ego: a többiek kedvéért, mi? Nagy showman vagy te, bár ez legalább vicces volt. :)

Raon 2016.08.15. 23:22:39

Mivel Alter nem akar belefolyni, úgy a közösbe hadd kérdezzek rá egy apróságra - csak a tanulság végett, mert tényleg érdekelnének a meglátások. Persze ha senki szerint nem ér ennyit, annyi baj legyen.

Elhangzott egy ilyen ideál, hogy "az egyének aktuális lehetőségeihez igazított tolerancia és a liberális, csak a végső esetben beavatkozó irányítástechnika".
Ez szerintem remekül hangzik, de a leglényegét tekintve, pláne így önmagában állva ez mitől nem feminim módszer?
Mert ha egy másik végletet keresünk, akkor a határok egyértelmű kijelölése például meglehetősen cáfolhatatlanul maszkulin alapzat (ez a gyerekek kapcsán látszódhat a legegyértelműbben, de bármilyen párkapcsolatban is fontos lehet, és talán az egyik létező legfontosabb férfiszerep a világon, pláne ebben a zűrzavaros világban).

Bevallom, én sosem értettem azokat, akik csak ezt a két végletet látják, és nem értik, hogy a kettő közül egyik sem jobb a másiknál, és csak_együtt képesek kiadni bármilyen érdemleges vezetést (egyfajta józan észre alapozott módon, kellő empátiával megtámogatva), de végül is nem kell nekem mindent érteni. De majd talán most megértem. :)
A fő kérdés tehát a következő: ha nincsenek meg az egyértelmű határok, akkor az említett ideál mitől maradhatna objektív (külső szemlélő számára is egyértelműen átlátható, példamutató módon), és mitől nem egy vakugrás a szubjektív káosz irányába? (amikor az egyéni preferenciák és az aktuális ízlés dönti el, hogy éppen mi a viszonyítási alap... ami voltaképpen pont ugyanaz, amit a feminim jellegű működés lehetséges árnyoldalaként szoktak emlegetni)

Aurelius Respectus 2016.08.16. 00:26:26

@Cefrekecske: Most láttam csak. Nem vagyok szakértő, de úgy tudom az egyetemek komoly belső autonómiával rendelkeznek, az állam nem avatkozik bele a személyzeti politikájukba, gyakorlatilag egy kellően ügyes csoport, ha tagjai összejátszanak, saját elvbarátaikat juttatják be a tanári állásokba, néhány évtized alatt megszerezhetik az egyetem feletti ellenőrzést és kinevelik a hallgatókból az utánpótlást is. A politikai pártokban pedig gyakorlatilag mindenhol megvannak a kapcsolataik, akik bevédik őket. Magyarországon csak egy példát felhozva, Kövér mint házelnök 2012-ben országházi főigazgatót csinált abból a Such Györgyből, aki mint balliberális lett rádióelnök és nyíltan a jobboldal ellensége volt.

Aurelius Respectus 2016.08.16. 00:29:32

@Aurelius Respectus: Az USA-ban és más nyugati országokban így kerültek az egyetemek a kultúrmarxisták kezébe az 1970-es évekre.

Alter_Ego 2016.08.17. 05:10:46

@Raon: Eszemben sem volt sem showmankedni, sem vicceskedni. Nem értem, mi meglepő van abban, ha azt követően, hogy elkezded ekézni az ítélőképességemet és a vezetői képességeimet, én elmondom - azok kedvéért, akik a szerzőtársaim a férfihangon -, hogy mit és miért csinálok? Nem kell meglepődnöd, hogy igazából nem neked kívánok "magyarázattal szolgálni"; hiszen bizonyítást nyert, hogy soha nem fogjuk megérteni egymás álláspontját.

Ha az empátia kizárólagos feminim tulajdonság lenne, akkor azt mondanám, hogy annak ellenére is örömmel vállalom a feminim oldalamat... de nem az!

Minden jól funkcionáló közösségben más-más elvárásokat támasztanak például a gyermekekkel és a betegekkel szemben, és akár ebbe a kategóriába sorolhatjuk, - még ha persze nem is a szó legszorosabb értelmében -, ha valakinek megoldatlan mentálhigiénés problémái vannak. Eltérő átlátó képesség és indulati állapot jellemzi ilyenkor az embereket, és nyilvánvalóan nem lehet pontosan ugyanazokat a normatívákat megkövetelni tőlük, mint egy éppen teljesen rendben lévő férfitől. Egyébként mindenki kerülhet ilyen helyzetbe, állapotba. Adj hálát az égnek, ha te még soha nem érezted úgy, hogy bizonyos problémák megoldhatatlannak, reménytelennek tűnő helyzet elé állítottak, ami miatt aztán a türelmed és a teljesítőképességed jelentősen lecsökkent és teljesen motiválatlanná váltál.

Megtisztelő bizalom, ha a Férfihang.hu-n nyitott módon beszélnek az emberek a legelkeserítőbb tapasztalataikról is. Veled szemben ezt nem tekintem sem "rossz reklámnak", sem pedig üldözendő dolognak és nem azon járatom az eszem, hogy hogyan kellene ezeket az embereket kiközösíteni, hanem azon, hogy hogyan lehet segíteni. Én ezt egy morális kötelességnek érzem; akkor is, ha más inkább csak a jó arculattal törődne. Remélem ezzel valamilyen választ azért sikerült adnom a felvetésedre.

Deansdale 2016.08.17. 09:19:22

@Alter_Ego: A manapság divatos dokumentum-kiszivárogtatások között szerepel a Soros-alapítvány belső használatú doksijainak megszellőztetése is:

dcleaks.com/index.php/portfolio_page/george-soros/

A doksik közül az egyik a növekvő orosz befolyás ellensúlyozásáról szól, nameg rá is szán félmillió dollárt:

view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fdcleaks%2Ecom%3A80%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2Fsoros%2Freserves%2Frussia-in-europe%2Edocx

Ebből idézek:

"Our inclination is to engage in activities and with actors that will understand and counter Russian influence and support to movements defending traditional values."

A lényeg a mondat vége, magyarul: a Soros-szervezkedés célja a hagyományos értékeket védelmező mozgalmak támadása.

Namármost lehet sokmindent gondolni a tőkésekről, de BÁRMILYEN gazdasági, politikai vagy ideológiai szándékot feltételezve is milyen okuk lehetne a hagyományos értékek ellen harcolni? Nem valamiféle pozitív célt nevez meg, nem valamilyen liberális érték vagy kapitalista gazdasági cél képviseletét, hanem szó szerint a tradicionális értékek elleni harcot.

Két eset lehetséges: vagy megpróbálunk összeeszkábálni egy többszörösen csavart, nehezen hihető, sok sebből vérző összeesküvés-elméletet arra, hogy Sorosnak *mint tőkésnek* miért érdeke az értékek rombolása - vagy elfogadjuk, hogy pontosan azt teszi amit a kultúrmarxisták leírtak. És itt most mindegy, hogy mennyi a hasonlóság vagy különbség a marxizmus és a kultúrmarxizmus között, nem a cimke a fontos, hanem az, hogy az orrunk előtt verik szét a világunkat egyesek Gramsci meg Lukács tervei alapján. Ideje lenne felébredni, és elkezdeni ellenállni, mert hamarosan már nem lesz miért.

És aki azt hiszi, hogy ez a kultúrrombolás majd elhozza a proletárutópiát, az végzetesen téved. Ez az egész csak a Sorosok uralmát betonozza be, akik az új rendszerben sem fognak eltűnni, vagy a vagyonukat betenni a közösbe. Nem lehet senki annyira naív, hogy azt higgye, Soros a szegény emberek iránt érzett empátiája miatt akarja szétverni a nyugati civilizációt. Ha ilyesmi lenne a motivációja akkor ingyenkonyhákat alapítana és munkahelyeket teremtene, nem pedig a kultúra gyökereit akarná elpusztítani.

aldum · http://aldum.pw 2016.08.18. 01:20:28

feminiN, hogy az istenek latogassanak meg titeket, ne citerazzatok mar a nyelvtannaci idegeimen :)

Alter_Ego 2016.08.18. 04:08:26

@aldum: Megnéztem gyorsan a Bakosféle idegen szavak szótárában is, és valóban ott is N-el szerepel, viszont nagyon úgy rémlik, hogy nem csak az élő beszédben, hanem a nyomtatott sajtóban is erősen elterjedt volt az M-es alak. (Valahonnan nekem is vennem kellett.) Google, gyors keresés... - az adatbázisukban 25 900 000 találatot tartanak számon N-el és 1 570 000 találatot M-el. Többféle nyelvterület dokumentumaiban is felbukkan az M-es alak is. Nem tudom miért él két alakban a szó. Én sajnos M-el szoktam meg és emiatt és a kényelmetlen kiejtés miatt is határozottan zavar a másik alak. :)

2016.08.18. 07:23:33

@Alter_Ego: @Raon: Mostanában gondolkodtam el azon, hogyan eshetett meg az a szomorú tragédia, egyfajta üröm az örömben, hogy bár a körülmények szerencsés alakulása folytán kialakult egy magyarországi MRA-szcéna, viszont néhány év elteltével ez az MRA-szcéna különféle törésvonalak mentén egymással is perlekedő klikkekre oszlott. Odáig jutottam a gondolatban, hogy talán az lenne a jó döntés, ha ezek a klikkek félretennék a sérelmeiket, és elszívnák a békepipát. Teszem azt, nekem is érdemes lenne mind Zombigyilkossal, mind Belvedere-vel végre valahára kibékülnöm, ami sajnos nem egyszerű művelet, mert míg én magam mögött hagynám a régi csörtéket, ők dacosan és konokul őrizgetik a sérelmeiket. Mikor ezek a viták, akárhogy is nézzük, béke-egér harcok, hiszen ezeknél sokkal lényegesebb konfliktusok zajlanak körülöttünk: a neoliberalizmus és a kulturális baloldal, meg hűséges szolgálólányuk, a feminizmus tombolása, plusz a külső ellenség, az iszlám mind metaforikus, mind konkrét értelmében való berobbanása a nyugati civilizációba. Vagyis közös az ellenség.

De hogyan is reménykedjek én abban, hogy megbékéljek két harcostársammal, Belvedere-vel és Zombigyilkossal, ha azt kell látnom, hogy két olyan intelligens és értelmes FÉRFI is veszekszik egymással, mint AlterEgo és Raon?

Miközben pedig a hazai MRA-n belül megy a "polgárháború", a magyarországi feminizmus zászlóshajója, a NANE röhög a markába.

Kérdésem: mikor fejeződik be a magyarországi MRA-szcénán belüli "polgárháború"?

Mert akárhogy is nézem, az antifeminista férfiak összefogása nélkül nem fogunk nyerni egy ütközetet sem.

Raon 2016.08.18. 09:46:02

@Alter_Ego: egy pillanatra valahogy próbálj meg elvonatkoztatni attól, hogy ezeket pont tőlem kell hallanod, és gondold végig érdemben az alábbiakat.

A vezetési és ítélőképességed nem feltétlenül én ekézem - te sokkal inkább megteszed azzal, ahogy folyamatosan démonizálod a vitapartnereidet, mindig csak bezárkózol, valami ellen határozod meg magad és nem valamiért, közérdekről beszélsz a nyilvánvaló önérdek közepette, stb. Ráadásul azzal, hogy folyamatosan szajkózol valamit, az még nem lesz valóssággá. Most például már ott tartasz, hogy te vagy az az ember, aki segít bárkin, akinek segítségre van szüksége, én meg szerinted az, aki tűzzel-vassal irtotta volna ezeket az embereket... Szépen megvágott, egyértelmű propaganda film lett ez, apró szépséghiba, hogy ez így sajnos rólad mondd el többet.

Én többször és több helyen leírtam már, hogy annak idején azért csatlakoztam hozzátok, mert szimpatikus volt, hogy milyen fontos dolgokban szeretnél segíteni másokon. Mert ez manapság ritkaságszámba megy, azaz egyértelműen érték, és ez sok mindent megér - az összes közösségorientált munkám máig ilyen alapon végzem.
Tény, hogy távozni is akkor távoztam, amikor ráláttam arra, hogy pontosan miket hogyan is értesz ezalatt... de utána részemről folyamatosan azt kommunikáltam, hogy ezeket a dolgokat sokféleképpen lehet csinálni, és ezek nem is feltétlenül összemérhetőek. Összességében legalábbis nehezen, a részleteiben inkább.
Ezt kellene valahogy elfogadnod, hogy ezekben sosem lesznek átfogó és egyértelmű válaszaid, megállni sem szabad, mert elrohan melletted a világ, és mindig jöhet olyan, aki valamit (részleteiben legalábbis mindenképp!) jobban tudhat. A jó vezetői képességek ott kezdődnek, hogy ezeket belátod, alkalmazod, és felhasználod úgy, hogy előrébb juthass.

Egyébként semmi meglepő nincs abban, hogy ezeket így kifejted, a józanabb hanggal voltaképpen még jól is csinálod, csak az elvi sarokpontjaidon kellene még gömbölyíteni. Ez az utolsó hozzászólásod, ha nem teszel bele vélelmezett ellenpontnak, a helyzetben adható közel tökéletes válasz is lehetett volna. Viszont ez már így tényleg jó út, én is mindig azt pártoltam, hogy meg kell világítani a saját álláspontunkat mások számára, aztán rájuk bízni, hogy mit gondolnak róla.

Raon 2016.08.18. 10:04:41

@Ahasverus: szerintem kissé túlzásokba esel. A nézetek ütköztetése sosem ördögtől való, és ha van bármi remény arra, hogy legyen előremutató tanulsága, mindig lesz értelme is. Ha nem is pont a feleknek, azoknak, akik olvassák - és sokszor eleve ez a fontosabb hozzáadott tartalom. Lám, te is végiggondoltad a magad részét, és milyen jól tetted.
Szerintem ne foglalkozz mások példájával, ha úgy érzed, hogy meg tudod tenni, tedd meg és kész. Ha mást nem azért, hogy neked sikerüljön az, ami másnak nem. Az ilyen dolgok mindig beletesznek egy kis pozitívumot a nagy közösbe, ha csak fél-negyed cseppet is a tengerbe, akkor is ér valamit.
Egyébként meg dehogynem fog menni: az idő mindig eldönti ezt is. A sérelemápolgatás manapság nagyon trendi, hiszen a tomboló önérzetesség-kultusz korát éljük, de éppen ezért értékelődhet fel még inkább a lépjünk tovább gesztusának gentlemanos állhatatossága.

Raon 2016.08.18. 10:09:31

@aldum: @Alter_Ego: ez bizony jogosnak tűnik, az m-es alak hibás. Jó eséllyel a fem asszociáció nyomatékának eredménye lehet másoknál is. B terv, hogy azt mondjuk, a billentyűzet az oka, ahogy ez a nák-nék esetében is csúnya eredménnyel járhat, és külön odafigyelünk rá (nekem írói oldalon is sikerült beleesnem ebbe, hááát az extra ciki volt :) ).

Alter_Ego 2016.08.18. 12:24:09

-NIM (NYM) képző. Jelentése: valamilyen hangzású. Például: szinonim, antonim, homonim, heteronim, paronim - Szerintem még esetleg az ezzel való összecsengés vagy a kényelmesebb kiejtés alakíthatott ki egy második szóalakot.

Továbbá némi gondolkodás után eszembe jutott még két latin szó ami esetleg azt sugallja, hogy valahol csírájában lehetett a latinban még más jelentése is a -NIM végződésnek: Anonim, Legitim...

Tényleg érdekelne, hogy mi hozta létre ezt a paronimát (ami azért egy többször előforduló nyelvi jelenség) és milyen régen jelent meg, ezzel együtt talán eldönthető lenne, hogy mennyire hibás az M-es alak...

Alter_Ego 2016.08.18. 15:20:07

@Ahasverus: A férfiszféra, a férfimozgalom sokféle irányzataiban vagy egyes konkrét írásaiban gyakran tudom meglátni az önmagában záródó, "kerek" gondolkodási rendszert, amelyek közül egynek tulajdonítani az "abszolút igazság" címet lehetetlenség. Ezzel szemben sokszor követelték már a Férfihangtól (hol Deansdale-től, hol tőlem, mint alapítóktól), hogy precízen és egzakt módon (mintegy konkrét filozófia vagy politikai programot) írjuk körül a Férfihang kereteit. Ez eleve képtelenség és én pedig különösen liberálisan is gondolkodom ebben a tekintetben, mert a különböző nézőpontok vitája, eszmecseréje szerintem önmagában érték és még intellektuálisan szórakoztató is. Például ezért is szoktak kritizálni, merthogy többekben felébred a gyanú, hogy jómagam is biztosan pártolok is ilyen vagy olyan szélső értékeket, ha egyszer hagyom azokat megszólalni. Pedig valójában könnyű lenne felismerni, hogy lehetetlenség egyszerre hívének lenni például a néha már-már genderideológiába hajló és a már-már keményen hímsovén, Richard Willieamsont mintának állító gondolatoknak, vagy éppen például a gynofóbia határaival provokáló Huffnágel cikkeknek és a PUA gondolatkörnek... - Az eredeti célkitűzések szerint a Férfihangnak egy közös platformot kell biztosítania a férfiszféra minél nagyobb metszete számára, és a lap szükségszerűen nem is kerülheti meg ezt a szerepét, mert különben a saját működési kereteit ásná alá, amiatt is, mert olyannyira kevesen vannak az ügynek elkötelezett szerzők, hogy ha azonnal levágnánk mindent, ami egy kicsit is kilóg, akkor nem sok minden maradna. Egyébként pedig amennyire kevesen vagyunk, pont annyira szórnak az egyes vélemények, irányzatok jobbra-balra-össze-vissza.

Amikor viszont a vita arról kezdett szólni, hogy a vélemények szabadságát és a vitát kell korlátozni, mert a cél, hogy egy mindenki elé mintaként állítható antifeminista (vagy még tán az sem), valamilyen Bedő féle (Szuper) Férfiak Klubja jellegű reklámfelület legyen a Férfihang, ami nem bűzlik a férfiak vállalhatatlan problémáitól (a problémák okai leginkább az "elromlott" férfiak önmaguk), és amit aztán mindenki büszkén vállalhat a családja és a frissen felszedett nője előtt, nos akkor egy ponton azt kellett elkönyvelnem, hogy kibékíthetetlen ellentét van a nézőpontunk között. És bármennyire másképp emlékszik rá (a fenti hozzászólása szerint legalábbis) Raon, a vita bizony ilyenformán bomlott ki, és az előbbi mondatomban bizony nem is annyira karikíroztam, hanem szinte szó szerint idéztem ennek a nézetkülönbségnek a sarokpontjait. Semmi sem bizonyítja az állítólagosan hiányzó vezetői határozottságom létét, minthogy akkor eldöntöttem, hogy bár sok mindennel így-úgy igen, de például ezzel a megközelítéssel nem tudok kooperálni. ;) A személyes inkompatibilitás vetületeire meg inkább borítsunk fátylat, tényleg ne játszunk Mónika Showt. - Szóval nagyjából ez az oka annak, hogy miért gondolom úgy, hogy lehetetlen dolog, hogy közös nevezőre jussunk Raonnal. Részemről valójában a vitát sem szeretném feléleszteni, mert céltalan dolog lenne, de mégsem könnyű megkerülni, mert szükségszerűen reagálnom kell a jellemzésemre. Ennek ellenére nem "veszekszem", csak mert Raonnak továbbra is makacsul előkívánkozó véleménye van arról, hogy nekem mint kellene így vagy úgy csinálnom, kénytelen vagyok visszautasítani a tanácsait, mégpedig azért, mert a korábbi hosszas vitáinkból azt a saját következtetést szűrtem le, hogy (szerintem) alapvető dolgokban téved. Ezzel együtt sem igaz az az esetleges sugalmazás, hogy nem tartom tiszteletben mások a Férfihang üzemeltetésére vonatkozó véleményét vagy kérést, volt már olyan vélemény-szándék is, ami előtt annak ellenére meghajoltam, hogy nem értettem egyet. Raonnal olyannyira nem vezekszem, hogy még azt sem mondom, hogy nem vagyok hajlandó vele semmilyen formában együttműködni. Ha bármikor szeretne valamilyen felvetéséről szót ejteni egy cikkben, akkor a Férfihang.hu ugyanolyan feltételekkel nyitva áll előtte is, mint bárki más előtt. Csak azok a felvetések ne arról szóljanak, hogy mit kellene már megint az ő szájíze szerint másképpen csinálni a Férfihangon és hogyan kellene szerinte nekem vezetőként vagy emberként funkcionálnom, mert arra egyszerűen nem vagyok vevő, hanem inkább egy említésre méltó emberi-társadalmi problémáról.

Nyilvánvalóan sokszor van nekem is diszkomfort érzetem az elvi-emberi ellentéteket látva, de szembe kell nézni vele, hogy egy csomó dologban nem lehet bebetonozott közös álláspontot teremteni, legfeljebb csak magasabb szintű toleranciára, vitakultúrára szoktatni magunkat, ami persze néha nehéz lehet bárkinek is (nekem is), merthogy emberek vagyunk, de a jóindulatú elhatározás többnyire hoz eredményeket...

KalmanBlog 2016.09.01. 19:49:13

Rózsaszín Pitbull: cserbenhagyottjaink: www.youtube.com/watch?v=ogcZNBwZ6T0

Erre varrjatok gombot. Mit gondoltok? Bocs, ha régi, én most találtam, és meg kellett osztanom a hölgyekkel és az urakkal.

Ugyanaz a pitbull, amelyik szerint "ne szívjál füvet, mert hátulról tömnek a gumibottal, az orbán kormány bosszút forral"

KalmanBlog 2016.10.15. 21:34:03

Bocs, hogy én is elkezdtem a sajtószemlézést, de ezt nem bírtam szó nélkül hagyni. Mai videócím: "Sokan félnek a kortárstól, mert nem értik". A hatodik másodpercben egy fénykép látható a kiállításról: egy "hölgy" egy utcai vízköpő buzgárban mossa az altestét. Performansz-művészet.

Deansdale 2016.10.16. 10:20:51

@KalmanBlog: Semmi gond, szemlézd nyugodtan :) Elsőre úgy gondoltam hogy jobb lett volna ha linket is adsz, de aztán rájöttem hogy jobb ezeket nem támogatni azzal hogy mutogatunk rájuk.

Az meg csak a szokásos progresszív baromság, hogy ha valami szívügyük értéktelen, életellenes, vagy egyenesen undorító, akkor azt mondják hogy a maradi emberek "félnek tőle". Mint a férfiak az erős nőktől, ugye. Senki nem fél a kortárstól, egyszerűen csak szar, így akinek van ízlése az igyekszik nem belelépni.

Aurelius Respectus 2016.10.16. 11:32:29

@Deansdale: Én is meglepődtem a címen, tényleg senki nem fél az ilyen művészetektől, csak rondának, értelmetlennek vagy ocsmánynak találják és ezért nem érdekli őket.

2016.10.17. 10:09:42

@KalmanBlog: @Aurelius Respectus: Szörnyű rémhírek jönnek át az USA-ból Európába. Az USA már régóta a politikai korrektség hazája, ahol az embert verbálisan meglincseli a vérszomjas (szélső)liberális és (szélső)baloldali tömeg, ha éppen elejt egy szőke nős viccet, megjegyzést tesz az LMBT-re, vagy egyáltalán ki meri mondani azt a szót, hogy „nigger”. Hillary Clinton esetleges hatalomra jutása pedig a PC-terror drasztikus növekedését ígéri az amerikai társadalomnak. A jelenlegi rémhír a régi szocialista időket idézi: állítólag az amerikai filmgyártásban a nevesebb produktumok készítésénél ott segédkeznek bizonyos ideológiai tanácsadók. Olyan férfiak és nők, akiket azért szerződtetett Hollywood, hogy „tanácsaikkal segítsék” a rendezőket abban, hogy a filmjeik megfeleljenek a politikai korrektség elvárásainak. Vérfagyasztó, nemde? Ugyebár, eszünkbe jutnak azok a komisszárok, akik a szovjet filmgyártásban hasonló szerepet töltöttek be, megnehezítve jó sok rendező életét. A balos örökség ezen része át is lett mentve Amerikába. Egyik ilyen komisszár elvtárs Eve Ensler, aki miután megunta, hogy monológokat intézzen a saját vaginájához, „tanácsaival” rommá alázta a Mad Max maszkulin legendáját. De más ilyen ideológiailag terhelt alkotások is napvilágot láttak, mint az új Szellemirtók vagy a Supergirl.

Úgy néz ki, létezik egy jelenség, mely nyugodtan nevezhető feminista esztétikának. A feminista esztétika célja az, hogy kiirtsa a maszkulinitást és behozza a feministást a művészetek világába – vagyis olyan művészeti ágakba, mint a film, a képregény, a rajzfilm, a könyvműfajok, meg még lehetne sorolni. Papíron persze ez nem így hangzik, hanem úgy, hogy a művészetek világába is megteremtik a nemek közötti egyenlőséget – vagyis a maszkulinitás és a feminitás egymás mellett állnak, mint egyenrangú felek. Természetesen szó sincs egyenrangúságról; valójában itt is ugyanúgy dominanciaharc dúl, mint az élet többi területén. A feminizmus célja, hogy leuraljon mindent, így a művészeteket is.

Érdemes megfigyelni, hogy akármilyen kulturális produktumba teszi be a lábát a feminista kurzus, mindig kierőszakolt egy girl powert. Ismerős módszer, használták párszor. A feminista esztétika az 1960-as évek végén hiányolta a japán harcművészeti filmekből a női szamurájt – és lobbizásuk hatására megszületett a négyrészes A kardforgató nő c. borzalom (erős idegzetűek a youtube-n megcsodálhatják, magyar felirattal). Aztán a western filmek maszkulin világában is hiányolták a női párbajhősöket, és jött a kicsi Rita, a Vadnyugat Réme, egy viszonylag (ki)nevethető trash-termék aranyos figurája, és jött Sharon Stone, aki elemi ösztöneinél fogva gyorsabb volt a halálnál, meg a rosszfiút alakító Gene Hackman-nél, és jött Wynonna Earp, aki colt-jával agyon is lőtte a jó ízlést.

S még jó néhány területen kimutatta a feminista esztétika, hogy itt még nincs női megfelelő.

A kérdés: miként lehetne megállítani a folyamatot? Kritikákkal? Lobbizással?

KalmanBlog 2016.10.17. 12:23:23

@Ahasverus: Szerintem ez nem új jelenség. A filmeket és a TV-t a kezdetektől a társadalom ideológiai átalakítására használták, sőt erre a célra terjesztették el. Csak most talán minden eddiginél gyorsabb fokozatba kapcsoltak, és minden eddiginél természetellenesebb az eredmény, azért annyira feltűnő. Nagy kedvencem ez az interjú a témában: www.youtube.com/watch?v=v9fMw5EkRTc

Én azt gondolom, hogy a nagyvilágot nem lehet egyhamar megváltoztatni. Vagy megváltozik magától vagy nem. A változás csíráit viszont el lehet ültetni a saját környezetünkben, ami aztán vagy kikel vagy nem. Én a családomat próbálom minél jobban elszigetelni a nyugati (ezalatt a kultúrmarxistát értem, tehát a nyugaton élő normális szerzők rendben vannak) kultúrától. A gyereknek minden mozgókép tilos (ez az idegrendszer ideális fejlődése miatt is fontos). Nincs TV-nk, nem nézünk semmilyen "nyugati" terméket. Főleg magyar zenét hallgatunk, és azon belül is sok dallamában vagy szövegében népi gyökerűt. Az írott médiát az összeesküvéselméletes szemüvegen keresztül olvasom, tehát semmit nem veszek készpénznek, egyből azon gondolkodom, hogy "mit akarnak ezzel". A gyerekkönyveket is ezen szemüvegen keresztül értékelem, és ami nem felel meg, azt kíméletlenül kidobom. Minden Disney logós dolog tilos otthon :-)

A legjobb fegyver a nevetségessé tétel és a szégyenletesnek bélyegzés. Nekem van egy gyerekkori élményem, amikor apám egy utánozhatatlan undorodó arckifejezéssel azt mondta: "Ezt a szart nézitek? Hülyék vagytok ti?" Tehát nem a műsort kell minősíteni, hanem a nézőt! Azóta a legtöbb nyugati termék fogyasztásakor ez a jelenet önkéntelenül felrémlik bennem, és képtelen vagyok belesüppedni a jóleső tudatlanságba. Egyszerűen nem tudok jó érzéssel szennyet fogyaszani. Ez az amit valahogy át kell adni a következő generációnak.

Szerintem nem elegendő csak tudatosan értelmezni a műveket, hanem mindenképpen kerülni is kell, mert ha túl sokat hallgatja/nézi az ember, akkor minden igyekezet ellenére működik a tudatalatti befészkelődése a sugárzott gondolatoknak. Egyszerűen azért, mert képtelenség a művek teljes tudatos befogadása, mindenképpen lesz olyan tudatalatti réteg, amin keresztül megváltoztatnak a művek. Hogy egy példát mondjak, az emberek mások viselkedésének az utánzásával alakítják ki a saját viselkedésüket. Ha sokat nézünk filmeket, akkor biztosan átveszünk allűröket a színészektől, még akkor is ha egyébként piros szemüvegen keresztül nézzük őket.

El is jutottunk oda, hogy hogyan fog megváltozni a filmművészet: felnő egy generáció, aki eleve nem kiváncsi rá, mert tudja, hogy méreg. Ők vagy más ágak felé fordulnak, vagy kialakítják a saját filmművészetüket.

Egy dologra kell vigyázni: nem szabad bekattanni vagy elcsüggedni, hogy szar ez a világ, és nem is lehet semmit se tenni ellene. Pont ellenkezőleg, a néhány éves "ébrenlétem" tapasztalata az, hogy ha az ember ellenáll az agymosásnak, akkor kinyílik a világ, sokkal színesebbé és érdekesebbé válik. Ha tudunk egy saját szellemi értelemben tiszta környezetet teremteni magunknak, akkor nagyonis boldogan lehet ebben a világban élni. Sőt.

TrollEdomer 2016.10.18. 07:56:25

@Ahasverus: Calamity Jane valós figura volt, róla pl lehetne hitelesen egy jó epikus történetet forgatni.
Amúgy szvsz az lesz, hogy egy idő után már senki nem lesz kíváncsi arra, 50 kilós nőci hogy fekteti két vállra a nagydarab állatokat, hanem ásítozni fognak rajta, ázsiai meg egyéb filmek felé fordulni.
(Utoljára nekem Killjoys elég bejött, de abban azért volt macsó karakter is, aki összességben nem maradt el a nő mögött, úgy általában nem éreztem hogy arra menne ki, szapuljuk férfiakat, nők a kis szegény elnyomott ártatlanok meg hasonlók. )

2016.10.18. 09:37:07

@TrollEdomer: @KalmanBlog: @Deansdale: Ha már filmek, nektek mi a véleményetek az új DC-filmről, az Öngyilkos Osztag-ről (Suicide Squad)?

Én megnéztem, puszta kíváncsiságból. Hát...! :( Három koncepciót zsúfoltak bele 130 percbe, 1, magát az Öngyilkos Osztag-ot, 2, Harley Quinn és Joker kapcsolatát, 3, az Enchantress-t (Varázslónő). Három koncepció, ami önmagában megér 130 percet - ha nem éppen egy egész sorozatot. Itt 130 perc jutott 3 koncepciónak, szét is esett az egész. (Az Enchantress karaktere szerintem különösen megsínylette ezt a kapkodást, ami nekem különösen fájdalmas.)

Egyébként lassan egyetértek azzal a Puzsérral, hogy a film elavult lesz a sorozattal szemben. Olyan értelemben, hogy egy sorozatban sokkal inkább ki lehet fejteni egy koncepciót (sőt, több koncepciót), mint egy filmben. A Suicide Squad jobban járt volna egy sorozattal.

Mindegy. Nekem nem tetszett. A többi hibáról inkább nem ejtek szót.

KalmanBlog 2016.10.18. 12:12:12

@Ahasverus: Nem láttam, és várhatóan nem is fogom.

2016.10.18. 14:37:21

@KalmanBlog: Ajánlhatok ennél értékesebb és igényesebb filmet is:
www.youtube.com/watch?v=61apilTuIeM

KalmanBlog 2016.10.18. 14:41:32

@Ahasverus: Azt hiszem, hogy láttam anno filmklubon. Jó emlék, mert kellemeset aludtam rajta :-).

2016.10.18. 16:38:35

@KalmanBlog: Ha nyugati szemetet ajánlok, az a baj (Suicide Squad), ha keresztény művészfilmet, az a baj. :P

Oké, nem ajánlok semmit. :D

KalmanBlog 2016.10.18. 17:03:46

@Ahasverus: Nem baj, csak vicceltem. Mármint tényleg elaludtam rajta, és ezért találtam viccesnek. De amit láttam belőle az hatásos volt, úgy emlékszem. Nem mondom, hogy nem tetszett volna, csak mikor tanítás után beültünk a moziba és besötétítettek, akkor sajna elkerülhetetlennek tűnt egy kis belealvás a filmekbe.

Egyébként meg teljesen komolyan mondom, hogy szinte teljesen leszoktam a filmekről, és nem is nagyon hiányoznak jelenleg. Egy kettő van, amit azért meg akarok nézni, de nem kapkodom el. Például a lovasíjászt szeretném látni, meg van még 1-2 régebbi film is a listámon.

Azt meg már néhányszor említettem, hogy én nem vagyok keresztény, hanem magyar pogány vagyok. Úgyhogy a kereszténysége sem hat meg a filmeknek.

Cisgendered shitlord 2016.10.18. 21:19:21

Cassie Jaye dokumentumfilmjét honnan lehetne megszerezni? Van egy olyan érzésem, hogy nálunk nem fogják a moziban vetíteni :D

2016.10.19. 13:09:29

@KalmanBlog: Filmeket, sorozatokat nézni szeretek. Lekötnek, kikapcsolnak, szórakoztatnak, időnként pedig közölnek is valamit (a jobbak természetesen). Amitől én nagyrészt elszoktam, az a TV. Csak a Híradót nézem meg rajta, néha. Filmeket, anime-ket és sorozatokat neten nézek kizárólag.

2016.10.19. 13:13:40

@KalmanBlog: @TrollEdomer: @Aurelius Respectus: @Deansdale: @Raon: @Alter_Ego:

Visszakanyarodva eredeti témánkhoz, a kulturmarxizmushoz... Újabb értékrelativista cikk arról, hogy a burkini tiltása egyszerre szexista és rasszista cselekedet.
rednews.hu/index.php/hirek-a-frontrol/719-burkinit-olteni-nem-kell-felnetek-jo-lesz

Szerintem a feministák és egyéb rad. bal kollégáik egészen addig nem fognak kritikusan reagálni az iszlámra, amíg egy-két nagyon kanos iszlamista le nem teper egy feministát. Akkor talán megváltozna a véleményük. Mert az látszik, ha egy nem-feminista nő az áldozat, az nekik nem jelent semmit.

KalmanBlog 2016.10.19. 13:18:47

@Ahasverus: Már olyan eset is napvilágot látott, hogy a megerőszakolt nő kért bocsánatot a bevándorlóktól. Úgyhogy nem lehet arra számítani, hogy kinyílik a csipájuk. Nem fog.

2016.10.19. 13:58:19

@KalmanBlog: Tudod, azért érdekes (meg kissé szomorú) belegondolni, hogy az európai össztársadalom kitermelt magából egy olyan réteget, ami azon munkálkodik, hogy Európa elvesszen a történelemben. Minden egyes európai liberális ország kitermelte a maga hazaáruló rétegét, amely a saját országa ellen dolgozik - és persze tágabban a saját kontinense ellen. Leszűkítve kicsiny hazánkra: Magyarországon van egy (szélsőbaloldali és szélsőliberális, emberijogvédős, feminista) réteg, amely két dologban érdekelt: a saját hazája bukásában és a saját európai kontinense összeomlásában. Már önmagában nonszensz, hogy a hazaárulás, mint olyan, engedélyezett a szólásszabadság keretei között, a hazaáruló személyek jelen lehetnek a közéletben, sőt a közpolitikában, népszerűek a társadalom hibásan gondolkodó tagjai között - egyáltalán ott vannak a magyar társadalomban. Dobó István felkötötte Hegedűst, amikor be akarta hozni a törököt Eger várába. Jó, ne legyünk brutálisak, de az a minimum, hogy aki a saját hazája ellen beszél, annak semmi helye Magyarországon, takarodjon innen külföldre! Talán ideje lenne azt mondani az ilyen TGM-nek, Filipov Gábornak, Papp Réka Kingának, Antoni Ritának, Konok Péternek, Fodor Gábornak, Gyurcsány Ferencnek és a többi migránspárti, saját hazája ellen beszélő és tevékenykedő embernek, hogy nincs rájuk itt szükség, hagyják el szépen az országot! (Sőt, talán jobb lenne magát a kontinenst, mindenesetre a saját európai gyökereit eláruló Svédország szeretettel várja őket!)

Magyarországon hazaárulás történik szinte minden nap! És ez tök természetes! Hiszen demokrácia, hiszen liberalizmus, hiszen szólásszabadság, hiszen "nincs objektív igazság"! A hazaárulás az puszta vélemény a sok közül, ami szabadon gyakorolható. A hazaárulás joga - na ez az igazi posztmodern megközelítés!

Szerinted hogyan lehetne fellépni állami szinten az ilyen hazaáruló (belső ellenség) tevékenység ellen?

TrollEdomer 2016.10.19. 16:01:57

@Ahasverus: Egyszerűen szánalmas pótcselekvés, zárt medencében lehet azt mondani, hogy fürdőnadrág csak térdig érjen pl, nyílt parton hülyeség, ezzel az erővel búvárruhát is lehetne tiltani.
Muszlim nőknek csak árt a tilalom, nekünk meg semmi jót nem tesz, az érne valamit, ha radikális imámokat kényszermunkára vinnék, deportálnák terrorizmus miatt, és mindazokat is, akik nem jelentik radikális sejteket.

2016.10.19. 16:20:48

@TrollEdomer: Szerintem is egy nem túlságosan átgondolt pótcselekvés, DE abban szerintem egyetérthetünk, hogy ennek a pótcselekvésnek semmi köze sem a rasszizmushoz, sem a szexizmushoz. Ez a kulturmarxisták/kulturális baloldal szokásos (beteges) boszorkányüldözése.

KalmanBlog 2016.10.19. 18:35:35

@Ahasverus: Hogy mit lehet tenni? Mélyről indulunk. A teljes szellemi életünket áthatja a kultúrmarxizmus. Nem csak úgy értve, hogy a tudósok, meg az újságírás meg a TV meg a filmek, meg az államilag támogatott művészet egy fertő. Hanem úgy értve, hogy a legtöbb átlagembernek a fejét már teljesen megfertőzte. A legtöbb emberrel semmit nem lehet kezdeni már.

Nem tudom megnézted-e a videót, amit linkeltem (Alan Watt interjú, szerintem az első szótól az utolsóig zseniális. A vicc az, hogy pont a mediavadazs-on van egy leirat, ahol el is lehet olvasni), abban mondja ő: "Azt szoktam tanácsolni az embereknek, ha ismerek valakit, aki sokat nézi a TV-t, viszonylag könnyen letesztelhetik, hogy hol tart az illető mentális és pszichológiai leépülése. Feltehetsz nekik néhány egyszerű kérdést, és ha a szokásos, sablon tévé válaszokat kapod, akkor felejtsd el az egészet, ilyen egyszerű, felejtsd el! Ha netán észlelsz valami kis szikrát, hogy van saját véleményük, akkor talán van még némi esély, hogy tudsz velük kezdeni valamit. De egyébként nem tudsz."

Én szoktam ezzel kísérletezni. És úgy látom, hogy még az intelligensebb (a'lá IQ, ami ugye viszonylag objektív) emberek legnagyobb része is totálisan fertőzött.

Mi következik ebből? Hogy minden pozitív változást pont az a birka nép akadályoz meg, amelyiknek a legnagyobb szüksége lenne rá. Nem lehet szabadságharcot vívni, ha a nép nagy része szolga akar lenni.

És itt érkeztünk el addig a gondolatig, amit többen is megfogalmaztak: az első a kulturális láncainknak a levetkőzése. Ameddig a nacionalisták is titokban popzenét hallgatnak, IKEA bútorokkal tömik meg a lakásukat és új Audira vágynak, addig nincs remény.

Grandiperre Attila úgy fogalmaz, hogy szellemi szabadságharcra van szükségünk (lásd: Grandpierre Attila - Szellemi szabadságharc a Hatalom korában). Pozsonyi Ádám pedig azt mondja, idézet a "Díjak és normalitás" posztjából: pozsonyiadam.blogspot.hu/2016/05/dijak-es-normalitas.html

"Valamiért azt sem vagyunk képesek megérteni, hogy először a művészetben, a kulturális életben kell visszaállítani a normalitást, hisz az ember mindig előbb olvas, néz filmet, hallgat zenét, s csak később szavaz. S majd azt az értékrendet képviseli felnőttként, ami gyermekként, fiatalként rögzült nála.
S hogy ez miért kiemelten érvényes ránk, magyarokra?
Mert - ifj. Tompó László irodalomtörténész szavait idézve - ’Aligha van nemzet, melynek történelme annyira egybefonódna irodalmával, mint a magyar.” "

Na, ezért ignorálom a "modern" kultúrtermékeket. És azt is gondolom - ne haragudj meg ezért -, hogy teljesen felesleges változásról beszélnünk addig, ameddig DC comics szintű dolgok jelentik a szórakozást. Az ilyesmit a magára adó ember kerüli a józan esze védelmében. Alan Watt-ra visszatérve:
"És hogy az összes szórakoztató program [...] az mind tisztán propaganda. Teljesen tiszta propaganda. Az izgalmas történet csupán a csali, hogy végignézesse veled, hogy azonosuljál vele."

(Ne vedd úgy, hogy valami erkölcsi magaslatról próbálok okoskodni. Ezek ideák, amiket nehéz elérni, de törekedni érdemes rá. Beismerem, hogy néha én is elferdülök és fetrengek egy kicsit a nyugati mocsokban, de én legalább letagadom :-)

2016.10.20. 07:30:07

@KalmanBlog: Fontos lenne a kultúra megtisztítása a kommersz mocsoktól. Ez nem vita tárgya.

Bár szerintem nem elég.

Én úgy gondolom, szükség lenne egy erős, tiszta és egészséges nacionalizmusra, mely maga mögött tudja a magyar emberek többségét, szociálisan érzékeny, keresztény szellemiségű, védelmezi a családot és a magántulajdont. Egy olyan nacionalizmusra, mely nem engedi be az iszlámot az országba, megregulázza a cigány kisebbséget, és amely leszámol a hazaáruló csoportokkal.

Sajnos úgy vélem, a jelenlegi demokratikus berendezkedés a legfőbb gátja egy ilyen új nacionalizmus kialakulásának.

2016.10.20. 07:33:02

@KalmanBlog:

"Már olyan eset is napvilágot látott, hogy a megerőszakolt nő kért bocsánatot a bevándorlóktól."

Most megint történt egy erőszak. Egy tolmácsnőt erőszakolt meg két vadállat egy menekülttáborban.

Hidd el nekem, ha egy olyan "tekintélyt" érne erőszak, mint Antoni Rita, menten más megítélés alá esne a migráció és az iszlám.

Deansdale 2016.10.20. 07:45:34

@Ahasverus: "a jelenlegi demokratikus berendezkedés a legfőbb gátja egy ilyen új nacionalizmus kialakulásának"

És ez nem véletlen, vagy előre nem látott mellékhatás, hanem tervezett cél.

"ha egy olyan "tekintélyt" érne erőszak, mint Antoni Rita, menten más megítélés alá esne a migráció"

Ugyan már, ezek egymást is megfojtják egy kanál vízben ha attól ők maguk nagyobb hívőnek tűnnek. Emlékezz, Ertsey Katalint is azonnal megtámadták amint alkalmat adott rá. Lehet hogy Antoninál (meg 1-2 személyes barátnőjénél, ha van neki olyanja) leesne a tantusz, de ettől a feminista tömegek még ugyanolyan hülyék maradnának. Legföljebb hangosabb lenne a sivákolás, hogy ez a szabvány magyar patriarchális társadalomban is megtörténhetett volna, sőt, meg is történt, naponta többször is.

KalmanBlog 2016.10.20. 11:32:52

@Ahasverus: Azért elég a kultúrát megtisztítani, mert minden más a kultúrából következik. Babakortól induló folyamatos agymosás nélkül az embereknek eszükbe sem jutna liberálissá válni.

Persze ez merőben elméleti feltételezés, mert számomra elképzelhetetlen, hogy tömegek elkezdjék elutasítani a "modern" kultúrát. Én amikor mesélem, hogy a gyerekünk egyáltalán nem nézhet TV-t, akkor mindenki úgy néz rám, mintha a holdról jönnék. SENKIT nem ismerek személyesen, aki szigorúan tartaná ezt a szabályt. Még 3 éves kor alatt sem.

KalmanBlog 2016.10.20. 11:36:37

@Ahasverus: Deansdale-lel értek egyet, szerintem sem változna semmi, ha valaki áldozatul esne az ő csapatukból is. Vagy patriarchátust kiáltana, és az összes férfit hibáztatná, vagy kiesne a brancsból és kész. Van helyette 1000 másik jelentkező egy kis megélhetési férfigyűlöletre.

Aurelius Respectus 2016.10.20. 16:23:18

@KalmanBlog: Különben szerintem a modern kultúrát is lehetne jó célokra használni, ha lenne egy tőkeerős csoport, aki belefektetne. Miért ne lehetne a hagyományos eszméket modern formában szórakoztatóan előadni ? Ott van például Mel Gibson Passiója vagy Apocalyptoja vagy az sikeres indiai filmgyártás, amelyik az indiai erkölcsön alapuló filmeket gyárt. A baj az amerikai filmstúdiókkal, televíziókkal van főleg, amelyek a pc propagandistái. Semmi gond nem lenne a szuperhős mozifilmekkel sem, ha nem csempésznék bele a pc tanait. Most nincs kedvem végigsorolni a kultúra összes területét, de mindenhol a tulajdonosokkal van a probléma. Elsőként a sajtót és a televíziókat kellene megtisztítani a pc-től és tőkeerős konkurenseket teremteni ehhez, egy idő után simán csődbe menne a hazug pc sajtó, ha más újságok, tévék lelepleznék hazugságaikat.

2016.10.21. 08:58:10

@Aurelius Respectus:

"az sikeres indiai filmgyártás, amelyik az indiai erkölcsön alapuló filmeket gyárt"

Remélem, nem a gyerekmenyasszony sorozatra gondolsz. Jó a témafelvetése, de a megvalósítása valami borzalmas. Eleve nem szeretem a szappanopera műfajt. (A törökök és az indiaiak szépen be is érték a dél-amerikaiakat ezen a téren, nem jó értelemben.) 2000 rész pedig rendkívül sok - s árulkodik arról, hogy ez is inkább valami népszerű karaktergyártásról szól (fanservice - lásd a dél-amerikaiknál Esmeralda), mint valami lényeges mondanivaló közlésénél.

"Elsőként a sajtót és a televíziókat kellene megtisztítani a pc-től és tőkeerős konkurenseket teremteni ehhez, egy idő után simán csődbe menne a hazug pc sajtó, ha más újságok, tévék lelepleznék hazugságaikat."

Most, hogy minden esély megvan rá, hogy Hillary nyerje az USA-ban a választásokat, készülhetsz (velünk együtt) a legrosszabbra.

KalmanBlog 2016.10.21. 10:57:45

@Aurelius Respectus: Elvileg lehetne, de gyakorlatilag szinte lehetetlen. Egyszerűen azért mert akkora hatalom, amivel olyan könnyű visszaélni, hogy nem hagyják szabadon.

Globálisan nézve valóban jó ötletnek tűnik megtisztítani a médiát a szennytől. De ha mondjuk ma lenne egy igaz médiánk, akkor is mi lenne a garancia arra, hogy úgy is marad? Csakis egy tiszta fejű és bátor szellemi elit. Ezt az elitet kell felnevelni. Ezt pedig a saját hatáskörünkben el lehet kezdeni, nem kell isteni csodára várni.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2016.10.21. 11:26:20

@Ahasverus:

Az semmi. Nézi a magyar nő a Szulejmánt, függve a tévén mint a raszta az osztóján, meg most még van valami folytatása is másik kereskedelmi csatornán, de még az elsőt vetítik kettőn... könyörgöm, mit művelt a török média a magyar lakosság felének az agyával? Hiába van rajta történelmi máz, az egész egy kib*<khm> szappanopera.

És tarol mint a kergemarhakór. Ilyet eddig csak a brazilok tudtak (meg a televíziózás hajnalán a németek).

Megalomán éjjeli lázálmaimban ilyenkor óhatatlanul is nemzetbiztonsági kockázatot bírok fölfedezni, de lehet más is így van vele. Valahol nagy szerencse, hogy nem én vagyok hatalmon, lenne nemulass...
jut eszembe, vegzálja valaki manapság Nyugatról az osztrák médiát? (Breitbart nem ér :D)

Aurelius Respectus 2016.10.21. 14:48:27

@Ahasverus: Nem ismerem ezt a sorozatot és nem szoktam indiai sorozatokat nézni.
Szerintem is kemény idők jönnek ha Clintonné nyer az egész világra és persze Magyarország kiemelten lesz szívatva. Persze a hadiipar extra nyereséges lesz náluk, új háborúk sora lesz indítva a Közel-Keleten.

2016.10.21. 15:19:45

@Aurelius Respectus: Ha már a Közel-Kelet szóba jött, az iraki hadsereg, szövetségesei segítségével, lassan szétmorzsolja az ISIS erőit Moszulban.

Azért történnek jó dolgok is a világban!

Az már külön öröm lenne, ha az ISIS után az Al-Kaidát is szétvernék a picsába! Leginkább, hogy él bennem a gyanú, miszerint az ISIS és az Al-Kaida egy és ugyanaz a szervezet, s az Al-Kaida és az ISIS közötti un. ellentét az valójában mesterséges álhír, a félrevezetés és megtévesztés miatt. Ami még inkább elgondolkodtató, hogy az Al-Kaidát és az ISIS-t egyaránt az USA és szövetségesei, Izrael és Szaud-Arábia futtatta fel. Én nagyon nem csodálkoznék, ha a két szervezet valójában egy lenne.

Aurelius Respectus 2016.10.21. 15:53:17

@Ahasverus: Tényleg jó hogy lassan végeznek Irakban ezekkel az elmebetegekkel. Sajnos a nyugati nagyhatalmak hajlamosak iszlám terrorszervezetek támogatására, rövid célú érdekeik miatt, aztán csodálkoznak ha náluk robbantanak később. Annak idején az USA válogatás nélkül támogatott 1979 után Afganisztánban iszlám terrorcsoportokat a szovjetek elleni harc érdekében, többek közt Bin Ladent is, aki aztán meghálálta nekik.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2016.10.23. 00:49:40

@Ahasverus:

Aki nem szereti a ragtime-ot, az mind utolsó, elgázosítani való kollektivista buzi. Kivétel nélkül.

www.youtube.com/watch?v=nFeF_yFtssk

2017.04.05. 07:20:20

@Deansdale: Mint ha csak a cikked illusztrálására írták volna ezt a marhaságot. Identitáspolitika. :P
kettosmerce.blog.hu/2017/03/18/kell-e_nekunk_identitaspolitika_kritikai_alapozo

sanator 2020.10.31. 19:41:34

A markasz elvtárs egy nagyon nagy ,, , @ vót, ez igaz, csak éppen 1 sort sem fejtett ki a bankérvilág mibenlétéről. . . pffff .Állítólag!

csi szi 2020.10.31. 19:44:29

@Aurelius Respectus: Aktuális ismét, csak Bidenre kell cserélni a nevet.
süti beállítások módosítása