HTML

Deansdale

Férfiszféra: antifeminizmus, nőzés, satöbbi. Ja, és táplálkozás.

Utolsó kommentek

  • don Fefinho: @csi szi: @KalmanBlog: Nincs azzal semmi baj, ha valaki fideszes, amíg otthon a négy fal között csinálja a saját országában. (2020.09.30. 20:36) Sorosozzunk egy kört
  • GABOR2: Sziasztok! Itt van a Kultúrháborús történesek újabb része, amiben kiderül, hogy fejlődik a haladó mainstream sajtó és már nem simán "békés tüntetésekről" írnak csak, hanem megírják, hogy mostmár kon... (2020.09.30. 19:20) Sorosozzunk egy kört
  • GABOR2: @Gazellla: És a rejtély is megoldódik, hogy hogyan lehet egy... de mégis három személy. (2020.09.30. 18:17) Sorosozzunk egy kört
  • Gazellla: @GABOR2: Szentháromság? :-D Akkor isteníthet titeket bárki. (2020.09.30. 17:01) Sorosozzunk egy kört
  • Gazellla: @GABOR2: Köszi, hogy megosztottad ezt velünk, nagyon jót nevettem a nevén. :-D (2020.09.30. 16:57) Sorosozzunk egy kört
  • Utolsó 20

Válasz ezúttal egy 888.hu cikkre, magyarságtörténet ügyében

2020.08.03. 16:25 Deansdale

Szentesi Zöldi László Ne tapicskolj az őstörténetben! c. cikkére reagálnék, szokás szerint csak a lényegre.

Mindig meglep, amikor teljesen felkészületlen, műveletlen és alapvetően elfogult emberek szellemi ügyekben mutatnak irányt. Egyszer László Gyula professzorral készítettem interjút. Mutatta nekem feje felett a roskadásig teli könyvespolc tetejét: oda gyűjtötte össze a neki megküldött amatőr őstörténeti munkákat. Derék uruguay-i magyar fogorvosok és kanadai magyar szobafestők írták azokat a veretes szakkönyveket, nyilván úgy, hogy elolvastak egyet és rögvest írtak egy másikat.

Némileg gerinctelen kútmérgezésnek tűnik nemcsak felkészületlennek, de egyenesen műveletlennek titulálni azokat, akiknek a magyar őstörténetről alkotott véleménye eltér akár Szentesi Zöldi Lászlóétól, akár a hivatalos akadémiai verziótól (bárhol álljon is az a folyamatos változások közepette). Számtalanszor bebizonyosodott, és nem csak történészet témakörében, hogy a fehérköpenyes megmondóarcok néha tévednek, máskor hazudnak, és – horribile dictu – olykor bizony a derék uruguay-i magyar fogorvosnak van igaza. Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy az alternatív történész ill. nyelvész közösség tagjai általában nem „szakkönyveket” írnak, legalábbis nem a szó hagyományos értelmében, csak a gondolatmeneteiket öntik olvasható formába, amikkel aztán mindenki azt kezd, amit akar. Én mondjuk feltételezném, hogy a magukat valódi szakértőknek tartók érdeklődéssel olvassák az ilyesmit és a valamirevaló gondolatokat átemelik az akadémiai vitákba, hátha kiderül hogy van bennük igazság. Hiszen ez lenne a normális, így halad előre a tudomány... De nekünk ehelyett olyan akadémiai közeg jutott, ahol ilyesmi szóba sem kerülhet; a fősodor mindentudó, akinek pedig nincs tagságija annak kuss a neve. És ezt szemmel láthatóan nem csak maguk az akadémikusok gondolják így.

Az idézett bekezdésben a fő irónia persze az, hogy László Gyula sosem volt MTA-tag és maga is „alternatív” nézeteket vallott, tehát tekintélyelvi szemszögből ő is inkább a dilettánsok táborába sorolható, mintsem az akadémikusokéba, annak ellenére is, hogy az MTA az utóbbi időben közeledett valamennyit az ő álláspontjához. Tisztes summába merném fogadni, hogy legalább tucatnyi akadémikus nevezte őt kontárnak élete során, aki ezzel a kettős honfoglalás hülyeséggel bohóckodik, és tagadja a magyarság uráli eredetét (amit aztán az akadémia is elengedett idővel). És itt nem László Gyula érdemeit szeretném kisebbíteni, inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy milyen ingatag dolog másokat dilettánsozni ezen a területen. Úgy tűnik ezt maga László Gyula is így vélhette, de Szentesi Zöldi László nem értette meg igazán:

László professzor nem ítélkezett, csak mosolygott és a „termékeny bizonytalanság” fontosságát hangsúlyozta, ennek vezérfonalként kell végighúzódnia a történész életén, mondta.

A „termékeny bizonytalanság” elképzelés számomra olyasmire utal, hogy egy igazi szakértőnek nyitottnak kell lennie az alternatív elképzelésekre, semmit nem söpörhet félre pusztán ad hominemekkel, pl. hogy ha valamit egy kanadai szobafestő állít, az nyilván csak hülyeség lehet, ezért fölösleges foglalkozni vele. Még egy MTA-s sem lehet 100%-ig biztos a saját igazában, és igenis le kell alacsonyodnia a kontárokhoz, érdemben foglalkozni az elméleteikkel, mert a tudományt az érdemben foglalkozás mozgatja előre, nem a szakmai gőg.

A szóban forgó vitát csak azért citáltam ide, hogy rámutassak: miközben a történettudományi viták aktuálpolitikai színezete megáll száz éven belül, teljességgel érthetetlen, mire gerjednek, akik a magyar őstörténetben merülnek el.

Szívem szerint itt kibukna belőlem valami adekvát felelet, hogy mire gerjedünk, de ebben a cikkben inkább mellőzném a szalonképtelenséget. A magam részéről a válasz egyszerű és univerzális: az igazságra. De még ha ezt az alapelvet félreteszem is, teljesen nyilvánvaló, hogy a téma az első pillanattól, a gyökereitől van átpolitizálva, és nem csak valami 21. századi turulszekta politizálja fölöslegesen. Ezt pedig tegyük végre tisztába egyszer s mindenkorra: még ha valaki politikai prizmán keresztül nézi is a magyar őstörténetet, az nem feltétlenül jelenti, hogy téved. Az, hogy valaki nacionalista, nem érv egy tudományos vitában, ettől még nyugodtan lehet neki igaza. Persze ha valaki pusztán azért hisz valamiben, mert az passzol a nacionalizmusához, akkor az az illető részéről nem hiteles tudás, de ez továbbra sem bizonyosság arról, hogy téved. Ha a magyar őstörténet vitájában valaki a nacionalizmus vádjával akarja legyűrni ellenfelét, az csak önmagát teszi hiteltelenné.

Ha az ember szóvá teszi, hogy talán ne terjesszünk meséket a valószínűsíthető eseménytörténet és a tények helyett, akkor álom-bakónak neveznek.

Ez teljesen jó meglátás lenne, ha a valaha létezett összes elfogadott nézet nem lett volna valamikor máskor „mese”, és ne függene ezer dologtól, hogy mi „valószínűsíthető”. A finnugor nézet elfogadása előtt az is mese volt, a modern genetikai kutatások pedig a helyi származásunkat valószínűsítik, tehát László Gyula kettős honfoglalása vélhetően üres fantazmagória, csakúgy mint az MTA által több mint egy évszázadon át erőltetett uráli eredetünk. Adja magát a kérdés: ezen kontextust figyelembe véve végülis ki előtt kell hasra esnünk? Miért biztosítana hitelt valaki szavának az akadémiai háttér, ha egyszer – illetve nem is: többször – bebizonyosodott, hogy tévedtek ill. hazudtak?

Nemrégiben alaposan kikaptam a Facebookon, amikor helyreigazítottam egy Apponyinak tulajdonított idézetet: nem az a fontos, mondta-e, hanem, hogy igaz-e

Ez mondjuk nem hülyeség, ugyanis az igazság maga minden körülmények között fontosabb, mint hogy ki mondta, tényleg ő mondta-e, stb. Persze idézni csak pontosan, szépen illene, de azért egy tudományos vita lényege mégiscsak az igazság kiderítése az adott tárgyról, amiben abszolút irreleváns, hogy egy állítás honnan származik. A magyar őstörténetre vonatkoztatva pedig nyugodtan kijelenthető, hogy óriási hasznára válna a párbeszédnek, ha minden állítás és idézet származása elfelejtődne, mert akkor végre igazi tudományos vitára kényszerülne a közösség ahelyett a meddő sárdobálás helyett, ami jelenleg is zajlik.

…akár mondhatta is volna, ne oszlassak szét nemes hiedelmeket, mert azzal a nemzetnek ártok, hangzott az ellenérv

Ez persze éppolyan ostobaság, mint az ellenkezője; egy tudományos vitában ilyesminek nincs helye. Aki a nemzet érdeke szerint fabrikálna történelmet a magyarságnak, az pont annyira tudománytalan, mint aki azzal söpör félre állításokat, hogy azok azért nem lehetnek igazak, mert tetszenének a nacionalistáknak.

Így lesz a parasztokat fosztogató Rózsa Sándorból életfogytig szabadságharcos, Kossuthból aljas, sunyi hazaáruló, Görgeiből osztrák kém, Petőfiből barguzini poéta.

Egy-egy tévhit vagy kétes narratíva nem bizonyíték a teljes alternatív szféra ellen és nem bizonyítja az Akadémia mindentudását sem. Jellegzetes tekintélypárti érvelési hiba, hogy mivel a tudományos eliten kívül vannak hülyék, így a tudományos eliten kívül mindenki hülye, ezért kötelező a fősodornak hinned, különben te is hülye vagy.

Ha valaki szóvá teszi, hogy (…) tiszteljük a szakembert a szakemberségéért, érkezik a mocskos akadémiázás, bezzeg ott is mindenki magyarellenes, takarítsuk ki az egész kócerájt érv.

A „tiszteljük a szakértőt” felvetés egy tudományos vitában érvelési hibának minősül, amire persze ugyanannyira tudománytalan dolog a mocskosakadémiázás… Ugyanakkor viszont némi relevanciája mégiscsak van a felvetésnek, vagyis inkább a válasznak, amit eddig még senki nem cáfolt érdemben. Mikor az akadémia vitatható politikai hozzáállása kerül terítékre, akkor a védői érdemi párbeszéd nélkül söprik félre a témát, holott égbekiáltóan nyilvánvaló a magyarellenes elfogultság a Habsburgok által kinevezett magyarságtudósoktól kezdve a szocialista rendszer kiszolgálóin át a jelenlegi garnitúráig, ami agresszív européer politizálás mellett hazudozik politikai semlegességről. Csak egy kis gerinc és egy kis józan ész kell belátni, pont ugyanaz a nyomorult kamuzás azt állítani, hogy az MTA most nem fideszellenes, mint azt, hogy az átkosban nem voltak komcsipártiak, vagy hogy Budenz és Hunsdorfer nem az osztrák birodalomépítési szándékot képviselték. Folyamatos antimagyar munka zajlik az MTA berkeiben a ’48-as szabadságharc óta, csak az változik, hogy épp kinek a nevében. A jelenlegi globalista politikai nyomás éppúgy ellenfélnek tekinti a magyar nacionalizmust, ahogy az osztrákok és az oroszok tették, ennek felismeréséhez nincs szükség alusapkára.

Ez a politikai torzulás persze nem terjed ki minden osztályra, de remélem senki nem lesz elég sötét azzal az „érveléssel” próbálkozni, hogy ha az elméleti fizikai kutatócsoport nem politizál, akkor a történészek vagy nyelvészek is csak objektívek lehetnek.

Dicséretes fejlemény viszont, hogy újabban a magyarság sorsformálásában közvetlenül érintett fakultásokon is mintha szélesedne a paletta, egyes korábban elnyomott tények és vélemények bekerültek/bekerülnek az elfogadott, vagy legalábbis a megvitatható kategóriába, de vegyük észre, ez pontosan a korábbi ideológiai összetartást bizonyítja egy bizonyos álláspont ellen. Adja Isten, hogy legyen végre egy normális Akadémiánk, ahonnan kikopnak a magyarellenes elemek – de ha ez meg is történik, a múltbéli hazugságok nem változnak igazsággá.

Mindezt figyelembe véve a tudományos vita körüli metavitában igenis legitim érv, hogy az MTA politikailag befolyásolt, s nem véletlenül használja furkósbotként az alternatív kutatók ellen a nacionalista-vádat - ami nem kerülne elő ilyen gyakran, ha ők maguk nem lennének antinacionalisták.

Ahogyan elnézem, a jobboldaliakat is magában foglaló magyar társadalom oly mértékben elbutult, olyan könnyen bedől téveszméknek és olyan szellemi igénytelenségben tapicskol, hogy munka volna bőven.

Hűha. Ezen a ponton merül fel a kérdés, hogy mit keres ez a cikk a 888-on. A hülyemagyarozás általában nem a nemzeti oldalról érkezik, szóval ez most vicc, vagy valami anomália? Nem érzem azt, hogy az őstörténet élénk vitája a magyar társadalom szellemi igénytelenségét bizonyítaná, maximum arra utal, hogy tömegek érzik a zsigereikben, a hivatalos állásponttal valami nincs rendben. Hofit juttatja eszembe ez a dolog, aki számtalanszor magyarázta, a proli rétegek szoci rendszerbe vetett látszólagos hite csak a kényszerre válaszul adott hazugság volt –  na ez a helyzet a finnugor származáselmélettel is. Tanították, erőltették, mi meg úgy tettünk mintha elhinnénk, egészen addig, amíg az MTA egy szép napon mindenféle csinnadratta nélkül levette műsorról azzal a dumával, hogy ők soha nem is állítottak olyasmit. Na ez az ami miatt ökölbe szorul az emberben a vércukorszint, amikor a megmondóemberek az arcunkba köpnek, mikor sok évtizedes X után hirtelen Y lesz, és aki az X-et emlegeti az hülye, mert ők sosem mondtak X-et. De persze továbbra is ők a tudomány felkent papjai, és aki kétségbe vonja a hitelességüket az rosszindulatú, ostoba dilettáns.

Első lecke: ne foglalkozz őstörténettel, mert bonyolult az!

Első lecke: az igazsággal foglalkozz, és fogadd el bármi legyen is az. De tudd, az igazság felé rögös út vezet, tekintélyre hivatkozással, személyeskedéssel és hazugságokkal szegélyezett keskeny ösvény, amin neked kell végigmenned, nem járhatja be azt helyetted senki más, hogy neked csak a végkövetkeztetést adja át. Teljesen mindegy, hogy kinek hinnél el bármit bemondásra, akadémikusnak vagy szobafestőnek – csak annyi változik, hogy kinek a balekja lettél.

Elég furcsa eljárás, amikor teljesen tájékozatlan, műveletlen emberek a szakembernek magyaráznak, hogy mit, hogyan kéne csinálniuk.

Ahogy fentebb már írtam, ne keverjük a pöcsétes papír hiányát a műveletlenséggel. Én pedig fejből tudok legalább 3 olyan tudományterületet mondani, ahol autodidakta laikusok közelebb járnak az igazsághoz mint a fősodor, például mivel egy laikus mentes lehet a politikai, pénzügyi és egyéb befolyásoktól amik a tudományos életet eltorzíthatják. Ezer példa van arra, hogy a tudománytörténetben ki, mit, hogyan, és miért hazudott (az őszinte tévedésekről meg ne is beszéljünk), szóval le kellene szállni a magas lóról és elfogadni, hogy az alternatív oldalt nem lehet üres gúnnyal vagy vádaskodással félresöpörni. Nem, nem fogunk az MTA-nak semmit elhinni becsszóra, pontosan azért mert nem vagyunk az a mosdatlan tömeg, aminek képzelnek bennünket.

185 komment

Címkék: történelem

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Deansdale 2020.08.03. 17:49:32

@Illyés Edith: A helyedben én is bocsánatot kérnék ha még azt sem lennék képes észrevenni, hogy a maró gúnyba csomagolt cikkek amiket linkeltél semmilyen formában nem cáfolják Hunsdorfer és Budenz politikai hátszelét, csak Schedel Ferenc nevéhez kötik, ami a lényegen semmit nem változtat. Imádom azokat a végtelenül ostoba és öntelt bunkókat, akik oldalakat képesek teleírni másokat pocskondiázva úgy, hogy közben semmit nem cáfolnnak azok állításaiból... Kezdjük azzal, hogy egyetlen forrást használ a kretén, ráadásul egy olyat amit ő maga sem tart hitelesnek, lenézi és mocskolja. B+, ez valami világrekord. Ja, és közben ontja magából az ilyen dumákat: "gnosztikus-szabadkőműves-illuminátus háttérerők által tudatos projektként elindított modern kori európai nacionalizmusokhoz mitikus pogány őstörténetet gyártó írók"... Szóval a szabadságharc leverése utáni időszakról azt állítani, hogy ott a Habsburgok le akarták törni a magyar nacionalizmust csak hülye összeesküvés-elmélet, de a gnosztikus illumináti háttérerő pogány őstörténeteket gyártott a modern nacionalizmusokhoz, és ez készpénz. Aki ezt a szart komolyan veszi annak van egy eladó jéghegyem az északi-sarkon.

Légy oly kedves ilyen moslékot ide többet ne linkelj.

Illyés Edith 2020.08.03. 18:36:55

@Deansdale: Toldy volt a nemzetközi szabadkőművesség korabeli magyarországi főmuftija, de ahhoz körbe kell kattintanod kicsit a blogon, hogy ez kiderüljön. OK, nem linkelem. :P

A 19. században, amikor még álltak a többnemzetiségű, konzervatív birodalmak, a felforgatók a nacionalista ideológiát tolták. Miután a birodalmakat nemzetiségi törésvonalak mentén, rengeteg véráldozattal szétrobbantották, most a nemzetállam és a nemzeti identitás van soron. De a 19. században etnikai viszonyaink miatt nekünk a modernizáció nacionalista modellje csak ártott, és egyenesen vezetett Trianonhoz.

Nagyon sokat kellene még olvasnod a témában.

P.s.: A barguzini csontváz Sándorunké.(OK, nem linkelem ezt se.)

Glokta 2020.08.03. 18:41:41

"Ahogyan elnézem, a jobboldaliakat is magában foglaló magyar társadalom oly mértékben elbutult, olyan könnyen bedől téveszméknek és olyan szellemi igénytelenségben tapicskol, hogy munka volna bőven.

Hűha. Ezen a ponton merül fel a kérdés, hogy mit keres ez a cikk a 888-on. A hülyemagyarozás általában nem a nemzeti oldalról érkezik, szóval ez most vicc, vagy valami anomália? "
Hűha, a 888-on nem kéne megjelentetni ilyen magyarokat illető kritikát, ez antimagyarizmus, mi?

Pedig abban igaza van Szentesi-Zöldinek, hogy munka lenne bőven a társadalomtudományok területén.
Mondjuk a magyarok nagy többsége szerint Trianon a legnagyobb magyar nemzeti tragédia és az a magyar, akinek fáj Trianon; ennek ellenére kevesebb mint felük tudja, hogy a trianoni békeszerződést 1920-ban írták alá, és harmaduk szerint 100 év után lejár (index.hu/techtud/tortenelem/2020/06/02/trianon_kozvelemeny-kutatas/). Ez azért egészen elképesztő.

Másrészről azt is meg kell jegyeznem, hogy szerintem természettudományok terén a magyarok kiemelkedően tájékozottak és nehezen dőlnek be téveszméknek.
Egyáltalán nem jellemző itt a nyugati országok többségét "megfertőző" dogmatikus atomenergia-ellenesség, és nagyon kevesen vannak az evolúciótagadók vagy az oltásellenesek is.

Az Illyés Edith által linkelt cikk egyébként tipikus tradicionalista faszság: szerintük a liberális nacionalizmust is a gonosz háttérhatalom hozta létre a francia forradalommal kezdve, míg szerinted csak a "liberális globalizmus" mögött állnak a tudjukkik, a nacionalizmus teljesen "természetesen" jött létre.

Deansdale 2020.08.03. 19:12:24

@Illyés Edith: Szóval azt kritika nélkül elhiszed, hogy a szabadkőművesek gyakorlatilag uralták az MTA-t, de az már túl sok, hogy a Habsburgok esetleg befolyást gyakoroltak rá? Nem látod abban az iróniát, hogy egy ezerszer valószerűtlenebb konteó mellett kardosokodva egy aránylag magától értetődő történelmi tényt gúnyolsz?

De jó, oké, legyen igazad, akkor már csak két kérdésem van: 1. Hogyan akart a szabadkőművesség a magyar nacionalizmusnak dicső történelmet kreálni azáltal, hogy elvette azt ami már eleve létezett, és lecserélte a finnugor hülyeségre, ami kifejezetten anti-nacionalista irányba tolta az eseményeket; 2. hol van az megírva, hogy a két dolog kizárná egymást, mármint a szabadkőművesség mikor elvette a nacionalista magyar történelmet és a Habsburgoknak tetsző változatra cserélte azt, az miért ne lehetett volna EGYSZERRE a szabadkőművesek valamilyen terve ÉS a Habsburgoknak tetsző lépés? A linkelt blogon találtál bármit ami arra utalna, hogy Schedel bizonyos lépései, aki elvileg szabadkőműves volt, nem szolgálhatták a Habsburg érdekeket?

"A 19. században, amikor még álltak a többnemzetiségű, konzervatív birodalmak, a felforgatók a nacionalista ideológiát tolták."

Kivéve Schedelt, aki nem. Amúgy ez azért is hibádzik, mert a magyar őstörténetet már a krónikáink is a hunokhoz kötik, egészen a finnugor hülyeségig teljesen magától értetődött hogy hunok leszármazottai vagyunk, tehát ezt abszolút nem valami illuminátus felforgató elemek találták ki, ami amúgysem passzolna a Schedeles sztoriba, aki ennek az ellenkezőjét tolta a köztudatba, LETÖRVE a magyar nacionalizmust.

"Miután a birodalmakat nemzetiségi törésvonalak mentén, rengeteg véráldozattal szétrobbantották, most a nemzetállam és a nemzeti identitás van soron."

Ez egy érdekes gondolat, akár el is indulhatnánk rajta.

"De a 19. században etnikai viszonyaink miatt nekünk a modernizáció nacionalista modellje csak ártott, és egyenesen vezetett Trianonhoz."

Aha, de sokadjára is jelzem, Schedel ANTINACIONALISTA eszméket terjesztett. Bizonyos értelemben az ő munkásságának az eredménye a modern "merjünk kicsik lenni" magyar sajátosság, amihez a finnugor elmélet volt az egyik lépcső.

"Nagyon sokat kellene még olvasnod a témában."

Ezt nem kétlem, de azt senki ne várja, hogy komoly érvelés és indoklás nélkül bármit elhiggyek neki, főleg ha alapvető logikai problémák illetve lyukak vannak a mondandójában.

Deansdale 2020.08.03. 19:32:43

@Glokta: "Hűha, a 888-on nem kéne megjelentetni ilyen magyarokat illető kritikát, ez antimagyarizmus, mi?"

Semmi bajom a kritikával, de ne csomagoljuk hülyemagyarozásba, ha kérhetem. Valószínűnek tartom, hogy az angolokat vagy zsidókat érő kritikákat is zokon veszik az érintettek, ha azt úgy adják elő, hogy az adott nemzetiségű emberek barmok, úgyhogy ezt magyarként is hadd kérjem ki magamnak.

Amúgy persze, nem mindenki lángelme, vannak hülye emberek, de a történelemről szóló vitának nem ez a lényege. Sőt, gyakorlatilag semmilyen témát nem lehet úgy érdemben kitárgyalni, hogy valaki a szélsőséges hülyék csoportjára mutogat. Foglalkozzunk azzal, amit a normális emberek állítanak mindkét oldalon, az fogja előrevinni a párbeszédet.

"Mondjuk a magyarok nagy többsége szerint Trianon a legnagyobb magyar nemzeti tragédia"

Ez érthető is lenne, elvégre elveszett az ország jelentős része, de szerintem túlzás itt nagy többségről beszélni, az emberek zöme szarik trianonra, mint ahogy általában minden más olyan témára is ami nem érinti személyesen.

"az a magyar, akinek fáj Trianon"

Ezt hülyeségnek tartom még az eredeti megfogalmazásában is, vagyis hogy aki magyar annak fáj trianon. A 2.VH után született generációknak "nagymagyarország" már csak egy absztrakció, valami amiről hallottak, de nem élték meg, így nem igazán lehet számon kérni rajtuk a kamu fájdalmat amit érezniük kellene trianon miatt. Ilyen alapon minden nagyobb történelmi vereségért jajveszékelnünk kellene a tatártól a törökig, de szerintem ennél sokkal előremutatóbb a jelenre és a jövőre koncentrálni.

"ennek ellenére kevesebb mint felük tudja..."

Engem nem lep meg a tudatlanság, elvégre a trianonozás is csak egy érzelmi manipuláció mint ezer másik hasonló, pl. a máig tartó hatmilliózás. Semmiféle valós ismeretre nincs szükség ahhoz, hogy az emberek dühét lehessen általa irányítani.

"szerintük a liberális nacionalizmust is a gonosz háttérhatalom hozta létre a francia forradalommal kezdve, míg szerinted csak a "liberális globalizmus" mögött állnak a tudjukkik, a nacionalizmus teljesen "természetesen" jött létre."

Szerintem a nemzeti összetartás teljesen normális dolog, nem mesterséges kreálmány, bár nyilvánvaló hogy erősíteni vagy gyengíteni lehet mesterségesen. Egészen az őskortól nyomon követhető a logikus fejlődés, amivel a családok nagycsaládokká, azok törzsekké, nemzetségekké, népekké/nemzetekké váltak, ez az organikus fejlődés a népességszám emelkedésének a következménye volt. Ahogy jobban szereted anyádat a szomszéd nőnél, úgy szereted jobban a törzsed/nemzeted tagjait az idegenknél, ez teljesen természetes, szerintem magyarázni sem kellene ha nem lennénk péppé hülyítve a globalista eszmék által, amik szerint a "törzsesedés" gonosz rasszizmus meg xenofóbia, aminek sürgősen véget kell vetni, de TERMÉSZETESEN kizárólag a fehér faj esetében, mindenki más kivétel.

Szóval ja, én úgy gondolom a nacionalizmus alapjaiban organikus, legföljebb lehet rajta egy mesterséges felépítmény, míg a globalizmus egy egészen modern, és egészen beteg gondolat, ami valószínűleg már megdöglött volna ha nincs mögötte egy globális hatalom ami finanszírozza. Ezen a véleményemen az sem változtat, ha a nacionalizmus a magyarságnak esetleg ártott, amit amúgy erősen kétlek, engem tipikus globalista dumára emlékeztet.

Illyés Edith 2020.08.03. 19:39:29

@Deansdale:

Habsburg család a standard hun-magyar őstörténetet tanulta otthon, és büszkék voltak a turulos felmenőikre. Az MTA mindig is önjáró volt, és nagy vakoló fészek a kezdetek óta.

Schedel nem volt antinacionalista, az egész reformkor és 48 az ő köpönyegéből bújt ki. Egy egész más koordináta rendszerben kell értelmezni az akkori történéseket, ahogy írtam is.

A szabadkőművesség nem akart dicső történelmet kreálni nekünk, nem volt arra szükség. (Ellentétben mondjuk a románokkal.) Elég volt a szokásos sérelmi politizálás, felhorgadás, asztalcsapkodás, az áldozati identitás normává emelése.

Ugyanarra a rugóra jár a baloldal évszázadok óta, téged elnyomnak, kizsákmányolnak, stb. stb.

A finnugor kérdés akkoriban egy mellékszál volt, a linkelt blogger szerint a nemzetközi szabadkőművesség akkoriban a finn nemzetépítés megtámogatásával volt elfoglalva, és jól jött a halszagú kis népnek a dicső rokonság, nekünk meg nem osztott, nem szorzott. (A finnek nem önmagukban voltak érdekesek, a cél az orosz birodalom bomlasztása.)

Olyan érzésem van, hogy el se olvastad a linkelt blogot, még a cikkeket sem, csak leereszkedett a vörös köd.

Illyés Edith 2020.08.03. 19:50:41

@Deansdale: A feudalizmus alapvetően nem etnikai elven szerveződött, és nálunk a 19. században még nem nacionalista-globalista ellentét volt, hanem az ezeréves történeti (rendi) alkotmány állt szemben az importált francia stílusú nacionalizmussal. Például 48-ban a szerbek püspökei - egyházi rangjukból adódóan magyar nemesek - díszmagyarban mentek Kossuthhoz petíciózni, hogy megőrizhessék a szabadságjogaikat (Kossuth kirúgta őket, eredmény ismert).

Azt még a korabeli konzervatívok sem vitatták egyébként, hogy megérett a helyzet a történeti alkotmány modernizálására. Csak a francia típusú egyenlősítést ellenezték - többek között azért, mert egyértelmű volt, hogy a Magyar Királyság szétrobbanásával fog járni.

Deansdale 2020.08.03. 20:21:03

@Illyés Edith: Ha igaz amit mondasz akkor Schedelnek semmi oka nem volt kitalálni vagy pártolni a finnugorizmust, csak ártott vele a saját ügyének. Azzal kapcsolatban is vannak fenntartásaim, hogy '48 valami szabadkőműves akció lett volna - a dolgok alapvető rendje hogy különböző népek nemigen férnek meg egymással, legföljebb kis csoportjaik beolvadhatnak máshová idővel. A jugóktól a cseheken át a skót és katalán szeparációs törekvésekig egyértelmű, hogy senki nem szeret más csicskája lenni, önnállósodni és szabadulni akar mindenki, ami teljesen megfelelt a 48-as eszménynek, illetve a későbbi tényleges elszakadásunknak az osztrákoktól. Ezen a háttérhatalom legföljebb csiszolgathatott egy kicsit, szerintem erős túlzás ennél nagyobb illumináti részvételt látni a dologba.

A finnugorizmus egyértelműen antimagyar hazugság, amit abszolút nem véletlen hogy a Haynau majd Bach nevével fémjelzett korszakban terjesztettek el, és akárhogy is nézed, elsősorban a Habsburgok érdekét szolgálta, nem egy olyan háttérhatalomét ami erősíteni akarta volna a magyar nacionalizmust.

"A finnugor kérdés akkoriban egy mellékszál volt, a linkelt blogger szerint a nemzetközi szabadkőművesség akkoriban a finn nemzetépítés megtámogatásával volt elfoglalva"

Hát annak kurvaerős túlzás lett volna Mo-n egy több évszázadig tartó, tudományos értelemben erőszakos mozgalmat létrehozni, aminek semmi más célja nincs mint a finnek máját azzal hízlalni, hogy a magyarok a rokonaik. Áh, ez teljesen komolytalan.

"Olyan érzésem van, hogy el se olvastad a linkelt blogot, még a cikkeket sem, csak leereszkedett a vörös köd."

Nem olvastam végig, ez tény, de vörös köd nem volt, csak forog a gyomrom a stílusától. A pökhendi modoron kívül ostobaságnak tartom még, hogy a hazaszeretet bármiféle jelét kizárólag az illumináti agymosás jelének tartja, mintha Petőfiék amúgy nem akarhattak volna legitim okokból elszakadni az osztrákoktól, kizárólag az illumináti aktív, vagy agymosott passzív ügynökei lehettek. Komolyan, ez nevetséges. Oké, hogy a háttérhatalom befolyásol dolgokat, de hogy nem létezik semmi ami ne az ő művük lenne azért kurvanagy túlzás. Ez már az az alusapkás kategória ami nekem sok, pedig én aztán nem vagyok az a típus aki kinevetné a konteók igazságának lehetőségét.

Deansdale 2020.08.03. 20:34:17

@Illyés Edith: Ja, amúgy már csak azért sem érzem találatnak amit linkeltél, mert amit a jobboldalról előad, abból semmi nem igaz rám. A Habsburgokat pl. nem tartom sem gonosznak, sem ősellenségnek, egyszerűen csak adja magát, hogy az ő érdekeiket kifejezetten jól szolgálta a '48 utáni időkben a magyar nacionalizmus letörése, amivel gyanúsan egybecseng a finnugor elméletet terjesztő elemek benyomása az MTA-ra, amit erősen kétlek hogy kizárólag Schedel érdeme lett volna. Arra pedig, hogy a bloggazda szerint ennek semmi köze nem volt a nemzeti öntudat letöröséhez, erősen rácáfol a korabeli magyar reakció, ami a nemzet elleni árulásként élte meg a hun múlt lecserélését valamiféle görbelábú mongol-félékre, ugyanis anno nem arról volt szó, hogy van az a "finn sikertörténet" aminek a részeseivé válhatunk mi magyarok, hanem hogy a legközelebbi rokonaink ilyenek:
www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/MagyarNemzetTortenete-a-magyar-nemzet-tortenete-9A23/szalaybaroti-a-magyar-nemzet-tortenete-9A24/magyarorszag-az-arpadhaz-kihaltaig-6/ii-a-magyarok-ostortenete-142/1-a-magyar-nemzet-eredete-es-oshazaja-143/
Egyúttal hamisnak nyilványították az összes krónikánkat, hasbarúgták a népművészetünket és hagyományunkat, hatályon kívül helyezték a meséinket és mondáinkat, elvettek mindent ami a magyar népet a gyökereihez kötötte, és adtak helyette egy absztrakt fikciót arról, hogy az uráltól érkezett rénszarvashajcsárok vagyunk akik még ahhoz is túl hülyék hogy megjegyezzék a saját történelmüket. Nagy csere volt...

Illyés Edith 2020.08.03. 20:38:40

@Deansdale: Abból indulsz ki, hogy Schedel nacionalista volt. De nem, ő egy nemzetközi ezoterikus társaság magyar leányvállalatának főnöke abban az időban, amikor a Cég fő célja a tradicionális birodalmak szétrobbantása.

Egy multicég magyar leányvállalatának vezérigazgatója időnként a magyar érdeket tartja szem előtt, amikor azt kívánja a cég érdeke, másnap meg átutal egymilliárdot a finn leányvállalatnak. Nem hozzánk lojális, hanem azokhoz, akiktől a fizetést, karriert, nemzetközi támogatást, haladár önképét kapja.

Szerintem a Magyar Királyság egy működő egység volt, és egyáltalán nem volt előre elrendelve a halála. De ha szerinted törvényszerű, hogy különböző népek nem tudnak ugyanazon Korona alatt együtt élni, akkor viszont gondolom nincs elvi problémád Trianonnal, legfeljebb a határt kicsit kijjebb húztad volna meg. Ez OK, csak én nem így gondolkozom erről.

Glokta 2020.08.03. 20:40:19

@Deansdale: "Semmi bajom a kritikával, de ne csomagoljuk hülyemagyarozásba, ha kérhetem. Valószínűnek tartom, hogy az angolokat vagy zsidókat érő kritikákat is zokon veszik az érintettek, ha azt úgy adják elő, hogy az adott nemzetiségű emberek barmok, úgyhogy ezt magyarként is hadd kérjem ki magamnak."
Az nem hülyemagyarozás, hogyha azt mondjuk, hogy a magyar társadalom egy jelentős része szellemileg igénytelen - bár hogy őszinte legyek, ez nem a magyar társadalomnak valami speciális jellemzője, az emberek többsége szellemileg nem túl igényes.
Szerintem (most ezt nem tudom kutatással igazolni) a magyarokra különösen (az átlag "népnél" nagyobb mértékben) jellemző a közönyösség, vagy a zsidóságra a túlérzékenység, mindegyiknek megvannak persze a kulturális-történelmi okai.

Én se a nacionalizmust, se a 'globalizmust' sem gondolom nagyon mesterséges felépítménynek, mindegyik a kor jellemzőihöz igazodik. Leegyszerűsítve egy példával: az ipari forradalom előtt a közlekedés nagyon lassú volt, ritka volt hogy valaki eljutott egy ország egyik végéből a másikba, így a nacionalizmusnak nem volt sok táptalaja; most viszont, amikor szinte bárki eljuthat a világ egyik végéből a másikba és találkozhat sok-sok külföldivel, már van táptalaja a 'globalizmusnak' is.
Ezeknek - a családnak, lokalizmusnak, nacionalizmusnak, globalizmusnak, az egyre nagyobb köröknek - persze egymásra kell épülnie, ebben egyetértünk.

Viszont mondjuk egy jól működő nemzethez valamiféle történelmi emlékezet is tartozna, és ennek Trianon vagy a holokauszt nagyon is fontos eleme, ezek aminek még ma is megvannak és érzékelhetőek a következményei Mo-n.
A gond az, hogy nincs igazán olyan korszak a magyar történelemben, amit az emberek, vagy legalábbis a politikai pártok nagy többsége közös kiindulópontként, egyöntetűen pozitívnak fogadna el, amit példaként lehetne venni: egyedül a 48'-as és 56'-os forradalmak azok, amelyek valamiféle alapként szolgálnak.

Deansdale 2020.08.03. 20:42:13

@Illyés Edith: "A feudalizmus alapvetően nem etnikai elven szerveződött, és nálunk a 19. században még nem nacionalista-globalista ellentét volt, hanem az ezeréves történeti (rendi) alkotmány állt szemben az importált francia stílusú nacionalizmussal."

Én nem ilyen modern felfogású fogalmakat akarok a múltba visszavetíteni, sokkal egyszerűbb alapon gondolkodom. A népeknek nem véletlenül volt saját neve már többezer évvel ezelőtt is, számon tartották hogy ki hova tartozik, és hogy voltak birodalmak amikben több nép is együtt létezett (általában egy domináns nemzet alattvalójaként) az ezen semmit nem változtat. A nép a nagycsalád analógiája, eggyel magasabb szinten értelmezett családi egység, vagy egyszerűen azt is mondhatnám: rokonság. A magyar a magyarnak rokona, és ezt se a francia nacionalizmus-eszmény, se a modern globalista mocsok, se semmi hasonló hókusz-pókusz nem tudja elvenni, és azt is erősen kétlem, hogy a törzsi összetartozást az illumináti találta volna ki, hiszen nyilvánvalóan létezett már a kőkorszakban is, sőt, már az állatvilágban is megfigyelhető a törzsesedés.

Aztán hogy a törzsesedésnek/nacionalizmusnak olykor vannak olyan hatásai, amik nem szolgálják egy nemzet hosszú távú érdekeit, hát na, ez van. Ettől még nem lesz a hazaszeretet gnosztikus-kabbalista ármány...

Illyés Edith 2020.08.03. 20:43:22

@Deansdale: Megint csak hiányzik a kontextus, visszavetíted a finnugrizmus mai hatását a 19. század közepére. Mondom, még az uralkodócsalád gyerekeit is szittya szellemben nevelték. Telepakolták a Budapest közterületeit turulokkal. A hivatalnokoknak kötelező volt magyaros ruhában járni. Stb. stb.

Deansdale 2020.08.03. 21:02:11

@Illyés Edith: "Abból indulsz ki, hogy Schedel nacionalista volt."

Ez eszembe sem jutott. Abból indulok ki, hogy osztrák volt, jó osztrák kapcsolatokkal, közismert intrikus feltételezhető háttérhatalmi kötődésekkel, így sok érdeket kiszolgált, akár a Habsburgokét is, ha éppen úgy hozta a helyzet.

"Szerintem a Magyar Királyság egy működő egység volt, és egyáltalán nem volt előre elrendelve a halála. De ha szerinted törvényszerű, hogy különböző népek nem tudnak ugyanazon Korona alatt együtt élni, akkor viszont gondolom nincs elvi problémád Trianonnal, legfeljebb a határt kicsit kijjebb húztad volna meg. Ez OK, csak én nem így gondolkozom erről."

A különböző nemzetiségű csoportok integrációja ill. asszimilációja egy marhára komplex dolog, rengeteg tényezőtől függ, hogy sikeres lesz-e vagy megbukik. Tény, hogy az ország területén ezerszám voltak mindenféle csoportok, amikből sok egész jól beolvadt, és ez nagyon jó így, semmi bajom ezzel. Ezekkel szerencsénk volt, és szeretném ha ezt a kijelentést átéreznéd a teljes jelentőségében. Más csoportokkal nem volt szerencsénk, sokszáz éve szopunk velük, és a dolgok jelenlegi állása szerint a magyarság vesztét fogják okozni olyannyira belátható időn belül, hogy kis, erhm, "szerencsével" simán megérhetjük még mi is. Az, hogy kivel és hogyan tudunk együtt élni lutri, ezért jobb nem kísérteni a sorsot, mert inkább ne asszimiláljunk senkit, minthogy egyesekkel összejöjjön de másokba olyan szinten beletörjön a bicskánk, mint a zsidókba vagy a cigányokba. Szóval igen, a magyar királyság vagy akár a monarchia nem volt ***eleve*** bukásra rendelve, de nem volt akkora szerencsénk hogy minden elem összepasszoljon, és ez aztán törvényszerűen vezetett a szétesésükhöz, amellett hogy ezt persze nagyban elősegítette a háttérhatalom aknamunkája. És itt hadd szúrjam közbe, hogy a háttérhatalom kvázi-etnikai jellege voltaképp a non plus ultra bizonyíték az érvelésem alátámasztására. A soketnikumú magyar királyságnak addig volt esélye megmaradni amíg mindenkit asszimilált, ennek hiányában Jugoszlávia sorsára jutásunk elkerülhetetlen lett volna Trianon nélkül is. (Remélem a gondolatmenetem érthető úgy is, hogy történelmi távlatokban eléggé csapongó.)

Trianonnal a bajom az hogy nyilvánvalóan szándékos rablás volt, kifosztottak minket amennyire csak tudtak. Mondjuk ha figyelembe vették volna az etnikai határokat akkor igen, egy fokkal elfogadhatóbb lett volna a dolog, különösen ott ahol már eleve léteztek szeparációs törekvések, vagyis gyakorlatilag mindenhol. Ha a szerbek, szlovákok, meg fasz tudja még kicsodák ki akartak szakadni a magyarságból, akkor ezt akceptálni kellett/lehetett volna. Nem hiszek a birodalmi törekvésekben, a régebbi gyarmatosító fajtában éppúgy nem mint a modern globalistában, de nem azért mintha az illumináti ügynöke lennék, remélem ezt elhiszed :) A nemzetállamokban hiszek, mert a nemzet a legnagyobb kulturális egység ami még valóban működőképes (amíg globalista propagandával meg nem bontják). A nemzet EGYSÉG, képes egységes működésre, erre bizonyíték a múlt ami idáig vezetett minket, a globalizáció retkes küszöbéig. Én itt húzom meg a határt - ha valaki nem része a nemzetnek az menjen, legyen szabad ha úgy akarja, én nem leszek önkényura; viszont aki a nemzetet akarja megbontani, az az egész nép sorsát rontja, a létét veszélyezteti, tehát olyat cselekszik ami egy normális világban megengedhetetlen.

Borathan 2020.08.03. 21:06:27

@Deansdale:
"A magyar a magyarnak rokona"
Na, pont ez az, ami nem igazán jellemezte a feudalizmus korszakát.
A nemesek nemesek voltak, akár magyarok, akár franciák, egymást közelebb tartották magukhoz, mint a velük egy nyelven beszélő jobbágyaikat.
Pont ezért volt nagy "találmány" a francia forradalom nacionalizmusa, ami egyesítette az ország lakosságát, legyenek azok csóró parasztok vagy gazdag nemesek. És ezért is voltak olyan hatékonyak, fél Európát legyőzték
(Tény, nálunk még talán kevésbé is érződött ez a különbség, sok külföldi utazó számolt be róla, hogy ténylegesen egy nyelvet beszélnek urak és parasztok, itt jobban megvolt az egy nemzethez való tartozás.)

Deansdale 2020.08.03. 21:11:30

@Illyés Edith: "Megint csak hiányzik a kontextus, visszavetíted a finnugrizmus mai hatását a 19. század közepére. Mondom, még az uralkodócsalád gyerekeit is szittya szellemben nevelték. Telepakolták a Budapest közterületeit turulokkal. A hivatalnokoknak kötelező volt magyaros ruhában járni."

Én a korabeli magyar reakciókból indulok ki, amik persze önmagukban nem bizonyítják a Habsburg indíttatást - az csak a legvalószínűbb rejtett motiváció, olyan közvetett bizonyítékokkal, mint pl. hogy a legnagyobb befolyású terjesztői a finnugorista elméletnek osztrákok voltak. Aztán hogy az elmélet teljes térnyeréséig a Habsburgok is a hun-magyar kapcsolatot tekintették alapvetőnek, az csak eggyel több érv amellett, hogy ez nem valami modern turbómagyar kitaláció, hanem egy olyan nézet ami a régmúltból maradt ránk töretlen folytonossággal, vagyis valószínűleg lehet benne igazság.

Te, amúgy ha teszem azt Hunsdorferéknek valóban semmi köze nem volt a Habsburgok akkoriban teljesen nyilvánvaló magyarellenes törekvéseihez, szerinted ez indokolja hogy ne is olvasd tovább a cikket? Az írás tartalmán fikarcnyit sem változtat, ha az MTA nem X, hanem Y csoport kezén volt magyarellenes, minden egyes következtetésem továbbra is megállja a helyét. Mireföl ez a lekezelő megnyilvánulás egyetlen olyan részlet miatt amiben nem értünk egyet, de ami a téma szempontjából kvázi irreleváns?

Illyés Edith 2020.08.03. 21:11:50

@Deansdale: Nem a hazaszeretet gnosztikus-kabbalista ármány, hanem az, amikor a népet megvezetve a hazaszeretetet olyan politika szolgálatába állítják, ami a magyar érdek ellen dolgozik. Hazaszerető emberek a reformkorban és '48-ban is voltak, és időben figyelmeztettek rá, hogy a trikolóros, a 800 éves alkotmányt kukázni óhajtó társaság a vesztébe viszi a Magyar Királyságot.

Illyés Edith 2020.08.03. 21:15:30

@Deansdale: A nemzetállamok végtelenül tördelhetők. Ha a "nemzetközi közösség" kinyilvánítja, hogy bármilyen nemzeti törekvést támogat, 10 percen belül lesz jász, kun, palóc, stb. szeparatista mozgalom, terrorista merényletekkel, eszkalációval. Láttuk ezt '18-ban, amikor hirtelen tucatnyi kérészállam jött létre a haldokló királyság területén.

Illyés Edith 2020.08.03. 21:35:30

@Deansdale: Hunsdorfer szász volt, és nagy kossuthistaként indult a politikai pályafutása.

Én nem vagyok nyelvész, de tudok annyit a témáról, hogy ne kalamoljak bele. Magánban az a véleményem, hogy a nyelvünk rokona a "finnugor" nyelveknek, és ha átneveznénk a nyelvcsaládot finnugorról magyarra, akkor azok, akik most rohamot kapnak a finnugor szónak már az említésétől is, a legnagyobb hívei lennének az elméletnek. :D

Valószínűnek tartom, hogy ezek a nyelvek valamilyen ősnyelvből megmaradt szigetek, és a magyarság hordozza ennek az ősi populációnak az örökségét, bár nyilvánvalóan azért maradtunk fent és lettünk azok, akik, mert a mi őseink voltak azok, akik az új, harcias, hódító indoeurópai és török népekre leginkább hasonlítottak. A kevésbé harciasak meg visszaszorultak az északi erdőségekbe (észtek, finnek, szibériaiak).

Az "eddig olvastam" az csak annyit jelent internetül, hogy ne fárasszál már ezzel a hülyeséggel... :D

Magával a Szentesi Zöldre vonatkozó véleménnyel egyetértek, de az nem ér meg nemhogy egy misét de egy kommentet se. Én, Szentesi Zöld vagyok az okos, művelt, széleslátókörű, aki tudja, mi a helyes és mi a helytelen, és mindenki más menjen kapálni. Csak a szokásos értelmiségi öntetszelgés.

Deansdale 2020.08.03. 21:37:54

@Illyés Edith: "Ha a "nemzetközi közösség" kinyilvánítja, hogy bármilyen nemzeti törekvést támogat, 10 percen belül lesz jász, kun, palóc, stb. szeparatista mozgalom, terrorista merényletekkel, eszkalációval."

A háttérhatalom simán intézhet ilyesmit, persze, gyakorlatilag ilyen a BLM is. De ehhez azért mégicsak kell valamiféle tömegbázis, hiába pénzelnének itt terrorakciókat valamiféle jász kisebbség nevében, egyszerűen nem lenne elég jász identitású ember hogy érdemi szeparációs törekvéseik legyenek.

Ugyanakkor ez megintcsak arról szól, hogy mennyire sikerült asszimilálnunk a régi migránsokat, ki lehet-e őket ugrasztani X-száz év után szeparációs mozgalmakkal. Ha igen, akkor az egyetlen levonható következtetés az, hogy hiba volt beengedni őket, és meg kellett volna maradnunk "tiszta" nemzetnek, nem azért mert én valami árjaelméletben hívő kretén lennék, hanem mert mi a franc hasznunk származik bármilyen idegenek befogadásából, ha még többszáz évvel később is egy kis propagandával meg egy marék zsetonnal ellenünk fordíthatja őket valami jöttment szervezkedő... Itt mutatkozik meg igazán az általatok itt francia forradalmi gondolatnak titulált nacionalizmus erőssége, hogy oszthatatlan nemzetben gondolkodik, ami irtózatos erő forrása, szemben minden más elképzeléssel (a birodalmiakat is ideértve), amik magukban hordozzák az elkerülhetetlen bukás olyan csíráját, amit csak meg kell öntözni bárkinek aki ért hozzá hogy hogyan kell, és annak a birodalomnak annyi.

Deansdale 2020.08.03. 21:47:37

@Illyés Edith: "Hunsdorfer szász volt"

Vagyis német, technikailag nem osztrák, ja. Same difference.

"ha átneveznénk a nyelvcsaládot finnugorról magyarra, akkor azok, akik most rohamot kapnak a finnugor szónak már az említésétől is, a legnagyobb hívei lennének az elméletnek. :D"

Biztos lennének ilyenek, de én nem tartozom közéjük, mert bár elfogadom, hogy van némi rokonság, ahogyan azt értelmezik szerintem teljesen vállalhatatlan. Ahogy vagy ezerszer leírtam, engem a történelemben nem az érdekel, hogy dagadjon a magyar kebel, hanem a búvalbélelt IGAZSÁG. Ha tényleg a vogulok és osztjákok lennének a rokonaink akkor azt fogadnám el, csakhát az a fránya genetika ennek betett, szóval az a szál vakvágány, és mindigis az volt. Azt ebben a cikkben is leírtam, hogy nem tartom értelmes dolognak a nacionalista alapú történészkedést, de ha egyszer nem vagyunk finnugorok, akkor nem vagyunk azok és kész. Az MTA pedig ahelyett hogy beismerte volna a több mint egy évszázados tévedését, 19-re is lapot húzott, mindenre ráduplázott amire lehetett, aztán mikor körmükre égett a dolog egy pillanat alatt köpönyeget forgattak és letagadták hogy valaha is közük volt a finnugor származáselmélethez. Maró szégyen, b+. A származáselméletből áthátráltak a puszta nyelvrokonságba, de az is sokkal ingatagabb mint fénykorában volt, még a hívei is beismerik hogy anno igen sokat hozzáhazudtak a témához hogy tartalmasabbnak tűnjön. És ilyen körülmények között hirdetik egyesek, hogy az MTA-val szembemenni a műveletlenség jele... Bakker.

Deansdale 2020.08.03. 21:48:34

@Deansdale: "Vagyis német, technikailag nem osztrák, ja."

Bár ha jobban belegondolok simán lehetett szász származású osztrák, szóval sztornó :)

Illyés Edith 2020.08.03. 21:51:02

@Deansdale: Nyugi, lenne elég jász identitású ember, ha megérné nekik. Az emberi természet már csak ilyen. Nincs semmilyen irtózatos erő a nacionalizmusban, ha lenne, akkor Trianon után lángban állt volna Erdély, és nem lenne téma a beolvadás.

De az emberek megkötik a kis kompromisszumaikat az éppen regnáló ilyen-olyan ideológiára hivatkozó hatalommal, túlélnek, kiegyeznek, a gyerekük már románhoz megy feleségül.

Minden hatalom magában hordozza az elkerülhetetlen bukás csíráját, kérdés, hogy van-e aki öntözgesse. Tízezer évig nem volt, aztán egyszer csak lett.

Valahol abszurd az, hogy a pedofil sorozatgyilkos nekem testvérem, egy teljesen hasonló életmódú és életfelfogású erdélyi román meg az ellenségem, aki a székely véreimre tör. Egy normális világban ilyen acsargás nem létezne, mindannyian lennénk VI. Ferdinánd alattvalói oszt jónapot. A nacionalizmus a valódi, organikus identitások legnagyobb ellensége.

Deansdale 2020.08.03. 22:08:23

@Illyés Edith: "Valahol abszurd az, hogy a pedofil sorozatgyilkos nekem testvérem, egy teljesen hasonló életmódú és életfelfogású erdélyi román meg az ellenségem, aki a székely véreimre tör. Egy normális világban ilyen acsargás nem létezne, mindannyian lennénk VI. Ferdinánd alattvalói oszt jónapot. A nacionalizmus a valódi, organikus identitások legnagyobb ellensége."

Ez papíron fantasztikusan hangzik, nagyon humanista meg minden, csakhogy a modern történelem egyetlen kolosszális méretű példázat arra, hogy a valóságban ez mennyire nem működik. A "coexist" matricák az autók seggén csodálatosak, amíg nem jön az első tetűláda aki a mélyben rejtőző, de soha el nem múló ellentéteket a felszínre emeli, és kész a baj. Az USA örökkön égő bizonyítéka annak hogy a multikulti nem működik, és soha nem is fog. A nyugati világ addig működött flottul, addig volt erős és konstruktív, amíg erős nemzetállamokra volt bontva, amiket kurvanehéz volt megtörni, még a bivalyerős háttérhatalomnak is jó évszázadnyi munkájába telt hogy beindítsa a rothadást, és mindent elárul hogy ennek a rothadásnak a neve a globalizmus. Amivel a nemzetállamokat tönkretették az pont a multikulti, az "a különbözők éljenek együtt békében" elképzelés, ami nyilvánvalóan zsákutca, és amit anno arra használtak hogy a birodalmak szétrobbantsák általa. Heh. A nemzetállamok halála az lett, hogy megfertőzték őket a birodalmi eszmével, csak nem a terjeszkedő verzióval, hanem a "fogadd be a migránsokat" félével. Úgy lettünk birodalmak hogy a szomszédot nem elfoglaltuk, hanem beengedtük, és utána a háttérhatalom már játszi könnyedséggel robbantott ki gyilkos ellentéteket. Erre a klasszikus birodalmi eszme nyilvánvalóan nem válasz, nem megoldás. A román emberben láthatsz te testvért akivel egy közös birodalomban békében együtt élsz, de ha (ahogy a linkelt blog nevezi) az illumináti úgy dönt akkor a román testvéred hirtelen fellázad és elvágja a torkodat. Béke ott van ahol erősek a határok, és a határokon belül erős az egység. Az egyetlen potenciális normális jövő a nemzetállamoké lenne, ahol a nemzetellenes megosztó aknamunkát minden másnál szigorúbban büntetnék, és nem engednék hogy teret nyerjen mindenféle jóindulatúnak álcázott ideológiák takarásában.

Amúgy miféle organikus identitásra gondolsz, aminek a nacionalizmus az ellensége?

Illyés Edith 2020.08.03. 22:40:21

@Deansdale: Hogy jönnek ide a migránsok? Abból, hogy elfogadjuk, hogy évszázadok óta több nemzetiség él egy területen, még nem következik, hogy be kell fogadni 10 millió szírt vagy pakisztánit.

Organikus identitás: nem értem a kérdést, nem hallottál még arról, hogy a szlovák, ukrán, román, stb. nemzetállam próbálja felszámolni a magyar identitást a területén? Vagy egyetértesz ezekkel a törekvésekkel?

De már a franciák is ezzel kezdték, a forradalom idején az ország 25 millió lakójából 3 millió beszélt "franciául". A többiek mindenféle újlatin "nyelvjárásokat" beszéltek, és sok esetben nem is értették egymást és a fővárosi franciát, azaz jóval nagyobb volt a távolság ezek között, mint mondjuk manapság egyes szláv nyelvek között. ("A language is a dialect with an army and a navy.")

Ezeket a franciaországi újlatin nyelveket, és a rájuk épülő regionális identitásokat mind eltörölték a föld színéről, az egységes francia nemzetállam nevében.

De szinte nincs olyan nemzetállam, amelyik nem azzal kezdte, hogy a kisebbségeit elnyomja, felszámolja. Ukrajna most van a nemzetállami kiforrás állapotában, még nem látni a végeredményt, de az biztos, hogy igyekszik felszámolni az őshonos orosz, magyar, stb. kisebbséget. Ami meg elég közel áll az ukránhoz, vagy nincs mögötte erős anyaállam, azt egyszerűen bedarálják, vö. ruszinok, nálunk önálló elismert kisebbség, Ukrajnában "nyugat-ukránok", és ha nem értesz ezzel egyet, akkor jönnek a kommandós fiúk az éjszaka közepén elbeszélgetni veled...

Csúnya ügyek ezek. Én értem, hogy tetszene neked a végeredmény, mindenki szépen külön dobozban felcímkézve, de addig sok vér folyik, mire előáll ez az állapot, és sajnos történelmi okok miatt leginkább a miénk.

Opus P. 2020.08.03. 22:49:23

@Deansdale:

Ezen én is sokat gondolkodom, hogy a globalizmus valóban egy beteg dolog-e?

"Egészen az őskortól nyomon követhető a logikus fejlődés, amivel a családok nagycsaládokká, azok törzsekké, nemzetségekké, népekké/nemzetekké váltak..."

Mi van, ha itt nem állunk meg, hanem az, hogy globalizálódunk az a természetes határoknak (hegységek, folyók, tengerek) a mára könnyű átléphetősége valamint a telekommunikáció fejlődésével a különböző népek egymástól való elszigeteltségének a megszűnésének az eredménye, ami teljesen organikus módon alakul ebben az irányban.
Nem mondom, hogy így van, de akár így is lehet.
A különböző kultúrák kialakulása azért történt meg, mert ezek a kultúrák valamiképpen, nyelvileg, földrajzilag mindig el voltak szigetelve egymástól. Azzal, hogy pl az angol világnyelv lett, egy hegylánc vagy egy óceán nem akadály többé, a különféle kultúrákat létrehozó és elválasztó erők nem működnek többé, így teljesen természetes, hogy egyfajta összeolvadás történik.

Soha a történelemben nem utazott ennyi ember külföldre, mint ma. Soha ennyi embernek nem volt lehetősége bepillantani más kultúrákba, mint ma. Nem véletlen, hogy pont a sokat utazó emberek kozmopolitábbak inkább, és az egyhelyben élők azok, akik a kultúrájukhoz (meg a paprikáskrumlijukhoz) a legjobban ragaszkodnak inkább.
Szerintem ezt érdemes átgondolni.

Glokta 2020.08.03. 22:56:31

@Opus P.: Én is valami ilyesmit gondolok, de te jobban megfogalmaztad mint én.
"Leegyszerűsítve egy példával: az ipari forradalom előtt a közlekedés nagyon lassú volt, ritka volt hogy valaki eljutott egy ország egyik végéből a másikba, így a nacionalizmusnak nem volt sok táptalaja; most viszont, amikor szinte bárki eljuthat a világ egyik végéből a másikba és találkozhat sok-sok külföldivel, már van táptalaja a 'globalizmusnak' is."
Mondjuk én ragaszkodok a paprikáskrumplihoz és a pacalpörkölthöz. :)

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.04. 05:08:54

@Illyés Edith: pontosan ugy beszelsz mint aki nem ismeri a Korona lényegét a magyar rendi tarsadalomban.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.04. 05:37:32

@Illyés Edith: László András, a Sacrum Impérium kör egyik szellemi atyja, a legdurvább habsburg imádó indo európai, szent birodalmi eszmével a magyar fiatalok szellemét mérgező szemétláda. Vele idézett blogot futtani, vagy tájékozatlanságra vall, vagy naivitásra. Magát kurvanagy jobboldalinak beállítani magát, és aztán a szent birodalomról papolni, na az megy LA-nak.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.04. 05:41:22

@Deansdale: óóó László András köre Petőfit sima hazaárulónak és felségárulónak tartja. És Haynau a jó fiú.

Deansdale 2020.08.04. 08:24:11

@Illyés Edith: "Hogy jönnek ide a migránsok? Abból, hogy elfogadjuk, hogy évszázadok óta több nemzetiség él egy területen, még nem következik, hogy be kell fogadni 10 millió szírt vagy pakisztánit."

Ha több évszázad is eltelt ott a nemzetiségeknek már asszimilálódni kellett volna, ennek hiányában azok továbbra is "migránsok", a szót tágan értelmezve. A cigók pl. köztünk élő nemzetiség, de anno ők is bevándorlókként érkeztek, és ha lett volna eszünk már akkor nem engedjük be őket - ezzel alapjaiban küszöböltük volna ki a magyarságra váró egyik legnagyobb egzisztenciális krízist a 21. században. A migráció nem csak akkor gond, ha egyszerre érkezik egymillió szír, a franciák pl. a hosszú évtizedeken át folyamatosan csordogáló migrációt szívták meg borzalmasan, még jobban mint a 2015-ös hullámot.

"Organikus identitás: nem értem a kérdést, nem hallottál még arról, hogy a szlovák, ukrán, román, stb. nemzetállam próbálja felszámolni a magyar identitást a területén? Vagy egyetértesz ezekkel a törekvésekkel?"

Nade ezzel magadnak mondasz ellen, ha a nemzeti identitást organikusnak tekinted akkor a nemzeti identitás védelme is kvázi egy organikus dolog, akkor is ha ukránok csinálják és a magyar kisebbség asszimilációját jelenti. Amivel amúgy teljesen egyetértek, az a magyar aki nem akar az ukránokba asszimilálódni költözzön Mo-ra. Semmi keresnivalója magyar diaszpóráknak külföldön, illetve ezt mondjuk inkább úgy, hogy minden országnak szent joga MEGKÖVETELNI a kisebbségek asszimilációját, és ez alól a magyar kisebbségek sem kivételek.

"Ezeket a franciaországi újlatin nyelveket, és a rájuk épülő regionális identitásokat mind eltörölték a föld színéről, az egységes francia nemzetállam nevében."

A téma összetettebb mint ahogy eddig kezeltük, napokig lehetne vitázni hogy most akkor kinek, miért és hogyan kellene autonómiát adni, vagy hogy jobb lenne-e inkább valami békés együttélős utópia. Viszont ez merőben elméleti, filozófiai vita lenne, szerintem jobb a pragmatikus megközelítés, vagyis vegyük alapnak az immár többszáz éve rögzült európai kultúrákat, és nézzük ezeknek az érdekeit ill. túlélését. Én mint magyar pl. lényegtelennek tartom a magukat magyarnak tartók származását, lehet tőlem akár zsidó vagy cigány származású is, irreleváns. Ami nekem számít az a magyar nemzet megmaradása ill. jövője, és ebből a szemszögből értelmezem a kisebbségek meg a migráció kérdését, plusz ugyanilyen szemmel nézem az európai kultúrák helyzetét is. Az, hogy 2-300 éve még létezett sok kisebb kultúra ami azóta eltűnt most már nem igazán számít. Mi ne kerüljünk be ezek sorába, ez a lényeg.

"De szinte nincs olyan nemzetállam, amelyik nem azzal kezdte, hogy a kisebbségeit elnyomja, felszámolja."

Igen, és erre jó okuk volt, ugyanis a különböző identitások általában(!) konfliktusba kerülnek egymással, ami többnyire az egyik eltűnésével végződik, jó esetben a másikba történő asszimilációjával. Példa a kisebbségre amit nem "számolnak fel" a cigányság a magyarságban, ami egy időzített bomba. Valahol értem az utópisztikus gondolkodást, hogy milyen jó lenne ha a különböző identitások meg sem próbálnák felszámolni egymást hanem békében élnének, de ehhez az kellene hogy sose kerüljenek egymással konfliktusba, aminek az egyetlen racionális lehetősége a SZEPARÁCIÓ. Ha össze vannak keverve az emberek akkor a konfliktus elkerülhetetlen. Gondolj az iszlámra, szerinted azzal békében együtt lehet élni? Persze, amennyiben feladod a saját identitásod és asszimilálódsz bele, ellenkező esetben előbb-utóbb kinyírnak (ha nem is téged akkor a leszármazottaidat).

Persze vannak viszonylag kompatibilis identitások amik erőszakos asszimilálás nélkül is képesek együttélni, de ez ritka, és úgy érzem ezeket már ki is merítettük, ha érted hogyan gondolom. Nem nagyon fogunk olyan új kompatibilis identitásokat találni amiket eddig nem találtunk meg. Azzal, hogy bárkit beengedünk pl. a magyar határon csak gondot tudunk okozni magunknak, hasznunk nem fog származni belőle, az biztos.

"Csúnya ügyek ezek. Én értem, hogy tetszene neked a végeredmény, mindenki szépen külön dobozban felcímkézve, de addig sok vér folyik, mire előáll ez az állapot, és sajnos történelmi okok miatt leginkább a miénk."

Nade a végkövetkeztetés elkerülhetetlen, a konfliktus forrása ezúttal is a különböző identitások egy határon belül élése, ha ez nem lenne nem folyna vér. És ezt nem akadályozná az ha teszem azt az ukránok fejéből elpárologna a nacionalizmus, mert akkor a többi identitás kezdené ugyanazt. Ahhoz, hogy az álmod megvalósulhasson az egész világon egyszerre mindenkinek kellene megszabadulni a "törzsesedés" lelki igényétől, vagyis alapjaiban kellene megváltozni az emberi pszichológiának, ami nem fog megtörténni.

Ahhoz, hogy Ukrajnában ne folyjon vér az egyetlen lehetséges megoldás az asszimiláció ill. az arra képtelenek emigrációja (lehetőleg az anyaországaikba). A "nacionalizmus hiányában békében élhetnénk együtt" sajnos utópisztikus álom.

Deansdale 2020.08.04. 08:40:02

@Opus P.: "Mi van, ha itt nem állunk meg, hanem az, hogy globalizálódunk..."

Ez papíron jó gondolat, de az emberi pszichológia még nem áll rá készen. Békében együtt élni kizárólag olyan emberekkel lehetséges akik képesek és hajlamosak egyfelől mások különbözőségét akceptálni, másfelől áldozatokat vállalni a társadalmi súrlódások csökkentése érdekében, és erre jelenleg kb. az emberiség 10%-a ha képes, de talán még sokat is mondtam. Ennek a 10%-nak a zöme a nyugaton élő fehér emberek közül kerül ki, akiket sajnos sikeresen agymostak azzal a hülyeséggel, hogy nyugodtan hagyhatjuk az inkompatibilis, intoleráns kultúrák belénk mosódását, nem lesz semmi gond, és ennek a várható eredménye az lesz, hogy pont a szóban forgó 10% kultúrája fog felmorzsolódni, és átveszi a helyünket valami sokkal rosszabb.

A globalizmus, ha egyáltalán tényleg tekinthető pozitívumnak, ami szerintem nem igaz, akkor sem megvalósítható jelenleg, mármint olyan formában nem, ami az európai gyökerű kultúrának ne járna visszafordíthatatlan, gigászi károkkal.

Ja, és a közelmúlt ill. jelen globalizációs törekvéseiben semmi organikus nincsen, korábban a kapitalista cégek erőltették a haszon reményében, mostanában meg a progresszív politikai erők nyomatják mert azt remélik hogy elpusztítja a politikai ellenfeleiket nyugaton (ahhoz meg a többség túl hülye hogy megértse, a pusztítás ott nem fog megállni).

Az organikus globalizációs fejlődés egyfelől kimerül annyiban, hogy egy ideig szaporodtak a "világjáró" nyugatiak, de már ez is leszálló ágba került; másfelől a telekommunikáció tényleg megnyitotta a világot, és ennek van globalizáló hatása, de ahhoz hogy ennek a pozitív hatásait élvezhessük semmi szükség néptömegek mozgására, migrációra - sőt, ez kifejezetten rontja a dolog élvezhetőségét. Amíg ha kíváncsi vagy az autentikus arab kultúrára addig megnézheted azt turistaként Szaúd-Arábiában, addig teljesen normális a világ, de ha a szomszédodba költözik arábia és megpróbálnak erőszakosan a hitükre téríteni, ott valami csúnyán kisiklott.

"Soha ennyi embernek nem volt lehetősége bepillantani más kultúrákba, mint ma."

A turizmus tök jó dolog, csak a nyaralás végén mindenki menjen haza... Amikor Londonban vagy Párizsban már több az idegen mint a helyi akkor viszont még a turizmust is b*szhatod, az ott élő helyiekre zúduló gondokról meg ne is beszéljünk.

Óriási ostobaság azt gondolni, hogy ha te Egyiptomban nyaraltál és tetszett, és kozmopolitának tartod magad, akkor miért ne migrálhatna Mo-ra félmillió egyiptomi... Még a sokat emlegetett diverzitás is csak addig létezik amíg össze nem keverednek a kultúrák, mert onnantól semmi nem lesz autentikus, ugyanaz a kultúrmoslék lesz a világon mindenhol, és a turizmusnak voltaképpen megszűnik az értelme, mert mi a francnak utaznál te a világ másik végére ha egyszer ott pontosan ugyanaz van mint a szülővárosodban...

Persze a rejtett igazság amiről a globalisták nem beszélnekl az az, hogy vannak erős, erőszakos kultúrák amik nem fogják sokáig viselni a békés együttélést, a nyugatra migrálva az első lehetőség felbukkanásakor elkezdik a mi kultúráink felszámolását, ahogy az már meg is kezdődött sok helyen az iszlám térnyerésével. A globalizáció jelen formájának eredménye nem a globális utópia lesz, hanem a nyugat halála.

Illyés Edith 2020.08.04. 08:45:04

@Deansdale: Ahhoz, hogy Ukrajnában ne folyjon vér, elég lenne, ha az ukránok rájönnének, hogy ők nem lehetnek ukrán nemzetállam akkor, amikor a lakosságuk 30 százaléka nem ukrán anyanyelvű. Ők egy multikulturális birodalom. Szépen be kellene emelniük az alkotmányukba ugyanazt, ami a miénkben benne van (és ennek 1000 éves történelmi hagyománya van Magyarországon), hogy a kisebbségek államalkotó tényezők, és védelmük az állam feladata (= nem lehet olyan politikát folytatni, ami a felszámolásukat eredményezi).

Egyébként a fene bajuk se volt a kárpátaljaiaknak Ukrajnában 1990 után, leszámítva a gazdasági problémákat. A '90-es években kint lengett a magyar zászló az ukrán mellett, békén voltak hagyva.

A fehér ember genetikai diverzitása minimális, mindannyian közeli rokonok vagyunk. Állandóan ide kevered a zsidókat és a cigányokat, mint bizonyítékot arra, hogy több nemzetiség nem tud egymás mellett normálisan élni, de ezt én nem tartom meggyőzőnek, hogy finoman fogalmazzak.

"mert akkor a többi identitás kezdené ugyanazt"

Ha békén hagyják őket, akkor nem kezdik.

"egyszerre mindenkinek kellene megszabadulni a "törzsesedés" lelki igényétől"

Nem kell, a korona alatt simán lehet több törzs. Egy teljesen életidegen, steril dolog ez amit te ideális állapotként leírsz. 200 éve megy a nacionalista projekt, szortírozzuk szét a népeket külön-külön szépen felcímkézett dobozokba - és még mindig 50 millió EU-s állampolgár él kisebbségként. Tisztára olyan, mint amikor amerikaiaknak próbálom elmagyarázni Európát. :) Ők csak ránéznek a térképre, látják, hogy itt egy rózsaszín paca - Magyarország, ott laknak a magyarok -, mellette egy zöld paca - Románia, ott laknak a románok -, és nem értik, mi a probléma.

Csak érdeklődésileg kérdem: ha szerinted a kárpátaljai magyaroknak költözniük kell, vagy asszimilálódni az ukránokhoz (mondjuk ott közel-távol nincs egy fia ukrán se, csak "nyugat-ukránok"), akkor ugyanezt gondolod a szlovákiai és erdélyi magyarokról is?

Wildhunt 2020.08.04. 11:59:39

@Illyés Edith: Elég lenne, ha csak a saját alkotmányukat betartanák. Szerintem igazad van. Bármennyi nép képes egy országban élni, míg a megfelelő törvényeket betartják. Svájcban vagy az oroszoknál is működik a dolog, bár eléggé két véglet.

Deansdale 2020.08.04. 15:32:06

@Illyés Edith: "elég lenne, ha az ukránok rájönnének, hogy ők nem lehetnek ukrán nemzetállam akkor, amikor a lakosságuk 30 százaléka nem ukrán anyanyelvű."

Ettől a faji/vallási/nemzetiségi konfliktusok megszűnnének? Az USA soha nem akart nemzetállam lenni, ott béke van? A konfliktust nem a nacionalizmus okozza, a konfliktus magva eleve ott van a különböző kultúrák ill. identitások súrlódásaiban. Az USA helyzete a tökéletes bizonyíték arra, hogy a legjobb szándék mellett is bármelyik pillanatban kreálható egy faji, vallási, vagy bármilyen identitási háború, mert az emberekben a faji, vallási, vagy bármilyen identitási ellentétek pszichológiailag kódolva vannak. Ha valaki elgázolja a macskádat és különbözik tőled, akkor rohadjon meg minden olyan ember - ez a történelem hajnala óta jellemzi az emberiséget, és nem is fog elmúlni csak azért, mert a modernkori fehér ember szeretné, és hisz valami utópiában. Akkor sem múlik el, ha a fehér emberek zöme már meghaladta ezt a szintet, mert a többi nép/faj/kultúra ebben nem tartotta velünk a lépést, tehát ha magunk közé engedjük őket, akkor ők válnak a konfliktusok forrásaivá a mi legjobb szándékunk ellenére is.

A nemzetállami eszme a VÁLASZ erre a történelmi/lélektani felismerésre, az egyetlen olyan válasz ami egy darabig stabilan működött is. A melting pot kísérlet amerikában nem vezetett egyetlen év nyugalomra sem, mire úgy tűnt talán csökkenhetnek a faji feszültségek, jött egy csoport aminek érdekében állt felszítani azokat, és most dőlnek a szobrok, égnek a boltok, stb.

Azt pedig gyanítom, hogy anno azért volt könnyebb a kisebbségeket asszimilálni, mert az embereknek nem volt lehetősége egymással foglalkozni, voltak nagyobb gondjaik is annál, pl. a munka a túlélésért. Manapság az embereknek jóformán másra sincs ideje, mint egymást cseszegetni.

Illyés Edith 2020.08.04. 16:13:26

" Akkor sem múlik el, ha a fehér emberek zöme már meghaladta ezt a szintet, mert a többi nép/faj/kultúra ebben nem tartotta velünk a lépést, tehát ha magunk közé engedjük őket..."

Mindig ugyanoda lyukadunk ki, mivel a fehér ember az afrikaival, közel-keletivel, stb. nem tud együtt élni, ezért egymással sem tud együtt élni (sokszáz évig sikerült, de az nem számít, mert... csak), ezért hajrá etnikai tisztogatás, akkor is, ha 3 millió magyar lesz a vesztese, és aki szerint ez nem logikus, a jó történelmi tapasztalatokkal szembemegy, magyarellenes és erkölcstelen, az libsi utópista, és Amerika, négerek, tadam, tadam, tadam.... én itt feladom.

Deansdale 2020.08.04. 16:44:01

@Illyés Edith: Én általános elvekről beszélek, te úgy tűnik konkrétan Ukrajnáról, ráadásul egy kissé elmentünk szalmabáb irányba. Ukrajna esete IS,

mondom:

IS

tökéletes példa a százezer más tökéletes példa mellett arra, hogy a különböző identitások együttélése konfliktusokhoz vezetHET, és statisztikai alapon, elegendő idő után ez meg is nyilvánul konkrét esetekben. Hogy ez épp ott és úgy és akkor történt, nevezhető véletlen egybeesésnek, de az általános jelenség vitathatatlan. Ma Ukrajnában van ilyen gebasz, jövőre talán Romániában vagy Kamcsatkán lesz, azután meg talán itt fogunk véres csatákba bocsátkozni a romákkal. Csak az az egy biztos, hogy ahol különböző identitások élnek együtt, ott fennáll az identitások közötti konfliktus lehetősége, és elég egy szikra, hogy a dolgok berobbanjanak. Az USA-ban a BLM volt ez a szikra, Ukrajnában az orosz kisebbség átcsatlakozási vágya Oroszországhoz, Katalóniában a függetlenségi törekvések, Kínában az Ujgurok, Burmában a rohingyák,

FOLYTASSAM A SORT?

Az ilyen identitás-konfliktusok sora végtelen, és van bennük egy közös tényező: mindegyik úgy indul, hogy különböző identitások egy élettérbe keverednek. Nem, nem a nacionalizmus okozza ezeket, hanem az emberi természet, és úgy lehetett volna kiküszöbölni mindegyiket még mielőtt megtörténtek, hogy megakadályozzák a különböző identitások egy élettérbe kerülését. Ha a rohingyák nem migrálnak Burmába akkor most nem hallanál a rohingya konfliktusról, mert nem létezne. Ha az USA-ban nincsenek négerek, ha Ukrajnában nincsenek magyarok, akkor ez az összes konfliktus mind-mind eleve nem létezne. Költözzenek haza az ukrajnai magyarok és ezzel ÖRÖKRE elejét veszik minden hasonló ukrán-magyar konfliktusnak. Amíg ottmaradnak addig folyamatosan fennáll a konfliktus lehetősége, és ez időnként manifesztálódik is, mint pl. most.

És igen, tudom, létezik ellenpélda, vannak olyan identitások amik képesek voltak együtt élni, de ez inkább csak a szabályt erősítő kivétel, és a józan gondolkodás szerint a tetteinket nem a kivételekbe vetett bizalomra kellene alapozni, hanem a szabályra. Ahhoz, hogy különböző népek/fajok/kultúrák/vallások/stb. békében együtt élhessenek hosszú távon(!), több speciális feltételnek is teljesülnie kell. Pl. a magyarországi etnikumok esetén ezernyi faktor segítette az integrációt: közös vallás, hasonló kinézet, hasonló genetikai háttér (azon belül hasonló átlag IQ), hasonló kultúra, stb. És még így is voltak problémák azokkal az etnikumokkal amik nem asszimilálódtak véglegesen...

Egyébként nem tudom miért csinálsz úgy, mintha az ukrajnai helyzet az én hibám lenne, vagy mintha én valaha is olyat mondtam volna, hogy pártolok bármiféle erőszakos tisztogatást vagy genocídumot. Mindössze annyit mondtam, hogy az ukrán probléma létezik, és amíg a feltételek adottak bármikor kiújulhat a jövőben is, ezért nem megoldás rá a jóakarat, a jóhiszeműség vagy az utópizmus - az egyetlen valóban atombiztos megoldás a magyar emberek hazaköltöztetése lenne, az azonnal és véglegesen, ráadásul BÉKÉSEN oldaná meg a problémát.

Illyés Edith 2020.08.04. 17:23:26

Az ukrajnai magyarok otthon vannak, őshonosak. Sokan átköltöztek már, de sokan maradtak és maradni akarnak, mert az a szülőföldjük. A többség ráadásul idősebb, mint Ukrajna, és ahogy azt az országot kormányozzák, a fiatalabbak még lehet, hogy megérik a végét.

Az új nyelvtörvény szerint ha egy ottani magyar a falujában a boltban dolgozik, és bemegy a testvére vásárolni, akkor ukránul kell beszélniük, különben több százezres bírságot verhetnek rájuk ukránellenesség miatt.

Ha a blogod ukrán szerveren futna, akkor 1. az összes bejegyzést le kellene fordítanod ukránra, és 2. a címlapon az ukrán verziót kellene mutatnod, és a magyar verzió csak átkattintás után lehetne elérhető, különben bírság.

Ugyanígy minden magyar nyelvű újságot az első betűtől az utolsóig le kell fordítani ukránra, és a színmagyar faluban is árulni kell az újságárusnál a magyar kiadás mellett, különben bírság. Stb. stb.

Itt most nem Ukrajna a lényeg, hanem a mentalitás, ami ezeket a törvényeket megszüli. Szerinted mindez az emberi természetből következik. Szerintem meg ez afrikai színvonal, és minimum erőfeszítést kellene tennünk, hogy ezt meghaladjuk.

"úgy lehetett volna kiküszöbölni mindegyiket még mielőtt megtörténtek, hogy megakadályozzák a különböző identitások egy élettérbe kerülését"

A különböző identitások egy élettérben VANNAK. Üdv a való világban, ez a kiindulópont!

Innentől kezdve 2 lehetőség van:

1. A többségi nemzet, amely ilyen-olyan módon területet szerzett magának, ezt most ne firtassuk, elüldözi vagy erőszakosan beolvasztja a kisebbségeit.

2. A többségi nemzet alapból nem próbálja elüldözni vagy erőszakosan beolvasztani a kisebbségeit, és az erőforrásokat arányosan osztja el, az emberek pedig élnek szépen egymás mellett úgy, mint kisebb villongásoktól eltekintve tették az elmúlt 1000 évben. Egyik sem lép a másik nyakára, ha problémájuk van, tárgyalásos úton rendezik (ha már egyszer nincs király, akinek a dolga lenne az ilyen konfliktusok kezelése).

"a magyar emberek hazaköltöztetése lenne, az azonnal és véglegesen, ráadásul BÉKÉSEN oldaná meg a problémát"

Javaslom vesd fel ezt az ötletet egy székelyföldi kocsmában. Esetleg a rohingyákkal is példálózz kicsit, hátha magukra ismernek a székelyek.

Nyilvánvaló, hogy ha tízmilliókat akarsz ide-oda tologatni a térképen, és akkor most nem beszélünk az Oroszországban hivatalosan nyilvántartott kb. 180 nemzetiségről, akkor itt nem békés megoldás lenne, hanem vérfürdő.

Nagyon hiányzik ez nekünk most, amikor 1,2 - 1,4-es a termékenységi ráta és a déli határainkon hamarosan 1-2 milliárd afrikai fog illedelmesen kopogtatni.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.04. 19:39:56

@Deansdale: ezert kell az osszest kibaszbi a karpat medencebol, nem a magyarnak kell idejonni, hanem a roman huzzon vissza a regátba.
a karpat medencében ma a magyar van többségben majd 12 millio magyar nehogy mar becsicskuljon. 4.5 millios szlovakia, 6 8szaz ezer magyarral stb. soroljam a tobbi tajegyseget? erdélyben nincs 12 millio roman.
ennyi. vissza mindent.

rgs 2020.08.04. 19:50:17

@Illyés Edith: Én sokkal egyszerűbb szabályokat látok a világtörténelemben:
1. erősebb kutya b@szik
2. életből vagy halálból látok nagyobb hasznot
Szomorú, de csak ennyi.

Illyés Edith 2020.08.04. 19:54:31

@rgs: Volt ilyen is, pl. Dzsingisz kán. Nem tartott sokáig, mondjuk a Magyar Királysághoz viszonyítva. És nem a mi kultúránk.

Deansdale 2020.08.04. 19:59:44

@Illyés Edith: Ez most nem az interneten megszokott alja vitatechnika, hanem komolyan úgy érzem, hogy az érzelmeid beszélnek belőled és így nehéz érdemben kitárgyalni a témát. Az ukrajnai magyarok helyzete szar, ezen nem fogunk vitatkozni. Viszont a probléma adott, és kizárólag racionális megoldások játszanak, a "kérjük szépen hogy legyenek rendesek" sajnos a valódi világban nem működik. Nem az én hibám, hogy a világ machiavellista, a modern emberek lettek megetetve a hamis illúzióval, hogy nem az, és ezért tátognak mint partra vetett hal amikor azzal szembesülnek, hogy kultúra vagy civilizáció ide vagy oda, az érdekeiknek és akaratuknak végső soron kizárólag erővel tudnak érvényt szerezni, és ha az nincs, akkor ki vannak szolgáltatva az erősebbnek. Ez esetben az ukrajnai magyar kisebbség ki van szolgáltatva az ukrán államnak, és ha te vagy én, vagy akár Orbán Viki fejen állva pattogunk, ez akkor sem fog változni. Nincs lehetőségünk a dolgukba avatkozni, esetleg sírhatunk a nemzetközi szerveknek, amik jobbára szarnak ránk, az ukránok meg szarnak őrájuk. Az EU vagy az ENSZ nem fog segíteni a határon túli magyarokon.

Namost, ezeket figyelembe véve, akármilyen mentalitás szüli is az ukrán törvényeket, nincs módunk beleszólni a dologba. Ha ők szivatni akarják az ottani magyarokat akkor szivatni fogják. Ha szerinted ez nem szép tőlük akkor aláírhatsz egy petíciót a neten, ami még arra sem jó hogy kitöröld vele, hiszen digitális.

És itt mondhatod te, hogy a hibás ukrán mentalitás oka szerinted a nacionalizmus, ez egyrészt erősen vitatható, másrészt semmit nem számít, ugyanis hiába gondolod így, ettől semmi nem változik a felállásban.

Itt jutunk a két opciódhoz, amiből a 2. eleve bukó, leányálom, utópizmus, egy olyan fiktív lehetőség amin az ukránok már rég túlléptek. Még beszélnünk is fölösleges róla, kb. olyan mintha arról diskurálnánk hogy Hitler megteheti hogy nem támadja meg Franciaországot. Értelmetlen.

Az 1. opció él, az ukránok erőszakosan asszimilálni akarnak...
...amire egyébként meglehetősen jó okot ad nekik az, hogy mekkorát szoptak az orosz kisebbséggel, ezt még neked is el kell ismerned, hogy bár ők nagyjából békésen megvoltak a ruszkikkal, ez semmi jót nem hozott rájuk, csak háborút, halált, pusztítást. Erre teljesen érthető és adekvát válasz ha úgy döntenek, hogy a többi kisebbséggel nem akarják ugyanezt megtapasztalni, úgyhogy azokat inkább asszimilálják, akkor is ha ehhez némi közvetett erőszak szükséges, mondjuk nyelvtörvények.

Az itt fentebb írtak alapján egyértelmű, hogy egyrészt ehhez joguk és okuk is van, másrészt mi nem tudunk ellene tenni semmit, tehát kész helyzet elé vagyunk állítva. Ők asszimilálni akarnak, nekünk ez nem tetszik, de mivel semmilyen eszközünk nincs a befolyásolásukra, ezért letolt gatyával kell végignéznünk bármit tesznek is.

És itt jön képbe az egyetlen lehetséges dolog amit tehetünk, vagyis ha bátorítjuk hogy költözzenek haza azok a magyarok akik nem akarnak ukránná válni. Ha maradnak ukránok lesznek, egyébként marad a migráció mint lehetőség, ez van. Ez egy racionális kiút egy olyan helyzetből aminek pozitív megoldása nincsen.

És e tekintetben nem érdekel a székelyföldi kocsma, onnan is költözzön haza mindenki aki magyarnak érzi magát és a gyermekeit is annak szeretné tudni. Nyilvánvaló, hogy a migráció asszimiláció nélkül örök tüske a befogadó nemzet seggében, akkor is ha teszem azt a "migráció" ez esetben a határok tologatásával keletkezett, nem az emberek vándorlásával. Ha a határon túli magyarok nem akarnak románná, szlovákká, ukránná asszimilálódni, akkor húzzanak haza ide, ahol senki nem akarja őket a magyarságuktól megfosztani, ugyanis ez

MAGYAR
ORSZÁG

És tudod mi az, ami a mo-i demográfiai problémákon drasztikusan tudna segíteni? Pármillió magyar identitású ember aki a határokon túlról ide, vagyis hazaköltözik. Pikk-pakk javulna a magyar-cigány arány, megtelnének az üresedő falvak, több magyar gyerek születne, stb. Ráadásul ha jól sejtem ezekben még erősebb a nemzeti öntudat - pardon, a magyar identitástudat - mint az átlag itteni magyarban, tehát megállíthatná a szemmel látható identitásvesztésünket is, ellentartana a kultúránk kiüresedésének, megtartaná a magyarságot a jövő számára akkor is ha ez az EU-nak, vagy a bélpesti "européer" éttermiségnek nem tetszik. Sőt, arra is pénzt mernék tenni, hogy ha kell hamarabb kiállnának a határra megvédeni az országot az afrikai csőcseléktől, mint az átlag hazai magyarok.

Deansdale 2020.08.04. 20:01:23

@FILTOL: A gondolat szép, de nem racionális. Semmi esélyünk trianont visszacsinálni, ennyi erővel beszélhetnénk arról is hogy Mo vegye át az uralmat a világ fölött.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.04. 20:10:10

@Deansdale: Már előre beletörődsz, hogy semmi esélyünk, így tényleg nincs is.

rgs 2020.08.04. 20:12:28

@Illyés Edith: meg a második vh vagy a komplett kommunizmus nem is olyan rég. Mitadisten.

Deansdale 2020.08.04. 20:34:19

@don Fefinho: Katonailag ugye szóba se hozzuk a témát, amellett viszont csak a tárgyalásos módszer működhetne, abba pedig egyetlen érintett ország se fog belemenni. Ha ezermilliárdokat fizetnénk nekik a területekért akkor sem mennének bele az üzletbe.

Gazellla · http://prochristo.blogspot.com 2020.08.04. 20:55:39

@Deansdale: Nem szabad keveredni és ki kell szülni őket a Kárpát-medencéből. Persze megkaptuk és kapjuk ua. agymosást, mint a szlovák, román stb., ezért mi is fogyunk, nem csak ők. De az egész nekem úgy tűnik, hogy igazából matematika. A mostani realitás az, hogy a Kárpát-medence jövője az, hogy a cigányoké lesz, meg azoké, akik a háttérből babusgatják őket.

Gazellla · http://prochristo.blogspot.com 2020.08.04. 21:02:17

@don Fefinho: Hiába látom azt, hogy reális esélyünk nincs jelen pillanatban, igazából nem tudom magam nem a Magyar Királyság lakosának tartani és Nagy-Magyarországban gondolkodni. A nappali falán kint a térkép, a gyerekeket is így neveljük.

Visszatérve a realitásokra: a történelem elég kiszámíthatatlan dolog, egy élet alatt is mennyi minden történhet, gondoljunk arra, mennyit változott a világ mondjuk 1900 és 2000 között. Szerintem magyar ember számára egyszerűen nem szabad opció legyen, hogy lemond Nagy-Magyarországról, mert a realitások így meg úgy. Nyilván nem azt várom, hogy egyik napról a másikra visszaszerezzük, de nem szabad feladni soha. Meg kell tennünk, amit meg tudunk, ez hazafias kötelességünk. Ha mást nem, legalább azt, hogy gyermekeket vállalunk és jó magyarnak neveljük őket.

Gazellla · http://prochristo.blogspot.com 2020.08.04. 21:08:36

Szomorúan olvasom ezt a sok met. trad. eszmefuttatást a szent tradicionális birodalmakról, meg hogy a nacionalizmus rossz. A legnagyobb butaság, hogy a középkori embert nem érdekelte a népe. De, érdekelte, csak még más is érdekelte mellette, ami előrébb volt, mondjuk a vallása meg hogy mely korona alattvalója. De ebből azt levezetni, hogy nem érdekelte, hogy magyar-e vagy más, hát az butaság. A kettőt egymás ellen kijátszani meg egyenesen gonoszság. A népem a tágabb családom és más a más népbe tartozó ember, a beszéde, a ruhája, a táncai, az ebédje, a fizimiskája, majd pont egy "tradiconális" ember ezt nem fogja észrevenni, aki még őrizte a karakterét, sokkal jobban, mint a mai ember? Ezek a lászlóandrásista elvek is szintúgy hagymázas és életidegen dolgok, mint a liberális globalizmus. Elég elmenni egy sváb faluba, nem keveredtek a magyarokkal, és akkor se, ha ua. a felekezet. És nem a francia forradalom miatt. Persze gnosztikus entellektüellek kitalálhatják, hogy nekik a szent Habsburg Birodalom a fontos, mert az olyan tradicionális, de kérdem én, az önálló Magyar Királyság, amely régebbi, talán nem tradicionálisabb?

Madarász Henrik 2020.08.04. 22:06:58

@Gazellla: Pont ezt gondolom, nincs értelme ilyen kérdésekkel foglalkozni, amikor még a csonka ország is rohamosan elcigányosodik, csak idő kérdése hogy többségbe kerüljenek a cigányok és akkor vége lesz az országnak.

csi szi 2020.08.04. 22:33:20

A nép és a nemzet közötti különbség, hogy az utóbbi politikai közösség. A Magyar Királyságban a magyar nemzet (natio hungarica) tagjai a nemesek voltak, attól függetlenül, hogy mi volt az anyanyelvük. A jobbágyok meg természetesen nem voltak tagjai.
Hungarusok voltak a horvát Zrínyiek, a 'román" Hunyadiak, a "szlovák" (valójában lengyel eredetű) Thurzók stb. (az idézőjelek azért, mert a románság és a szlovákság fogalma sem létezett akkor). A falvakban akkoriban sokszor az "alvégiek" és a "felvégiek" is rendszeresen összebalhéztak, keveredni sem keveredtek, nem volt különösebben erős "mi vagyunk a magyarok" tudat a köznépben. Ettől még tartották a saját szokásaikat, ahogy a sváb meg a tót is, de utóbbiak is Magyarországon lakva a magyar korona alattvalóiként tekintettek magukra, ezután jött mondjuk a vallás, aztán az, hogy hova valósiak, egy kecskemétinek nem volt a "tesója" egy dunántúli, de még egy debreceni sem feltétlen stb. Ezután jött maximum, hogy magyarok (tehát nem svábok, tótok, rácok stb.)
A poszthoz hozzászólva meg már asszem párszor volt itt vitám a bloggazdával a témában, nem akarom lefutni ugyanazokat a köröket. Maradjunk annyiban, hogy ahogy arra a laikusra is furán néznének, aki kiveszi az agysebész kezéből a szikét, és elkezdi magyarázni neki, hogyan kellene csinálnia a munkáját, egy képzett történész vagy nyelvész is így tekinthet az amatőr történészekre, műkedvelő nyelvész és őstörténész művészettörténészekre és hasonlókra. Arra pedig, hogy miért éppen a 19. században jelent meg a "finnugrizmus" van egyszerűbb magyarázat is a Habsburg- vagy egyéb ármánykodáson kívül, egyszerűen kb. ekkor jött létre a modern értelemben vett nyelvtudomány, a nyelvek összehasonlítása, rokonítása, leszármaztatása, és feltűntek egyeseknek a halszagúak és a rénszarvashajcsárok nyelvének bizonyos hasonlóságai a magyarral. Ez pedig valóban nem jelent feltétlen genetikai rokonságot, ahogy mondjuk a haiti kreol dialektus is hiába származik a franciából, a haiti négerek nem közeli genetikai rokonai a fehér franciáknak. Vagy a román kétségtelenül újlatin nyelv (bár vannak nacionalista honfitársaink, akik ezt kétségbe vonják), de a románok legfeljebb saját maguk szerint származnak az ókori rómaiaktól.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.04. 23:45:06

@Deansdale: Ugyanaz az út odafele, mint vissza: a népesedés-politika. De ezt ugye legelőször itthon kellene megoldani, a határokon belül.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.04. 23:46:05

@Gazellla: Elég a lengyelekre gondolni, vagy - urambocsá - Izraelre.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.05. 00:56:36

@Deansdale: őseink sokkal nehezebb helyzetekben sem adtak fel, hogy s karpat medence egységét ujra létrehozzák, a fuggetlen allamisag ujra letrejojjon. ma van magyar allamisag. ez onmagaban érték, a hatarok meg valtozhatnak

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.05. 00:58:06

@Gazellla: csak a magyar apostol kiralysag a merce, es az onallo magyar egyház.

Deansdale 2020.08.05. 07:41:40

@csi szi: Az agysebészet nem politizált téma, a magyar őstörténet és nyelvészet viszont igen, és már ezer "hivatalos" hazugságot meg tévedést lepleztek le "amatőrök", szóval ne hasonlítsuk már az agysebészetet a, hadd mondjam így: politikához. Értem én, hogy mit akarsz mondani, de köztudott és nyilvánvaló tény, hogy az MTA fennállása alatt hosszabb időszakokra volt idegen ill. rejtett politikai befolyások alatt, mint nem. Így engedtessék meg nekem velük szemben némi szkepticizmus mikor a szemembe hazudoznak...

"Arra pedig, hogy miért éppen a 19. században jelent meg a "finnugrizmus" van egyszerűbb magyarázat is a Habsburg- vagy egyéb ármánykodáson kívül, egyszerűen kb. ekkor jött létre a modern értelemben vett nyelvtudomány"

Jaja, a finnugor nyelvészet színtiszta tudományként terjedt el, ezért ismerik be még a hívei is, hogy bár anno azt állították többezer szóegyezés van, ennek kb. a kétharmada egyszerű hazugság volt. Vajon miért hazudtak erősebb kapcsolatokat, mint amit bizonyítani tudtak?

Deansdale 2020.08.05. 07:44:07

@don Fefinho: @Gazellla: @FILTOL: Nem lennék a revízió ellen, csak jelenleg nem látok rá racionális lehetőséget. Ha úgy hozza a történelem, akkor persze meg kell ragadni a lehetőséget.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.05. 09:40:23

@Deansdale: a revizio csak ugy lehetseges ,h nem egy alkalomra varunk, hanem konkret strategiaval megyunk előre.

@csi szi: hogyan kellene csinálnia a munkáját, egy képzett történész vagy nyelvész is így tekinthet az amatőr történészekre,"
o hat persze nem volt kommunista kontraszelekcio az egyetemeken. soha.

nextnick 2020.08.05. 11:07:24

@Deansdale:
Sokszor ismétled magad meg vannak itt a számomra súlyos dolgok, de az ilyen kommentjeidet bírom, mint ez az ukrajnás, tényleg, amikor így nem az van hogy valakinek az elméletét vagy ideológiáját veszed át egy vitában és azzal jössz, hanem látszik hogy te gondolkodtál és kitaláltál rá valami saját megoldást, ezek tök jók :-).

csi szi 2020.08.05. 11:12:54

@FILTOL: Biztos volt, ettől még a konszenzust, hogy a magyar az uráli nyelvcsaládba lett besorolva, kevesen vitatják külföldön, azt sem, hogy a hanti-manysi nyelvek a legközelebbi rokonai (ez igen relatív, mert ettől még nagy a távolság) a magyarnak.
Egyébként a 19. század előttre is visszavezethető a "finnugrizmus", Sajnovics a lappal próbálta rokonítani a magyart, Gyarmathi Sámuel 1799-ben írt a finnugor nyelvekről értekezést, a magyart ezekkel rokonítva. Budenz, Hunsdorfer előtt volt ez még jóval. De még előttük német, svéd nyelvészek vetették fel elsőként a finn-magyar nyelvrokonságot. Elsőként Martin Fogel a 17. században finn-lapp-magyar egyezéseket talált (ugyanő egyébként a török és a magyar nyelv rokonságáról is írt tanulmányt, szóval aligha a magyarok halszagú rokonokkal alázása volt a célja).

csi szi 2020.08.05. 11:19:35

@nextnick: Ukrajna addig létezik, amíg az USA fontos birodalmi projektje (hogy betegyék a lábukat gyakorlatilag már Moszkva előterébe a kelet-európai síkságon), ha az amerikai birodalom megrogyik vagy feladja ezt az ambícióját, akkor Ukrajnának a mai formában alighanem reszeltek, mert Moszkva történelmi alapon is jogot formálhat az ország keleti felére. Ha nem, akkor fennmarad, és mivel az ukrán vezetés is tudja ezt, ennek megfelelően politizál. Igyekszik a mesterségesen kreált ukrán identitást adminisztratív intézkedésekkel erősíteni, mint az ukrán nyelv használatának erőltetése (ami 2014-ig elég kevés eredményt hozott, lévén a magukat ukránnak vallók közül is sokak anyanyelve az orosz vagy az orosz-ukrán keveréknyelv).

nextnick 2020.08.05. 12:24:25

@csi szi:
Valamikor olvastam egy szuper elemzést az ukrajnai helyzetről valami bloggertől, talán még írtam is ide róla csak már persze elfelejtettem, hogy ki volt az, de lehet előkotrom majd.

De nem is ilyesmire gondolok, hanem pl. az ukrajnai magyarok helyzetére, ami megoldást talált - hogy ez ilyen egyedi, nem tipikus, ezek a gondolatmenetei tetszenek.

Egyszer volt egy Kárpátalján született hapsi, ő meg sem állt az USÁ-ig, már ott állampolgár egy jóideje.

Deansdale 2020.08.05. 14:20:30

@nextnick: "Sokszor ismétled magad"

Ez annak az átka, hogy sokan jönnek ugyanazokkal a kérdésekkel. A többit köszi :)

Deansdale 2020.08.05. 14:29:05

@csi szi: Ezt is kitárgyaltuk már ezerszer, szóval megint ismételnem kell magam, de egyfelől senki nem állította, hogy az uráli/finnugor elméletek mind kizárólag a magyarok alázására jöttek volna létre, vagy hogy mind totál őrültség, másfelől meg persze hogy van valami távoli, homályos rokonság a pakliban, csak még a hívei is beismerik, hogy nem olyan közeli mint korábban hitték. Ennek ellenére, hogy ezt én is le szoktam szögezni, meg sokan mások is, valahogy mégis mindig úgy próbálnak érvelni ellenünk, mintha ennek az ellenkezőjét állítanánk. A hivatalos oldal és amatőr hívei kizárólag szalmabábokkal mennek az alternatívok ellen, egyetlen valódi érvre vagy kérdésre sem válaszolnak. Épp ezért lehetetlen erről a holtpontról továbbjutni, hogy oké, van valamiféle nyelvrokonság, de akkor találjuk már ki hogy hogyan keletkezett, mert ugye a magyarság uráli származása az MTA szerint is bukott elmélet, így a levegőben lóg hogy hogy a túróba lehetünk mégis nyelvrokonok. Az MTA jelenleg semmi normálisat nem állít a magyar őstörténetről, nincs magyarázatuk a furcsaságokra, viszont az alternatívokat továbbra is ekézik. De miért is kellene hasra esnem egy olyan szakértő előtt akinek semmire nincs magyarázata? A nyelvészeink nem épp agysebészek, ha érted mire gondolok.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.05. 16:58:46

@csi szi: tul kis szeletben nezed az eseményeket. amellett h kitalaltak a soha nem letezo osnyelvet, es nyelvcsaladot nekunk. kozben indoeuropaivá, de minimum irani néppé (sic) a szkítákat. ez a ket ugy egyszerre zajlott. semmi tudomanyos alapja nem volt. egyszeruen kezdtek kiasni a szkita aranyakat Nagy Peter es Nagy Katalin idejében. es az addig lesajnalt szkita elodok egyszerre kivanatosak lettek az indoeurópai gyokertelen semmi nepeknek mint az orosz, francia es német. kellelt nekik a szkita mult, elvettek tolunk (akiket minden forras szkitanak, hunnak nevezett, minden forrasunk ezt allitja szltb. es odaadtak maguknak.

a regeszeti emlekeinkkel ugyanez van, a sajat mta.s regeszeink osztjak szet a hun sirokat, lehet gepida, szarmata, gót, indogermán, avar mind lehet, hun vagy magyar, nem lehet ). szethordjak a.multunkat.
csak egy kerdes, ha a karpat medence az eloember ota lakott, akkor honnan származik a magyar? akkpr amikor europai szkitianak hivtak a karpat medencét.

a sajat hagyomanyunk igazat mond, ennyi a helyzet

nextnick 2020.08.05. 19:40:16

Nagydobrony, onnan jött, közben eszembe jutott.

@csi szi:
Az ukrajnás blogbejegyzést is megtaláltam, ez volt:
konzekutiv.wordpress.com/2018/12/03/krimi-krimi/

GABOR2 2020.08.06. 00:19:14

A progresszívek már megint "eltalálták" mit akarnak az emberek.

Még a feketék is szeretnék, hogy a rendőrség a környékükön lenne:

"Poll: Most Black Americans Want Police to Remain in Their Areas"

news.yahoo.com/poll-most-black-americans-want-170411177.html

Opus P. 2020.08.06. 10:10:56

Egyébként tud valaki valami anyagot Pilis kutatásról, ami mentes a földanyácska meg szívcsakra dolgoktól? Ahol nem varázsvesszővel járják a dombokat, hanem valamilyen komolyabb módszereket használnak? Nagyon érdekel a dolog, de az ilyen marhaságok nélkül.

Mit gondoltok amúgy, hogy mennyit ártanak a magyarság őstörténetével való foglalkozás megítélésének az ilyen varázsvesszős táltosos "kutatók"?

Deansdale 2020.08.06. 13:15:51

@Opus P.: A szívcsakrás megállapítás ha jól tudom a dalai lámától származik, ő biztos nem sokat árt a magyar őstörténet kutatásának :)

Opus P. 2020.08.06. 17:49:39

@Deansdale:
Most az mindegy is, hogy kitől származik, de valami olyan anyag érdekelne, ami komolyan vehető, nem pedig olyan, ahol varázsvesszőznek.
Pilis témában pedig sajnos csak ilyet találni főleg.
Abban azért egyetértek a kritizált írással, hogy az ilyen varázsvesszős embereket annyira nem kellene komolyan venni.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.06. 18:07:02

@Opus P.: Fehérvár és Buda ugyben legalabb Bardák Károlyt erdemes elolvasni. Ő a hivatalos eredmenyeket szedte ossze, utana nem is kellett kb. cáfolnia semmit, olyan gagyi dumákkal etetnek.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.06. 18:08:59

@Opus P.: az un. taltos kutatok sokat artanak, de egy felnott embertol elvarhato, h ha nem hiszi utanajár (a tenyeknek), es el tudja valasztani a hulyeseget es a lényeget.

Wildhunt 2020.08.06. 19:58:38

@csi szi: Jártatok mostanában (elmúlt pár év) Ukrajnában vagy Romániában? Nem a volt Magyarország, hanem az országok belső részéről beszélek. Mindkét ország kiürült. A falvak a főutak mentén mint a mi zsákfalvaink. A lakosság legkevesebb 10%-a, de szerintem jóval több, külföldön dolgozik. A hatalmas büszke népeik szart lapátolnak.
Ha ezen nem változtatnak, nincs még 100 évük. Mi meg kivártunk már többet is.
@Deansdale: az erősebb kutya szeretkezik elméleteddel szerintem mellélősz. Eddig ezzel tartós sikert elérni nem lehetett, nincs okom feltételezni, hogy most másképp lenne.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.06. 21:37:47

@Wildhunt: A kiáramlás az egyik, de mi van az ottani születési rátával, arról mit lehet tudni?

Borathan 2020.08.06. 22:13:41

@Deansdale:
én meg inkább attól tartok, hogy aki elindul a szülőföldjéről, az nem Magyarországra fog jönni, hanem Nyugatra, ahol jóval magasabb az életszínvonal. Ha már költözik, elhagyja rokonait, családját, a közvetlen szülőföldjét, akkor már költözzön nagyot.
Én attól tartok, hogy a határon túli magyarok nem ide fognak költözni, hanem nyugatabbra. Főleg azok, akik használható szinten beszélnek románul, szlovákul, ukránul, stb.

Wildhunt 2020.08.07. 09:14:30

@don Fefinho: az ukránok kb. évi félmilliós fogyással számolnak. 90-ben kb 50 milliós ország voltak, most 40 körülire becsülik a lakosságot, ebbe beleszámolva a Krímet meg a két szakadár államot. A valóság közelebb lehet a 35-höz. 3-4 millióan dolgoztak tavaly külföldön.
A románok évi 100-150 ezres fogyással számolnak, kb. 23-ról estek vissza a mostani 20 millióra. Náluk is 2-5 millióan dolgoztak külföldön, de azt nehezebb megbecsülni, mert ugye más a határátlépési statisztika.
Erre a válasz a harcos nacionalizmus. Ja, az ukránoknak ott van még a masszív alkoholizmus (a lakosság legalább 30%-át érinti) a románoknak meg a miénknél sokszorosan problémásabb cigányaik.

Wildhunt 2020.08.07. 09:27:48

@don Fefinho: index.minfin.com.ua/reference/people/
az ukrán hivatalos adatok, a legtöbbek szerint túl optimistaák. Viszont 2014 óta állítólag nem számolják bele a szakadárokat, viszont csak a Krím lakosságával csökkentették a statisztikát.
Románból ilyet nem találtam (oroszul tudok, románul nem)

Wildhunt 2020.08.07. 09:29:31

@Borathan: Pedig legtöbbjük Magyarországra jön. Leginkább azért mennek először nyugatabbra dolgozni, hogy megkeressenek egy magyarországi házra valót.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.07. 10:19:36

@Wildhunt: egyszeruen vissza kell mindent vasarolni, mint izraelben tettek az elejen. majd el kell erni, hogy sokkal jobb legyen a magyar allamban elni mint a kornyezo gunyallamokban, foleg romania es ukrajna amire gondolok.

Wildhunt 2020.08.07. 11:33:57

@FILTOL: keress rá az Egán Ede programra...

Lorrh 2020.08.07. 20:40:20

@FILTOL: ja itt kurvajó élni a döbrögi földesúr nagybirtokán. Meghosszabbítják egész Bicskéig, most meg már a Fertő tóig is.
Tiéd a Napkommentje :-))))
szakadok

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.07. 21:24:11

@Lorrh: Akkor menj lakni Romániába vagy Ukrajnába.

Wildhunt 2020.08.08. 00:12:03

@Lorrh: Tudom, te jobban el tudnád költeni (elnézést, kőtni) a milli-csilliárdokat; ha neked adnák, te szétosztanád a szegények között és magad száraz kenyéren élnél, és annak a felét is a LMBTQXY alapítványoknak adományoznád. Sőt, minden nemfideszes lovag ezt tenné. Na haggyálógva.
Amúgy is, Lölő, vejkó, rühellke és lebontották már a jogállamot meg a sajtószabadságot, téged is csak azért nem vittek még recskre, mert piacképesfontosmunkát végzel ami nélkül összeomlana itt minden IS, és ha kiesik az adód, nem lenne mibű fizetni a fityeszjobbágyokat, akik a Méltságos Döbrögi főggyét kapálik éhbérért.
Kihagytam valamit?

GABOR2 2020.08.08. 00:35:09

Itt egy példa rá, hogy miért "jó" ötlet börtönből kiengedni az elitélteket a vírus miatt.

Miután kiengedték, egyből ment és kivégezte a vádlóját az illető:

www.washingtonpost.com/crime-law/2020/08/06/released-jail-height-pandemic-alexandria-rape-suspect-allegedly-killed-his-accuser/

GABOR2 2020.08.08. 00:37:18

@GABOR2: Közben meg börtönbe zárnak embereket akik üzemeltetnék a boltjukat, mert tilos a vírus miatt... Viszont BLM tüntetés az mindig lehet.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.08. 01:16:57

@GABOR2:

[laughs in Bezmenov]: Absolutely subversive!

GABOR2 2020.08.08. 01:41:45

Az is érdekes, hogy egy ideje rájöttek végre, hogy a "békés tüntetések" nem a Demokratáknak hozzák a szavazatokat, épp ellekőleg és most pl. a Portland demokrata polgármestere, aki hónapokig türte az egészet, felszólalt ellene... Ugyanis a békés tüntetők elkezdtek felgyújtani egy rendőrörsöt miközben blokkolták a kiutat. Végül nem sikerült felgyújtani az épületet, és most a demokrata polgármester kimondta, hogy ez gyilkossági kísérlet, nem békés tüntetés... Miután a közvéleménykutatások szerint zuhan a BLM-mel szimpatizálók száma.

www.youtube.com/watch?v=l_eUtvAjrLw

AZonkívül elkezdtek emberek házába bemenni... Egy nőnek bementek a házába és megpróbálták lézerrel is megvakítani, mert egy ideje már nem a federal épület a célpont.

Deansdale 2020.08.08. 09:31:23

@GABOR2: "Bouaichi’s release from jail and the slaying of Dominguez represent a tragic side effect of the pandemic."

Inkább a tragikus hülyeség mellékhatása...

GABOR2 2020.08.08. 10:16:56

@Deansdale: Miért is vállalták volna a felelősséget.

Gazellla · http://prochristo.blogspot.com 2020.08.08. 12:38:09

@Lorrh: Én jól érzem magam Magyarországon. Szerintem te is jobban tennéd, ha kicsit lecuppannál az ellenzéki média emlőiről és szabadon élveznéd az életed. Talán nem lenne minden kommented görcsös önsajnáltató fröcsögés.

Madarász Henrik 2020.08.08. 19:21:46

@GABOR2: Ez mondjuk az elejétől világos volt a normális embereknek, csak a demokrata agykalottak gondolták hogy a gyújtogatás és fosztogatás a demokratáknak hoz szavazatokat.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.09. 04:23:06

@GABOR2: Most nem azért, de már rögtön az elején elkezdtek emberek házába bemenni.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.09. 04:24:09

@Madarász Henrik: "gondolták hogy"

Nem gondoltak ezek eleve semmit.

Lorrh 2020.08.09. 08:31:02

@don Fefinho: nem! Ez az én országom. Takaroggyanak a földesurak. Meg a pribékjeik.

@Gazellla: Itt fenn kell tartani a feszültséget. Én személyesen nagyon jól vagyok, köszönöm aggodalmadat. Laudetur.

Gazellla · http://prochristo.blogspot.com 2020.08.09. 09:35:18

@Lorrh: Ha feszültséget akarsz kelteni vagy fenntartani, akkor ebben kételkedem.

Deansdale 2020.08.09. 18:20:23

@Lorrh: Ezen maximum sírni lehet. Nem az a fő gond, hogy a gyökér ellenzéki dumát tolja, hanem hogy egyetlen poén sincs az egész videóban. A Babylon Bee Trump-poénjai általában ülnek, azokról példát vehetne sok balos agyalágyult. Ilyen az amikor nem a politikai nézeteit próbálja valaki humorként eladni, hanem viccel:
twitter.com/TheBabylonBee/status/1289720070474588160
twitter.com/TheBabylonBee/status/1289708743173664768
twitter.com/TheBabylonBee/status/1291071514759122946

Lorrh 2020.08.10. 08:12:30

@Deansdale: Na de te sem vagy már 12 éves! El kéne fogadni, hogy akármilyen gyökérnek tartod, mégis az ország fele jobbos, a másik fele meg balos.
Ez tény.
Mindkét oldalnak az lenne a jobb, ha maásikuk létét elfogadná.
Igenis vannak tömegek, akik döbröginek és harácsoló kapzsinak látják a méltóságos urat. Miközben természetesen erényei is vannak, hisz az ország másik felének meg tetszik. És ők meg leszarják a lopást, nekik a migránsellenesség az aduász.
Szerintem az a felnőttkor, amikor el tudjuk fogadni a világ két vagy több arcúságát.
uff én beszéltem.

Bödöcs akkor is zseniális.

Wildhunt 2020.08.10. 09:31:07

@Lorrh: Bödőcs annyira zseniális mint a sasjózsi volt. A baloldaliakkal meg 90%-ban az a baj, amit fent írtál. A fideszre szavazók legtöbbje a politikája miatt szavaz a fideszre, az ellenzék egyetlen üzenete meg a merazorbán döbrögi cigányhitler rákosiminiduce. És csodálkoznak már 10 éve. Olyan ötletekkel, hogy nyomtasd ki a zinternetet.

Lorrh 2020.08.10. 10:09:08

@Wildhunt: Értelek.
De ugye a mélyszegénységben élő, közmunkában reménykedő, nyolcelemit se elvégző rengeteg fidesz szavazót se vegyük már a megfontolt pártpreferenciával élők közé, jó? Ők bárkire szavaznak, aki éppen hatalomban van és ad nekik alamizsnát. Az ő szellemi képességeiken én most nem gúnyolódnék, rendben?
Pedig ők a fidesz fő tömeg bázisa.

Deansdale 2020.08.10. 13:01:51

@Lorrh: Nem arról beszélek, hogy ne legyen baloldal, hanem hogy a modern baloldal elképzelése a humorról annyi, hogy egy-egy jobbos vezető náci és dögöljön meg. Orange man bad, O1G, tudod. Ez még a kaki-pisi humor szintjét sem éri el. A linkelt videóban Bödőcs is politikai üzeneteket akar humorként eladni, csakhogy kurvára nem vicces. Egyébként lehet hogy zseniális, de amit linkeltél nem az.

És pont azért említettem a BB-t, hogy mutassam, lehet viccelődni a jobboldalon, úgy hogy az tényleg poénos is legyen, és még én is röhögök rajta, csak ez általában nem baloldali humoristáktól jön, hanem önreflexióra képes konzervatívoktól. A modern baoldal már annyira dehumanizálta a retorikájában a jobboldalt, hogy képtelenek a látni a jobbosok emberi oldalát, így viccelődni is képtelenek, csak gyűlölködni tudnak.

Lorrh 2020.08.10. 13:28:16

@Deansdale: nem gondolod, hogy a jobb oldal még durvábban dehumanizálta a baloldalt? Hogy ez egy oda-vissza meccs?

Bödöcs a ponyvaregény párbeszédjére húzta fel a mondanivalóját. Igen, politikai tartalom. A balosoknak meg tetszik. Több millió embernek. Az se baj, ha neked nem tetszik.
Csak azt kéne megértened, hogy nem lehet negligálni az ország felét.
Igen, ezt a balosoknak is meg kéne érteniük. De ugyebár most épp a ti lapjaitok vannak nyerésben. Aztán majd ez is megváltozik. Mint minden.
De addig örülhettek, habzsidőzsi van.

Borathan 2020.08.10. 14:59:50

Tippre Deansdale-t korosztályombelinek gondolom (én 44 éves vagyok, 1975-ben születtem), és akkor bizony neki is kéne emlékeznie arra, hogy a jobboldal régebben (legalábbis, amikor nálunk megjelent, a rendszerváltás környékén, és azt követő években), önmagát úgy minősítette, hogy ők a hazáért, a családért politizálnak, Isten nevében, vagyis egyfajta erkölcsi fölényt társítottak maguknak.
Most annyi a változás, hogy a baloldal a SJW-ideológia nevében magát tartja az erkölcsiség letéteményesének

Dean, említetted, hogy iskolában dolgozol. Mit tanítasz? Milyen szakos vagy?

Deansdale 2020.08.10. 15:18:00

@Lorrh: "nem gondolod, hogy a jobb oldal még durvábban dehumanizálta a baloldalt?"

Nem gondolom. A balosoknak kézikönyve van arról, hogy hogyan kell a legdurvábban radikalizálódni miközben mindennel az ellenfeleiket vádolják, és ők tagadhatatlanul ezt a taktikát követik minimum 10 éve.
moly.hu/konyvek/saul-d-alinsky-a-civil-szervezkedes-abeceje
Na nem minden mezítlábas hülyegyerek aki karigeris tüntetésre megy, hanem azok akik a modern progresszív mozgalmat irányítják. A jobboldal nagyjából ugyanolyan mint 40 éve, ugyanazt szeretnénk konzerválni mint akkor - ehhez képest a baloldal rá sem ismerne a tavalyi önmagára, olyan tempóban szélsőségesednek hogy az észvesztő. És közben folyamatosan a jobbot mocskolják, nyilván. Ezerszer jobban gyűlölnek minket, mint mi őket, holott nekünk lenne ezerszer több okunk rá.

"A balosoknak meg tetszik."

Hogyne, csak nem azért mert vicces, hanem mert az ő politikai szlogenjeiket pengeti. Csak a baloldal annyira gerinctelen és ütődött, hogy még azt sem képesek beismerni hogy pl. ebben a Bödőcsös baromságban is a gyűlölködés köti össze őket, egy szemernyi humor sincs az egészben csak azon rötyögnek hogy együtt mocskolják O1G-t. Ezrek figurázták már ki ezt a jelenséget, annyira egyértelmű hogy a vak is látja. És ez nem "tetszés" kérdése, mármint nem olyan értelemben, hogy a humor szubjektív és amit Bödőcs csinált az nekem véletlenül pont nem jön be - ez nem humor, pont. Nincs benne egyetlen poén sem, egyszerű politikai hegyibeszéd az egész amit Bödőcsék ponyvaregényes parókában adnak elő, MINTHA ATTÓL VICCESSÉ VÁLNA. Sajnos nem válik azzá. Ennyi erővel a telefonkönyvet is előadhatná ponyvaregényes köntösben, az is ugyanennyire minősülne humornak.

"Csak azt kéne megértened, hogy nem lehet negligálni az ország felét."

Úgy tűnik a fanatikusa lettél ennél a hülyeségnek, hogy én valamit nem látok vagy nem értek, hogy szerintem a baloldal nem létezik, vagy nincs létjogosultsága, vagy mittudomén milyen sületlenségeket képzelsz.

"épp a ti lapjaitok vannak nyerésben (...)
De addig örülhettek, habzsidőzsi van."

Látom a balos zsigeri ellenségképző mocsok téged is elöntött, ha szerintem Bödőcs nem vicces akkor orbánbérenc vagyok akit a következő kormányváltás után majd jól agyonvernek. Gratulálok, b+. Képzeld, nem vagyok senkinek a csókosa, semmi közöm a politikához, csak a fideszt tartom a legkisebb rossznak, részben azért mert az ellenzék pont olyan agybeteg fröcsögőegylet, amilyennek te itt bemutattad magatokat. Nektek kellene felébrednetek arra, hogy kimarta az agyatokat a gyűlölet, lassan képtelenné váltok a racionális gondolkodásra, csak önmagatok előtt ezt igazoljátok azzal, hogy az ellenség náci, ezért megérdemli a pusztulást. Meg vagytok veszve, haver. Pár év választ el benneteket attól hogy Maó vörösgárdistáivá váljatok akik tanárokat és mérnököket vernek agyon mert a nagytestvér arra adott utasítást. Az USA-ban már a küszöbön táncolnak, és ha így folytatódnak a dolgok akkor itt se kell sokat várni.

Deansdale 2020.08.10. 15:28:12

@Borathan: Az, hogy a konzervatív oldal a konzerválás jegyében politizál, a baloldal mega szolidaritáséban, mondhatni teljesen normális dolog. Az igazi ellenségképzés nem itt kezdődik, hanem ott, hogy "a fasizmus ellen mindent meg kell tenni, és hogy ki a fasiszta? hát mindenki aki nem az én pártom jelöltjére szavazott", illetve mikor erre a gondolatmenetre építve embereket vernek agyon és városokat gyújtanak fel. Jó 10 éve erősített rá a baloldal arra a hülyeségre, hogy a jobboldalon mindenki ilyenista meg olyanfób, rám is mondtak tücsköt-bogarat, ezért tudom hogy mekkora kamu az egész. Ilyen visszafelé alig-alig van, egyfelől a konzervatív szellemi réteg mindigis a kompromisszumos előrehaladás híve volt, és még most is keresi a hangot a baloldallal, holott az már rég elutasította a párbeszédnek még a lehetőségét is (nácikkal párbeszéd, hülye vagy?!), másrészt már a világsajtóban is egyértelmű jelei vannak annak, hogy a baloldal pártolja és szítja a politikai erőszakot, miközben a jobboldal békét akar. Az USA-ban balos politikusok nyilatkozzák, hogy az antifa/BLM erőszak jogos és helyes, milyen bizonyítékot akarsz még ezen felül arról, hogy a baloldalnál elgurult a jojó? És miféle hasonló dolgot tudnál mutatni jobbról? Pfff.

Ha az SJW-k csak el lennének telve a saját erkölcsi nagyságuktól, ahogyan a maguk módján a konzervatívok is vannak, akkor a kutya sem szarna rájuk, a probléma ott van hogy a progresszívek ennél sokkal messzebb mentek, és egyértelműen még többet akarnak.

"Mit tanítasz? Milyen szakos vagy?"

Magamról nem szívesen beszélek, ha valami oktatásügyi témáról akarsz tárgyalni akkor ugorjunk a lényegi részhez :)

Wildhunt 2020.08.10. 15:59:29

@Lorrh: egyrészt nem igaz, nem ők. Másrészt pedig de, racionális politikai-gazdasági érveik vannak, pld. hogy 47000 közmunkáért több mint a 28000 segély. Meg ilyenek.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.10. 16:14:13

@Wildhunt: Elég a gyűlöletből, a rasszizmusból és az antiszemitizmusból, dögöljön meg a csutizsidócigány lehetőleg máma még!

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.10. 16:21:53

@Wildhunt: Valuta- és pénzrendszerreform kéne már igaziból, csak azért lelőnék aki megpróbálná.

Lorrh 2020.08.10. 16:24:36

@Deansdale: "ellenség náci, ezért megérdemli a pusztulást. Meg vagytok veszve, haver. Pár év választ el benneteket attól hogy Maó vörösgárdistáivá váljatok "
Kicsit elgurult a gyógyszered, nem gondolod?

Én annyit írtam, hogy orbán rengeteg társadalmi réteggel összeveszett, érdekhátrányt okozott nekik. Ezt nem nézik jó szemmel. Őnekik vicces Bödöcs, ahogy a hatalom tébolyát gúnyolja.
Te ebben azt látod hogy a bal oldal gyűlölködik. Szerintem meg orbán az aki hatalmi tébolyában erőszakot tesz a társadalom sok rétegén. Te ennek örülsz, mert végre megdöglenek a balosok - de ez elvakultság. A nagyvezér nem CSAK a balos manipulátorok ellen harcol, hanem bárki ellen, aki az ő gazdasági hatalma útjában áll.

És akkor nem arról beszélek, hogy a bal oldal tud-e értelmes kormányt alakítani (nem tud). Hanem a hatalom arroganciájáról beszélek.

Te láthatólag nem tudod szétválasztani a jelen kormány jó és rossz dolgait. Sajnálom ezt a monomániát.

Ezt nem bírod felfogni.

Deansdale 2020.08.10. 16:48:56

@Lorrh: "Kicsit elgurult a gyógyszered, nem gondolod?"

Kurvára nem gondolom, mert nemzetközi szinten már egy rakat halálos áldozata van az épp aktuális balos forradalomnak, és itt is radikalizálódik a retorika, hogy aki nem ellenzéki az mind náci.

"Őnekik vicces Bödöcs, ahogy a hatalom tébolyát gúnyolja."

PONTOSAN, ők a gúnyt élvezik, amiben semmi vicces nincs, csak tettetik mintha poénos lenne. A gúnyt, a mocskolódást, a gyűlölködést élvezik, fetrengenek benne mint a disznók.

"Te ebben azt látod hogy a bal oldal gyűlölködik."

EZ TÉNY, bakker, szerintem az alfa centauriról is láthatja bármilyen amatőr csillagász.

"Szerintem meg orbán az aki hatalmi tébolyában erőszakot tesz a társadalom sok rétegén."

Ez viszont nagyon beteg balos propaganda ellenségképzéssel, gyűlölködéssel és erőszakos retorikával. Tömény szánalom hagyni magd ennyire elhülyíteni ezzel az aberrált dumával, hogy "hatalmi téboly", meg "erőszakot tesz a társadalmon"... Ez a feminista slam poetry szintjére emlékezetet, ahogy a gonosz fallosz az égben rabszolgává teszi a nőket.

"Te ennek örülsz, mert végre megdöglenek a balosok"

Remélem ez trollkodás, mert komolynak nagyon komolytalan lenne :) Egyrészt ki a picsa döglik meg szerinted attól, hogy Orbán a miniszterelnök? SENKI. Az életszínvonal emelkedik, a jogbiztonság jobb mint az előző kormányok alatt, senkit nem zaklatnak politikai vonalon, szóval amit beszélsz az még akkor is orbitális hülyeség, ha lehámozom róla a kétbites politikai személyeskedést, amire épp az imént hívtam fel a figyelmed, hogy mekkora kreténség, és hogy nem kéne.

"A nagyvezér nem CSAK a balos manipulátorok ellen harcol"

Senki ellen nem harcol, te valami sci-fit nézel. Persze, szereti a pénzt meg a hatalmat, kb. mint az összes politikus 95%-a. Ettől függetlenül kevésbé autoriter vagy zsarnoki mint Merkel vagy Macron, igazán kihúzhatnátok már a fejeteket a seggetekből és összehasonlíthatnátok az ország politikai helyzetét a nagymúltú nyugati hatalmakéval. Párizsban már betiltották a tüntetést, mert a tömeg hónapokon át nem volt hajlandó abbahagyni, Londonban elvisz a rendőr ha olyat mondasz ami nem polkorrekt, ti meg itt vagytok beszarva, hogy Orbán gonosz mert az index tulajdonosa kirúgta a saját főszerkesztőjét? Eriggyetek már...

"Te láthatólag nem tudod szétválasztani a jelen kormány jó és rossz dolgait. Sajnálom ezt a monomániát."

Évek óta pofázom, hogy a legkisebb rossznak tartom őket a hibáikkal együtt, szóval komplett hülye vagy bazmeg, hagyjál lógva.

Deansdale 2020.08.10. 17:04:06

@Lorrh: Na akkor ötezredjére is tisztázzuk:

1. Sosem állítottam hogy a fidesz hibátlan, vagy hogy ne lehetne jobb.

2. Sosem mondtam, hogy nem örülnék egy jobb kormánynak, vagy hogy ne tudnék ilyet megalkotni a képzeletemben.

3. Viszont azt ezerszer elmondtam, hogy szavazni csak azokra lehet akik a cetlin vannak, és csak azokra érdemes akinek van esélyük nyerni, úgyhogy ilyen értelemben sokkal logikusabb a fideszt a hibáival együtt elfogadni, mint lecserélni valami sokkal rosszabbra üres utópizmusból.

4. Amit az ellenzék a fidesz hibáinak mond annak a 99%-a üres kamu és hazudozás, pánik- és gyűlöletkeltő retorika könnyen hergelhető hülyéknek. A fidesz valói hibái más irányban vannak, pl. nem eléggé nacionalista, nem eléggé ellenséges a progresszív agybajjal (pl. a CEU-val) szemben, nincs távlati jövőképe ezért csak reagálgat a felmerülő problémákra, stb. Az olyan ködös szarokat, hogy Orbán a sátán és demokráciát eszik reggelire, inkább hagyjuk.

Lorrh 2020.08.10. 17:54:59

@Deansdale: nem említetted a korrupciót, a hűbéresi feudális világot, a lojalitás túlszerepét a tehetség és szakmaisággal szemben, az einstandot a gazdasági életben, a demokratikus párbeszéd és egyeztetés teljes hiányát a társadalmi csoportokkal, a nyers erőpolitizálást, a megalomán (stadion) építéseket, az agymosó primitív propaganda háborúzást, a nepotizmust, a hazug hortista emlékezetpolitikát - ami egy múltbameredő ostobaság, ja és az előző rezsimek, kommunisták besúgók elszámoltatását.
Mindent összetéve számomra gyalázatos a végeredmény.
Ezzel egyetlen egy dolog áll szembe, hogy jól képviselik a migráns betelepítés ellenzését.
Számomra 100:1 a hibák és erények mérlege.
Neked meg nyilván fordított az arány, mert túlsúlyozod a migráns politikát.
Ezért sem fogunk egyetérteni sosem.

Lorrh 2020.08.10. 17:57:53

@Deansdale: +1 Orbán magasról szarik a nemzeti érzésre meg ilyesmire. Őt nyersen és egyedül a hatelom és a szereplőkkel sakkozás tölt el örömmel. A nemzeti dolgot gumicsontnak dobta nektek és jól ráharaptatok. De ez maszlag. Kimerül vidnyánszkiban meg smittmáriában. Ők nyolcadvonalbeli senkik.

Gazellla · http://prochristo.blogspot.com 2020.08.10. 18:10:03

@Lorrh: A baloldal is ugyanilyen, plusz közben ők még beeresztenék a migransokat, nem támogatnák a családokat, max. úgy, hogy a cigány életmódot élőknek legyen jó, még retorika szinten se nemzetiek, ráeresztenék a gyerekeinkre a gendermocskot, rúgdosnák a határon túliakat meg a keresztényeket, és még sorolhatnám. Nagyon tévedsz, ha szerinted Orbánék pozitívuma csak a migránsdolog.

Lorrh 2020.08.10. 18:38:40

@Gazellla: igen, egyetértek veled, a baloldal egy katasztrófa.

A vita onnan indult ki, hogy Bödöcs, mint az elnyomott rétegek képviselője parodizálta a nagytekintetű méltóságos urat, amit Deans rögtön magára vett és eldurvult szésőséges maoizmust meg tömeghalált tolt ide - totál hamis módon.

Szerintem meg igenis van létjogosultsága, hogy Bödöcs kifigurázza a hibáikat és bűnöket.

Ennyi a téma, és kár idehozni hogy a baloldal milyen impotens meg miket csinál(na) hogyha hatalmon lenne.
Ez a szalmabáb érvelés.

Gazellla · http://prochristo.blogspot.com 2020.08.10. 18:47:11

Újabb érdekesség a Vadhattyúkból:

„ A kulturális forradalom harcias puritánok sokaságát hívta életre, főleg a fiatal nők körében. Az egyik osztályombeli lány egyszer szerelmes levelet kapott egy tizenhat éves fiútól. Válaszolt a levélre, csak azért, hogy a fiút a „forradalom árulójának” nevezze: „Hogyan merészelsz egyáltalán ilyen szégyenletes dologra gondolni, amikor még szabadlábon az osztályellenség, és a kapitalista világban emberek sokasága él a nyomor kilátástalan sötétjében!” Sok ismerős lány felvette ugyanezt a stílust. Mao a lányokat is harcias viselkedésre szólította fel, ezért a nőiességet nagyon elítélték abban az időszakban, amikor az én generációm felnőtt. A lányok többsége igyekezett úgy mozogni és beszélni, mintha agresszív, durva férfi volna, és kigúnyolták azokat, akik nem hajlottak erre. Egyébként is alig volt mód nőiessé tennünk magunkat. Ennek legszembetűnőbb jeleként a formátlan kék, szürke vagy zöld nadrágokon kívül semmi mást nem viselhettünk."

Deansdale 2020.08.10. 18:58:55

@Lorrh: "nem említetted a korrupciót"

Mert nem látok alternatívát, és az ellenzéki hazudozással szemben szerintem most nem rosszabb mint kirábban, vagy a jövőben, bármikor.

"a hűbéresi feudális világot"

Mert ez nevetséges hülyeség, ilyen blődséget ki esz meg?

"a lojalitás túlszerepét a tehetség és szakmaisággal szemben"

Ez mondjuk ér egy fél pontot, de igazából nincs nagy jelentősége, megintcsak azért, mert nincs alternatíva. Szerinted karigeri önkormányzata kizárólag szakmai alapon állt össze? LOLpftROTFL

"a demokratikus párbeszéd és egyeztetés teljes hiányát a társadalmi csoportokkal"

Ez megint nevetséges, a politikai párbeszédet az ellenzék utasítja el, a társadalmi párbeszédet pedig a fityisz kezdte meg a modern magyar történelemben először, a "nemzeti konzultáció" mondjuk rémlik esetleg? Ilyen a maszop alatt nem volt.

"a nyers erőpolitizálást"

Megint egy jelentés nélküli lózung. Semmi olyat nem csinálnak amit ne csinálna mindenki más is a politikai világban, nemzetközileg is. Duerte vagy Maduro, na ők más kategória, az az igazi "erőpolitizálás", ahhoz képest Orbán harmatos gyermekláncfű.

"a megalomán (stadion) építéseket"

EU-s sporttámogatásból amit állítólag még az előző kormány igényelt meg, és amit nem lehet más célra fordítani, ja. Na oké, tudod mit, itt megkapod a második félpontodat, ez a nepotizmussal együtt már kiad egy valódi kritikázálási lehetőséget. Ne mondd hogy kőszívű vagyok :)

"az agymosó primitív propaganda háborúzást"

Ez sokkal inkább az ellenzékre igaz, annál semmi sem primitívebb agymosás, mint hogy itt hűbéresi feudális világ van, meg hatalmi téboly. Ehhez képest a fityisz médiája kifejezetten visszafogott és úrias, sőt, racionális. Amúgy nem kötelező fogyasztani, pl. képzeld, ma nem mentem fel az origóra, ahogy az elmúlt 15 és fél évben sem.

"nepotizmust"

Azt hittem a lojalitás vs. szakértelem téma alatt ezt értetted.

"a hazug hortista emlékezetpolitikát"

Horthy messze komplexebb volt annál ahogy a modern antifa mozgalom a maga faék összetettségű agyával a szokásos "ha nem a mi kutyánk kölyke akkor náci" ostobaságra egyszerűsíti. Szar időben volt szar helyen, és sokkal inkább védte az országot a nácizmustól, mint maga terjesztette volna, de a mérhetetlen német erőfölénnyel nem lehetett mit kezdeni. Mindegy, igazából szakértője én sem vagyok a témának, csak morzsákat szedtem össze itt-ott, amikből annyi mindenesetre kiderül, hogy a modern balos Horthy-gyűlölet nagyjából ugyanaz a kategória mint az Orbánfóbiájuk. Merő politika, a tényekhez semmi köze.

"az előző rezsimek, kommunisták besúgók elszámoltatását"

Na igen, ez teljesen jogos, de mondjuk ez pont arra utal, hogy a fityisz és az ellenzék valójában egy csónakban eveznek és az egymásra köpködésük színház. Na ilyen körülmények közt szavazz valaki jobbra...

"Ezzel egyetlen egy dolog áll szembe, hogy jól képviselik a migráns betelepítés ellenzését."

Ennél azért kicsit több, az emelkedő életszínvonaltól a gender-baromság hátráltatásán át egy rakás egyéb dologig, de nem is ez a lényeg, hanem a dolgok SÚLYA, SÚLYOZÁSA. Az, hogy Orbánék lopnak vagy nepotisták a magyar népnek annyit okoz, hogy ők lesznek gazdagok és nem a maszoposok, esetleg benyelik a GDP néhány ezrelékét. Ez a dolgok nagy rendjében lófasz, említést sem érdemlő jelentéktelen semmiség. Ezzel szemben a migránsok beengedése a nemzet létét fenyegetné, a magyarság egyik legfontosabb sorskérdése a 2. VH óta. A stadionok leszarhatóak, ott majd lehet frankón uborkát árulni kofáknak vagy rendezhetünk bennük gladiátor-viadalokat, mindegy. A kormánypropaganda huszadrangú nudli, a Horthy-emlékezet totálisan irreleváns. Az számít, hogy a magyar emberek magyar unokái békében és relatív jólétben tudjanak itt élni, ezt pedig nem veszélyezteti semmi amit felsoroltál.

"Neked meg nyilván fordított az arány, mert túlsúlyozod a migráns politikát."

Az ég kibaszott szerelmére, nézd már meg Párizst vagy Londont, már mindkettőben több a külföldi mint a helyi, és fejcsúcsig ülnek emiatt a szopásban. Ugyanazt játszák mint mi a cigókkal, csak ők sokkal gyorsabban jutottak sokkal szarabb helyzetbe mint mi, mert nálunk 600 év után még mindig kisebbség a cigányság, náluk viszont egy emberöltő alatt jutottak el oda, hogy a kvázi 0 idegenből többség lett. Párizsban szilveszterenként legalább 1000 autót felgyújtanak a niggerek, szerinted ez normális? És messze nem ez a legrosszabb probléma velük, elhiheted. Úgy kellene egy hasonló migráns réteg a magyarságnak, mint Pákónak a szifilisz, és arra nyugodtan mérget vehetsz, hogy ha a balos pártok vannak hatalmon 2015-ben akkor már most százezres, zömében muszlim migránsnépességünk lenne. Az unokáid életét meg megnézhetnéd egy olyan Magyarországon ahol a többség a cigók és az arabok, négerek, fehér embert meg csak mutatóba látni. Persze lehet fantáziálgatni, hogy az egy faji kánaán lenne, de ezzel inkább ne húzzuk egymás idejét.

Deansdale 2020.08.10. 19:13:14

@Lorrh: "Bödöcs, mint az elnyomott rétegek képviselője"

Na látod b+, ezen nevettem, te máris jobb humorista vagy mint ő. Bödőcs, az elnyomott rétegek képviselője... Zseniális :D Olyan ő mint Kaepernick, az elnyomott fekák képviselője, aki mellesleg úgy multimilliomos hogy dolgoznia sosem kellett, egy olyan országban ami "rasszista módon elnyomja őt".

"amit Deans rögtön magára vett"

Nem egészen. Ez a személyeskedő hozzáállás a sajátod, te vetíted ki rám. Már csak azért sem vehettem magamra azt a hülyeséget, mert nem vagyok fityiszes, bár lehet hogy ez újdonság számodra, hiszen csak vagy nyolcezermilliárdszor mondtam el. Én csak azt mondtam, hogy NEM VICCES, és tényleg nem az, humor mércén egy rakás szar volt a produktum - cserébe adtam linket olyan humorra ami nem gyűlölködő, viszont cserébe vicces, és egy olyan jobbost ekéz mint amilyen nekünk Orbán. Szóval az van, hogy TEszerinted aki nem gyűlöli a fideszt az kizárólag Orbán-fan lehet, és ezt TE vetíted ki rám, holott ezerszer megkértelek hogy nőj már ki ebből a hülyeségből.

"Szerintem meg igenis van létjogosultsága, hogy Bödöcs kifigurázza a hibáikat és bűnöket."

Tőlem annyi hazug balos propagandát nyomat amennyit akar, engem nem érdekel, csak ne mondd már hogy vicces, mikor te is tudod hogy nem az. Az, hogy Orbán ellopta a demokráciát, nem lesz vicces attól hogy valaki parókában adja elő.

"Ennyi a téma, és kár idehozni hogy a baloldal milyen impotens meg miket csinál(na) hogyha hatalmon lenne. Ez a szalmabáb érvelés."

Marhára nem, ugyanis választani csak azokból lehet akiknek a neve a cetlin van, de mintha már ezt is említettem volna - talán deja vu-m van? Teljesen jogos, releváns és megalapozott érvelés, hogy bár a fityisznek vannak hibái, az alternatívái még rosszabbak. Azt is kérdeztem már tucatszor, hogy kire szavazzak ha nem rájuk, és még mindig nem érkezett konkrét válasz, csak olyan hülyeség, hogy mindegy, nem számít, csak Orbán dögöljön meg, ahogy a szomszéd tehene. Ti ellenzékiek leszarjátok az ország sorsát éppúgy mint a saját gyermekeitek jövőjét, csak az érdekel benneteket hogy Orbánékat kibelezhessétek, és ha azzal a magyarság helyzete csak romlik, hát istenem, erre az áldozatra hajlandóak vagytok.

Deansdale 2020.08.10. 19:16:15

@Gazellla: A marxi forradalom időről időre visszatér gyakorlatilag ugyanabban a formában, és úgy tűnik a nyugati világ a legújabb kör küszöbén áll. Imádkozzunk, hogy legalább az országunk kimaradjon ebből, szenvedtünk már eleget idegenek és idegen ideológiák harcaiban.

csi szi 2020.08.11. 01:21:44

@Deansdale: Nem lehet kimaradni belőle, a nyugat exportálni akarja a forradalmat az egész világra, nyilván első körben az "elmaradottabb perifériájára", lásd a lengyel eseményeket. És persze mint mindig a történelemben, a forradalomnak vannak helyi hívei, egy részük a gyűlölt Orbán bukását (és esetleg magának pozíciókat egy új rezsimben - minimum valami pénzbeli hálát) várja tőle, más csak követi a trendet. Az ideológiát az amerikai tömegkultúrán keresztül már rég exportálták ide is. A kultúra birtoklása, uralása ilyen kiterjesztett értelemben nagyon is lényeges, a leglényegesebb, fontosabb mint az, hogy kinél van több rendelkezésre álló pénz. "Lőrinc baráték" akárhány milliárdja sem fogja megakadályozni, hogy a magyar fiatalok agyát átmossa az SJW kultúra a tv-sorozatokon, filmeken, ifjúsági irodalmon, progresszív pedagógusok (amilyen sok van, hiába minden KLIK-es, NAT-os próbálkozás az oktatás kézben tartására) "érzékenyítésein" keresztül. Ahogy az USA-ban is hiába vannak dúsgazdag republikánusok, szart sem tudtak tenni a "woke pandémia" megállítására.

csi szi 2020.08.11. 01:25:44

Kiegészítés: Lenin is megmondta már, hogy elvtársak, számunkra a legfontosabb a film (pedig akkor még hangosfilm sem volt, de egyértelmű volt az ereje a tömegek pszichéjének alakításában), Edward Bernays és Göbbels szintén tudták ezt már a 20-as, 30-as években. Ma az audiovizuális álvalóság már sokkal kiterjedtebb ennél, beleértve a közösségi média pestisét.

Deansdale 2020.08.11. 07:48:09

@csi szi: Ez ismét 10 pontos komment lett. Jó, hogy vannak olyan emberek akik tömören összefoglalják amit a magamfajta megfáradt vénemberek hosszú oldalakon ismételgetnek jóval kisebb hatásfokkal.

Deansdale 2020.08.11. 08:14:45

@Lorrh: Az összes létező kérdésedre és felvetésedre a következő videó első perce a válaszom:
www.bitchute.com/video/jSepp9ijRDND/
A "haladó" baloldal az egész világon, kivétel nélkül, minden országban ebbe az irányba tolja a kultúrát, és ennek a csírái régóta szemmel láthatóak már a magyar baloldalon is, annak ellenére is hogy ők váltig állítják, idáig nem akarnak eljutni, az ő "haladásuk" majd megáll mielőtt ide jutna. Akinek van egy csepp esze az tudja, amit a videó címe is leír, hogy ezt a haladást nem lehet megállítani, és akik erőltetik azok nem is akarják majd megállítani.

Bárki aki Mo-n magát liberálisnak, haladónak vagy a kultúrmarxizmus bármely más szinonímájának nevező pártra szavaz, ERRE SZAVAZ, elkerülhetetlenül errefelé tolja a magyar kultúrát, és tudod mit, inkább lopjon a fityisz, de ettől mentsék meg a gyerekeinket.

És ez amúgy csak egy apró szelete a tortának, aminek a migránskérdés egy másik szelete, és van még ezer más probléma is, ami mind arrafelé mutat, hogy aki nem áll ellen a kultúrmarxizmusnak annak reszeltek, a kultúrája, a civilizációja elpárolog.

A videót tovább is nézheted ha megy az angol, tökéletes bemutatása a nyugati világban terjedő agybajoknak, amitől szeretném a magyarságot megvédeni. Ha megtetszik nézheted az egész sorozatot, ez a 117. epizód...

Lorrh 2020.08.11. 10:25:36

@Deansdale: ebben nincs vita köztünk, hogy ez egy szörnyűség.

Ettől még nekem tetszik amikor Bödöcs kifigurázza a hatalom arroganciáját. Mert a hatalom arrogáns. Mindegy milyen színű és mik az érdemei. Az arrogancia ellen fel lehet szólalni.

GABOR2 2020.08.13. 00:56:08

Azt hallottátok, hogy Joe Biden Kamala Harris-t válaszotta Vice President-jének. Róla sok mindent el lehet mondani, ami nem szimpatikus... A normál embereknek, viszont van valami ami a progresszíveknek se tetszett most különösen. Top rendőrnek mondják, bár igazából tán nem konkrét rendőri beosztása volt, de valami hasonló, és a legmagasabb szintű.

A Demokrata polgármesterek meg egyből kapcsolnak tán. Egyrészről van ez, másrészről jönnek ki a felmérések, hogy még a fekete lakosság se akarja megszüntetni a rendőrséget, és most DC-ben a Demokrata polgármester maga kérte, hogy tüntessék a BLM által utcára irkált "Defund the Police" feliratot.

A progresszívek mérgesek, hogy egy volt fő rendőrre kéne most szavazniuk, aki ráadásul kis bűnökért is börtönbe zárt kisebbségieket, plusz igazából nem fekete, hanem főleg indiai és a felmenői között rabszolgatartók voltak.

"DC mayor orders 'DEFUND THE POLICE' mural removed"

thepostmillennial.com/dc-mayor-orders-words-defund-the-police-paved-over

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.13. 03:07:19

@GABOR2: Biztos nem visszafelé fog elsülni. Én gyanítom, hogy Trump megint vinni fogja novembert, bár teljesen biztos nem vagyok benne, abban viszont biztos vagyok, hogy ha viszi, abból hatalmas cirkusz lesz - megint.

Borathan 2020.08.13. 20:54:26

@GABOR2: én úgy tudom, ügyész volt Kamala Harris
Szerintem Joe Biden baromira nem az az ember, akinek a Trump ellenesek látni akarják

csi szi 2020.08.14. 09:13:10

@Borathan: Biden egy öreg fehér déli amerikai, de épp ezért kompenzálnia kell majd, az évtizedekkel ezelőtti "rasszizmusáért" is. Kérdés, hogy valóban olyan ramaty állapotban van-e, mint állítják a Trump-pártiak, mert akkor talán már az első ciklusát sem fogja végigcsinálni. Kamala Harris meg a tipikus progresszív identitáspolitika-termék, egy női Obama. Az előválasztásokon gyakorlatilag zéró támogatottsága volt, így meg mégis betolják a Fehér Házba a végén.

Deansdale 2020.08.14. 13:18:52

@csi szi: Nem kell Trump-pártiság ahhoz hogy lásd, Biden nyakig ül az időskori demenciában, szinte nincs nyilatkozata amiben ne mondana valami hajmeresztőt. Vannak klasszikusai, pl. amikor a politikai turnéján nyilvánosság előtt arról beszélt, hogy fiatalkorában, mikor úszómester volt, a napfénytől kiszőkült a lábán a szőr, és a gyerekek szerettek a medencében az ő lábszőrével játszani, és ebből ő sokat tanult a csótányokról, meg a gyerekekről akik szerettek az ölébe ugrálni, és ő is szerette mikor a gyerekek az ölébe ugráltak.
Igen, ezt mondta, így.
www.snopes.com/fact-check/joe-biden-hairy-legs-remark/
És ez nem is a legrosszabb megnyilvánulása volt, csak egy az emlékezetesebbek közül.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.16. 09:35:44

@csi szi: nyilván mind befolyas alatt allunk, de azt latom hogy a szülői felelosseget mindenki elfelejti. az en fiam tatsasaga komolyan kritikus ezekkel es az elozo hsz.lasban emlitett eszmékkel. ne becsuljuk le a fiatalok kritikai érzékét.

Deansdale 2020.09.02. 18:42:02

@nextnick: "A magyar történészek által nem osztott magyarázat"

Az első szavaival megbukik a cikkíró, hiszen a magyar történészek nem egy blokk, sokan vannak és sokfélét gondolnak. Magyar történészek alatt ő a magyar történészek egy szűk csoportját érti, csak ezt nem mondja ki nyíltan.

Aztán az is gond, hogy a cikk jóformán egy szót sem pocsékol a történelemre, inkább arról beszél hogy Takaró Mihály szerinte szélsőjobbos, ami engem marhára nem érdekel. Elég már abból a hülyeségből, hogy a történelmünket kizárólag az aktuálpolitikán át képesek értelmezni, vagyis abszolút leszarják, hogy mi az igazság. Számukra nem az a lényeg hogy mi hangzik el, hanem hogy ki mondja. Ez borzasztó gagyi.

„Takaró Mihálynak a NAT formába öntésétől a kerettantervek felügyeletén át a tankönyveken és az érettségi követelmények kialakításán keresztül a tanárképzés megreformálásáig mindenben döntő szava van”

Bárcsak igaz lenne ez a sok hülyeség... Fogalmam sincs ki ez a Takaró, de ha olyan nagy nacionalista májer mint ahogy ezek leírják akkor pontosan arra lenne szükség, hogy megreformálja az antimagyar oktatást. De ebből sajnos nem lesz semmi, van rá egy tizesem hogy ez az egész csak kamu fityiszfób műrettegés a lappangó nácizmustól.

Amit konkrétan az iskolai szakmai dolgokról ír, az akár igaz is lehet, bár a kollégákon én nem tapasztaltam azt a borzasztó nagy pánikot a gonosz új NAT-tól. Nyilván nem jó egy új tantervet (vagy bármi hasonlót) kapkodva bevezetni, de ahhoz hogy ezt valaki leírja minek előtte oldalakon keresztül hülyíteni a népet mindenféle politikai szólamokkal? Ha az új NAT szar akkor tényszerűen le lehet írni hogy mitől és miért szar, az viszont teljesen irreleváns, hogy mit gondolnak Takaróról.

Amúgy nem vagyok híve annak, hogy a tanároknak legyen szabad választása a tanított anyagban, az hozná el csak igazán, hogy pártállás alapján agymosnák a szerencsétlen diákokat. Az egyik suliból úgy jönnének ki, hogy Wass Albertről sosem hallottak és Kertész Imre az egyetlen valamirevaló magyar író, egy másik suliból meg pont fordítva, és ennek mi lesz az értelme...? Lófasz. Pont azért kell egy szakmailag felépített központi anyag, hogy minden diák megkapja a szükséges alapokat.

"A hunokkal kapcsolatos megszállottságot különben Hermann Róbert is szóvá tette: a Magyar Történelmi Társulat elnöke nem érti, ugyan miért építené identitását egy 1100 éve létező állam a néhány év alatt szétesett sztyeppei birodalomra."

Vagyis nagynevű versenyzőnket nem az érdekli, hogy mi az IGAZSÁG, hanem az identitás építése. Elmehet a büdös picsába. Hiteltelen faszarcú banda, el kellene zavarni mindenkit aki még mindig ilyesmivel mérgezi a tudományos életet.

A következő bekezdésekben bele is fáradtam az egész hülyeségbe, egy épkézláb SZAKMAI érvet vagy tényt nem említ a fazon, csak tekintélyre hivatkozik meg az aktuálpolitikát erőlteti a történelem témájába.

nextnick 2020.09.02. 22:58:05

@Deansdale:
Persze, nem szakmai cikk, hanem politikai, nagyjából egyet is értek veled. Egynél picit azért elgondolkodtam, amikor arról ír, hogy a történelemben akkor mostantól mindig a politikai álláspont szerint interpretálják a dolgokat? - de aztán rájöttem, hogy ez meg valami álnaivitás, persze a politikai álláspont szerint, ez mindigis így volt.

Egyszer, mikor itt vitatkoztatok róla, próbáltam utánaolvasni ennek a finnugor kontra hun elméletnek nyelvészetileg és bevallom, nekem mindkettő nagyon meggyőző volt, a finnugor k-h meg a szóbokros is, stb. már nem annyira emlékszem, végül feladtam; én nem tudom ennyiből eldönteni. Egyet szűrtem le egyértelműen, hogy midnegyik cikk, bárki írt róla, csúsztatott arról, hogy miket állít az ellenvéleményt képviselő csapat. És utána ezt a csúsztatást fikázták.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.09.02. 23:29:45

@nextnick: A történelmet mindig is világnézeti alapon interpretálták, régen ezt a világnézetet a vallás adta, ma a politikai ideológiák.

Deansdale 2020.09.03. 17:34:38

@nextnick: "a történelemben akkor mostantól mindig a politikai álláspont szerint interpretálják a dolgokat? - de aztán rájöttem, hogy ez meg valami álnaivitás, persze a politikai álláspont szerint, ez mindigis így volt"

Ezért olyan bosszantó számomra, hogy míg engem ez az egész kérdés kizárólag szakmai alapon érdekel, szinte mindenki más csak a politikai süket dumát nyomja, ezért lehetetlen érdemi párbeszédet folytatni.

"bevallom, nekem mindkettő nagyon meggyőző volt"

Mindigis voltak olyan vélemények, hogy az ősnyelvek valószínűleg egy tőről fakadtak, vagy legalábbis sokat érintkeztek akkor is ha többen voltak, így szinte minden mindennel rokonítható valamilyen szinten. Lehet nekünk a finnugorral rokonságunk, nincs ebben semmi kirívó, épp csak két dolgot nem árt elfelejteni: ennek a (genetikai) származáshoz semmi köze, ill. NEM zárja ki azt, hogy más nyelvekkel is legyenek rokoni kapcsolataink. A magyar nép nem finnugor, sosem volt az, csak a nyelveinkben van pár rokon elem, aminek ezerféle oka lehet - pl. a legutóbbi jégkorszak idején délebbre húzódó finnugor törzsek átvehettek a már akkor is itt tanyázó ősmagyar törzsektől szavakat. Ez legalább olyan jó magyarázat a finnugor-magyar nyelvrokonságra mint bármi amit az MTA ki tud sütni, ugyanakkor totálisan összeegyeztethető azzal is, hogy a nyelvünk eredete hun. Ha a szakma valóban válaszokat akarna találni a kérdésekre már rég letisztázhattak volna mindent, de megrekedtek abban a hülyeségben, hogy a "helyes" baloldali/liberális/progresszív/fideszellenzéki nézet a finnugorsághoz való ragaszkodás és a hun rokonság heves tagadása, és mindenki aki nem ezt tolja széljobbos fityiszes ultrancaionalista turbómagyar. Ugye mondanom se kell, hogy ez a hozzáállás a szakmai vitát teljesen lenullázza. Szégyen, hogy a mai napig is ez megy szakmai körökben és a sajtóban egyaránt, pl. a szegedi egyetem kutatói megjelentetnek valami kutatási eredményt a genetikáról ami a hun eredetet látszik alátámasztani, erre az MTA faszarcúi annyit reagálnak hogy ez dilettáns turbómagyar fideszbérenckedés, és ennyi. Okádék.

nextnick 2020.09.03. 22:07:34

@Deansdale:
Úgy rémlik, hogy nehéz volt erről érdemi infót találni, mindegyik cikkben inkább a fikázás ment vagy a politikai értékelése a témának.

Nekem a finnugor elméletben - bár már rég olvastam, az volt a meggyőző, amikor sorra vette valameylik cikk az alapszavakat és tényleg jellemző volt ez a hangmegfeleltetés, abból egyértelműek tűnt, hogy ez nem lehet véletlen, ilyen nincs.
PErsze lehet manipulálni ezekkel is, csúsztatni, hogy pl. ami nem stimmel, afölött elsiklanak stb. de mégis, ami stimmelt, már az meggyőző volt.

Ha pl. valaki ezt vitatja, mondjuk úgy, hogy pl. amit mondasz, hogy az ősnyelvek egy tőről fakadnak, akkor minimum elvárnám azt cáfolatnak, hogy valami más nyelvvel is ennyi egyezés legyen (pl. ez a k -h vagy még mik voltak) bármelyikkel, szláv, latin stb. mit tudom én, hogy elfogadjam ,hogy nincs a finnel valami ősibb dolog.
Vagy ha csak átvétel miatt van ez így, akkor miért pont csak a finnugor nyelvek vettek át a magyartól ilyen ősi szavakat, tehát akkor ennek a két népnek az érintkezésének nagyon régen kellett lennie.
Szóval nehezen tudom összerakni. De nem akarok okoskodni, tényleg nem tudom (mint mindent, semmit:-) meg nem is találtam róla szakmai írásokat csak ezt a bulvárt főleg.

nextnick 2020.09.04. 09:36:43

mediaklikk.hu/video/ez-itt-a-kerdes-2020-09-03-i-adas/#

Na itt van egy vita, hosszú, 14. perctől vitatják a magyar őstörténetet meg hogy mik vannak a tankönyvben.
Szeritnem mondjuk itt Miklósinak van igaza és Szabados György és a műsorvezető csúsztat. Nézd meg pl. 25. percnél végtelenül cinikus, ahogy azzal jön, hogy azért nem írta bele az elmélet vitatottságát a tankönyvbe, mert tananyagot kell csökkenteni (persze és nem ideológiai okokból) - na az ilyeneket nem szeretem, amikor hülyének nézik az embert, látszik is Miklósi arcán az undor :-D.
Utána a műsorvezető még jobban csúsztat, hogy miszerint nincs az ex katedra leírva, ohgy a tanár mellesleg nem mondhatja el kiegészítésül a többi elméletet ... utána gyorsan le is keverik a témát (amit nem csodálok, mert nincs igazuk).

Deansdale 2020.09.04. 17:03:46

@nextnick: A hangmegfeleltetéses dolgok jók, csak ahogyan a finnugoristák értelmezik őket az túl korlátozott, ők ugyanis azt mondják, hogy a K-ból szükségszerűen H lesz, stb. A valóságban az ilyen "rokon" hangzók egyszerűen csak kompatibilisek, változhatnak a másik irányba is, vagy akár úgy is maradhatnak ha épp olyanjuk van. Az a "szabály", hogy X-ből Y-nak kell lennie teljesen fiktív, és a finnugorista magyar nyelvészeten kívül nem is alkalmazza senki a világon.

A magyar nyelvnek legalább egy tuvat másikkal van hasonlóan mély kapcsolata mint a finnel, csak ezekről azért nem hallassz, mert a nyelvészetünk cirka 150 éve megtagadja, hogy foglalkozzon ilyesmivel. Az MTA nem kutatja aktívan a többi lehetséges rokoni szálat, mert náluk a finnugor az alfa és az omega. Amúgy a K-R szóbokor az egyik legjobb példa arra, hogy sok más nyelvvel IS volt kapcsolatunk, hiszen ennek a bokornak az elemei a latintól a szláv nyelvekig sokfelé megtalálhatóak (és nem mi vettük át mindenhonnan, hanem egy közös ősnyelvből származnak, ami NEM azonos a feltételezett finnugor ősnyelvvel).

"miért pont csak a finnugor nyelvek vettek át a magyartól ilyen ősi szavakat"

Nem csak ők vettek át, de ahogy mondtam, a többi hasonlóról azért nem hallassz, mert azt még kutatni is tilos, nemhogy publikálni róla. Illetve persze publikáltak sokan az elmúlt 150 évben ilyen témában, csak azokat a fősodor rendre dilettáns hülyéknek bélyegezte az állításaik szakmai vizsgálata vagy cáfolata nélkül. Annyi alternatív nyelvészünk van hogy Dunát lehetne rekeszteni velük, Götz László, Varga Csaba, Varga Géza, sorolhatnám estig. Ezek egy tonna bizonyítékot összegyűjtöttek mindenféle nyelvi rokonságra.

nextnick 2020.09.05. 07:55:31

De mondjuk ilyen volt, hogy felsoroltak sok alap szót egymás után, ami magyarul h-val kezdődik és finnül pedig k-val, annyit, hogy arra azt kellett mondanom, hogy ez nem lehet véletlen.

Tehát nekem nem is kéne komolyabb kutatás, elég lenne cáfolatnak ha egy hasonló felsorolást látnék bármelyik más nem finnugor nyelv és magyar szavakkal, hogy azt mondjam, hogy ez nem olyan különleges dolog.

Deansdale 2020.09.05. 08:51:09

@nextnick: Ilyen felsorolás van legalább kéttucat az angoltól a latinig, olyan "nemhivatalos" nyelvészektől akiket fentebb emlegettem. Most nincs türelmem keresgélni, ha lesz akkor adok pár linket.

A h és k rokon hangzók, igen, csak az az ostobaság, hogy az idők folyamán valamiféle fantom hangzótörvények miatt a k-nak h-vá muszáj változnia, mert a feltételezett ős-finnugor nyelvből úgy lett magyar. A magyar ház és az angol house ezért nem lehet a finnugoristák szerint rokon, holott ugyanazt jelentik és ugyanúgy ejted, mert nem felelnek meg a fiktív hangzótörvényeiknek. Ehelyett a ház szavunk az ősfinnugor kota-ból van szerintük, ami a kamu hangzótörvényeknek ugyan megfelel, viszont a kota nem házat jelent - dehát efölött jóindulatúan elsiklanak. Ha így megkapargatod a felszínt akkor pár "nem lehet véletlen" finnugor egyezés szétesik. A történetben további csavar, hogy a kota jelentése sokkal inkább hasonlít a "huta" szavunkra, ami hangalakjában is gyanúsan ugyanolyan, de a hutát a nyelvészeink szerint a németből vettük. Erre varrj gombot. Szerintem a finnugor nyelvészet egy kalap szart nem ér, és nem azért mert ne lenne a nyelveink között semmi rokonság, hanem azért mert annyi hamis külső behatás érte, hogy használhatatlanul eltorzult. Ideológiákat és hátsó szándékokat akart kiszolgálni 150 éven keresztül, így bement egy sor olyan zsákutcába ami en bloc teszi hiteltelenné az egészet. Hogy egy példát mondjak, ugye eleve úgy építették fel az elméletet hogy az ősmagyarság az uráltól jött és onnan hozta a nyelvet, így lehetne logikus hogy a hutát később a németből vettük, csakhát azóta kiderült hogy nem az uráltól jöttünk, így felül kellene vizsgálni minden feltételezett szóátvételünket (pl. a hutát), de erre nem hajlandóak. Így értéktelen szemét az egész, féligazságokból, tény-töredékekből és egyértelmű tévedésekből összetákolt frankenstein-szörny.

Deansdale 2020.09.05. 08:55:01

wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Huta
wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/K%C3%B3ter

Itt a szavak eredete nagyjából bedönti az egész finnugorizmust :)

nextnick 2020.09.07. 09:47:02

@Deansdale:
Hát lehet, az biztos, hogy simán tudnak ezekeben a cikkekben csúsztatni, manipulálni.
Esetleg robotoknak, mesterséges intelligenciának kéne elemezni a nyelveket :-).

nextnick 2020.09.15. 22:22:38

@Deansdale:
Képzeld a gyerekek iskolájába, jött egy új töritanár, egy szakállas hapsi és most olvasom a "csak szülők" c. fb csoportban, hogy a szülők elkezdték fúrni, mert állítólag "fura" dolgokat tanít pl. hogy a finnugor rokonságot csak az osztrákok erőltették a magyarokra, hogy megalázzák őket.
Meg állítólag degradáló dolgokat is mond a nőkről :-D.

A legtöbb gyerek egyébként kedveli ... kiváncsi vagyok, mi lesz a sorsa.

nextnick 2020.09.15. 22:47:08

@Deansdale:
+ "sokat beszél a férfi-női kapcsolatokról"

Deansdale 2020.09.16. 07:26:15

@nextnick: Vannak még normális emberek az oktatásban :)

Ez eszembe juttatta amúgy, hogy mennyivel hasznosabb lenne valami párkapcsolati jellegű oktatás a kölyköknek, mint a pitagorasz-tétel...

KalmanBlog 2020.09.16. 11:23:52

@nextnick: Wow! Próbáld megvédeni, ha kell! Aranyat ér az ilyen!

Lorrh 2020.09.16. 11:27:04

@nextnick: ez meg itt degradáló dolgokat mond a férfiakra:
szabadnem.444.hu/2020/09/15/kedves-ferfiak-ez-a-8-kijelentes-akkor-is-serto-ha-nem-annak-szantatok

De neki szabad ugyebár, mert "jó" oldalhoz tartozik (?)

Wildhunt 2020.09.16. 11:29:24

@Deansdale: Értem, hogy ezt miért gondolod, de én az ilyet ellenzem. A személyes értékek és életvitel tanítását amennyire lehet, kivenném az oktatásügy kezéből, az a család dolga. Pld. a pénzügyi tudatosság oktatását sem bíznám az iskolára, nemhogy a párkapcsolati tanácsadást. Az a baj, hogy aztán túl könnyű a tanterv módosításával extrém hülyeségeket nyomni a gyerekeknek, amit aztán otthon nem győzöl helyrehozni. Ha egyáltalán.

csi szi 2020.09.16. 12:55:53

@nextnick: Lehet, hogy Deansdale az illető? :D

Deansdale 2020.09.16. 13:36:56

@Lorrh: Rakás szar, kommentelni meg persze nem lehet, hashtag ERŐS_NŐ... Tömény szánalom.

Glokta 2020.09.16. 17:00:17

@Lorrh: Na mondjuk ez a cikk tényleg súlyos, szerencsére a fogadtatása is olyan, amilyet megérdemel...

Egyrészt a felütés, a cím eleve rossz.
Ahhoz tudnám hasonlítani, ha "Kedves Cigányok! Ne lopjatok!" címmel írna valaki cikket, és a második sorban hozzátenné, hogy "Egyébként tudom, hogy nem minden cigány lop, de akkor most azoknak ez a cikk nem szól". Ez ugye biztos nagyon sokat mentene az ügyön...

A másik probléma az, hogy amit felsorol, azoknak
1) egy része nem kéne sértő legyen (viccelődés, a más férfiak "védelmére kelés")
2) másik része bunkóság, de nemtől független - mind nők, mind férfiak elég gyakran takaróznak azzal, hogy "csak vicc volt"
3) harmadik része olyan beszólás, amit valóban elsősorban nőkre használnak (pl. "túl sok"), de tapasztalataim szerint elsősorban nők teszik ezt - szóval érthetetlen, hogy miért csak a férfiakat kell ezért "felelősségre vonni".

Ha "Ez a 8 kijelentés akkor is sértő a nők számára, ha nem annak szántátok!" címmel írodott volna a cikk, akkor elfogadható lenne mondjuk a pontok fele, de így amit elér, az valószínűleg pontosan ellentétes azzal, mint amiért "elméletben" küzd a cikkíró.

Glokta 2020.09.16. 18:32:51

@Glokta: Na most alaposabban ránéztem erre a SzabadNem weboldalra. Elég érdekes dolgokat találtam...

LEgjobb példa:
Nagy örömmel adnak hírt arról a kezdeményezésről, ami bántalmazást túlélő leszbikus nők számára nyújt segítséget. Arról, hogy esetleg bántalmazást túlélő homoszexuális férfiak számára lenne hasonló, nem nagyon hallottam.

Pedig ugye ha a férfiak a bántalmazók az esetek >90%-ában - ahogy azt a feministák beállítják - akkor a leszbikus nők számára (akik ugye egy másik nővel élnek együtt) nem nagyon kéne ilyen segítséget nyújtani, hiszen sokkal több, a párjuk által bántalmazott homoszexuális férfinak kéne lennie.
De valahogy, meglepő módon mégis a bántalmazott leszbikus nők számára indult kezdeményezés...

Ez egyértelműen azt bizonyítja, hogy nem azért a "nők elleni erőszak" az, amiről beszélnek, ami ellen sok-sok szervezet küzd, mert a férfiakra jóval jellemzőbb lenne a bántalmazás (ahogy azt a feministák hazudják), hanem mert ez az, amivel sajtóvisszhangot, az emberek figyelmét meg lehet nyerni: mert valójában a férfiak többsége is sokkal inkább kiakad ezen, sokkal inkább hajlandó segíteni ennek az áldozatain, mint a férfi áldozatokon.

Pedig ha az emberi jogi harcosok komolyan vennék azt, amit mondanak, akkor sokkal inkább kéne küzdeniük egy (az ő szóhasználatukkal élve) egyértelműen "marginalizált" csoportért, a bántalmazás férfi áldozataiért, mégis nagyon-nagyon kevesen teszik ezt.

Deansdale 2020.09.16. 21:26:17

@Glokta: Hja, milyen abszurd hogy a nőket nevezik marginalizált csoportnak, akik folyamatosan a társadalom figyelmének középpontjában állnak, a férfiak meg persze nem marginalizáltak annak ellenére sem, hogy a politikai vezetés és a társadalom törzse egyaránt teljesen nyíltan neveti ki ill. söpri a szőnyeg alá a férfiak gondjait.
www.youtube.com/watch?v=iRWUsn4yyJI

nextnick 2020.09.16. 23:18:19

@KalmanBlog:
Most abban maradtak a szülők, hogy egyelőre figyelik, nem csinálnak semmit. A legtöbb gyerek inkább pozitívan nyilatkozott róla (főleg fiú osztály persze, két csaj panaszkodott).
Az is érdekes, hogy lehet a háta mögött valami véleményvezér, aki szerint ő "szexista", mert a szülők írták a fb csoportba, hogy a gyerekek ezt mondják róla és amikor én is kérdeztem a gyerekemet, ő is ezt mondta, hogy ahhoz képest, hogy tanár tűrhető (jobb mint az előző) s mikor meséltem neki, hogy állítólag a nőkről rosszakat mond, akkor hozzátette, hogy hát igen egy kicsit "szexista". Én meg nem is tudtam, hogy ő ismeri ezt a szót :-D.

nextnick 2020.09.16. 23:20:12

@csi szi: Nem, max. egy olvasója szvsz :-).

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.09.17. 04:11:49

@nextnick: Az új tanár Deannek, vagy Dean az új tanárnak? :D

Deansdale 2020.09.17. 07:27:45

@nextnick: Én is találkoztam hasonló esetekkel, és elszomorít, hogy ennyire hatásos az agymosás, már a fiatalok körében is elterjesztették a progresszív ökörségeket. Ha már a gyerekeink is ebben nőnek fel akkor mit várhatunk a jövőtől? Pedig azt gondolná az ember, hogy ebben az országban ez még nem jellemző, de sajnos akár a felnőttek háta mögött is terjed a dolog, hogy úgy mondjam. Pl. youtube csatornákon pofázik sok kretén wannabe influencer amit a szülők nem látnak, de sok gyerek igen.

Lorrh 2020.09.17. 11:48:49

@Deansdale: mi a csodálkozás tárgya? A fiatalok m-i-n-d-i-g a progresszivak, az öregek (mi) meg konzervatívak. Mióta világ áll azóta így van.
Fordítva lenne furcsa.

Deansdale 2020.09.17. 12:07:38

@Lorrh: Nem ez a gond, hanem hogy aki azt hitte, ha az oktatásban nincs erős agymosás ÉS a fiatalok nem néznek hagyományos médiát, akkor védve vannak a progresszív propagandától, az tévedett: olyan rejtett csatornákon is megy a dolog, amikre a szülők többsége nem gondol.

Kiegészítőleg: nem az a baj hogy a fiatalok hülyék, mert tényleg mindig azok voltak, hanem hogy ezt egyre hatékonyabban fordítja a saját javára egy olyan ideológia ami mögött igen komoly szociológiai/pszichológiai kutatások és félelmetes pénzek vannak. A fiatalok nyilván nem okai vagy gyökerei a problémának, viszont azt nem engedhetjük meg, hogy a kultúrmarxizmus tudtunkon kívül ill. akaratunk ellenére szélsőbalos hasznos hülyéket faragjon a saját gyermekeinkből, akik aztán a kultúránk hóhérai lesznek.

Madarász Henrik 2020.09.17. 19:02:42

@Lorrh: Ez nem így van, a neveltetéstől függ, Hitler idején Németországban a fiatalok többségéből meggyőződéses nemzetiszocialista lett az iskolai nevelés hatására, csak a háborús vereség miatt ábrándultak ki a rendszerből.

nextnick 2020.09.17. 20:25:11

@Deansdale: Azért ebben a korosztályban elég sokat számít a szülő véleménye, az enyém is kérdezte az álláspontomat, amikor elolvasagattam neki, hogy miket irkáltak nagyjából a szülők ... hát csak annyit tudtam mondani, hogy a finnugor elmélet most vitatott ill. hogy sztem nem szép dolog kiszekálni valakit a politikai nézetei miatt, főleg, ha amúgy jó tanár.

Amiket egyébként a nőkről mond állítólag "nem erősségük a hölgyeknek a logika, nőkkel nem lehet együtt dolgozni" azért ezek neccesek, az is azért kifejtős kérdés számomra, hogyaszondja "régen az ilyen hülyéket megverték és az úgy volt jó".
Amin viszont röhögtem, hogy felháborodtak, hogy a gyerekeket úgy szólítja meg, hogy dedós hülyék :-D - ezt vhogy nem érzékelik sokan, hogy ez egy stílus, humorral kell venni, vagy hogy mondjam, persze határmezsgye és sokaknál nem megy át.

MEg egy ilyen is volt, hogy "az igazi férfi ha hallja, hogy lányok énekelnek, akkor odamegy hozzájuk." Ez kifejezetten tetszett, áthallásos, szinte lírai :-) magyartanár is egyébként a muksó. Ma reggel ahogy vittem a gyerekeket a sulihoz ott állt kint az utcán cigizett és kovidosan köhögött.

Lorrh 2020.09.18. 09:35:09

@nextnick: "Azért ebben a korosztályban elég sokat számít a szülő véleménye"
Vagy pont ellene lázad és pont az ellenkezőjéért lelkesedik a fiatal, mint az apja-anyja.

@Deansdale: Nyilván erős agymosás van az oktatásban és már minden csatornán leplezetlenül folyik a manipuláció. Élesen két szélsőségre osztják a világot és kb semmi átjárás nincs már a nézetek között. Az elbutult emberiség már nem is tudna színeket, árnyalatokat megkülönböztetni: vagy fekete vagy fehér a világ.

Wildhunt 2020.09.18. 10:32:59

@Lorrh: Tapaqsztalatom szerint iganis számít a szülő véleménye. Csakhogy a tálalástól/tapasztalattól függően. Ha az előző 13-4-5-6 évben azt szokta meg, hogy apu/anyu igazat mond, amit mondanak és tanítanak az működik az életben és egybevág a tapasztalatával - elfogadja. Ha nem, hát akkor pedig azért számít, mert pontosan szembe fog vele menni.

Go Jóska 2020.09.21. 03:08:48

@nextnick: Érdekes dolog ez, hogy hogy változnak az idők. Én relatíve nem olyan régen érettségiztem, nem vagyok vén, de az igaz, hogy a facebook-korszak előtt volt (iwiw már volt).
Gimnáziumban volt egy biológiatanárom, aki a tantárgyát úgy egyébként jól tanította, de emellett voltak viselt dolgai. Na ő is nagyjából ilyeneket mondott, mint amiket leírsz, csak kevésbé finomkodva. Genetikánál a lányok génhibákkal szembeni nagyobb ellenállósága (az XX kromoszómapár miatt) említése után hozzátette, hogy "de attól még mi (férfiak) vagyunk a teremtés koronái; meg volt, hogy lányok valami hülye kérdésére, vagy problémázására legyintett egyet, hogy "nők..." - illetve még csak ezt se, hanem csak felrajzolt egy Vénusz-tükröt a táblára.
De nem ezért nem szerettük, a lányok föl se vették ezt, mi fiúk meg nevettünk rajta, némiképp helyeselve. Azért nem szerettük, mert egy vadállat volt, a legváratlanabb helyzetekben, bármiért nekiállt üvöltözni, teljesen önkényesen fegyelmezni, meg ilyesmi. Tettlegességig nem ment el, de anélkül is lehet terrorizálni. Szóval féltünk tőle, a fiúk is, a lányok meg egy kicsit jobban. De az a szó el sem hangzott vele kapcsolatban, hogy "szexista". Panasz az volt rá, de nem a "szexizmus" miatt, hanem a többi miatt. (Volt egyébként egy másik rossz tanárom is, az meg nő volt, és ugyanúgy testületileg utáltuk, fiúk-lányok egyaránt.)

Még talán említést érdemel egy másik eset: egyetemen volt egy tanárom, akit nagyjából mindenki szeretett (na, nem csak egy ilyen volt), jól is adott elő, lehetett is hozzá fordulni, ha valakinek kérdése volt, vizsgákon sem volt szigorú. (Talán még engedékenyebb is a kelleténél.) Még hozzátartozik, hogy előadásokon szeretett történeteket, illetve vicceket is mesélni.
Na, sok évvel egyetem után munkahelyen találkoztam egy végzős gyakornok lánnyal. Alapvetően rendes is volt, értette is a szakmát, szóval erre panasz nem lehet. De azért amikor szóba került az egyetem, és ez a tanár, kérdeztem felőle, azt mondta, hogy "hát, rendes, csak az a baj, hogy kissé szexista". Miért? Mert elsüt egy-két olyan viccet az előadásain.
Hát ennyit sikerült érzékenyíteni nagyjából 10-15 év alatt.

Go Jóska 2020.09.21. 04:07:47

@Deansdale: Jó későn szólok hozzá ehhez a vitához, de úgy láttam, hogy kimaradt néhány fontos érv. Kezdeném azzal, hogy, ha láttad Jurij Bezmenov előadását a bomlasztás módszertanáról (és, ha nem láttad, hát mit csináltál eddig, sürgősen pótolni!), akkor tudhatod, hogy ellentéteket, konfliktust szítani bármi mentén lehet. Mint ahogy tapasztalhatod is, ha körülnézel, hogy pontosan ez is történik. Ha már kifogynak az identitásokból, hát generálnak mesterségesen (pl. 99-féle nem), hogy lehessen valamit a többivel szembeállítani.
Persze a legkézenfekvőbb az etnikai törésvonalak mentén feszültséget kelteni. De, ha valaki azt mondja, hogy a nacionalizmus volt az az eszme, amelyik ezt elérte, az nem azt mondja, hogy azelőtt nem tudták, ki a magyar, ki a tót, ki a német. Hanem, Magyarországnál maradva, addig a tót is, meg a német is, de még bizonyos mértékig az oláh és a rác is, a Magyar Királyság alattvalójának tekintette magát. Kissé felületes hasonlattal, ahogy a Katolikus Egyháznak mindegy, milyen nyelven dicséred az Urat, itt is mindegy volt, milyen nyelven szolgálod a királyt. Még Mikszáth Kálmán Tót atyafiak-jában a főszereplők Kossuth Lajost ugyanannyira tisztelik, mint a magyarok.
Itt mesterségesen kellett etnikai feszültségeket kelteni, majd kiélezni, és ezt pont a nacionalizmus tette, amely szerint jobban számít, hogy mely népcsoporthoz tartozol, mint, hogy mely birodalomhoz/nemzethez - illetve a nemzetfogalmat is megváltoztatta, az etnikummal/népcsoporttal azonosítva. Egyedül a németeknél volt birodalomkovácsoló erő, ahol a sok kis grófságot az azonos nyelv mentén összehozta. Soknemzetiségű birodalmakat viszont bomlasztotta.
De a végére azért hozzátenném, hogy, ha körülötted minden nép nacionalista, akkor jobb, ha te is azzá válsz, és még keményebben, mint ők, különben elveszel.

nextnick 2020.09.21. 15:21:08

No, úgy fest, hogy már ki is rugták a hapsit ...
Egyelőre nem tudom, hogy pontosan miért, csak hogy "nem az iskola dolgozója többé."

nextnick 2020.09.21. 15:26:42

@Go Jóska:
Nekem is volt ilyen üvöltözős tanárnőm gimiben, megkeserítette 2-3 évemet, rettegtem tőle.

Utólag egyszer gondolkodtam ezen, hogy ki volt jó tanár, akire emlékszem egy hármas kritériumot találtam ki rá.
1. nem féltem tőle, 2. megtanította a tantárgyat, 3. nem untam halálra magam az órán

Ez alapján 3 tanárom volt ilyen, az egyik a biológia, de azt a tárgyat amúgy is szerettem, másik egy fizika tanár, hapsi - ő elismert tanár volt, még később ilyen díjakat is kapott és engem pl. csak egy évig tanított, de még az egyetemen is sokáig abból éltem, amit ott megértettem (a mechanikából). Meg volt egy angol tanárnő, akit sokan nem kedveltek, de így utólag meglepődve jöttem rá, hogy ő is megfelelt ennek a 3 feltételnek és az egy jó tanár volt.

Deansdale 2020.09.21. 17:18:51

@Go Jóska: Amiről te beszélsz az számomra a futballhuligán-baromnacionalizmus, az egymás fölösleges gyűlölete, amiben én nem osztozom. Viszont úgy érzem a különböző identitások egymás mellett futtatása egy időzített bomba, amit bárki aktiválhat ha tudja hogyan kell, és sajnos a globális elit ehhez igencsak ért. Ettől csak az lenne képes megvédeni egy bármilyen közösséget, ha erős közös identitása van és nincsenek külön csoportok. Pl. a mi esetünkben az ország minden lakójának legyen magyar identitása, ne legyen hatszámjegyű cigó meg zsidó meg satöbbi kisebbség, mert ezek mind potenciális konfliktusforrások, és nem azért mert én nem értem a birodalmi elvet, hanem mert látjuk hogy egy kis pénzzel és propagandával a Soros-félék bármikor "aktiválhatják" ezeket a kisebbségeket a többség ellen. Szerintem az utópista álom, hogy éljünk együtt békében. Aki nem magyarként gondol magára az húzzon el oda ahol az ő identitása lakik, ne itt rontsa a levegőt - és ebben nincs semmi rosszindulat, őt senki nem gyűlöli azért mert nem magyar, csak a történelem örökké ismétlődő tanulsága, hogy a különbözőség rossz vért szül. (Ez a régi magyar birodalomban azért nem jött ki, mert sok nemzetiség gyakorlatilag egy tőről fakadt vagy szinte ugyanolyan volt az identitása, értékrendje, így megtalálták a közös hangot. Egészen a 19-20. századig, amikoris elkezdtek mérgesedni az ellentétek és létrejöttek a törésvonalak.)

Ebbe a képbe most persze belerondított a háttérhatalom által megkezdett nyílt fajháború - ha nem fogunk össze a többi fehér nemzettel/nemzetiséggel akkor velük együtt megyünk a lecsóba. Én amúgyis szimpatizálok minden európai kultúrával, és örülnék ha össze tudnánk fogni, de azt továbbra sem tartanám jó ötletnek, hogy bármilyen fehér náció tagjai ideköltözzenek és itt létrehozzák a saját kultúrájuk egy buborékját. Asszimilálódjanak a magyarságba vagy húzzanak haza és a saját hazájukat védjék... A magyarok országát hagyjuk meg a magyaroknak. De amit fentebb is emlegettem, a futballhuligán értelmi szint, hogy fehér nemzetek/nemzetiségek gyűlöljék egymást múltbéli konfliktusok miatt, na az bődületes ostobaság.

KalmanBlog 2020.09.21. 20:00:02

@nextnick: Vannak ilyen turbószülők, akik amint valami nem tetszik nekik intézkednek. A "szexizmus" pedig a 21. században olyan, hogy simán kirúgják miatta. Szóval végülis nem meglepő. Kár érte. Érdekes egyébként, hogy ő maga ezt nem tudta, vagy nem érdekelte...

Go Jóska 2020.09.21. 20:25:06

@Deansdale: Ugyebár azzal kezdtem a hsz-t, hogy ellenntéteket szítani bármi mentén lehet, mint ahogy az történik is manapság. Igaz, nemzetiségi alapon a legkönnyebb. De ez nem jelenti azt, hogy nemzetállamban már ne lehetnének ellentétek. Vagy, hogy ne lehetne együttélni, ha mondjuk van egy közös értékrend. Ez utóbbi viszont megintcsak nem jelenti azt, hogy bölcs dolog lenne idegen népeket betelepíteni.
A válaszod nagyrésze összefoglalható azzal, hogy azért csak ne telepítsünk be idegeneket, mert abban mindig ott a baj csírája, csak arra várva, hogy valaki megöntözze. Ez így is van, én csupán leírtam, hogy mi is volt korábban az, amivel öntözték.

Amit viszont az utolsó bekezdésben leírsz, meg amit gyakran látok a blogodon egyébként is, az az amerikai fehér nacionalizmus importja. Kérlek vedd észre, hogy ugyanabba a hibába esel, mint a progresszívek, akik idegenből importálnak ideológiát egy az egyben, mit sem törődve azzal, hogy az inkompatibilis a helyi viszonyokkal! A "fehér nacionalizmus" egy amerikai találmány, és csak ott érvényes, mert abban a katyvaszban, ami ott van, csak a bőrszínükben találhatnak identitást. Európában, ahol ezeréves kultúrák vannak, nem kell sem kultúra-pótlék (képregényhősök, stb.), sem identitás-pótlék.
Tartózkodom attól, hogy minősítsem, milyen értelmi szint a fehér nacionalizmus importja, de sokkal logikusabbnak és helyénvalóbbnak tartom nem fátylat borítani máig ható múltbéli sérelmekre, pont azért, mert a hatása máig tart, és mert akik elkövették, azóta sem hagyták abba egy percre sem az ellenünk folytatott agressziót. Öleljem keblemre mondjuk a románt, csak mert fehér a bőre, miközben gyűlöl engem, bitorolja nemzetem földjét és elnyomja nemzettársaimat?
Különben is, mi magyarok, a sajátos nyelvünkkel, eleve egy sziget vagyunk a(z indoeurópai) fehérek között is, ugyanúgy, ahogy a négerek között lennénk.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.09.21. 20:36:01

@KalmanBlog: Gyönyörűen fedi a jelenséget a Karen mém. Beszélni akarok a főnököddel, Kálmán!

KalmanBlog 2020.09.21. 21:59:42

@don Fefinho: Igen. Sajnos a vírustagadókra is ráhúzták a Karen mémet, így felemásan viszonyulok a Karenséghez. De tényleg nagyon jó és vicces mém. A legjobbak között van.

KalmanBlog 2020.09.21. 22:09:39

@Go Jóska:
> Különben is, mi magyarok, a sajátos nyelvünkkel, eleve egy sziget vagyunk a(z indoeurópai) fehérek között is, ugyanúgy, ahogy a négerek között lennénk.

Nagyon nem ugyanúgy. Megtanulsz angolul(!), és mehetsz üzletelni a Németekkel. Lehet, hogy ők járnak jobban, de te is jól járhatsz. Ugyanezt képzeld el Uganda Ruanda Burundi és Tanzánia körzetben.

Genetikailag sem állunk messze a németektől, sokan nem szeretik elismerni, de a törökök kiűzése utáni betelepítések, illetve a monarchia német iparosainak beáramlása során elég jól összekeveredtünk.

Barátaim éltek pár évet Kolozsvárott, őszerintük nincs ellentét a románok és a magyarok között a közember szintjén. Alapvetően amellett vagyok, hogy a gyerekeim magyar párt találjanak maguknak, de ha valamelyikük egy csinos/szép szál románnal állítana be, hát bele tudnék törődni. Ugyanezt négerrel el sem tudom képzelni.

Én egyértelműen a fehér nacionalizmus mellett vagyok a "sima" nacionalizmus kiegészítése vagy kiterjesztéseként. Ha a többi európai nemzet elbukik, akkor nekünk is sokkal nehezebb dolgunk lesz. Ráadásul a hagyományos vetélkedésnek a területért semmi értelme nincsen addig, ameddig mindegyikünk fogyóban van, és a kisebbségbe kerülés pályáján. Oldjuk meg ezt a problémát egymást segítve, aztán ha már rendbe jöttünk demográfiailag, akkor kezdhetünk újra egymással háborúzgatni a területért! Csak tartanánk már ott!

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.09.21. 23:30:16

@KalmanBlog: "Nagyon nem ugyanúgy. Megtanulsz angolul(!), és mehetsz üzletelni a Németekkel. Lehet, hogy ők járnak jobban, de te is jól járhatsz. Ugyanezt képzeld el Uganda Ruanda Burundi és Tanzánia körzetben."

Na, igen, az ugandai, ruandai, burundi vagy tanzán származású afroamerikai beleszületve sem képes normálisan elsajátítani a saját anyanyelvét, olyan förmedvények lesznek helyette belőle, mint a pidgin/ebonics.

Aki még nem látta, sürgősen pótolja, és nézze meg az "Empire of dust" című filmet.

"Sajnos a vírustagadókra is ráhúzták" - rá, csak magukat lövik vele lábon, hiszen szemmel láthatóan nem értik magát a mémet. :D Megmondalak, ha nem húzol maszkot, Karen! Ó az irónia.

Go Jóska 2020.09.21. 23:44:00

@KalmanBlog:
>ha valamelyikük egy csinos/szép szál románnal állítana be, hát bele tudnék törődni. Ugyanezt négerrel el sem tudom képzelni.

Hát én meg románnal is csak úgy, ha biztos lehetek, hogy a gyereket magyarnak nevelik. Mert az ilyen vegyes házasságnál szükségszerűség, hogy az egyik fél identitása elvész.

>Oldjuk meg ezt a problémát egymást segítve, aztán ha már rendbe jöttünk demográfiailag, akkor kezdhetünk újra egymással háborúzgatni a területért! Csak tartanánk már ott!

Lóf...! Ebben a tekintetben sem nem szükséges, sem nem előnyös az ellenségeinkkel összefogni. A népesedési probléma megoldásához nem kell külső segítség, és, mivel a cél pontosan az ellenség kiszaporodása a területről, hát pont az a jó, ha ők nem tudják megoldani a saját népesedési problémájukat.

Deansdale 2020.09.22. 16:59:18

@Go Jóska: A többi fehér kultúra nekem nem ellenségem, inkább afféle unokatestvérként tekintek rájuk, különösen most, hogy a zsidók a többi fajt hergelik a mi elpusztításunkra. Tetszik vagy sem, a fehér faj a sok elhülyített színes számára egy brancsnak minősül, gyökeresen akarnak kiirtani minket, így hiába böki a te szemed a román vagy a ruszki, ha nem fogunk össze velük akkor mindannyiunknak annyi. Ez nem csak népszaporulat kérdése, egyrészt a 6Mrd+ színessel a <9 millió magyar úgysem tud versenyt futni, másrészt akarna a tököm az utolsó fehér szigetek egyikeként megmaradni a világban, amíg végül be nem darálnak erővel. És ez nem valami hülye amcsi duma, szerintem a világ jelen eseményei egyértelműen jelzik a globalisták által kijelölt jövőbeni irányt. Az a terv, hogy magyarként megmentjük magunkat miközben a többi európai kultúra elsüllyed, szerintem ha sikerrel járna is egy szar világhoz vezetne, de amúgyis esélytelennek tartom.

Go Jóska 2020.09.23. 00:11:47

@Deansdale:
>A többi fehér kultúra nekem nem ellenségem, inkább afféle unokatestvérként tekintek rájuk

Hiába nem tartod őket ellenségnek, ha ők viszont annak tartanak téged. Így ez csak annyit ér, hogy védekezés nélkül beléd döfhetik a kést.

<a fehér faj a sok elhülyített színes számára egy brancsnak minősül, gyökeresen akarnak kiirtani minket

Hát azért a színesbőrűek sem egy hivemind, hogy mindegyik ugyanazt gondolja. Olyan nagyon én sem szeretem a négereket, de azért ne felejtsünk el egyvalamit: minket, magyarokat, a négerek nem bántottak, az arabok sem. Akik olyan csúnyán, példa nélküli aljassággal elbántak velünk, azok mind fehérek voltak. Ezért még nem kell befogadni egymillió rapefuggee-t, de a miheztartás végett ezt tartsuk észben! Azt is, hogy nem csak a födet rabolták el, nem csak a maradék országot fosztották ki, de bizony népirtások is voltak minden megszállt országrészben! Ezt figyelembevéve magasztalja valaki "fehér testvéreit", ha még van hozzá kedve! Amilyen brutálisak a szerbek tudnak lenni, azt a négerek se tudják felülmúlni, de a románokat, meg a cseheket sem kell félteni!
Nekem a magam részéről mindegy, hogy "fehér testvéreim", vagy négerek irtják ki a népemet. Egyformán ellenemre van mindkettő, és küzdeni kell mindkettő ellen.

És itt visszatérnék arra, amit korábban írtam, hogy mi magyarok a(z indoeurópai) fehérek között is egyedül vagyunk. Ott a tengernyi szláv körülöttünk, a latinoknak is van egy hatalmas tömbje, a germánoknak is. Nekünk meg? Talán a finnek meg az észtek távoli rokonaink (de az olyan távoli, mint az angol az orosztól, vagy még távolabbi), meg pár jelentéktelen szibériai törzs, meg nagyon-nagyon távoli rokonok talán a török népek. Ha meg teljesen elvetjük a "finnugorizmust", akkor meg izolátum vagyunk, és teljesen egyedül vagyunk.

Egyébként valamikor nálad olvastam azt a felvetést, hogy népünket talán csak az iszlám menthetné meg a végromlástól, mert az visszahelyezi a nőket a helyükre, ami a feltétele a megfelelő népszaporulatnak. És ez nem is bolondság. (Pedig nekem se volna kedvem ahhoz a sok hülyeséghez, amit az iszlám a férfiaknak is előír.)