HTML

Deansdale

Férfiszféra: antifeminizmus, nőzés, satöbbi. Ja, és táplálkozás.

Utolsó kommentek

  • don Fefinho: @csi szi: @KalmanBlog: Nincs azzal semmi baj, ha valaki fideszes, amíg otthon a négy fal között csinálja a saját országában. (2020.09.30. 20:36) Sorosozzunk egy kört
  • GABOR2: Sziasztok! Itt van a Kultúrháborús történesek újabb része, amiben kiderül, hogy fejlődik a haladó mainstream sajtó és már nem simán "békés tüntetésekről" írnak csak, hanem megírják, hogy mostmár kon... (2020.09.30. 19:20) Sorosozzunk egy kört
  • GABOR2: @Gazellla: És a rejtély is megoldódik, hogy hogyan lehet egy... de mégis három személy. (2020.09.30. 18:17) Sorosozzunk egy kört
  • Gazellla: @GABOR2: Szentháromság? :-D Akkor isteníthet titeket bárki. (2020.09.30. 17:01) Sorosozzunk egy kört
  • Gazellla: @GABOR2: Köszi, hogy megosztottad ezt velünk, nagyon jót nevettem a nevén. :-D (2020.09.30. 16:57) Sorosozzunk egy kört
  • Utolsó 20

Válasz ezúttal egy 888.hu cikkre, magyarságtörténet ügyében

2020.08.03. 16:25 Deansdale

Szentesi Zöldi László Ne tapicskolj az őstörténetben! c. cikkére reagálnék, szokás szerint csak a lényegre.

Mindig meglep, amikor teljesen felkészületlen, műveletlen és alapvetően elfogult emberek szellemi ügyekben mutatnak irányt. Egyszer László Gyula professzorral készítettem interjút. Mutatta nekem feje felett a roskadásig teli könyvespolc tetejét: oda gyűjtötte össze a neki megküldött amatőr őstörténeti munkákat. Derék uruguay-i magyar fogorvosok és kanadai magyar szobafestők írták azokat a veretes szakkönyveket, nyilván úgy, hogy elolvastak egyet és rögvest írtak egy másikat.

Némileg gerinctelen kútmérgezésnek tűnik nemcsak felkészületlennek, de egyenesen műveletlennek titulálni azokat, akiknek a magyar őstörténetről alkotott véleménye eltér akár Szentesi Zöldi Lászlóétól, akár a hivatalos akadémiai verziótól (bárhol álljon is az a folyamatos változások közepette). Számtalanszor bebizonyosodott, és nem csak történészet témakörében, hogy a fehérköpenyes megmondóarcok néha tévednek, máskor hazudnak, és – horribile dictu – olykor bizony a derék uruguay-i magyar fogorvosnak van igaza. Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy az alternatív történész ill. nyelvész közösség tagjai általában nem „szakkönyveket” írnak, legalábbis nem a szó hagyományos értelmében, csak a gondolatmeneteiket öntik olvasható formába, amikkel aztán mindenki azt kezd, amit akar. Én mondjuk feltételezném, hogy a magukat valódi szakértőknek tartók érdeklődéssel olvassák az ilyesmit és a valamirevaló gondolatokat átemelik az akadémiai vitákba, hátha kiderül hogy van bennük igazság. Hiszen ez lenne a normális, így halad előre a tudomány... De nekünk ehelyett olyan akadémiai közeg jutott, ahol ilyesmi szóba sem kerülhet; a fősodor mindentudó, akinek pedig nincs tagságija annak kuss a neve. És ezt szemmel láthatóan nem csak maguk az akadémikusok gondolják így.

Az idézett bekezdésben a fő irónia persze az, hogy László Gyula sosem volt MTA-tag és maga is „alternatív” nézeteket vallott, tehát tekintélyelvi szemszögből ő is inkább a dilettánsok táborába sorolható, mintsem az akadémikusokéba, annak ellenére is, hogy az MTA az utóbbi időben közeledett valamennyit az ő álláspontjához. Tisztes summába merném fogadni, hogy legalább tucatnyi akadémikus nevezte őt kontárnak élete során, aki ezzel a kettős honfoglalás hülyeséggel bohóckodik, és tagadja a magyarság uráli eredetét (amit aztán az akadémia is elengedett idővel). És itt nem László Gyula érdemeit szeretném kisebbíteni, inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy milyen ingatag dolog másokat dilettánsozni ezen a területen. Úgy tűnik ezt maga László Gyula is így vélhette, de Szentesi Zöldi László nem értette meg igazán:

László professzor nem ítélkezett, csak mosolygott és a „termékeny bizonytalanság” fontosságát hangsúlyozta, ennek vezérfonalként kell végighúzódnia a történész életén, mondta.

A „termékeny bizonytalanság” elképzelés számomra olyasmire utal, hogy egy igazi szakértőnek nyitottnak kell lennie az alternatív elképzelésekre, semmit nem söpörhet félre pusztán ad hominemekkel, pl. hogy ha valamit egy kanadai szobafestő állít, az nyilván csak hülyeség lehet, ezért fölösleges foglalkozni vele. Még egy MTA-s sem lehet 100%-ig biztos a saját igazában, és igenis le kell alacsonyodnia a kontárokhoz, érdemben foglalkozni az elméleteikkel, mert a tudományt az érdemben foglalkozás mozgatja előre, nem a szakmai gőg.

A szóban forgó vitát csak azért citáltam ide, hogy rámutassak: miközben a történettudományi viták aktuálpolitikai színezete megáll száz éven belül, teljességgel érthetetlen, mire gerjednek, akik a magyar őstörténetben merülnek el.

Szívem szerint itt kibukna belőlem valami adekvát felelet, hogy mire gerjedünk, de ebben a cikkben inkább mellőzném a szalonképtelenséget. A magam részéről a válasz egyszerű és univerzális: az igazságra. De még ha ezt az alapelvet félreteszem is, teljesen nyilvánvaló, hogy a téma az első pillanattól, a gyökereitől van átpolitizálva, és nem csak valami 21. századi turulszekta politizálja fölöslegesen. Ezt pedig tegyük végre tisztába egyszer s mindenkorra: még ha valaki politikai prizmán keresztül nézi is a magyar őstörténetet, az nem feltétlenül jelenti, hogy téved. Az, hogy valaki nacionalista, nem érv egy tudományos vitában, ettől még nyugodtan lehet neki igaza. Persze ha valaki pusztán azért hisz valamiben, mert az passzol a nacionalizmusához, akkor az az illető részéről nem hiteles tudás, de ez továbbra sem bizonyosság arról, hogy téved. Ha a magyar őstörténet vitájában valaki a nacionalizmus vádjával akarja legyűrni ellenfelét, az csak önmagát teszi hiteltelenné.

Ha az ember szóvá teszi, hogy talán ne terjesszünk meséket a valószínűsíthető eseménytörténet és a tények helyett, akkor álom-bakónak neveznek.

Ez teljesen jó meglátás lenne, ha a valaha létezett összes elfogadott nézet nem lett volna valamikor máskor „mese”, és ne függene ezer dologtól, hogy mi „valószínűsíthető”. A finnugor nézet elfogadása előtt az is mese volt, a modern genetikai kutatások pedig a helyi származásunkat valószínűsítik, tehát László Gyula kettős honfoglalása vélhetően üres fantazmagória, csakúgy mint az MTA által több mint egy évszázadon át erőltetett uráli eredetünk. Adja magát a kérdés: ezen kontextust figyelembe véve végülis ki előtt kell hasra esnünk? Miért biztosítana hitelt valaki szavának az akadémiai háttér, ha egyszer – illetve nem is: többször – bebizonyosodott, hogy tévedtek ill. hazudtak?

Nemrégiben alaposan kikaptam a Facebookon, amikor helyreigazítottam egy Apponyinak tulajdonított idézetet: nem az a fontos, mondta-e, hanem, hogy igaz-e

Ez mondjuk nem hülyeség, ugyanis az igazság maga minden körülmények között fontosabb, mint hogy ki mondta, tényleg ő mondta-e, stb. Persze idézni csak pontosan, szépen illene, de azért egy tudományos vita lényege mégiscsak az igazság kiderítése az adott tárgyról, amiben abszolút irreleváns, hogy egy állítás honnan származik. A magyar őstörténetre vonatkoztatva pedig nyugodtan kijelenthető, hogy óriási hasznára válna a párbeszédnek, ha minden állítás és idézet származása elfelejtődne, mert akkor végre igazi tudományos vitára kényszerülne a közösség ahelyett a meddő sárdobálás helyett, ami jelenleg is zajlik.

…akár mondhatta is volna, ne oszlassak szét nemes hiedelmeket, mert azzal a nemzetnek ártok, hangzott az ellenérv

Ez persze éppolyan ostobaság, mint az ellenkezője; egy tudományos vitában ilyesminek nincs helye. Aki a nemzet érdeke szerint fabrikálna történelmet a magyarságnak, az pont annyira tudománytalan, mint aki azzal söpör félre állításokat, hogy azok azért nem lehetnek igazak, mert tetszenének a nacionalistáknak.

Így lesz a parasztokat fosztogató Rózsa Sándorból életfogytig szabadságharcos, Kossuthból aljas, sunyi hazaáruló, Görgeiből osztrák kém, Petőfiből barguzini poéta.

Egy-egy tévhit vagy kétes narratíva nem bizonyíték a teljes alternatív szféra ellen és nem bizonyítja az Akadémia mindentudását sem. Jellegzetes tekintélypárti érvelési hiba, hogy mivel a tudományos eliten kívül vannak hülyék, így a tudományos eliten kívül mindenki hülye, ezért kötelező a fősodornak hinned, különben te is hülye vagy.

Ha valaki szóvá teszi, hogy (…) tiszteljük a szakembert a szakemberségéért, érkezik a mocskos akadémiázás, bezzeg ott is mindenki magyarellenes, takarítsuk ki az egész kócerájt érv.

A „tiszteljük a szakértőt” felvetés egy tudományos vitában érvelési hibának minősül, amire persze ugyanannyira tudománytalan dolog a mocskosakadémiázás… Ugyanakkor viszont némi relevanciája mégiscsak van a felvetésnek, vagyis inkább a válasznak, amit eddig még senki nem cáfolt érdemben. Mikor az akadémia vitatható politikai hozzáállása kerül terítékre, akkor a védői érdemi párbeszéd nélkül söprik félre a témát, holott égbekiáltóan nyilvánvaló a magyarellenes elfogultság a Habsburgok által kinevezett magyarságtudósoktól kezdve a szocialista rendszer kiszolgálóin át a jelenlegi garnitúráig, ami agresszív européer politizálás mellett hazudozik politikai semlegességről. Csak egy kis gerinc és egy kis józan ész kell belátni, pont ugyanaz a nyomorult kamuzás azt állítani, hogy az MTA most nem fideszellenes, mint azt, hogy az átkosban nem voltak komcsipártiak, vagy hogy Budenz és Hunsdorfer nem az osztrák birodalomépítési szándékot képviselték. Folyamatos antimagyar munka zajlik az MTA berkeiben a ’48-as szabadságharc óta, csak az változik, hogy épp kinek a nevében. A jelenlegi globalista politikai nyomás éppúgy ellenfélnek tekinti a magyar nacionalizmust, ahogy az osztrákok és az oroszok tették, ennek felismeréséhez nincs szükség alusapkára.

Ez a politikai torzulás persze nem terjed ki minden osztályra, de remélem senki nem lesz elég sötét azzal az „érveléssel” próbálkozni, hogy ha az elméleti fizikai kutatócsoport nem politizál, akkor a történészek vagy nyelvészek is csak objektívek lehetnek.

Dicséretes fejlemény viszont, hogy újabban a magyarság sorsformálásában közvetlenül érintett fakultásokon is mintha szélesedne a paletta, egyes korábban elnyomott tények és vélemények bekerültek/bekerülnek az elfogadott, vagy legalábbis a megvitatható kategóriába, de vegyük észre, ez pontosan a korábbi ideológiai összetartást bizonyítja egy bizonyos álláspont ellen. Adja Isten, hogy legyen végre egy normális Akadémiánk, ahonnan kikopnak a magyarellenes elemek – de ha ez meg is történik, a múltbéli hazugságok nem változnak igazsággá.

Mindezt figyelembe véve a tudományos vita körüli metavitában igenis legitim érv, hogy az MTA politikailag befolyásolt, s nem véletlenül használja furkósbotként az alternatív kutatók ellen a nacionalista-vádat - ami nem kerülne elő ilyen gyakran, ha ők maguk nem lennének antinacionalisták.

Ahogyan elnézem, a jobboldaliakat is magában foglaló magyar társadalom oly mértékben elbutult, olyan könnyen bedől téveszméknek és olyan szellemi igénytelenségben tapicskol, hogy munka volna bőven.

Hűha. Ezen a ponton merül fel a kérdés, hogy mit keres ez a cikk a 888-on. A hülyemagyarozás általában nem a nemzeti oldalról érkezik, szóval ez most vicc, vagy valami anomália? Nem érzem azt, hogy az őstörténet élénk vitája a magyar társadalom szellemi igénytelenségét bizonyítaná, maximum arra utal, hogy tömegek érzik a zsigereikben, a hivatalos állásponttal valami nincs rendben. Hofit juttatja eszembe ez a dolog, aki számtalanszor magyarázta, a proli rétegek szoci rendszerbe vetett látszólagos hite csak a kényszerre válaszul adott hazugság volt –  na ez a helyzet a finnugor származáselmélettel is. Tanították, erőltették, mi meg úgy tettünk mintha elhinnénk, egészen addig, amíg az MTA egy szép napon mindenféle csinnadratta nélkül levette műsorról azzal a dumával, hogy ők soha nem is állítottak olyasmit. Na ez az ami miatt ökölbe szorul az emberben a vércukorszint, amikor a megmondóemberek az arcunkba köpnek, mikor sok évtizedes X után hirtelen Y lesz, és aki az X-et emlegeti az hülye, mert ők sosem mondtak X-et. De persze továbbra is ők a tudomány felkent papjai, és aki kétségbe vonja a hitelességüket az rosszindulatú, ostoba dilettáns.

Első lecke: ne foglalkozz őstörténettel, mert bonyolult az!

Első lecke: az igazsággal foglalkozz, és fogadd el bármi legyen is az. De tudd, az igazság felé rögös út vezet, tekintélyre hivatkozással, személyeskedéssel és hazugságokkal szegélyezett keskeny ösvény, amin neked kell végigmenned, nem járhatja be azt helyetted senki más, hogy neked csak a végkövetkeztetést adja át. Teljesen mindegy, hogy kinek hinnél el bármit bemondásra, akadémikusnak vagy szobafestőnek – csak annyi változik, hogy kinek a balekja lettél.

Elég furcsa eljárás, amikor teljesen tájékozatlan, műveletlen emberek a szakembernek magyaráznak, hogy mit, hogyan kéne csinálniuk.

Ahogy fentebb már írtam, ne keverjük a pöcsétes papír hiányát a műveletlenséggel. Én pedig fejből tudok legalább 3 olyan tudományterületet mondani, ahol autodidakta laikusok közelebb járnak az igazsághoz mint a fősodor, például mivel egy laikus mentes lehet a politikai, pénzügyi és egyéb befolyásoktól amik a tudományos életet eltorzíthatják. Ezer példa van arra, hogy a tudománytörténetben ki, mit, hogyan, és miért hazudott (az őszinte tévedésekről meg ne is beszéljünk), szóval le kellene szállni a magas lóról és elfogadni, hogy az alternatív oldalt nem lehet üres gúnnyal vagy vádaskodással félresöpörni. Nem, nem fogunk az MTA-nak semmit elhinni becsszóra, pontosan azért mert nem vagyunk az a mosdatlan tömeg, aminek képzelnek bennünket.

185 komment

Címkék: történelem

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Wildhunt 2020.08.08. 00:12:03

@Lorrh: Tudom, te jobban el tudnád költeni (elnézést, kőtni) a milli-csilliárdokat; ha neked adnák, te szétosztanád a szegények között és magad száraz kenyéren élnél, és annak a felét is a LMBTQXY alapítványoknak adományoznád. Sőt, minden nemfideszes lovag ezt tenné. Na haggyálógva.
Amúgy is, Lölő, vejkó, rühellke és lebontották már a jogállamot meg a sajtószabadságot, téged is csak azért nem vittek még recskre, mert piacképesfontosmunkát végzel ami nélkül összeomlana itt minden IS, és ha kiesik az adód, nem lenne mibű fizetni a fityeszjobbágyokat, akik a Méltságos Döbrögi főggyét kapálik éhbérért.
Kihagytam valamit?

GABOR2 2020.08.08. 00:35:09

Itt egy példa rá, hogy miért "jó" ötlet börtönből kiengedni az elitélteket a vírus miatt.

Miután kiengedték, egyből ment és kivégezte a vádlóját az illető:

www.washingtonpost.com/crime-law/2020/08/06/released-jail-height-pandemic-alexandria-rape-suspect-allegedly-killed-his-accuser/

GABOR2 2020.08.08. 00:37:18

@GABOR2: Közben meg börtönbe zárnak embereket akik üzemeltetnék a boltjukat, mert tilos a vírus miatt... Viszont BLM tüntetés az mindig lehet.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.08. 01:16:57

@GABOR2:

[laughs in Bezmenov]: Absolutely subversive!

GABOR2 2020.08.08. 01:41:45

Az is érdekes, hogy egy ideje rájöttek végre, hogy a "békés tüntetések" nem a Demokratáknak hozzák a szavazatokat, épp ellekőleg és most pl. a Portland demokrata polgármestere, aki hónapokig türte az egészet, felszólalt ellene... Ugyanis a békés tüntetők elkezdtek felgyújtani egy rendőrörsöt miközben blokkolták a kiutat. Végül nem sikerült felgyújtani az épületet, és most a demokrata polgármester kimondta, hogy ez gyilkossági kísérlet, nem békés tüntetés... Miután a közvéleménykutatások szerint zuhan a BLM-mel szimpatizálók száma.

www.youtube.com/watch?v=l_eUtvAjrLw

AZonkívül elkezdtek emberek házába bemenni... Egy nőnek bementek a házába és megpróbálták lézerrel is megvakítani, mert egy ideje már nem a federal épület a célpont.

Deansdale 2020.08.08. 09:31:23

@GABOR2: "Bouaichi’s release from jail and the slaying of Dominguez represent a tragic side effect of the pandemic."

Inkább a tragikus hülyeség mellékhatása...

GABOR2 2020.08.08. 10:16:56

@Deansdale: Miért is vállalták volna a felelősséget.

Gazellla · http://prochristo.blogspot.com 2020.08.08. 12:38:09

@Lorrh: Én jól érzem magam Magyarországon. Szerintem te is jobban tennéd, ha kicsit lecuppannál az ellenzéki média emlőiről és szabadon élveznéd az életed. Talán nem lenne minden kommented görcsös önsajnáltató fröcsögés.

Madarász Henrik 2020.08.08. 19:21:46

@GABOR2: Ez mondjuk az elejétől világos volt a normális embereknek, csak a demokrata agykalottak gondolták hogy a gyújtogatás és fosztogatás a demokratáknak hoz szavazatokat.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.09. 04:23:06

@GABOR2: Most nem azért, de már rögtön az elején elkezdtek emberek házába bemenni.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.09. 04:24:09

@Madarász Henrik: "gondolták hogy"

Nem gondoltak ezek eleve semmit.

Lorrh 2020.08.09. 08:31:02

@don Fefinho: nem! Ez az én országom. Takaroggyanak a földesurak. Meg a pribékjeik.

@Gazellla: Itt fenn kell tartani a feszültséget. Én személyesen nagyon jól vagyok, köszönöm aggodalmadat. Laudetur.

Gazellla · http://prochristo.blogspot.com 2020.08.09. 09:35:18

@Lorrh: Ha feszültséget akarsz kelteni vagy fenntartani, akkor ebben kételkedem.

Deansdale 2020.08.09. 18:20:23

@Lorrh: Ezen maximum sírni lehet. Nem az a fő gond, hogy a gyökér ellenzéki dumát tolja, hanem hogy egyetlen poén sincs az egész videóban. A Babylon Bee Trump-poénjai általában ülnek, azokról példát vehetne sok balos agyalágyult. Ilyen az amikor nem a politikai nézeteit próbálja valaki humorként eladni, hanem viccel:
twitter.com/TheBabylonBee/status/1289720070474588160
twitter.com/TheBabylonBee/status/1289708743173664768
twitter.com/TheBabylonBee/status/1291071514759122946

Lorrh 2020.08.10. 08:12:30

@Deansdale: Na de te sem vagy már 12 éves! El kéne fogadni, hogy akármilyen gyökérnek tartod, mégis az ország fele jobbos, a másik fele meg balos.
Ez tény.
Mindkét oldalnak az lenne a jobb, ha maásikuk létét elfogadná.
Igenis vannak tömegek, akik döbröginek és harácsoló kapzsinak látják a méltóságos urat. Miközben természetesen erényei is vannak, hisz az ország másik felének meg tetszik. És ők meg leszarják a lopást, nekik a migránsellenesség az aduász.
Szerintem az a felnőttkor, amikor el tudjuk fogadni a világ két vagy több arcúságát.
uff én beszéltem.

Bödöcs akkor is zseniális.

Wildhunt 2020.08.10. 09:31:07

@Lorrh: Bödőcs annyira zseniális mint a sasjózsi volt. A baloldaliakkal meg 90%-ban az a baj, amit fent írtál. A fideszre szavazók legtöbbje a politikája miatt szavaz a fideszre, az ellenzék egyetlen üzenete meg a merazorbán döbrögi cigányhitler rákosiminiduce. És csodálkoznak már 10 éve. Olyan ötletekkel, hogy nyomtasd ki a zinternetet.

Lorrh 2020.08.10. 10:09:08

@Wildhunt: Értelek.
De ugye a mélyszegénységben élő, közmunkában reménykedő, nyolcelemit se elvégző rengeteg fidesz szavazót se vegyük már a megfontolt pártpreferenciával élők közé, jó? Ők bárkire szavaznak, aki éppen hatalomban van és ad nekik alamizsnát. Az ő szellemi képességeiken én most nem gúnyolódnék, rendben?
Pedig ők a fidesz fő tömeg bázisa.

Deansdale 2020.08.10. 13:01:51

@Lorrh: Nem arról beszélek, hogy ne legyen baloldal, hanem hogy a modern baloldal elképzelése a humorról annyi, hogy egy-egy jobbos vezető náci és dögöljön meg. Orange man bad, O1G, tudod. Ez még a kaki-pisi humor szintjét sem éri el. A linkelt videóban Bödőcs is politikai üzeneteket akar humorként eladni, csakhogy kurvára nem vicces. Egyébként lehet hogy zseniális, de amit linkeltél nem az.

És pont azért említettem a BB-t, hogy mutassam, lehet viccelődni a jobboldalon, úgy hogy az tényleg poénos is legyen, és még én is röhögök rajta, csak ez általában nem baloldali humoristáktól jön, hanem önreflexióra képes konzervatívoktól. A modern baoldal már annyira dehumanizálta a retorikájában a jobboldalt, hogy képtelenek a látni a jobbosok emberi oldalát, így viccelődni is képtelenek, csak gyűlölködni tudnak.

Lorrh 2020.08.10. 13:28:16

@Deansdale: nem gondolod, hogy a jobb oldal még durvábban dehumanizálta a baloldalt? Hogy ez egy oda-vissza meccs?

Bödöcs a ponyvaregény párbeszédjére húzta fel a mondanivalóját. Igen, politikai tartalom. A balosoknak meg tetszik. Több millió embernek. Az se baj, ha neked nem tetszik.
Csak azt kéne megértened, hogy nem lehet negligálni az ország felét.
Igen, ezt a balosoknak is meg kéne érteniük. De ugyebár most épp a ti lapjaitok vannak nyerésben. Aztán majd ez is megváltozik. Mint minden.
De addig örülhettek, habzsidőzsi van.

Borathan 2020.08.10. 14:59:50

Tippre Deansdale-t korosztályombelinek gondolom (én 44 éves vagyok, 1975-ben születtem), és akkor bizony neki is kéne emlékeznie arra, hogy a jobboldal régebben (legalábbis, amikor nálunk megjelent, a rendszerváltás környékén, és azt követő években), önmagát úgy minősítette, hogy ők a hazáért, a családért politizálnak, Isten nevében, vagyis egyfajta erkölcsi fölényt társítottak maguknak.
Most annyi a változás, hogy a baloldal a SJW-ideológia nevében magát tartja az erkölcsiség letéteményesének

Dean, említetted, hogy iskolában dolgozol. Mit tanítasz? Milyen szakos vagy?

Deansdale 2020.08.10. 15:18:00

@Lorrh: "nem gondolod, hogy a jobb oldal még durvábban dehumanizálta a baloldalt?"

Nem gondolom. A balosoknak kézikönyve van arról, hogy hogyan kell a legdurvábban radikalizálódni miközben mindennel az ellenfeleiket vádolják, és ők tagadhatatlanul ezt a taktikát követik minimum 10 éve.
moly.hu/konyvek/saul-d-alinsky-a-civil-szervezkedes-abeceje
Na nem minden mezítlábas hülyegyerek aki karigeris tüntetésre megy, hanem azok akik a modern progresszív mozgalmat irányítják. A jobboldal nagyjából ugyanolyan mint 40 éve, ugyanazt szeretnénk konzerválni mint akkor - ehhez képest a baloldal rá sem ismerne a tavalyi önmagára, olyan tempóban szélsőségesednek hogy az észvesztő. És közben folyamatosan a jobbot mocskolják, nyilván. Ezerszer jobban gyűlölnek minket, mint mi őket, holott nekünk lenne ezerszer több okunk rá.

"A balosoknak meg tetszik."

Hogyne, csak nem azért mert vicces, hanem mert az ő politikai szlogenjeiket pengeti. Csak a baloldal annyira gerinctelen és ütődött, hogy még azt sem képesek beismerni hogy pl. ebben a Bödőcsös baromságban is a gyűlölködés köti össze őket, egy szemernyi humor sincs az egészben csak azon rötyögnek hogy együtt mocskolják O1G-t. Ezrek figurázták már ki ezt a jelenséget, annyira egyértelmű hogy a vak is látja. És ez nem "tetszés" kérdése, mármint nem olyan értelemben, hogy a humor szubjektív és amit Bödőcs csinált az nekem véletlenül pont nem jön be - ez nem humor, pont. Nincs benne egyetlen poén sem, egyszerű politikai hegyibeszéd az egész amit Bödőcsék ponyvaregényes parókában adnak elő, MINTHA ATTÓL VICCESSÉ VÁLNA. Sajnos nem válik azzá. Ennyi erővel a telefonkönyvet is előadhatná ponyvaregényes köntösben, az is ugyanennyire minősülne humornak.

"Csak azt kéne megértened, hogy nem lehet negligálni az ország felét."

Úgy tűnik a fanatikusa lettél ennél a hülyeségnek, hogy én valamit nem látok vagy nem értek, hogy szerintem a baloldal nem létezik, vagy nincs létjogosultsága, vagy mittudomén milyen sületlenségeket képzelsz.

"épp a ti lapjaitok vannak nyerésben (...)
De addig örülhettek, habzsidőzsi van."

Látom a balos zsigeri ellenségképző mocsok téged is elöntött, ha szerintem Bödőcs nem vicces akkor orbánbérenc vagyok akit a következő kormányváltás után majd jól agyonvernek. Gratulálok, b+. Képzeld, nem vagyok senkinek a csókosa, semmi közöm a politikához, csak a fideszt tartom a legkisebb rossznak, részben azért mert az ellenzék pont olyan agybeteg fröcsögőegylet, amilyennek te itt bemutattad magatokat. Nektek kellene felébrednetek arra, hogy kimarta az agyatokat a gyűlölet, lassan képtelenné váltok a racionális gondolkodásra, csak önmagatok előtt ezt igazoljátok azzal, hogy az ellenség náci, ezért megérdemli a pusztulást. Meg vagytok veszve, haver. Pár év választ el benneteket attól hogy Maó vörösgárdistáivá váljatok akik tanárokat és mérnököket vernek agyon mert a nagytestvér arra adott utasítást. Az USA-ban már a küszöbön táncolnak, és ha így folytatódnak a dolgok akkor itt se kell sokat várni.

Deansdale 2020.08.10. 15:28:12

@Borathan: Az, hogy a konzervatív oldal a konzerválás jegyében politizál, a baloldal mega szolidaritáséban, mondhatni teljesen normális dolog. Az igazi ellenségképzés nem itt kezdődik, hanem ott, hogy "a fasizmus ellen mindent meg kell tenni, és hogy ki a fasiszta? hát mindenki aki nem az én pártom jelöltjére szavazott", illetve mikor erre a gondolatmenetre építve embereket vernek agyon és városokat gyújtanak fel. Jó 10 éve erősített rá a baloldal arra a hülyeségre, hogy a jobboldalon mindenki ilyenista meg olyanfób, rám is mondtak tücsköt-bogarat, ezért tudom hogy mekkora kamu az egész. Ilyen visszafelé alig-alig van, egyfelől a konzervatív szellemi réteg mindigis a kompromisszumos előrehaladás híve volt, és még most is keresi a hangot a baloldallal, holott az már rég elutasította a párbeszédnek még a lehetőségét is (nácikkal párbeszéd, hülye vagy?!), másrészt már a világsajtóban is egyértelmű jelei vannak annak, hogy a baloldal pártolja és szítja a politikai erőszakot, miközben a jobboldal békét akar. Az USA-ban balos politikusok nyilatkozzák, hogy az antifa/BLM erőszak jogos és helyes, milyen bizonyítékot akarsz még ezen felül arról, hogy a baloldalnál elgurult a jojó? És miféle hasonló dolgot tudnál mutatni jobbról? Pfff.

Ha az SJW-k csak el lennének telve a saját erkölcsi nagyságuktól, ahogyan a maguk módján a konzervatívok is vannak, akkor a kutya sem szarna rájuk, a probléma ott van hogy a progresszívek ennél sokkal messzebb mentek, és egyértelműen még többet akarnak.

"Mit tanítasz? Milyen szakos vagy?"

Magamról nem szívesen beszélek, ha valami oktatásügyi témáról akarsz tárgyalni akkor ugorjunk a lényegi részhez :)

Wildhunt 2020.08.10. 15:59:29

@Lorrh: egyrészt nem igaz, nem ők. Másrészt pedig de, racionális politikai-gazdasági érveik vannak, pld. hogy 47000 közmunkáért több mint a 28000 segély. Meg ilyenek.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.10. 16:14:13

@Wildhunt: Elég a gyűlöletből, a rasszizmusból és az antiszemitizmusból, dögöljön meg a csutizsidócigány lehetőleg máma még!

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.10. 16:21:53

@Wildhunt: Valuta- és pénzrendszerreform kéne már igaziból, csak azért lelőnék aki megpróbálná.

Lorrh 2020.08.10. 16:24:36

@Deansdale: "ellenség náci, ezért megérdemli a pusztulást. Meg vagytok veszve, haver. Pár év választ el benneteket attól hogy Maó vörösgárdistáivá váljatok "
Kicsit elgurult a gyógyszered, nem gondolod?

Én annyit írtam, hogy orbán rengeteg társadalmi réteggel összeveszett, érdekhátrányt okozott nekik. Ezt nem nézik jó szemmel. Őnekik vicces Bödöcs, ahogy a hatalom tébolyát gúnyolja.
Te ebben azt látod hogy a bal oldal gyűlölködik. Szerintem meg orbán az aki hatalmi tébolyában erőszakot tesz a társadalom sok rétegén. Te ennek örülsz, mert végre megdöglenek a balosok - de ez elvakultság. A nagyvezér nem CSAK a balos manipulátorok ellen harcol, hanem bárki ellen, aki az ő gazdasági hatalma útjában áll.

És akkor nem arról beszélek, hogy a bal oldal tud-e értelmes kormányt alakítani (nem tud). Hanem a hatalom arroganciájáról beszélek.

Te láthatólag nem tudod szétválasztani a jelen kormány jó és rossz dolgait. Sajnálom ezt a monomániát.

Ezt nem bírod felfogni.

Deansdale 2020.08.10. 16:48:56

@Lorrh: "Kicsit elgurult a gyógyszered, nem gondolod?"

Kurvára nem gondolom, mert nemzetközi szinten már egy rakat halálos áldozata van az épp aktuális balos forradalomnak, és itt is radikalizálódik a retorika, hogy aki nem ellenzéki az mind náci.

"Őnekik vicces Bödöcs, ahogy a hatalom tébolyát gúnyolja."

PONTOSAN, ők a gúnyt élvezik, amiben semmi vicces nincs, csak tettetik mintha poénos lenne. A gúnyt, a mocskolódást, a gyűlölködést élvezik, fetrengenek benne mint a disznók.

"Te ebben azt látod hogy a bal oldal gyűlölködik."

EZ TÉNY, bakker, szerintem az alfa centauriról is láthatja bármilyen amatőr csillagász.

"Szerintem meg orbán az aki hatalmi tébolyában erőszakot tesz a társadalom sok rétegén."

Ez viszont nagyon beteg balos propaganda ellenségképzéssel, gyűlölködéssel és erőszakos retorikával. Tömény szánalom hagyni magd ennyire elhülyíteni ezzel az aberrált dumával, hogy "hatalmi téboly", meg "erőszakot tesz a társadalmon"... Ez a feminista slam poetry szintjére emlékezetet, ahogy a gonosz fallosz az égben rabszolgává teszi a nőket.

"Te ennek örülsz, mert végre megdöglenek a balosok"

Remélem ez trollkodás, mert komolynak nagyon komolytalan lenne :) Egyrészt ki a picsa döglik meg szerinted attól, hogy Orbán a miniszterelnök? SENKI. Az életszínvonal emelkedik, a jogbiztonság jobb mint az előző kormányok alatt, senkit nem zaklatnak politikai vonalon, szóval amit beszélsz az még akkor is orbitális hülyeség, ha lehámozom róla a kétbites politikai személyeskedést, amire épp az imént hívtam fel a figyelmed, hogy mekkora kreténség, és hogy nem kéne.

"A nagyvezér nem CSAK a balos manipulátorok ellen harcol"

Senki ellen nem harcol, te valami sci-fit nézel. Persze, szereti a pénzt meg a hatalmat, kb. mint az összes politikus 95%-a. Ettől függetlenül kevésbé autoriter vagy zsarnoki mint Merkel vagy Macron, igazán kihúzhatnátok már a fejeteket a seggetekből és összehasonlíthatnátok az ország politikai helyzetét a nagymúltú nyugati hatalmakéval. Párizsban már betiltották a tüntetést, mert a tömeg hónapokon át nem volt hajlandó abbahagyni, Londonban elvisz a rendőr ha olyat mondasz ami nem polkorrekt, ti meg itt vagytok beszarva, hogy Orbán gonosz mert az index tulajdonosa kirúgta a saját főszerkesztőjét? Eriggyetek már...

"Te láthatólag nem tudod szétválasztani a jelen kormány jó és rossz dolgait. Sajnálom ezt a monomániát."

Évek óta pofázom, hogy a legkisebb rossznak tartom őket a hibáikkal együtt, szóval komplett hülye vagy bazmeg, hagyjál lógva.

Deansdale 2020.08.10. 17:04:06

@Lorrh: Na akkor ötezredjére is tisztázzuk:

1. Sosem állítottam hogy a fidesz hibátlan, vagy hogy ne lehetne jobb.

2. Sosem mondtam, hogy nem örülnék egy jobb kormánynak, vagy hogy ne tudnék ilyet megalkotni a képzeletemben.

3. Viszont azt ezerszer elmondtam, hogy szavazni csak azokra lehet akik a cetlin vannak, és csak azokra érdemes akinek van esélyük nyerni, úgyhogy ilyen értelemben sokkal logikusabb a fideszt a hibáival együtt elfogadni, mint lecserélni valami sokkal rosszabbra üres utópizmusból.

4. Amit az ellenzék a fidesz hibáinak mond annak a 99%-a üres kamu és hazudozás, pánik- és gyűlöletkeltő retorika könnyen hergelhető hülyéknek. A fidesz valói hibái más irányban vannak, pl. nem eléggé nacionalista, nem eléggé ellenséges a progresszív agybajjal (pl. a CEU-val) szemben, nincs távlati jövőképe ezért csak reagálgat a felmerülő problémákra, stb. Az olyan ködös szarokat, hogy Orbán a sátán és demokráciát eszik reggelire, inkább hagyjuk.

Lorrh 2020.08.10. 17:54:59

@Deansdale: nem említetted a korrupciót, a hűbéresi feudális világot, a lojalitás túlszerepét a tehetség és szakmaisággal szemben, az einstandot a gazdasági életben, a demokratikus párbeszéd és egyeztetés teljes hiányát a társadalmi csoportokkal, a nyers erőpolitizálást, a megalomán (stadion) építéseket, az agymosó primitív propaganda háborúzást, a nepotizmust, a hazug hortista emlékezetpolitikát - ami egy múltbameredő ostobaság, ja és az előző rezsimek, kommunisták besúgók elszámoltatását.
Mindent összetéve számomra gyalázatos a végeredmény.
Ezzel egyetlen egy dolog áll szembe, hogy jól képviselik a migráns betelepítés ellenzését.
Számomra 100:1 a hibák és erények mérlege.
Neked meg nyilván fordított az arány, mert túlsúlyozod a migráns politikát.
Ezért sem fogunk egyetérteni sosem.

Lorrh 2020.08.10. 17:57:53

@Deansdale: +1 Orbán magasról szarik a nemzeti érzésre meg ilyesmire. Őt nyersen és egyedül a hatelom és a szereplőkkel sakkozás tölt el örömmel. A nemzeti dolgot gumicsontnak dobta nektek és jól ráharaptatok. De ez maszlag. Kimerül vidnyánszkiban meg smittmáriában. Ők nyolcadvonalbeli senkik.

Gazellla · http://prochristo.blogspot.com 2020.08.10. 18:10:03

@Lorrh: A baloldal is ugyanilyen, plusz közben ők még beeresztenék a migransokat, nem támogatnák a családokat, max. úgy, hogy a cigány életmódot élőknek legyen jó, még retorika szinten se nemzetiek, ráeresztenék a gyerekeinkre a gendermocskot, rúgdosnák a határon túliakat meg a keresztényeket, és még sorolhatnám. Nagyon tévedsz, ha szerinted Orbánék pozitívuma csak a migránsdolog.

Lorrh 2020.08.10. 18:38:40

@Gazellla: igen, egyetértek veled, a baloldal egy katasztrófa.

A vita onnan indult ki, hogy Bödöcs, mint az elnyomott rétegek képviselője parodizálta a nagytekintetű méltóságos urat, amit Deans rögtön magára vett és eldurvult szésőséges maoizmust meg tömeghalált tolt ide - totál hamis módon.

Szerintem meg igenis van létjogosultsága, hogy Bödöcs kifigurázza a hibáikat és bűnöket.

Ennyi a téma, és kár idehozni hogy a baloldal milyen impotens meg miket csinál(na) hogyha hatalmon lenne.
Ez a szalmabáb érvelés.

Gazellla · http://prochristo.blogspot.com 2020.08.10. 18:47:11

Újabb érdekesség a Vadhattyúkból:

„ A kulturális forradalom harcias puritánok sokaságát hívta életre, főleg a fiatal nők körében. Az egyik osztályombeli lány egyszer szerelmes levelet kapott egy tizenhat éves fiútól. Válaszolt a levélre, csak azért, hogy a fiút a „forradalom árulójának” nevezze: „Hogyan merészelsz egyáltalán ilyen szégyenletes dologra gondolni, amikor még szabadlábon az osztályellenség, és a kapitalista világban emberek sokasága él a nyomor kilátástalan sötétjében!” Sok ismerős lány felvette ugyanezt a stílust. Mao a lányokat is harcias viselkedésre szólította fel, ezért a nőiességet nagyon elítélték abban az időszakban, amikor az én generációm felnőtt. A lányok többsége igyekezett úgy mozogni és beszélni, mintha agresszív, durva férfi volna, és kigúnyolták azokat, akik nem hajlottak erre. Egyébként is alig volt mód nőiessé tennünk magunkat. Ennek legszembetűnőbb jeleként a formátlan kék, szürke vagy zöld nadrágokon kívül semmi mást nem viselhettünk."

Deansdale 2020.08.10. 18:58:55

@Lorrh: "nem említetted a korrupciót"

Mert nem látok alternatívát, és az ellenzéki hazudozással szemben szerintem most nem rosszabb mint kirábban, vagy a jövőben, bármikor.

"a hűbéresi feudális világot"

Mert ez nevetséges hülyeség, ilyen blődséget ki esz meg?

"a lojalitás túlszerepét a tehetség és szakmaisággal szemben"

Ez mondjuk ér egy fél pontot, de igazából nincs nagy jelentősége, megintcsak azért, mert nincs alternatíva. Szerinted karigeri önkormányzata kizárólag szakmai alapon állt össze? LOLpftROTFL

"a demokratikus párbeszéd és egyeztetés teljes hiányát a társadalmi csoportokkal"

Ez megint nevetséges, a politikai párbeszédet az ellenzék utasítja el, a társadalmi párbeszédet pedig a fityisz kezdte meg a modern magyar történelemben először, a "nemzeti konzultáció" mondjuk rémlik esetleg? Ilyen a maszop alatt nem volt.

"a nyers erőpolitizálást"

Megint egy jelentés nélküli lózung. Semmi olyat nem csinálnak amit ne csinálna mindenki más is a politikai világban, nemzetközileg is. Duerte vagy Maduro, na ők más kategória, az az igazi "erőpolitizálás", ahhoz képest Orbán harmatos gyermekláncfű.

"a megalomán (stadion) építéseket"

EU-s sporttámogatásból amit állítólag még az előző kormány igényelt meg, és amit nem lehet más célra fordítani, ja. Na oké, tudod mit, itt megkapod a második félpontodat, ez a nepotizmussal együtt már kiad egy valódi kritikázálási lehetőséget. Ne mondd hogy kőszívű vagyok :)

"az agymosó primitív propaganda háborúzást"

Ez sokkal inkább az ellenzékre igaz, annál semmi sem primitívebb agymosás, mint hogy itt hűbéresi feudális világ van, meg hatalmi téboly. Ehhez képest a fityisz médiája kifejezetten visszafogott és úrias, sőt, racionális. Amúgy nem kötelező fogyasztani, pl. képzeld, ma nem mentem fel az origóra, ahogy az elmúlt 15 és fél évben sem.

"nepotizmust"

Azt hittem a lojalitás vs. szakértelem téma alatt ezt értetted.

"a hazug hortista emlékezetpolitikát"

Horthy messze komplexebb volt annál ahogy a modern antifa mozgalom a maga faék összetettségű agyával a szokásos "ha nem a mi kutyánk kölyke akkor náci" ostobaságra egyszerűsíti. Szar időben volt szar helyen, és sokkal inkább védte az országot a nácizmustól, mint maga terjesztette volna, de a mérhetetlen német erőfölénnyel nem lehetett mit kezdeni. Mindegy, igazából szakértője én sem vagyok a témának, csak morzsákat szedtem össze itt-ott, amikből annyi mindenesetre kiderül, hogy a modern balos Horthy-gyűlölet nagyjából ugyanaz a kategória mint az Orbánfóbiájuk. Merő politika, a tényekhez semmi köze.

"az előző rezsimek, kommunisták besúgók elszámoltatását"

Na igen, ez teljesen jogos, de mondjuk ez pont arra utal, hogy a fityisz és az ellenzék valójában egy csónakban eveznek és az egymásra köpködésük színház. Na ilyen körülmények közt szavazz valaki jobbra...

"Ezzel egyetlen egy dolog áll szembe, hogy jól képviselik a migráns betelepítés ellenzését."

Ennél azért kicsit több, az emelkedő életszínvonaltól a gender-baromság hátráltatásán át egy rakás egyéb dologig, de nem is ez a lényeg, hanem a dolgok SÚLYA, SÚLYOZÁSA. Az, hogy Orbánék lopnak vagy nepotisták a magyar népnek annyit okoz, hogy ők lesznek gazdagok és nem a maszoposok, esetleg benyelik a GDP néhány ezrelékét. Ez a dolgok nagy rendjében lófasz, említést sem érdemlő jelentéktelen semmiség. Ezzel szemben a migránsok beengedése a nemzet létét fenyegetné, a magyarság egyik legfontosabb sorskérdése a 2. VH óta. A stadionok leszarhatóak, ott majd lehet frankón uborkát árulni kofáknak vagy rendezhetünk bennük gladiátor-viadalokat, mindegy. A kormánypropaganda huszadrangú nudli, a Horthy-emlékezet totálisan irreleváns. Az számít, hogy a magyar emberek magyar unokái békében és relatív jólétben tudjanak itt élni, ezt pedig nem veszélyezteti semmi amit felsoroltál.

"Neked meg nyilván fordított az arány, mert túlsúlyozod a migráns politikát."

Az ég kibaszott szerelmére, nézd már meg Párizst vagy Londont, már mindkettőben több a külföldi mint a helyi, és fejcsúcsig ülnek emiatt a szopásban. Ugyanazt játszák mint mi a cigókkal, csak ők sokkal gyorsabban jutottak sokkal szarabb helyzetbe mint mi, mert nálunk 600 év után még mindig kisebbség a cigányság, náluk viszont egy emberöltő alatt jutottak el oda, hogy a kvázi 0 idegenből többség lett. Párizsban szilveszterenként legalább 1000 autót felgyújtanak a niggerek, szerinted ez normális? És messze nem ez a legrosszabb probléma velük, elhiheted. Úgy kellene egy hasonló migráns réteg a magyarságnak, mint Pákónak a szifilisz, és arra nyugodtan mérget vehetsz, hogy ha a balos pártok vannak hatalmon 2015-ben akkor már most százezres, zömében muszlim migránsnépességünk lenne. Az unokáid életét meg megnézhetnéd egy olyan Magyarországon ahol a többség a cigók és az arabok, négerek, fehér embert meg csak mutatóba látni. Persze lehet fantáziálgatni, hogy az egy faji kánaán lenne, de ezzel inkább ne húzzuk egymás idejét.

Deansdale 2020.08.10. 19:13:14

@Lorrh: "Bödöcs, mint az elnyomott rétegek képviselője"

Na látod b+, ezen nevettem, te máris jobb humorista vagy mint ő. Bödőcs, az elnyomott rétegek képviselője... Zseniális :D Olyan ő mint Kaepernick, az elnyomott fekák képviselője, aki mellesleg úgy multimilliomos hogy dolgoznia sosem kellett, egy olyan országban ami "rasszista módon elnyomja őt".

"amit Deans rögtön magára vett"

Nem egészen. Ez a személyeskedő hozzáállás a sajátod, te vetíted ki rám. Már csak azért sem vehettem magamra azt a hülyeséget, mert nem vagyok fityiszes, bár lehet hogy ez újdonság számodra, hiszen csak vagy nyolcezermilliárdszor mondtam el. Én csak azt mondtam, hogy NEM VICCES, és tényleg nem az, humor mércén egy rakás szar volt a produktum - cserébe adtam linket olyan humorra ami nem gyűlölködő, viszont cserébe vicces, és egy olyan jobbost ekéz mint amilyen nekünk Orbán. Szóval az van, hogy TEszerinted aki nem gyűlöli a fideszt az kizárólag Orbán-fan lehet, és ezt TE vetíted ki rám, holott ezerszer megkértelek hogy nőj már ki ebből a hülyeségből.

"Szerintem meg igenis van létjogosultsága, hogy Bödöcs kifigurázza a hibáikat és bűnöket."

Tőlem annyi hazug balos propagandát nyomat amennyit akar, engem nem érdekel, csak ne mondd már hogy vicces, mikor te is tudod hogy nem az. Az, hogy Orbán ellopta a demokráciát, nem lesz vicces attól hogy valaki parókában adja elő.

"Ennyi a téma, és kár idehozni hogy a baloldal milyen impotens meg miket csinál(na) hogyha hatalmon lenne. Ez a szalmabáb érvelés."

Marhára nem, ugyanis választani csak azokból lehet akiknek a neve a cetlin van, de mintha már ezt is említettem volna - talán deja vu-m van? Teljesen jogos, releváns és megalapozott érvelés, hogy bár a fityisznek vannak hibái, az alternatívái még rosszabbak. Azt is kérdeztem már tucatszor, hogy kire szavazzak ha nem rájuk, és még mindig nem érkezett konkrét válasz, csak olyan hülyeség, hogy mindegy, nem számít, csak Orbán dögöljön meg, ahogy a szomszéd tehene. Ti ellenzékiek leszarjátok az ország sorsát éppúgy mint a saját gyermekeitek jövőjét, csak az érdekel benneteket hogy Orbánékat kibelezhessétek, és ha azzal a magyarság helyzete csak romlik, hát istenem, erre az áldozatra hajlandóak vagytok.

Deansdale 2020.08.10. 19:16:15

@Gazellla: A marxi forradalom időről időre visszatér gyakorlatilag ugyanabban a formában, és úgy tűnik a nyugati világ a legújabb kör küszöbén áll. Imádkozzunk, hogy legalább az országunk kimaradjon ebből, szenvedtünk már eleget idegenek és idegen ideológiák harcaiban.

csi szi 2020.08.11. 01:21:44

@Deansdale: Nem lehet kimaradni belőle, a nyugat exportálni akarja a forradalmat az egész világra, nyilván első körben az "elmaradottabb perifériájára", lásd a lengyel eseményeket. És persze mint mindig a történelemben, a forradalomnak vannak helyi hívei, egy részük a gyűlölt Orbán bukását (és esetleg magának pozíciókat egy új rezsimben - minimum valami pénzbeli hálát) várja tőle, más csak követi a trendet. Az ideológiát az amerikai tömegkultúrán keresztül már rég exportálták ide is. A kultúra birtoklása, uralása ilyen kiterjesztett értelemben nagyon is lényeges, a leglényegesebb, fontosabb mint az, hogy kinél van több rendelkezésre álló pénz. "Lőrinc baráték" akárhány milliárdja sem fogja megakadályozni, hogy a magyar fiatalok agyát átmossa az SJW kultúra a tv-sorozatokon, filmeken, ifjúsági irodalmon, progresszív pedagógusok (amilyen sok van, hiába minden KLIK-es, NAT-os próbálkozás az oktatás kézben tartására) "érzékenyítésein" keresztül. Ahogy az USA-ban is hiába vannak dúsgazdag republikánusok, szart sem tudtak tenni a "woke pandémia" megállítására.

csi szi 2020.08.11. 01:25:44

Kiegészítés: Lenin is megmondta már, hogy elvtársak, számunkra a legfontosabb a film (pedig akkor még hangosfilm sem volt, de egyértelmű volt az ereje a tömegek pszichéjének alakításában), Edward Bernays és Göbbels szintén tudták ezt már a 20-as, 30-as években. Ma az audiovizuális álvalóság már sokkal kiterjedtebb ennél, beleértve a közösségi média pestisét.

Deansdale 2020.08.11. 07:48:09

@csi szi: Ez ismét 10 pontos komment lett. Jó, hogy vannak olyan emberek akik tömören összefoglalják amit a magamfajta megfáradt vénemberek hosszú oldalakon ismételgetnek jóval kisebb hatásfokkal.

Deansdale 2020.08.11. 08:14:45

@Lorrh: Az összes létező kérdésedre és felvetésedre a következő videó első perce a válaszom:
www.bitchute.com/video/jSepp9ijRDND/
A "haladó" baloldal az egész világon, kivétel nélkül, minden országban ebbe az irányba tolja a kultúrát, és ennek a csírái régóta szemmel láthatóak már a magyar baloldalon is, annak ellenére is hogy ők váltig állítják, idáig nem akarnak eljutni, az ő "haladásuk" majd megáll mielőtt ide jutna. Akinek van egy csepp esze az tudja, amit a videó címe is leír, hogy ezt a haladást nem lehet megállítani, és akik erőltetik azok nem is akarják majd megállítani.

Bárki aki Mo-n magát liberálisnak, haladónak vagy a kultúrmarxizmus bármely más szinonímájának nevező pártra szavaz, ERRE SZAVAZ, elkerülhetetlenül errefelé tolja a magyar kultúrát, és tudod mit, inkább lopjon a fityisz, de ettől mentsék meg a gyerekeinket.

És ez amúgy csak egy apró szelete a tortának, aminek a migránskérdés egy másik szelete, és van még ezer más probléma is, ami mind arrafelé mutat, hogy aki nem áll ellen a kultúrmarxizmusnak annak reszeltek, a kultúrája, a civilizációja elpárolog.

A videót tovább is nézheted ha megy az angol, tökéletes bemutatása a nyugati világban terjedő agybajoknak, amitől szeretném a magyarságot megvédeni. Ha megtetszik nézheted az egész sorozatot, ez a 117. epizód...

Lorrh 2020.08.11. 10:25:36

@Deansdale: ebben nincs vita köztünk, hogy ez egy szörnyűség.

Ettől még nekem tetszik amikor Bödöcs kifigurázza a hatalom arroganciáját. Mert a hatalom arrogáns. Mindegy milyen színű és mik az érdemei. Az arrogancia ellen fel lehet szólalni.

GABOR2 2020.08.13. 00:56:08

Azt hallottátok, hogy Joe Biden Kamala Harris-t válaszotta Vice President-jének. Róla sok mindent el lehet mondani, ami nem szimpatikus... A normál embereknek, viszont van valami ami a progresszíveknek se tetszett most különösen. Top rendőrnek mondják, bár igazából tán nem konkrét rendőri beosztása volt, de valami hasonló, és a legmagasabb szintű.

A Demokrata polgármesterek meg egyből kapcsolnak tán. Egyrészről van ez, másrészről jönnek ki a felmérések, hogy még a fekete lakosság se akarja megszüntetni a rendőrséget, és most DC-ben a Demokrata polgármester maga kérte, hogy tüntessék a BLM által utcára irkált "Defund the Police" feliratot.

A progresszívek mérgesek, hogy egy volt fő rendőrre kéne most szavazniuk, aki ráadásul kis bűnökért is börtönbe zárt kisebbségieket, plusz igazából nem fekete, hanem főleg indiai és a felmenői között rabszolgatartók voltak.

"DC mayor orders 'DEFUND THE POLICE' mural removed"

thepostmillennial.com/dc-mayor-orders-words-defund-the-police-paved-over

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.08.13. 03:07:19

@GABOR2: Biztos nem visszafelé fog elsülni. Én gyanítom, hogy Trump megint vinni fogja novembert, bár teljesen biztos nem vagyok benne, abban viszont biztos vagyok, hogy ha viszi, abból hatalmas cirkusz lesz - megint.

Borathan 2020.08.13. 20:54:26

@GABOR2: én úgy tudom, ügyész volt Kamala Harris
Szerintem Joe Biden baromira nem az az ember, akinek a Trump ellenesek látni akarják

csi szi 2020.08.14. 09:13:10

@Borathan: Biden egy öreg fehér déli amerikai, de épp ezért kompenzálnia kell majd, az évtizedekkel ezelőtti "rasszizmusáért" is. Kérdés, hogy valóban olyan ramaty állapotban van-e, mint állítják a Trump-pártiak, mert akkor talán már az első ciklusát sem fogja végigcsinálni. Kamala Harris meg a tipikus progresszív identitáspolitika-termék, egy női Obama. Az előválasztásokon gyakorlatilag zéró támogatottsága volt, így meg mégis betolják a Fehér Házba a végén.

Deansdale 2020.08.14. 13:18:52

@csi szi: Nem kell Trump-pártiság ahhoz hogy lásd, Biden nyakig ül az időskori demenciában, szinte nincs nyilatkozata amiben ne mondana valami hajmeresztőt. Vannak klasszikusai, pl. amikor a politikai turnéján nyilvánosság előtt arról beszélt, hogy fiatalkorában, mikor úszómester volt, a napfénytől kiszőkült a lábán a szőr, és a gyerekek szerettek a medencében az ő lábszőrével játszani, és ebből ő sokat tanult a csótányokról, meg a gyerekekről akik szerettek az ölébe ugrálni, és ő is szerette mikor a gyerekek az ölébe ugráltak.
Igen, ezt mondta, így.
www.snopes.com/fact-check/joe-biden-hairy-legs-remark/
És ez nem is a legrosszabb megnyilvánulása volt, csak egy az emlékezetesebbek közül.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.16. 09:35:44

@csi szi: nyilván mind befolyas alatt allunk, de azt latom hogy a szülői felelosseget mindenki elfelejti. az en fiam tatsasaga komolyan kritikus ezekkel es az elozo hsz.lasban emlitett eszmékkel. ne becsuljuk le a fiatalok kritikai érzékét.

Deansdale 2020.09.02. 18:42:02

@nextnick: "A magyar történészek által nem osztott magyarázat"

Az első szavaival megbukik a cikkíró, hiszen a magyar történészek nem egy blokk, sokan vannak és sokfélét gondolnak. Magyar történészek alatt ő a magyar történészek egy szűk csoportját érti, csak ezt nem mondja ki nyíltan.

Aztán az is gond, hogy a cikk jóformán egy szót sem pocsékol a történelemre, inkább arról beszél hogy Takaró Mihály szerinte szélsőjobbos, ami engem marhára nem érdekel. Elég már abból a hülyeségből, hogy a történelmünket kizárólag az aktuálpolitikán át képesek értelmezni, vagyis abszolút leszarják, hogy mi az igazság. Számukra nem az a lényeg hogy mi hangzik el, hanem hogy ki mondja. Ez borzasztó gagyi.

„Takaró Mihálynak a NAT formába öntésétől a kerettantervek felügyeletén át a tankönyveken és az érettségi követelmények kialakításán keresztül a tanárképzés megreformálásáig mindenben döntő szava van”

Bárcsak igaz lenne ez a sok hülyeség... Fogalmam sincs ki ez a Takaró, de ha olyan nagy nacionalista májer mint ahogy ezek leírják akkor pontosan arra lenne szükség, hogy megreformálja az antimagyar oktatást. De ebből sajnos nem lesz semmi, van rá egy tizesem hogy ez az egész csak kamu fityiszfób műrettegés a lappangó nácizmustól.

Amit konkrétan az iskolai szakmai dolgokról ír, az akár igaz is lehet, bár a kollégákon én nem tapasztaltam azt a borzasztó nagy pánikot a gonosz új NAT-tól. Nyilván nem jó egy új tantervet (vagy bármi hasonlót) kapkodva bevezetni, de ahhoz hogy ezt valaki leírja minek előtte oldalakon keresztül hülyíteni a népet mindenféle politikai szólamokkal? Ha az új NAT szar akkor tényszerűen le lehet írni hogy mitől és miért szar, az viszont teljesen irreleváns, hogy mit gondolnak Takaróról.

Amúgy nem vagyok híve annak, hogy a tanároknak legyen szabad választása a tanított anyagban, az hozná el csak igazán, hogy pártállás alapján agymosnák a szerencsétlen diákokat. Az egyik suliból úgy jönnének ki, hogy Wass Albertről sosem hallottak és Kertész Imre az egyetlen valamirevaló magyar író, egy másik suliból meg pont fordítva, és ennek mi lesz az értelme...? Lófasz. Pont azért kell egy szakmailag felépített központi anyag, hogy minden diák megkapja a szükséges alapokat.

"A hunokkal kapcsolatos megszállottságot különben Hermann Róbert is szóvá tette: a Magyar Történelmi Társulat elnöke nem érti, ugyan miért építené identitását egy 1100 éve létező állam a néhány év alatt szétesett sztyeppei birodalomra."

Vagyis nagynevű versenyzőnket nem az érdekli, hogy mi az IGAZSÁG, hanem az identitás építése. Elmehet a büdös picsába. Hiteltelen faszarcú banda, el kellene zavarni mindenkit aki még mindig ilyesmivel mérgezi a tudományos életet.

A következő bekezdésekben bele is fáradtam az egész hülyeségbe, egy épkézláb SZAKMAI érvet vagy tényt nem említ a fazon, csak tekintélyre hivatkozik meg az aktuálpolitikát erőlteti a történelem témájába.

nextnick 2020.09.02. 22:58:05

@Deansdale:
Persze, nem szakmai cikk, hanem politikai, nagyjából egyet is értek veled. Egynél picit azért elgondolkodtam, amikor arról ír, hogy a történelemben akkor mostantól mindig a politikai álláspont szerint interpretálják a dolgokat? - de aztán rájöttem, hogy ez meg valami álnaivitás, persze a politikai álláspont szerint, ez mindigis így volt.

Egyszer, mikor itt vitatkoztatok róla, próbáltam utánaolvasni ennek a finnugor kontra hun elméletnek nyelvészetileg és bevallom, nekem mindkettő nagyon meggyőző volt, a finnugor k-h meg a szóbokros is, stb. már nem annyira emlékszem, végül feladtam; én nem tudom ennyiből eldönteni. Egyet szűrtem le egyértelműen, hogy midnegyik cikk, bárki írt róla, csúsztatott arról, hogy miket állít az ellenvéleményt képviselő csapat. És utána ezt a csúsztatást fikázták.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.09.02. 23:29:45

@nextnick: A történelmet mindig is világnézeti alapon interpretálták, régen ezt a világnézetet a vallás adta, ma a politikai ideológiák.

Deansdale 2020.09.03. 17:34:38

@nextnick: "a történelemben akkor mostantól mindig a politikai álláspont szerint interpretálják a dolgokat? - de aztán rájöttem, hogy ez meg valami álnaivitás, persze a politikai álláspont szerint, ez mindigis így volt"

Ezért olyan bosszantó számomra, hogy míg engem ez az egész kérdés kizárólag szakmai alapon érdekel, szinte mindenki más csak a politikai süket dumát nyomja, ezért lehetetlen érdemi párbeszédet folytatni.

"bevallom, nekem mindkettő nagyon meggyőző volt"

Mindigis voltak olyan vélemények, hogy az ősnyelvek valószínűleg egy tőről fakadtak, vagy legalábbis sokat érintkeztek akkor is ha többen voltak, így szinte minden mindennel rokonítható valamilyen szinten. Lehet nekünk a finnugorral rokonságunk, nincs ebben semmi kirívó, épp csak két dolgot nem árt elfelejteni: ennek a (genetikai) származáshoz semmi köze, ill. NEM zárja ki azt, hogy más nyelvekkel is legyenek rokoni kapcsolataink. A magyar nép nem finnugor, sosem volt az, csak a nyelveinkben van pár rokon elem, aminek ezerféle oka lehet - pl. a legutóbbi jégkorszak idején délebbre húzódó finnugor törzsek átvehettek a már akkor is itt tanyázó ősmagyar törzsektől szavakat. Ez legalább olyan jó magyarázat a finnugor-magyar nyelvrokonságra mint bármi amit az MTA ki tud sütni, ugyanakkor totálisan összeegyeztethető azzal is, hogy a nyelvünk eredete hun. Ha a szakma valóban válaszokat akarna találni a kérdésekre már rég letisztázhattak volna mindent, de megrekedtek abban a hülyeségben, hogy a "helyes" baloldali/liberális/progresszív/fideszellenzéki nézet a finnugorsághoz való ragaszkodás és a hun rokonság heves tagadása, és mindenki aki nem ezt tolja széljobbos fityiszes ultrancaionalista turbómagyar. Ugye mondanom se kell, hogy ez a hozzáállás a szakmai vitát teljesen lenullázza. Szégyen, hogy a mai napig is ez megy szakmai körökben és a sajtóban egyaránt, pl. a szegedi egyetem kutatói megjelentetnek valami kutatási eredményt a genetikáról ami a hun eredetet látszik alátámasztani, erre az MTA faszarcúi annyit reagálnak hogy ez dilettáns turbómagyar fideszbérenckedés, és ennyi. Okádék.

nextnick 2020.09.03. 22:07:34

@Deansdale:
Úgy rémlik, hogy nehéz volt erről érdemi infót találni, mindegyik cikkben inkább a fikázás ment vagy a politikai értékelése a témának.

Nekem a finnugor elméletben - bár már rég olvastam, az volt a meggyőző, amikor sorra vette valameylik cikk az alapszavakat és tényleg jellemző volt ez a hangmegfeleltetés, abból egyértelműek tűnt, hogy ez nem lehet véletlen, ilyen nincs.
PErsze lehet manipulálni ezekkel is, csúsztatni, hogy pl. ami nem stimmel, afölött elsiklanak stb. de mégis, ami stimmelt, már az meggyőző volt.

Ha pl. valaki ezt vitatja, mondjuk úgy, hogy pl. amit mondasz, hogy az ősnyelvek egy tőről fakadnak, akkor minimum elvárnám azt cáfolatnak, hogy valami más nyelvvel is ennyi egyezés legyen (pl. ez a k -h vagy még mik voltak) bármelyikkel, szláv, latin stb. mit tudom én, hogy elfogadjam ,hogy nincs a finnel valami ősibb dolog.
Vagy ha csak átvétel miatt van ez így, akkor miért pont csak a finnugor nyelvek vettek át a magyartól ilyen ősi szavakat, tehát akkor ennek a két népnek az érintkezésének nagyon régen kellett lennie.
Szóval nehezen tudom összerakni. De nem akarok okoskodni, tényleg nem tudom (mint mindent, semmit:-) meg nem is találtam róla szakmai írásokat csak ezt a bulvárt főleg.

nextnick 2020.09.04. 09:36:43

mediaklikk.hu/video/ez-itt-a-kerdes-2020-09-03-i-adas/#

Na itt van egy vita, hosszú, 14. perctől vitatják a magyar őstörténetet meg hogy mik vannak a tankönyvben.
Szeritnem mondjuk itt Miklósinak van igaza és Szabados György és a műsorvezető csúsztat. Nézd meg pl. 25. percnél végtelenül cinikus, ahogy azzal jön, hogy azért nem írta bele az elmélet vitatottságát a tankönyvbe, mert tananyagot kell csökkenteni (persze és nem ideológiai okokból) - na az ilyeneket nem szeretem, amikor hülyének nézik az embert, látszik is Miklósi arcán az undor :-D.
Utána a műsorvezető még jobban csúsztat, hogy miszerint nincs az ex katedra leírva, ohgy a tanár mellesleg nem mondhatja el kiegészítésül a többi elméletet ... utána gyorsan le is keverik a témát (amit nem csodálok, mert nincs igazuk).

Deansdale 2020.09.04. 17:03:46

@nextnick: A hangmegfeleltetéses dolgok jók, csak ahogyan a finnugoristák értelmezik őket az túl korlátozott, ők ugyanis azt mondják, hogy a K-ból szükségszerűen H lesz, stb. A valóságban az ilyen "rokon" hangzók egyszerűen csak kompatibilisek, változhatnak a másik irányba is, vagy akár úgy is maradhatnak ha épp olyanjuk van. Az a "szabály", hogy X-ből Y-nak kell lennie teljesen fiktív, és a finnugorista magyar nyelvészeten kívül nem is alkalmazza senki a világon.

A magyar nyelvnek legalább egy tuvat másikkal van hasonlóan mély kapcsolata mint a finnel, csak ezekről azért nem hallassz, mert a nyelvészetünk cirka 150 éve megtagadja, hogy foglalkozzon ilyesmivel. Az MTA nem kutatja aktívan a többi lehetséges rokoni szálat, mert náluk a finnugor az alfa és az omega. Amúgy a K-R szóbokor az egyik legjobb példa arra, hogy sok más nyelvvel IS volt kapcsolatunk, hiszen ennek a bokornak az elemei a latintól a szláv nyelvekig sokfelé megtalálhatóak (és nem mi vettük át mindenhonnan, hanem egy közös ősnyelvből származnak, ami NEM azonos a feltételezett finnugor ősnyelvvel).

"miért pont csak a finnugor nyelvek vettek át a magyartól ilyen ősi szavakat"

Nem csak ők vettek át, de ahogy mondtam, a többi hasonlóról azért nem hallassz, mert azt még kutatni is tilos, nemhogy publikálni róla. Illetve persze publikáltak sokan az elmúlt 150 évben ilyen témában, csak azokat a fősodor rendre dilettáns hülyéknek bélyegezte az állításaik szakmai vizsgálata vagy cáfolata nélkül. Annyi alternatív nyelvészünk van hogy Dunát lehetne rekeszteni velük, Götz László, Varga Csaba, Varga Géza, sorolhatnám estig. Ezek egy tonna bizonyítékot összegyűjtöttek mindenféle nyelvi rokonságra.

nextnick 2020.09.05. 07:55:31

De mondjuk ilyen volt, hogy felsoroltak sok alap szót egymás után, ami magyarul h-val kezdődik és finnül pedig k-val, annyit, hogy arra azt kellett mondanom, hogy ez nem lehet véletlen.

Tehát nekem nem is kéne komolyabb kutatás, elég lenne cáfolatnak ha egy hasonló felsorolást látnék bármelyik más nem finnugor nyelv és magyar szavakkal, hogy azt mondjam, hogy ez nem olyan különleges dolog.

Deansdale 2020.09.05. 08:51:09

@nextnick: Ilyen felsorolás van legalább kéttucat az angoltól a latinig, olyan "nemhivatalos" nyelvészektől akiket fentebb emlegettem. Most nincs türelmem keresgélni, ha lesz akkor adok pár linket.

A h és k rokon hangzók, igen, csak az az ostobaság, hogy az idők folyamán valamiféle fantom hangzótörvények miatt a k-nak h-vá muszáj változnia, mert a feltételezett ős-finnugor nyelvből úgy lett magyar. A magyar ház és az angol house ezért nem lehet a finnugoristák szerint rokon, holott ugyanazt jelentik és ugyanúgy ejted, mert nem felelnek meg a fiktív hangzótörvényeiknek. Ehelyett a ház szavunk az ősfinnugor kota-ból van szerintük, ami a kamu hangzótörvényeknek ugyan megfelel, viszont a kota nem házat jelent - dehát efölött jóindulatúan elsiklanak. Ha így megkapargatod a felszínt akkor pár "nem lehet véletlen" finnugor egyezés szétesik. A történetben további csavar, hogy a kota jelentése sokkal inkább hasonlít a "huta" szavunkra, ami hangalakjában is gyanúsan ugyanolyan, de a hutát a nyelvészeink szerint a németből vettük. Erre varrj gombot. Szerintem a finnugor nyelvészet egy kalap szart nem ér, és nem azért mert ne lenne a nyelveink között semmi rokonság, hanem azért mert annyi hamis külső behatás érte, hogy használhatatlanul eltorzult. Ideológiákat és hátsó szándékokat akart kiszolgálni 150 éven keresztül, így bement egy sor olyan zsákutcába ami en bloc teszi hiteltelenné az egészet. Hogy egy példát mondjak, ugye eleve úgy építették fel az elméletet hogy az ősmagyarság az uráltól jött és onnan hozta a nyelvet, így lehetne logikus hogy a hutát később a németből vettük, csakhát azóta kiderült hogy nem az uráltól jöttünk, így felül kellene vizsgálni minden feltételezett szóátvételünket (pl. a hutát), de erre nem hajlandóak. Így értéktelen szemét az egész, féligazságokból, tény-töredékekből és egyértelmű tévedésekből összetákolt frankenstein-szörny.

Deansdale 2020.09.05. 08:55:01

wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Huta
wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/K%C3%B3ter

Itt a szavak eredete nagyjából bedönti az egész finnugorizmust :)

nextnick 2020.09.07. 09:47:02

@Deansdale:
Hát lehet, az biztos, hogy simán tudnak ezekeben a cikkekben csúsztatni, manipulálni.
Esetleg robotoknak, mesterséges intelligenciának kéne elemezni a nyelveket :-).

nextnick 2020.09.15. 22:22:38

@Deansdale:
Képzeld a gyerekek iskolájába, jött egy új töritanár, egy szakállas hapsi és most olvasom a "csak szülők" c. fb csoportban, hogy a szülők elkezdték fúrni, mert állítólag "fura" dolgokat tanít pl. hogy a finnugor rokonságot csak az osztrákok erőltették a magyarokra, hogy megalázzák őket.
Meg állítólag degradáló dolgokat is mond a nőkről :-D.

A legtöbb gyerek egyébként kedveli ... kiváncsi vagyok, mi lesz a sorsa.

nextnick 2020.09.15. 22:47:08

@Deansdale:
+ "sokat beszél a férfi-női kapcsolatokról"

Deansdale 2020.09.16. 07:26:15

@nextnick: Vannak még normális emberek az oktatásban :)

Ez eszembe juttatta amúgy, hogy mennyivel hasznosabb lenne valami párkapcsolati jellegű oktatás a kölyköknek, mint a pitagorasz-tétel...

KalmanBlog 2020.09.16. 11:23:52

@nextnick: Wow! Próbáld megvédeni, ha kell! Aranyat ér az ilyen!

Lorrh 2020.09.16. 11:27:04

@nextnick: ez meg itt degradáló dolgokat mond a férfiakra:
szabadnem.444.hu/2020/09/15/kedves-ferfiak-ez-a-8-kijelentes-akkor-is-serto-ha-nem-annak-szantatok

De neki szabad ugyebár, mert "jó" oldalhoz tartozik (?)

Wildhunt 2020.09.16. 11:29:24

@Deansdale: Értem, hogy ezt miért gondolod, de én az ilyet ellenzem. A személyes értékek és életvitel tanítását amennyire lehet, kivenném az oktatásügy kezéből, az a család dolga. Pld. a pénzügyi tudatosság oktatását sem bíznám az iskolára, nemhogy a párkapcsolati tanácsadást. Az a baj, hogy aztán túl könnyű a tanterv módosításával extrém hülyeségeket nyomni a gyerekeknek, amit aztán otthon nem győzöl helyrehozni. Ha egyáltalán.

csi szi 2020.09.16. 12:55:53

@nextnick: Lehet, hogy Deansdale az illető? :D

Deansdale 2020.09.16. 13:36:56

@Lorrh: Rakás szar, kommentelni meg persze nem lehet, hashtag ERŐS_NŐ... Tömény szánalom.

Glokta 2020.09.16. 17:00:17

@Lorrh: Na mondjuk ez a cikk tényleg súlyos, szerencsére a fogadtatása is olyan, amilyet megérdemel...

Egyrészt a felütés, a cím eleve rossz.
Ahhoz tudnám hasonlítani, ha "Kedves Cigányok! Ne lopjatok!" címmel írna valaki cikket, és a második sorban hozzátenné, hogy "Egyébként tudom, hogy nem minden cigány lop, de akkor most azoknak ez a cikk nem szól". Ez ugye biztos nagyon sokat mentene az ügyön...

A másik probléma az, hogy amit felsorol, azoknak
1) egy része nem kéne sértő legyen (viccelődés, a más férfiak "védelmére kelés")
2) másik része bunkóság, de nemtől független - mind nők, mind férfiak elég gyakran takaróznak azzal, hogy "csak vicc volt"
3) harmadik része olyan beszólás, amit valóban elsősorban nőkre használnak (pl. "túl sok"), de tapasztalataim szerint elsősorban nők teszik ezt - szóval érthetetlen, hogy miért csak a férfiakat kell ezért "felelősségre vonni".

Ha "Ez a 8 kijelentés akkor is sértő a nők számára, ha nem annak szántátok!" címmel írodott volna a cikk, akkor elfogadható lenne mondjuk a pontok fele, de így amit elér, az valószínűleg pontosan ellentétes azzal, mint amiért "elméletben" küzd a cikkíró.

Glokta 2020.09.16. 18:32:51

@Glokta: Na most alaposabban ránéztem erre a SzabadNem weboldalra. Elég érdekes dolgokat találtam...

LEgjobb példa:
Nagy örömmel adnak hírt arról a kezdeményezésről, ami bántalmazást túlélő leszbikus nők számára nyújt segítséget. Arról, hogy esetleg bántalmazást túlélő homoszexuális férfiak számára lenne hasonló, nem nagyon hallottam.

Pedig ugye ha a férfiak a bántalmazók az esetek >90%-ában - ahogy azt a feministák beállítják - akkor a leszbikus nők számára (akik ugye egy másik nővel élnek együtt) nem nagyon kéne ilyen segítséget nyújtani, hiszen sokkal több, a párjuk által bántalmazott homoszexuális férfinak kéne lennie.
De valahogy, meglepő módon mégis a bántalmazott leszbikus nők számára indult kezdeményezés...

Ez egyértelműen azt bizonyítja, hogy nem azért a "nők elleni erőszak" az, amiről beszélnek, ami ellen sok-sok szervezet küzd, mert a férfiakra jóval jellemzőbb lenne a bántalmazás (ahogy azt a feministák hazudják), hanem mert ez az, amivel sajtóvisszhangot, az emberek figyelmét meg lehet nyerni: mert valójában a férfiak többsége is sokkal inkább kiakad ezen, sokkal inkább hajlandó segíteni ennek az áldozatain, mint a férfi áldozatokon.

Pedig ha az emberi jogi harcosok komolyan vennék azt, amit mondanak, akkor sokkal inkább kéne küzdeniük egy (az ő szóhasználatukkal élve) egyértelműen "marginalizált" csoportért, a bántalmazás férfi áldozataiért, mégis nagyon-nagyon kevesen teszik ezt.

Deansdale 2020.09.16. 21:26:17

@Glokta: Hja, milyen abszurd hogy a nőket nevezik marginalizált csoportnak, akik folyamatosan a társadalom figyelmének középpontjában állnak, a férfiak meg persze nem marginalizáltak annak ellenére sem, hogy a politikai vezetés és a társadalom törzse egyaránt teljesen nyíltan neveti ki ill. söpri a szőnyeg alá a férfiak gondjait.
www.youtube.com/watch?v=iRWUsn4yyJI

nextnick 2020.09.16. 23:18:19

@KalmanBlog:
Most abban maradtak a szülők, hogy egyelőre figyelik, nem csinálnak semmit. A legtöbb gyerek inkább pozitívan nyilatkozott róla (főleg fiú osztály persze, két csaj panaszkodott).
Az is érdekes, hogy lehet a háta mögött valami véleményvezér, aki szerint ő "szexista", mert a szülők írták a fb csoportba, hogy a gyerekek ezt mondják róla és amikor én is kérdeztem a gyerekemet, ő is ezt mondta, hogy ahhoz képest, hogy tanár tűrhető (jobb mint az előző) s mikor meséltem neki, hogy állítólag a nőkről rosszakat mond, akkor hozzátette, hogy hát igen egy kicsit "szexista". Én meg nem is tudtam, hogy ő ismeri ezt a szót :-D.

nextnick 2020.09.16. 23:20:12

@csi szi: Nem, max. egy olvasója szvsz :-).

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.09.17. 04:11:49

@nextnick: Az új tanár Deannek, vagy Dean az új tanárnak? :D

Deansdale 2020.09.17. 07:27:45

@nextnick: Én is találkoztam hasonló esetekkel, és elszomorít, hogy ennyire hatásos az agymosás, már a fiatalok körében is elterjesztették a progresszív ökörségeket. Ha már a gyerekeink is ebben nőnek fel akkor mit várhatunk a jövőtől? Pedig azt gondolná az ember, hogy ebben az országban ez még nem jellemző, de sajnos akár a felnőttek háta mögött is terjed a dolog, hogy úgy mondjam. Pl. youtube csatornákon pofázik sok kretén wannabe influencer amit a szülők nem látnak, de sok gyerek igen.

Lorrh 2020.09.17. 11:48:49

@Deansdale: mi a csodálkozás tárgya? A fiatalok m-i-n-d-i-g a progresszivak, az öregek (mi) meg konzervatívak. Mióta világ áll azóta így van.
Fordítva lenne furcsa.

Deansdale 2020.09.17. 12:07:38

@Lorrh: Nem ez a gond, hanem hogy aki azt hitte, ha az oktatásban nincs erős agymosás ÉS a fiatalok nem néznek hagyományos médiát, akkor védve vannak a progresszív propagandától, az tévedett: olyan rejtett csatornákon is megy a dolog, amikre a szülők többsége nem gondol.

Kiegészítőleg: nem az a baj hogy a fiatalok hülyék, mert tényleg mindig azok voltak, hanem hogy ezt egyre hatékonyabban fordítja a saját javára egy olyan ideológia ami mögött igen komoly szociológiai/pszichológiai kutatások és félelmetes pénzek vannak. A fiatalok nyilván nem okai vagy gyökerei a problémának, viszont azt nem engedhetjük meg, hogy a kultúrmarxizmus tudtunkon kívül ill. akaratunk ellenére szélsőbalos hasznos hülyéket faragjon a saját gyermekeinkből, akik aztán a kultúránk hóhérai lesznek.

Madarász Henrik 2020.09.17. 19:02:42

@Lorrh: Ez nem így van, a neveltetéstől függ, Hitler idején Németországban a fiatalok többségéből meggyőződéses nemzetiszocialista lett az iskolai nevelés hatására, csak a háborús vereség miatt ábrándultak ki a rendszerből.

nextnick 2020.09.17. 20:25:11

@Deansdale: Azért ebben a korosztályban elég sokat számít a szülő véleménye, az enyém is kérdezte az álláspontomat, amikor elolvasagattam neki, hogy miket irkáltak nagyjából a szülők ... hát csak annyit tudtam mondani, hogy a finnugor elmélet most vitatott ill. hogy sztem nem szép dolog kiszekálni valakit a politikai nézetei miatt, főleg, ha amúgy jó tanár.

Amiket egyébként a nőkről mond állítólag "nem erősségük a hölgyeknek a logika, nőkkel nem lehet együtt dolgozni" azért ezek neccesek, az is azért kifejtős kérdés számomra, hogyaszondja "régen az ilyen hülyéket megverték és az úgy volt jó".
Amin viszont röhögtem, hogy felháborodtak, hogy a gyerekeket úgy szólítja meg, hogy dedós hülyék :-D - ezt vhogy nem érzékelik sokan, hogy ez egy stílus, humorral kell venni, vagy hogy mondjam, persze határmezsgye és sokaknál nem megy át.

MEg egy ilyen is volt, hogy "az igazi férfi ha hallja, hogy lányok énekelnek, akkor odamegy hozzájuk." Ez kifejezetten tetszett, áthallásos, szinte lírai :-) magyartanár is egyébként a muksó. Ma reggel ahogy vittem a gyerekeket a sulihoz ott állt kint az utcán cigizett és kovidosan köhögött.

Lorrh 2020.09.18. 09:35:09

@nextnick: "Azért ebben a korosztályban elég sokat számít a szülő véleménye"
Vagy pont ellene lázad és pont az ellenkezőjéért lelkesedik a fiatal, mint az apja-anyja.

@Deansdale: Nyilván erős agymosás van az oktatásban és már minden csatornán leplezetlenül folyik a manipuláció. Élesen két szélsőségre osztják a világot és kb semmi átjárás nincs már a nézetek között. Az elbutult emberiség már nem is tudna színeket, árnyalatokat megkülönböztetni: vagy fekete vagy fehér a világ.

Wildhunt 2020.09.18. 10:32:59

@Lorrh: Tapaqsztalatom szerint iganis számít a szülő véleménye. Csakhogy a tálalástól/tapasztalattól függően. Ha az előző 13-4-5-6 évben azt szokta meg, hogy apu/anyu igazat mond, amit mondanak és tanítanak az működik az életben és egybevág a tapasztalatával - elfogadja. Ha nem, hát akkor pedig azért számít, mert pontosan szembe fog vele menni.

Go Jóska 2020.09.21. 03:08:48

@nextnick: Érdekes dolog ez, hogy hogy változnak az idők. Én relatíve nem olyan régen érettségiztem, nem vagyok vén, de az igaz, hogy a facebook-korszak előtt volt (iwiw már volt).
Gimnáziumban volt egy biológiatanárom, aki a tantárgyát úgy egyébként jól tanította, de emellett voltak viselt dolgai. Na ő is nagyjából ilyeneket mondott, mint amiket leírsz, csak kevésbé finomkodva. Genetikánál a lányok génhibákkal szembeni nagyobb ellenállósága (az XX kromoszómapár miatt) említése után hozzátette, hogy "de attól még mi (férfiak) vagyunk a teremtés koronái; meg volt, hogy lányok valami hülye kérdésére, vagy problémázására legyintett egyet, hogy "nők..." - illetve még csak ezt se, hanem csak felrajzolt egy Vénusz-tükröt a táblára.
De nem ezért nem szerettük, a lányok föl se vették ezt, mi fiúk meg nevettünk rajta, némiképp helyeselve. Azért nem szerettük, mert egy vadállat volt, a legváratlanabb helyzetekben, bármiért nekiállt üvöltözni, teljesen önkényesen fegyelmezni, meg ilyesmi. Tettlegességig nem ment el, de anélkül is lehet terrorizálni. Szóval féltünk tőle, a fiúk is, a lányok meg egy kicsit jobban. De az a szó el sem hangzott vele kapcsolatban, hogy "szexista". Panasz az volt rá, de nem a "szexizmus" miatt, hanem a többi miatt. (Volt egyébként egy másik rossz tanárom is, az meg nő volt, és ugyanúgy testületileg utáltuk, fiúk-lányok egyaránt.)

Még talán említést érdemel egy másik eset: egyetemen volt egy tanárom, akit nagyjából mindenki szeretett (na, nem csak egy ilyen volt), jól is adott elő, lehetett is hozzá fordulni, ha valakinek kérdése volt, vizsgákon sem volt szigorú. (Talán még engedékenyebb is a kelleténél.) Még hozzátartozik, hogy előadásokon szeretett történeteket, illetve vicceket is mesélni.
Na, sok évvel egyetem után munkahelyen találkoztam egy végzős gyakornok lánnyal. Alapvetően rendes is volt, értette is a szakmát, szóval erre panasz nem lehet. De azért amikor szóba került az egyetem, és ez a tanár, kérdeztem felőle, azt mondta, hogy "hát, rendes, csak az a baj, hogy kissé szexista". Miért? Mert elsüt egy-két olyan viccet az előadásain.
Hát ennyit sikerült érzékenyíteni nagyjából 10-15 év alatt.

Go Jóska 2020.09.21. 04:07:47

@Deansdale: Jó későn szólok hozzá ehhez a vitához, de úgy láttam, hogy kimaradt néhány fontos érv. Kezdeném azzal, hogy, ha láttad Jurij Bezmenov előadását a bomlasztás módszertanáról (és, ha nem láttad, hát mit csináltál eddig, sürgősen pótolni!), akkor tudhatod, hogy ellentéteket, konfliktust szítani bármi mentén lehet. Mint ahogy tapasztalhatod is, ha körülnézel, hogy pontosan ez is történik. Ha már kifogynak az identitásokból, hát generálnak mesterségesen (pl. 99-féle nem), hogy lehessen valamit a többivel szembeállítani.
Persze a legkézenfekvőbb az etnikai törésvonalak mentén feszültséget kelteni. De, ha valaki azt mondja, hogy a nacionalizmus volt az az eszme, amelyik ezt elérte, az nem azt mondja, hogy azelőtt nem tudták, ki a magyar, ki a tót, ki a német. Hanem, Magyarországnál maradva, addig a tót is, meg a német is, de még bizonyos mértékig az oláh és a rác is, a Magyar Királyság alattvalójának tekintette magát. Kissé felületes hasonlattal, ahogy a Katolikus Egyháznak mindegy, milyen nyelven dicséred az Urat, itt is mindegy volt, milyen nyelven szolgálod a királyt. Még Mikszáth Kálmán Tót atyafiak-jában a főszereplők Kossuth Lajost ugyanannyira tisztelik, mint a magyarok.
Itt mesterségesen kellett etnikai feszültségeket kelteni, majd kiélezni, és ezt pont a nacionalizmus tette, amely szerint jobban számít, hogy mely népcsoporthoz tartozol, mint, hogy mely birodalomhoz/nemzethez - illetve a nemzetfogalmat is megváltoztatta, az etnikummal/népcsoporttal azonosítva. Egyedül a németeknél volt birodalomkovácsoló erő, ahol a sok kis grófságot az azonos nyelv mentén összehozta. Soknemzetiségű birodalmakat viszont bomlasztotta.
De a végére azért hozzátenném, hogy, ha körülötted minden nép nacionalista, akkor jobb, ha te is azzá válsz, és még keményebben, mint ők, különben elveszel.

nextnick 2020.09.21. 15:21:08

No, úgy fest, hogy már ki is rugták a hapsit ...
Egyelőre nem tudom, hogy pontosan miért, csak hogy "nem az iskola dolgozója többé."

nextnick 2020.09.21. 15:26:42

@Go Jóska:
Nekem is volt ilyen üvöltözős tanárnőm gimiben, megkeserítette 2-3 évemet, rettegtem tőle.

Utólag egyszer gondolkodtam ezen, hogy ki volt jó tanár, akire emlékszem egy hármas kritériumot találtam ki rá.
1. nem féltem tőle, 2. megtanította a tantárgyat, 3. nem untam halálra magam az órán

Ez alapján 3 tanárom volt ilyen, az egyik a biológia, de azt a tárgyat amúgy is szerettem, másik egy fizika tanár, hapsi - ő elismert tanár volt, még később ilyen díjakat is kapott és engem pl. csak egy évig tanított, de még az egyetemen is sokáig abból éltem, amit ott megértettem (a mechanikából). Meg volt egy angol tanárnő, akit sokan nem kedveltek, de így utólag meglepődve jöttem rá, hogy ő is megfelelt ennek a 3 feltételnek és az egy jó tanár volt.

Deansdale 2020.09.21. 17:18:51

@Go Jóska: Amiről te beszélsz az számomra a futballhuligán-baromnacionalizmus, az egymás fölösleges gyűlölete, amiben én nem osztozom. Viszont úgy érzem a különböző identitások egymás mellett futtatása egy időzített bomba, amit bárki aktiválhat ha tudja hogyan kell, és sajnos a globális elit ehhez igencsak ért. Ettől csak az lenne képes megvédeni egy bármilyen közösséget, ha erős közös identitása van és nincsenek külön csoportok. Pl. a mi esetünkben az ország minden lakójának legyen magyar identitása, ne legyen hatszámjegyű cigó meg zsidó meg satöbbi kisebbség, mert ezek mind potenciális konfliktusforrások, és nem azért mert én nem értem a birodalmi elvet, hanem mert látjuk hogy egy kis pénzzel és propagandával a Soros-félék bármikor "aktiválhatják" ezeket a kisebbségeket a többség ellen. Szerintem az utópista álom, hogy éljünk együtt békében. Aki nem magyarként gondol magára az húzzon el oda ahol az ő identitása lakik, ne itt rontsa a levegőt - és ebben nincs semmi rosszindulat, őt senki nem gyűlöli azért mert nem magyar, csak a történelem örökké ismétlődő tanulsága, hogy a különbözőség rossz vért szül. (Ez a régi magyar birodalomban azért nem jött ki, mert sok nemzetiség gyakorlatilag egy tőről fakadt vagy szinte ugyanolyan volt az identitása, értékrendje, így megtalálták a közös hangot. Egészen a 19-20. századig, amikoris elkezdtek mérgesedni az ellentétek és létrejöttek a törésvonalak.)

Ebbe a képbe most persze belerondított a háttérhatalom által megkezdett nyílt fajháború - ha nem fogunk össze a többi fehér nemzettel/nemzetiséggel akkor velük együtt megyünk a lecsóba. Én amúgyis szimpatizálok minden európai kultúrával, és örülnék ha össze tudnánk fogni, de azt továbbra sem tartanám jó ötletnek, hogy bármilyen fehér náció tagjai ideköltözzenek és itt létrehozzák a saját kultúrájuk egy buborékját. Asszimilálódjanak a magyarságba vagy húzzanak haza és a saját hazájukat védjék... A magyarok országát hagyjuk meg a magyaroknak. De amit fentebb is emlegettem, a futballhuligán értelmi szint, hogy fehér nemzetek/nemzetiségek gyűlöljék egymást múltbéli konfliktusok miatt, na az bődületes ostobaság.

KalmanBlog 2020.09.21. 20:00:02

@nextnick: Vannak ilyen turbószülők, akik amint valami nem tetszik nekik intézkednek. A "szexizmus" pedig a 21. században olyan, hogy simán kirúgják miatta. Szóval végülis nem meglepő. Kár érte. Érdekes egyébként, hogy ő maga ezt nem tudta, vagy nem érdekelte...

Go Jóska 2020.09.21. 20:25:06

@Deansdale: Ugyebár azzal kezdtem a hsz-t, hogy ellenntéteket szítani bármi mentén lehet, mint ahogy az történik is manapság. Igaz, nemzetiségi alapon a legkönnyebb. De ez nem jelenti azt, hogy nemzetállamban már ne lehetnének ellentétek. Vagy, hogy ne lehetne együttélni, ha mondjuk van egy közös értékrend. Ez utóbbi viszont megintcsak nem jelenti azt, hogy bölcs dolog lenne idegen népeket betelepíteni.
A válaszod nagyrésze összefoglalható azzal, hogy azért csak ne telepítsünk be idegeneket, mert abban mindig ott a baj csírája, csak arra várva, hogy valaki megöntözze. Ez így is van, én csupán leírtam, hogy mi is volt korábban az, amivel öntözték.

Amit viszont az utolsó bekezdésben leírsz, meg amit gyakran látok a blogodon egyébként is, az az amerikai fehér nacionalizmus importja. Kérlek vedd észre, hogy ugyanabba a hibába esel, mint a progresszívek, akik idegenből importálnak ideológiát egy az egyben, mit sem törődve azzal, hogy az inkompatibilis a helyi viszonyokkal! A "fehér nacionalizmus" egy amerikai találmány, és csak ott érvényes, mert abban a katyvaszban, ami ott van, csak a bőrszínükben találhatnak identitást. Európában, ahol ezeréves kultúrák vannak, nem kell sem kultúra-pótlék (képregényhősök, stb.), sem identitás-pótlék.
Tartózkodom attól, hogy minősítsem, milyen értelmi szint a fehér nacionalizmus importja, de sokkal logikusabbnak és helyénvalóbbnak tartom nem fátylat borítani máig ható múltbéli sérelmekre, pont azért, mert a hatása máig tart, és mert akik elkövették, azóta sem hagyták abba egy percre sem az ellenünk folytatott agressziót. Öleljem keblemre mondjuk a románt, csak mert fehér a bőre, miközben gyűlöl engem, bitorolja nemzetem földjét és elnyomja nemzettársaimat?
Különben is, mi magyarok, a sajátos nyelvünkkel, eleve egy sziget vagyunk a(z indoeurópai) fehérek között is, ugyanúgy, ahogy a négerek között lennénk.

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.09.21. 20:36:01

@KalmanBlog: Gyönyörűen fedi a jelenséget a Karen mém. Beszélni akarok a főnököddel, Kálmán!

KalmanBlog 2020.09.21. 21:59:42

@don Fefinho: Igen. Sajnos a vírustagadókra is ráhúzták a Karen mémet, így felemásan viszonyulok a Karenséghez. De tényleg nagyon jó és vicces mém. A legjobbak között van.

KalmanBlog 2020.09.21. 22:09:39

@Go Jóska:
> Különben is, mi magyarok, a sajátos nyelvünkkel, eleve egy sziget vagyunk a(z indoeurópai) fehérek között is, ugyanúgy, ahogy a négerek között lennénk.

Nagyon nem ugyanúgy. Megtanulsz angolul(!), és mehetsz üzletelni a Németekkel. Lehet, hogy ők járnak jobban, de te is jól járhatsz. Ugyanezt képzeld el Uganda Ruanda Burundi és Tanzánia körzetben.

Genetikailag sem állunk messze a németektől, sokan nem szeretik elismerni, de a törökök kiűzése utáni betelepítések, illetve a monarchia német iparosainak beáramlása során elég jól összekeveredtünk.

Barátaim éltek pár évet Kolozsvárott, őszerintük nincs ellentét a románok és a magyarok között a közember szintjén. Alapvetően amellett vagyok, hogy a gyerekeim magyar párt találjanak maguknak, de ha valamelyikük egy csinos/szép szál románnal állítana be, hát bele tudnék törődni. Ugyanezt négerrel el sem tudom képzelni.

Én egyértelműen a fehér nacionalizmus mellett vagyok a "sima" nacionalizmus kiegészítése vagy kiterjesztéseként. Ha a többi európai nemzet elbukik, akkor nekünk is sokkal nehezebb dolgunk lesz. Ráadásul a hagyományos vetélkedésnek a területért semmi értelme nincsen addig, ameddig mindegyikünk fogyóban van, és a kisebbségbe kerülés pályáján. Oldjuk meg ezt a problémát egymást segítve, aztán ha már rendbe jöttünk demográfiailag, akkor kezdhetünk újra egymással háborúzgatni a területért! Csak tartanánk már ott!

don Fefinho · http://bunkonyilas.blog.hu/ 2020.09.21. 23:30:16

@KalmanBlog: "Nagyon nem ugyanúgy. Megtanulsz angolul(!), és mehetsz üzletelni a Németekkel. Lehet, hogy ők járnak jobban, de te is jól járhatsz. Ugyanezt képzeld el Uganda Ruanda Burundi és Tanzánia körzetben."

Na, igen, az ugandai, ruandai, burundi vagy tanzán származású afroamerikai beleszületve sem képes normálisan elsajátítani a saját anyanyelvét, olyan förmedvények lesznek helyette belőle, mint a pidgin/ebonics.

Aki még nem látta, sürgősen pótolja, és nézze meg az "Empire of dust" című filmet.

"Sajnos a vírustagadókra is ráhúzták" - rá, csak magukat lövik vele lábon, hiszen szemmel láthatóan nem értik magát a mémet. :D Megmondalak, ha nem húzol maszkot, Karen! Ó az irónia.

Go Jóska 2020.09.21. 23:44:00

@KalmanBlog:
>ha valamelyikük egy csinos/szép szál románnal állítana be, hát bele tudnék törődni. Ugyanezt négerrel el sem tudom képzelni.

Hát én meg románnal is csak úgy, ha biztos lehetek, hogy a gyereket magyarnak nevelik. Mert az ilyen vegyes házasságnál szükségszerűség, hogy az egyik fél identitása elvész.

>Oldjuk meg ezt a problémát egymást segítve, aztán ha már rendbe jöttünk demográfiailag, akkor kezdhetünk újra egymással háborúzgatni a területért! Csak tartanánk már ott!

Lóf...! Ebben a tekintetben sem nem szükséges, sem nem előnyös az ellenségeinkkel összefogni. A népesedési probléma megoldásához nem kell külső segítség, és, mivel a cél pontosan az ellenség kiszaporodása a területről, hát pont az a jó, ha ők nem tudják megoldani a saját népesedési problémájukat.

Deansdale 2020.09.22. 16:59:18

@Go Jóska: A többi fehér kultúra nekem nem ellenségem, inkább afféle unokatestvérként tekintek rájuk, különösen most, hogy a zsidók a többi fajt hergelik a mi elpusztításunkra. Tetszik vagy sem, a fehér faj a sok elhülyített színes számára egy brancsnak minősül, gyökeresen akarnak kiirtani minket, így hiába böki a te szemed a román vagy a ruszki, ha nem fogunk össze velük akkor mindannyiunknak annyi. Ez nem csak népszaporulat kérdése, egyrészt a 6Mrd+ színessel a <9 millió magyar úgysem tud versenyt futni, másrészt akarna a tököm az utolsó fehér szigetek egyikeként megmaradni a világban, amíg végül be nem darálnak erővel. És ez nem valami hülye amcsi duma, szerintem a világ jelen eseményei egyértelműen jelzik a globalisták által kijelölt jövőbeni irányt. Az a terv, hogy magyarként megmentjük magunkat miközben a többi európai kultúra elsüllyed, szerintem ha sikerrel járna is egy szar világhoz vezetne, de amúgyis esélytelennek tartom.

Go Jóska 2020.09.23. 00:11:47

@Deansdale:
>A többi fehér kultúra nekem nem ellenségem, inkább afféle unokatestvérként tekintek rájuk

Hiába nem tartod őket ellenségnek, ha ők viszont annak tartanak téged. Így ez csak annyit ér, hogy védekezés nélkül beléd döfhetik a kést.

<a fehér faj a sok elhülyített színes számára egy brancsnak minősül, gyökeresen akarnak kiirtani minket

Hát azért a színesbőrűek sem egy hivemind, hogy mindegyik ugyanazt gondolja. Olyan nagyon én sem szeretem a négereket, de azért ne felejtsünk el egyvalamit: minket, magyarokat, a négerek nem bántottak, az arabok sem. Akik olyan csúnyán, példa nélküli aljassággal elbántak velünk, azok mind fehérek voltak. Ezért még nem kell befogadni egymillió rapefuggee-t, de a miheztartás végett ezt tartsuk észben! Azt is, hogy nem csak a födet rabolták el, nem csak a maradék országot fosztották ki, de bizony népirtások is voltak minden megszállt országrészben! Ezt figyelembevéve magasztalja valaki "fehér testvéreit", ha még van hozzá kedve! Amilyen brutálisak a szerbek tudnak lenni, azt a négerek se tudják felülmúlni, de a románokat, meg a cseheket sem kell félteni!
Nekem a magam részéről mindegy, hogy "fehér testvéreim", vagy négerek irtják ki a népemet. Egyformán ellenemre van mindkettő, és küzdeni kell mindkettő ellen.

És itt visszatérnék arra, amit korábban írtam, hogy mi magyarok a(z indoeurópai) fehérek között is egyedül vagyunk. Ott a tengernyi szláv körülöttünk, a latinoknak is van egy hatalmas tömbje, a germánoknak is. Nekünk meg? Talán a finnek meg az észtek távoli rokonaink (de az olyan távoli, mint az angol az orosztól, vagy még távolabbi), meg pár jelentéktelen szibériai törzs, meg nagyon-nagyon távoli rokonok talán a török népek. Ha meg teljesen elvetjük a "finnugorizmust", akkor meg izolátum vagyunk, és teljesen egyedül vagyunk.

Egyébként valamikor nálad olvastam azt a felvetést, hogy népünket talán csak az iszlám menthetné meg a végromlástól, mert az visszahelyezi a nőket a helyükre, ami a feltétele a megfelelő népszaporulatnak. És ez nem is bolondság. (Pedig nekem se volna kedvem ahhoz a sok hülyeséghez, amit az iszlám a férfiaknak is előír.)