HTML

Deansdale

Férfiszféra: antifeminizmus, nőzés, satöbbi. Ja, és táplálkozás.

Utolsó kommentek

Kiegészítés az előző TGM-cikkhez

2015.08.31. 12:52 Deansdale

Többen kifogásolták, hogy a TGM cikkében található "férfiak felül, nők alul" kijelentést tágabb, társadalmi értelemben cáfoltam, holott lehetséges, hogy ő azt kizárólag a párkapcsolatokra értette. Oké. Bár szerintem az egész cikk társadalmi problémákat feszeget, amiben talán logikusabb ezt a pontot is úgy kezelni, rajtam ne múljék, cáfolom párkapcsolati értelemben is.

Engedtessék meg egy elméleti felvezetés, mielőtt az elemzésre térnénk.

TGM felfogásában a hagyomány egy mesterségesen létrehozott valami, a hatalomban lévők eszköze a hatalmuk megtartására, aminek az igazsággal vagy valósággal nincs semmiféle kapcsolata. Úgy tekint a hagyományra, mint az ateista közfelfogás a vallásra: egy népbutító eszmerendszer ami csak arra szolgál, hogy a birkákat könnyebben kordában lehessen tartani. Csakhogy a (népi) hagyomány legtöbbször nem egy felülről lefelé építkező valami, és nem is mesterségesen keletkezik valakik megrendelésére, hanem a nép teremti saját magának, a saját megfigyeléseire alapozva. Vagyis nem a hagyomány mondja meg mi a természetes, hanem a természet azt, hogy mi legyen hagyományos. Például a nemi szerepek (amikről tulajdonképpen beszélünk) nem egy férfiközpontú hatalmi struktúra fejéből kipattanva váltak hagyománnyá, hanem az optimális túlélési stratégia elemeit sűrítették egy könnyen átadható és átvehető, logikus csomagba. Egy emberi közösség fennmaradásának legfontosabb központi eleme a gyerek, ezért a gyerek érdeke az első. Szülni csak nő tud, ezért a nő érdeke a második. Minden másra ott a mastercard férfi... Míg a nő szül, szoptat, vagy épp a csecsemő szempontjából elementáris fontosságú anya-gyerek szálakat kötözgeti szorosabbra, addig valaki másnak kell élelmet szereznie, másnak kell a gondjukat viselnie. Lehetne vitatni, hogy erre a feladatra ki lenne a legjobb jelölt, de a monogám társadalmakban ez automatikusan a férjet/apát jelenti, értelemszerű okokból. Magyarul egy iparosodás előtt létező emberi közösség fennmaradásának optimális stratégiája az, hogy a szüléssel és gyerekneveléssel kapcsolatos feladatokat a nő végzi (hiszen azok nagy részét nem is tudná más), minden másra pedig... Tudjuk. A túlélés hierarchiája a gyerek > nő > férfi, tehát a nő a gyereknevelés eszköze, a férfi meg a nőé.

És itt van a kutya elásva, ugyanis a férfi igenis alá van rendelve a nő és a gyerekek érdekeinek, egyértelműen ráosztott visszautasíthatatlan feladata védelmük és táplálásuk. Egy klasszikus monogám társadalomban a férfi nem léphet le csak úgy, a házasság elsősorban reá nézve kényszerítő erő - benntartja a kapcsolatban amiben jóval több felelősség és kötelesség várja, mint "hatalom" vagy önző öröm. Családfőnek lenni az iparosodás előtti világban 99,9% felelősség és munka volt, meg 0,1% "hatalom".

Miért jár a férfiaknak a családfőség, ha egyszer ők vannak a nők érdekei alá rendelve, és miért jár a családfőség (bármilyen csekély) hatalommal? Ennek praktikus okai vannak, és semmi köze valamiféle patriarchális nőelnyomáshoz. Amíg a család eltartásához szükséges munka dandárját a férfi végzi, a nő ilyen értelemben automatikusan szorul kiegészítő szerepkörbe - ami, vegyük észre, nem azt jelenti, hogy az ő jelentősége lenne kisebb, sőt. A férfi kiszolgálja a családot, a nő pedig a férfit, hiszen egyértelmű önérdeke, hogy az igavonó ökör aki a családot szolgálja a lehető leghatékonyabban tudjon dolgozni. Ez egy csereüzlet, egy szimbiózis amiben a felek kölcsönösen szolgálják egymást, mert ez áll mindenki érdekében. Az ökör napközben szánt, a nő pedig esténként zabot vet az ökör elé. Mekkora hülyének kell lenni ahhoz, hogy valaki azt képzelje, a nők "elnyomott" helyzetben voltak mert vacsorát kellett tenniük a férjeik elé... "Ki kellett szolgálniuk" azt az embert aki cserébe rájuk áldozta az egész életét, véres verítékkel szántott nyáron és vágta a tüzelőt télen, kevés ünnepnaptól eltekintve nap mint nap, szabadság vagy nyaralás nélkül, amíg le nem rokkant vagy meg nem halt. Nem arról van szó, hogy a nők élete csupa habcsók és körömvirág lett volna, mert a kiegészítő munkák és a gyereknevelés sem volt túlságosan könnyű annak idején, de az egyáltalán nem véletlen, hogy a nők kizárólag akkor végeztek férfimunkát, ha valamilyen krízis elkerülhetetlenné tette.

Az úgynevezett patriarchális családmodell a gyerekek és nők kiszolgálására épült fel, mivel ez bizonyult a legjobb túlélési stratégiának. Laikusoknak talán paradoxonnak hangozhat, hogy bár a férfi a családfő, ez nem a saját érdekében, nem a saját hatalmi mániájának vagy kényelmének kiszolgálására volt így, hanem azért, hogy a lehető leghatékonyabban szolgálhassa a család érdekeit. Már a biblia is arról ír, hogy a családfőnek hogyan s miként kell szolgálnia a családot. A patriarchális családban a férfi az unverzális munkagép, a nagy teherbírású robot ami folyamatosan gürcöl, hogy mindenkinek legyen mit enni - és ezért cserébe a nő karbantartja ezt a robotot.

Sokaknak az böki a csőrét, hogy a hagyományos rendben a családfő szava szent. Nyugodtan tegyük el a kereplőt, ez sem az a globális nőellenes férfiösszeesküvés aminek a feministák rémálmodják. A mindennapokban ez a "szent szó" kimerült annyiban, hogy a férfi megmondhatta, babot vagy zabkását főzzön az asszony arra a hétre. A férjek nem ugráltatták és nem táncoltatták a családot, nem tetriszeztek velük a hátsó udvaron, nem rángatták őket dróton, mint bábukat. Ha a családfő hazaért az egész napos mezőgazdasági munkából örült ha egyenesen tudott nézni, megette a vacsorát és talán volt szex, vagy nem, de jött az alvás és másnap az ismételt gürcölés. A férfi megkérdőjelezhetetlen hatalma a család fölött a hétköznapokban egyszerű fikció volt, egy üres gondolat aminek semmi jelentősége - akkor kaphatott csak szerepet, ha valami vészhelyzet állt elő. Akkor pedig teljes joggal irányított a férfi, hiszen a képességei jobban megfeleltek erre, mint az (esetleg éppen szülő vagy szoptató) feleségéi. A férj strapabíró volt és erős, valószínűleg jártas a bot vagy a kasza forgatásában, netán harcolt is már farkasokkal, betyárokkal. Tökéletesen egyértelmű, hogy ha egy váratlan szituációban valakinek tényleg irányítani kellett a családot, erre ő volt a legalkalmasabb. Nem azért, mert a férfiak nőgyűlöletükben egy nőelnyomó rendszert hoztak létre a férfiak kényelmének kiszolgálására, hanem mert még vészhelyzetben is a férfi szolgálta a család túlélését a képességeivel, nem ritkán a saját élete feláldozásával. Amikor a gyerekre rádől a szekér vagy egy róka fosztogatja a tyúkólat nincs idő variálni, hogy a szigorúan egyenjogú és demokratikus családvezetés milyen ellenintézkedés foganatosítását szavazza meg. Kell egy vezető, aki azonnal cselekszik, és erre az univerzális munkagép, a nagy teherbírású robot alkalmasabb, mint a nő, aki ösztöneitől fogva hajlamosabb pánikba esni, döntésképtelenné válni, elveszíteni szem elől a többség érdekét a gyerekei vagy a saját túlélése érdekében. Az pedig nem működik, hogy a nő a családfő, és csak vészhelyzetekben ugrik a vezetés joga a férfira. Ehhez olyan kifinomult helyzetfelismerés és kommunikáció lenne szükséges minden érintett fél részéről, ami az emberek többségében nincs meg - arról nem is beszélve, hogy a gyerekek megértik-e, mikor kihez kell fordulni a problémájukkal, kinek az utasításait kell követniük.

Ez egy marhahosszú bevezető volt ahhoz, hogy megértsük, mit is jelent a párkapcsolatokra vonatkozóan a hagyomány, miszerint "férfi felül, nő alul". Ezek után lehet elkezdeni boncolgatni, hogy TGM miféle sületlenségeket beszél:

"Amikor megjelentek a minden emberi lény egyenlőségét föltételező vagy indítványozó tanok – keresztyénség, buddhizmus, fölvilágosodás, szocializmus –, akkor a mindenkori, adott hatalmi struktúra szószólói mindig azt mondták, hogy ezek a tanok „természetellenesek”, hiszen azt, hogy mi a „természetes”, a hagyomány mondja meg. Márpedig ha az a hagyomány, hogy a férfiak vannak fölül, és a nők vannak alul, akkor ez a természetes – és akkor azok, akik ennek az ellenkezőjét hirdetik, szétzúzzák „a civilizációnkat”, nem értik az ösztönélet mélységeit, megfosztanak bennünket a „madonna és ribanc” romantikájától."

Először is, amit ő itt hagyománynak nevez, uszkve 100 éve megszűnt a nyugati kultúrkörben. A párkapcsolatokra nézve nincsen semmilyen törvény, rendelet vagy szabály ami a férfit a nő fölé helyezné. Minden egyes párkapcsolatban szabadon dönthetnek, hogy hogyan osztják meg a feladatokat és felelősségeket, és akinek a másik fél ajánlata nem tetszik, azt semmi nem kényszeríti maradásra. Ha létezett is patriarchális recept a családok felépítésére, annak semmiféle direkt befolyása nincs a modern emberekre. Ennek ellenére TGM valami jelenleg is zajló harcot vízionál, amit egy 100 éve halott jogrend védelmében folytat Orbán Viki, mint hegemón patriarchális strukturalista, vagy valami ilyesmi. Talán időutazó lehet, akit összezavart a kvantumszél, és azt hiszi, hogy a feministák még mindig a már rég letűnt törvények ellen hadakoznak, amiben a gonosz antifeministák akadályozzák őket.

"a mindenkori, adott hatalmi struktúra szószólói"

Másodszor azt hiszi, hogy a párkapcsolatok kérdése valamiféle központi "hatalmi struktúra" asztala. Mintha a palástos-országalmás főpatriarcha szószóló döntené el, hogy Géza vagy Julcsa kapcsolataiban ki a főnök. Magánemberek a magánéletükben esetleg még ma is próbálnak igazodni a hagyományokhoz, de ez nem jelent semmiféle központi irányítást, főleg olyat nem, ami nőellenes férfiösszeesküvést feltételez. Vannak nők akik hagyományos szerepekben akarnak élni, és vannak férfiak akik nem - hol van ebben a szisztematikus nőelnyomás? Orbán nem hirdetett szent dzsihádot a hagyományrombolók ellen, senki nem nyilatkozott a tévének vagy rádiónak, hogy márpedig a férfiaknak kell felül maradni (amiről tudjuk, mennyire értelmetlen elképzelés).

"hogy mi a „természetes”, a hagyomány mondja meg"

Harmadszor azt képzeli, hogy a hagyomány ugyanennek a nem létező hatalmi struktúrának a mesterséges kreálmánya, amivel a zsarnokságukat takargatják. Az antifeministák szerint viszont nem azért természetes valami, mert egy hatalomféltő csoport szerint az a "hagyományos". Azért természetes valami, mert sokezer évre visszamenőleg ez szolgálta leginkább a túlélésünket. A jelenben talán már nem ezek a szerepek optimálisak - de mint kettővel fentebb jeleztem, ez irreleváns, hiszen jó rég leromboltuk őket.

"Márpedig ha az a hagyomány, hogy a férfiak vannak fölül, és a nők vannak alul, akkor ez a természetes"

Ez nem hagyomány kérdése, ahogy már írtam, ahogyan azt is, hogy a "férfi felül, nő alul" micsoda szemfényvesztő illúzió, micsoda félreértelmezése a patriarchális értékeknek és prioritásoknak.

"azok, akik ennek az ellenkezőjét hirdetik"

Amit TGM egész eddig magyarázott, annak ellenkezője a "nő felül, férfi alul"... Vagyis amit a feministák hirdetnek. Érdekes módon a hagyományos szerepeken nem változtatnak semmit, mert szülni most is csak nő tud, a férfitól meg ugyanúgy elvárják, hogy dolgozzon - csak a modern feminista rendben a háziasszony nem tartja karban a robotot, nem eteti az igavonó ökröt, mert az "elnyomás" lenne. A modern feminista rendben ugyanúgy a férfi van a nő érdekei alá rendelve, csak most már azokat a kis engedményeket és kompenzációkat is elvették tőle, ami korábban esetleg egy kis lelki nyugalmat adhatott. Ahogy Fedrz kolléga írta: a patriarchális rend a bot meg a répa; a feminista rend a két bot. Az új rendben nem egyenrangúság van, hanem a férfi egyértelmű rabszolga, akinek semmiféle joga nincs semmire, csak feladatai és felelősségei vannak.

"szétzúzzák „a civilizációnkat”"

Nem tudom miért tette a civilizációnkat idézőjelbe; szerinte ez vagy nem civilizáció, vagy nem a miénk. Mindegy is, a fontos az, hogy az alapállítás teljesen igaz. Az eredmények az ablakon kinézve és a statisztikákban egyaránt láthatóak: a nyugat hanyatlik, a születésszám a béka segge alatt, a gazdaság botladozik, az életszínvonal zuhan, s közben a nők a férfiak torkát szorongatják ahelyett hogy együtt oldanánk meg a közös problémákat. Egyelőre a feminizmus semmiféle civilizációépítő tendenciát nem mutatott fel - kizárólag már létező civilizációkban jelenik meg, amik aztán rögvest hanyatlani kezdenek. Mutasson fel valaki egy feminista államot ami önállóan fejlődött civilizációvá, és elkezdhetünk komolyan tárgyalni a témáról.

"nem értik az ösztönélet mélységeit"

Hogy a fenébe érthetnének az ösztönökről bármit is olyan emberek, akik entellektüell gőggel lenézik azokat? Mit érthet a nemek eltérő ösztöneiről egy olyan ideológiailag elkötelezett zombi, aki szerint a férfi és nő teljesen azonos és egyforma, csak a gonosz nőellenes társadalom neveli őket különbözőképpen? A házasságok száma csökken, a válásoké pedig növekszik, érdekes módon nagyjából pont arányosan azzal, ahogy a férfiak társadalmi státuszát mesterséges eszközökkel átszivattyúzzák a nőkhöz. Pontosan arról van szó, amit TGM gunyorosan elintéz egy kézlegyintéssel.

"megfosztanak bennünket a „madonna és ribanc” romantikájától"

Ez színtiszta szalmabáb, az antifeministák ilyen retardált hülyeségben nem utaznak. De ha komolyan vesszük a hülye szavakat is, akkor viszont adódnak a kérdések: a feminizmus megfoszt valakit a madonna és ribanc romantikájától? Hogyan? Egyáltalán mi ennek a romantikája, és hogyan lehet ettől valakit megfosztani? Azok harcolnának ez ellen a fogalmi párosítás ellen, akik slutwalkon hirdetik hogy ribancok, aztán meg arról papolnak, hogy minden nő erkölcsös, hiszen minden amit egy nő tesz erkölcsössé válik azáltal, hogy egy nő teszi? Bármely slutwalkos idióta önmagát állítja a madonna-ribanc romantika élő szobrának. Mindenesetre ennek az antifeminizmushoz nincs hangyányi köze se.

...

TGM szerint létezik valamiféle férfiösszeesküvés, ami kijátszotta, hogy a párkapcsolatokban a férfiaknak jó legyen, a nőknek meg rossz. Ennek a jelenben semmi jele vagy bizonyítéka, ezért a múltban keresi ezeket, de ott sincsenek - csakhát mivel a múlt nincs az emberek orrára kötve, oda bármit lehet hazudni. Például hogy a jobbágy nyugágyban szürcsölte a margarítát míg a felesége szántott-vetett, hiszen "férfi felül, nő alul".

36 komment

Címkék: feminizmus

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

TamasGM 2015.08.31. 20:11:39

Nem azt gondolom a hagyományról, amit ön nekem tulajdonít. A témáról írtam (igaz, jó régen), kérem, majd nézze meg, ha ráér. Szívélyes üdvözlettel (& köszönettel a Dinamó Műhely blog kommentelőjének, aki írására fölhívta a figyelmemet), TGM

Tamás Nagypál 2015.08.31. 20:19:05

"a férfitól meg ugyanúgy elvárják, hogy dolgozzon - csak a modern feminista rendben a háziasszony nem tartja karban a robotot, nem eteti az igavonó ökröt, mert az "elnyomás" lenne. A modern feminista rendben ugyanúgy a férfi van a nő érdekei alá rendelve, csak most már azokat a kis engedményeket és kompenzációkat is elvették tőle, ami korábban esetleg egy kis lelki nyugalmat adhatott."

Talán a kapitalizmus hajnalán feminista összeesküvők vették el erőszakkal a földeket a parasztoktól, arra kényszerítve a földönfutóvá tett férfiakat és nőket, hogy gyárakban dolgozzanak éjjel-nappap éhbérért? Vagy amikor nyugaton a tőke neoliberális forradalma eljátszotta ugyanezt a 70-es évektől kezdődően a szakszervezetek és a jóléti állam intézményeinek erőszakos felszámolásával, hogy a munkabéreket mesterségesen lefelé nyomja és bekényszerítse a munkaerőpiacra az addig háztartásbeli nőket, hogy aztán pár év után a férj és feleség összjövedelme alig érje el azt, amit korábban a dolgozó férfi egyedül keresett, na szerinted az is a feministák összeesküvése volt? Ma nem csak a férfitól, hanem a nőtől, diáktól, nyugdíjastól, betegtől, tehát mindenkitől "elvárják" hogy non-stop dolgozzon, egyre kevesebb pénzért. Ez sem a férfiaknak, sem a nőknek, sem a diákoknak, sem a nyugdíjasoknak, sem a betegeknek nem érdeke. Csak hát mindenki szorong és a másikat hibáztatja. A tőkének ez maga a Kánaán.

sshbb (törölt) 2015.08.31. 20:35:00

@TamasGM: "köszönettel a Dinamó Műhely blog kommentelőjének, aki írására fölhívta a figyelmemet"

Mindezt azért, hogy végre megkezdődjön, vagy ha megkezdődött, folytatódjon egyfajta párbeszéd a különféle politikai felek között. Magam a párbeszéd híve vagyok, nem az elzárkózásé. És merek reménykedni, hogy még jó pár ember a számos politikai térfélen.

Deansdale 2015.08.31. 20:44:35

@TamasGM: Szívesen megnézem, de a gugli ennyi információ alapján nem találja. Egy link, vagy legalább egy pontos cím sokat segítene (feltételezve hogy neten elérhető az anyag).

Mindazonáltal kritikaíráskor csak a rendelkezésre álló írásból tudtam kiindulni, és abból a fenti következtetés adódott.

Számíthatok esetleg valamilyen vitára is, vagy ez csak afféle villámlátogatás?

Deansdale 2015.08.31. 20:55:43

@Tamás Nagypál: Részemről mindent a feministák számlájára írni kb. ugyanolyan tévedés lenne mint másvalakinek mindent a kapitalizmuséra. Ettől függetlenül sokmindenben eljátszották a maguk szerepét (ahogyan a kapitalisták is). Például az anyák kirángatása az otthonaikból és a munkába állításuk kifejezett célja volt a feminizmusnak, amiért rengeteget dolgoztak - erre adhatnék többtucat idézetet is a vezéregyéniségeiktől. A modern feminizmust '63-ban elindító könyv Betty Friedantől tulajdonképpen azzal robbant be a köztudatba, hogy milyen unalmas és szörnyű a nőknek otthon lenni, bezzeg a munka világa milyen csodálatos, tele van önkifejezéssel... Ha a tőkét akarjuk hibáztatni, akkor el lehet gondolkodni, hogy a rokkefeller alapítvány miért is pénzelte ezeket a feministákat.

Deansdale 2015.08.31. 21:11:15

@sshbb: Sajnos nincsenek illúzióim. Én egy egyszerű ember vagyok a megszokottnál méretesebb igazságszeretettel, ugyanakkor nincs türelmem sem szóvirágokat gyártani az üzeneteim álcázására vagy az ellenfelek tőrbecsalására, sem pedig órákat strategizálni hogy mindenféle retorikai/szemantikai fiszfaszokkal ne tudjanak sarokba szorítani. Nyilvánvaló, hogy TGM-nek sokkal nagyobb múltja van a verbális manipulációk terén, még ha hajlandó is lenne vitára, ennek valószínűleg nem az lenne a célja, hogy >derítsük ki közösen az igazságot<, hanem hogy retorikai eszközökkel próbáljon meg félreállítani a presztízsét megőrzendő. Nevezz cinikusnak, de tényleg nagyon sokáig próbáltam érdemi vitába bonyolódni bármilyen progresszív alfajjal, és még soha senki nem volt hajlandó ütköztetni a nézeteit. Márpedig minden más csak szócséplés. Vagy elkezdjük kibeszélni, hogy a fizetési különbség a nemek teljes bértömegeire vonatkoztatott átlag, vagyis NEM azonos munkára értendő, és akkor TGM nyílt színen bevallja, hogy hátigen... Vagy nem. Kérem tegyék meg tétjeiket, hogy melyik valószínűbb.

Tamás Nagypál 2015.08.31. 21:50:40

@Deansdale: Nem veszed észre, hogy 1963-ban a világ női lakosságának többsége (a polgári családok privilegizált nőtagjait és a kapitalista árutermelésbe még be nem kapcsolt területeket leszámítva) már több mint egy évszázada bérmunkásként (vagy árutermelő rabszolgaként) dolgozott. Ez létrehozott egy olyan objektív érdekegyenlőséget a nemek között a dolgozó osztályokban, ami a polgári rétegeknél nem létezett. Ezért küzdöttek a második vonalas feministák a 60-as években a középosztálybeli nők munkába állásáért. Ugyanakkor ez a küzdelem egybeesett az ipari munka nyugati válságával (a globalizálódó világ perifériájára száműzésével), és az új, posztindusztriális munka fogalmának individualizálódásával (önmegvalósítás stb.). Ezzel mind a középosztálybeli feminizmus, mind az egykori ipari munkásság jobbra tolódott ideológiailag, a piacon véges számú erőforrásokért versengő egyének halmazára szakadt szét, és megkezdődött a rivális identitás-csoportok bűnbakként megbélyegzése. De ha megnézed kik nyernek ténylegesen ezen a versenyen pl. a férfilobbi és a női lobbi között, mindkét csoport felső osztályának tagjait fogod megtalálni. A többségnek ez a szardobálás nem érdeke.

2015.09.01. 04:15:04

@Deansdale: Megint olyan fontos dolgokról feledkezel meg, mint a társadalom egészének civilizáció általi átalakulása, ami nem csak a nőket érintette.

Mellesleg a nők mindig dolgoztak. A középkorban is. Termeltek, eladtak, vettek, kereskedtek, varrtak, családi gazdaságot tartottak fenn a férfiakkal együtt. A munkaerőpiacra előbb és kissé máshogyan, de a férfiak nagy részét is be kellett terelgetni a feudalizmus után.

Ma meg egyetlen nő sem tarthatna a paneljében teheneket, meg kecskéket, miközben az irodista férje "családfenntartóként" családfősködik.

A vita nem a "munkán" megy itt. Régen sem azon ment, hanem a jogokon.

Egyébként a nők hagyományosan feldolgozó jellegű tevékenységét, vagy a gyereknevelést részemről kiegészítő tevékenységnek sem tartom. Megterhelés szempontjából azt is említettem, hogy engem a lekvárfőzés speciel jobban lefárasztott a hagyományos "férfitevékenységeknél".

Sok téren volt differenciáltabb és helyenként nagyobb intelligenciát és odafigyelést igénylő a férfiak "robotmunkájánál", de erről ne bocsátkozzunk vitába. Még azt is hozzáfűzném, hogy régen ez a munka még mindig inkább volt alkotómunka, mint "kiszolgálótevékenység", hiszen nem csak mosogatásból meg takarításból állt, ahogyan most állna egy htb nő élete, hanem kenyérsütésből, befőttkészítésből, hímzésből, varrásból és még sorolhatnám. Ebbe a részébe bele se szoktam kötni soha- hogy régen miért a feleség rakta a vacsorát a robotoló férj elé.

És már megbocsáss, de a gyerekneveléssel sincs semmiféle probléma, a mai feministák sem a nyakukból akarják kivetni, egyszerűen azt akarják, hogy apja is legyen a gyereknek. Ami két részről is indokolt. Egyrészt régen sem tudott az anya egész nap nevelni, a munkái miatt lehetősége se volt rá. A gyerekeket épp úgy a "köz" nevelte, mint most, esetleg mindez más formában valósult meg. Emellett nevelték egymást. Másrészt egy fiúgyereknek (meg lánygyereknek is) nagyobb lehetősége volt az apja mellett (is) felnőni, mert a családi gazdaságban nem volt jellemző a "karrierista" apa, aki hajnalban lelép melózni és a gyerek már rég alszik, mire hazaér. Ha le is lépett, a nagyobbak is mentek vele. A "több gyerek" többek között emiatt is lehetett nagyobb érték, mivel nem egy szál férfi tartotta el egy nagycsaládot, hanem a 12-14 évesek nagyjából már megtermelhették, amit elfogyasztottak.
A születésszám ma részben emiatt is csökken, feminizmustól függetlenül a társadalom hasonló átalakulásával párhuzamosan mindenhol. Ha nagyobb születésszámra vágynunk, ezt a "robotoló", "önfenntartó" rendszert kellene visszahozni, hogy a gyerek erőforrás (is) lehessen, ne "ráfizetés".

A gyerekkel töltött relatíve kevés idő problémáját meg, ami a mai társadalomban mindkét szülőt érinti, a munkahelyek és munkafolyamatok családbarátabbá tételével lehetne orvosolni, amire ti talán megint azt felelnétek, hogy egy "nőcentrikus" intézkedés, erre megy el az adónk, ahelyett, hogy a nők ülnének a fenekükön htb-ként, a férfiakat meg hagynák robotolni békében. Pedig úgy is felfogható, hogy a távmunka, otthonról végezhető munka, részmunkaidős állások, rugalmas munkaidő, teljesítmény alapú bérezés által az apáknak is lehetősége nyílik a gyerekeik mellett maradni.

Deansdale 2015.09.01. 08:06:53

@: "olyan fontos dolgokról feledkezel meg, mint a társadalom egészének civilizáció általi átalakulása"

Nem feledkeztem meg, szó van róla a cikkben ami alatt kommentelsz.

"Mellesleg a nők mindig dolgoztak."

Én is pont ezt mondtam.

"A vita nem a "munkán" megy itt. Régen sem azon ment, hanem a jogokon."

A kilométeres felvezetésbben bár nincs külön kifejtve, csak a sorok között, de a nemek jogait a kötelességeikhez igazították. A férfiaknak olyan jogokat adtak, amik lehetővé tették a munkagép és családfenntartó funkciójuk gyakorlását, a nőknek pedig olyanokat, amikkel a kiegészítő szerepet láthatták el tökéletesen. Ez csak modern szemmel "diszkrimináció", a fizikai munka világában teljesen logikus volt. Ahogy mondtam: így tudtak túlélni. Régen az emberek nem voltak egymással kompatibilisek mint most, és aki ezt nem érti meg annak nincs sok értelme a témához hozzászólni. Míg egy íróasztalnál vagy a futószalag mellett felválthatja a nő a férfit, a mezőgazdasági munkában egyértelműen kisebb a teljesítménye, ami szó szerint halálos következményekkel járhat. Járt is, voltak akik éhenhaltak annakidején.

Manapság sokan egyfolytában a jogokról beszélnek, csak a legfontosabb alapelvről feledkeznek meg, hogy a jogoknak és a felelősségeknek egyensúlyban kell lennie, mert csak így lehet egyensúlyban a teljes rendszer. Ez a patriarchális rendre igaz volt, a mai modernre nem (hála többek között a feminizmusnak).

"Sok téren volt differenciáltabb és helyenként nagyobb intelligenciát és odafigyelést igénylő a férfiak "robotmunkájánál", de erről ne bocsátkozzunk vitába."

Ne is, mert ez itt teljesen irreleváns :) Lekvárt főzni egy férfi is tud úgy mint egy nő, kaszálni...

"a gyerekneveléssel sincs semmiféle probléma, a mai feministák sem a nyakukból akarják kivetni"

Nem nagyon ismered a feministákat, ugye?
inforadio.hu/hir/tudositoink/hir-484789

"azt akarják, hogy apja is legyen a gyereknek."

Akarják a lófrászt, azt szeretnék ha valaki elvégezné a házimunkát, hogy nekik ne kelljen. Ami öröm van a gyerekkel azt továbbra is megtartanák maguknak, csak a munkát akarják a férfiakra tolni. Számold össze mennyi feminista cikk szól arról, hogy a férfiak is mosogassanak, meg mennyi arról, hogy a gyereknek szüksége van apai szerepmintákra...

"A gyerekkel töltött relatíve kevés idő problémáját meg, ami a mai társadalomban mindkét szülőt érinti, a munkahelyek és munkafolyamatok családbarátabbá tételével lehetne orvosolni"

Szerintem azzal lehetne, ha az anya nem kényszerülne munkára, és a samponeladási excel táblák vagy a teszkó pénztár helyett foglalkozhatna a gyerekekkel, akiket így nem a tévé meg a net nevelne föl, és nem is az agyilag lepukkant kortársak az óvodában, iskolában. Amíg a cégek a piacról élnek addig a saját pénzügyi érdekeik mindig fontosabbak lesznek az esetleges dolgozó anyákénál, így a feministák folyamatosan közgazdasági alapvetésekkel harcolnak ellenszélben. A realitásokkal nem szélmalomharcot kell vívni, hanem olyan irányba kell fordítani a vitorlát hogy neked dolgozzanak.

Barbaarb 2015.09.01. 08:13:55

@Deansdale:

A feminizmus inkább csak egy könnyű eszköz volt. Az emberek jóindulatán és együttérzésén alapuló mocskos munka.

Deansdale 2015.09.01. 08:16:24

@Tamás Nagypál: Amit írtál nem cáfolja az én állításomat. A feministák felelősségét a családok szétrombolásában nem csökkenti, hogy más erők csicskásaiként tették (ahogy az sem csökkentené ha saját szabad akaratukból tették volna).

Amúgy meg túlságosan sötéten látod a kapitalista rendszert, a bérmunkás nem rabszolga. Ha nincs kapitalista aki munkát adjon az embereknek, akkor marad a földtúrás, az egyéni vállalkozás (ami ugye szerves része a kapitalizmusnak), vagy az éhhalál. Esetleg számítson mindenki egy jóléti államra? Az ötlet érdekfeszítő, de még soha sehol nem sikerült megvalósítani, és akik megpróbálták csúnyán belebuktak.

2015.09.01. 08:39:51

@Deansdale: "a mezőgazdasági munkában egyértelműen kisebb a teljesítménye, ami szó szerint halálos következményekkel járhat. Járt is, voltak akik éhenhaltak annakidején"

A fogyasztás és erőforrásigény is igazodik a fizikai erőhöz. Egy nő lényegesen kevesebbet fogyaszt.
Az ázsiaiak se haltak éhen. :)

Tud a férfi lekvárt főzni, de ideje nem lett volna mindenre...

"Szerintem azzal lehetne, ha az anya nem kényszerülne munkára"

Viszont a gyereknek attól változatlanul nem lesz apja IS. Ha egy nőnek ez a szempont is fontos, nem törekszik arra, hogy ő otthon üljön, míg a férje robotoljon 12 órában. :)

2015.09.01. 08:42:01

@Deansdale: A linkelt cikk szélsőséges nézőpontot tükröz. Engem a nők hozzáállása érdekel, nem a szélsőséges feministáké.

A nők párkapcsolati elégedettségét márpedig az apa-gyerek kapcsolat minősége és az apa gyerekkel eltöltött IDEJE növeli legszignifikánsabban. Igen, jobban még a házimunka megosztásnál is. :)

Deansdale 2015.09.01. 08:44:19

@: "Viszont a gyereknek attól változatlanul nem lesz apja IS."

Tehát a választás annyi, hogy ne legyen se apja, se anyja - vagy pedig legalább anyja legyen. Ha mindkét fél dolgozik az semmilyen szempontból nem jobb, mint ha csak az egyik.

Deansdale 2015.09.01. 08:44:57

@: "Engem a nők hozzáállása érdekel, nem a szélsőséges feministáké."

Feministákat írtál, csak magadra vethetsz :)

2015.09.01. 08:48:54

@Deansdale: Nem, a választás az, hogy olyanná tesszük a társadalmat, hogy mindkettő lehessen. :)

"Feministákat írtál, csak magadra vethetsz :)"

Jogos- de nem a maréknyi szélsőségesre céloztam.
A ti szempontotokból az is feministának minősül, aki meg akarja osztani (ilyen módon) a gyereknevelést. Szólj, ha nem így van.

2015.09.01. 08:53:56

@Deansdale: "Tehát a választás annyi, hogy ne legyen se apja, se anyja"

Már csak azért is, mert egyre több nő nem menne bele abba a kapcsolatba, ahol a férfi 12 órában akar dolgozni, tőle meg htb szerepet vár el...
De vitázni ezen sem érdemes, mert szerinted nyilván a nők akarnak hülyeséget. :)

Barbaarb 2015.09.01. 11:21:52

@Deansdale: Nem buktak bele mindenütt, Szaúd-Arábiában például nem. :)

Barbaarb 2015.09.01. 11:24:15

@: Nem, feministának akkor minősül az ilyen, ha ezt az álláspontját másokra is rá akarja kényszeríteni, beszélni.

2015.09.01. 15:39:33

@Deansdale:

"Szívesen megnézem, de a gugli ennyi információ alapján nem találja. Egy link, vagy legalább egy pontos cím sokat segítene (feltételezve hogy neten elérhető az anyag)."

TGM: Vázlat a hagyományról
Elolvasható a Törzsi fogalmak I-II. c. tanulmánykötetben.
A Bookline-tól megrendelhető.
bookline.hu/product/home.action?_v=Tamas_Gaspar_Miklos_Torzsi_fogalmak_I_II_&id=8649&type=22

Alfőmérnök 2015.09.01. 15:43:45

@Deansdale: Nem tudom, észrevetted-e, hogy ez egy burkolt argumentum ad hominem volt TGM részéről? ("te olyan ember vagy, aki nem néz utána, hogy én miket írtam, tehát veled nem állok le vitázni")

Nem mintha TGM-et túlzottan érdekelné, hogy régebben mit írt. Találtam egy tanulmányát ebben a kötetben:
www.abelkiado.ro/hu/konyv/535/parbeszed-nemzetrol-nemzetkozisegrol

Így kezdődik:
"A múlt század nyolcvanas és kilencvenes éveiben foglalkoztam elméletileg a nemzeti problematikával, a róla szóló írásokat a Törzsi fogalmak című munkámban gyűjtöttük össze. Azóta politikai, filozófiai, társadalomelméleti nézeteim alaposan megváltoztak."

Valószínűleg a Törzsi fogalmakban kell keresni, hogy mit gondol(t) TGM a hagyományról.

Azért bescanneltem a tanulmányt, ne mondja, hogy nem próbált meg senki utánajárni. (Érinti a "hagyomány" problémáját is.)

m.blog.hu/ko/kocsogloxonesgloire/image/tgm1.jpeg
m.blog.hu/ko/kocsogloxonesgloire/image/tgm2.jpeg
m.blog.hu/ko/kocsogloxonesgloire/image/tgm3.jpeg
m.blog.hu/ko/kocsogloxonesgloire/image/tgm4.jpeg

Deansdale 2015.09.01. 15:57:13

@Alfőmérnök: Alapból egy jóhiszemű ember vagyok, szemtől szembe és őszintén kommunikálok még az ellenfeleimmel is, és amíg nincs okom másra, addig valami hasonlót feltételezek róluk is. (Ezt az ember nyugodtan csinálhatja amíg a dolgoknak nincs tétje.) Ha az ellenfeleim mindenféle burkolt aljaskodásokba bocsátkoznak, az az ő bajuk. TGM kommentjét sem elemeztem túlságosan, ha volt benne burkolt tartalom az benne is maradt :) Persze a válaszomban azért jeleztem, hogy véleményt alkotni a kritizált írásról szokás, nem kötelező nekem ismerni senkinek a teljes munkásságát évtizedekre visszamenőleg, főleg ha neten nem is hozzáférhető. Egy vitában a régi munkákra hivatkozás nem érv - én se mondom neki, hogy azért beszél hülyeséget mert valahol egy cikkben 5 évvel ezelőtt már írtam valamit. Aki valamire hivatkozni akar, adja elő a helyszínen (vagy távozzék szemlesütve :)

Alfőmérnök 2015.09.01. 16:07:08

@Deansdale: :)

@Ahasverus: Kösz. A 3. cikk az, amit bescanneltem, ezek szerint tök fölöslegesen, gúglizni kellett volna előbb. :)

Alfőmérnök 2015.09.01. 16:15:13

@Deansdale: De azért az vicces, hogy olyasvalaki kéri számon rajtad, hogy tudd, mit írt régebben, aki bevallottan megváltoztatta az álláspontját, és vissza se olvasta, amit korábban írt. :)

-JzK- 2015.09.02. 10:01:00

TGM hivatalos Facebook oldalán kaptál válaszokat az olvasóktól:

www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153140149246220&id=10542011219&comment_id=10153141868806220&reply_comment_id=10153144421786220

"A linkelt cikk sugárzik a sötétségtől. Csak a szokásos. Sajnos."

"ha el tudod juttatni a fenti bloggernek egy nő véleményét: ostoba a cikke. Amúgy TGM nem azt mondja el, milyen legyen egy nő, hanem ő miért feminista, férfiként."

És TGM is válaszolt neked:

TGM Lábjegyzet a feminizmushoz szóló cikkhez: "Eszünk ágában sincs „semlegesíteni” pl. a nők és férfiak közötti különbséget, amely annyi gyönyörűség, izgalom, ihlet, boldogság és szabadság forrása, szemben a nők és férfiak közötti egyenlőtlenséggel, amely viszont megannyi boldogtalanság, szívtelenség, szolgaság, neurózis, gyűlölködés, igazságtalanság, szenvedés kútfeje." www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153151481126220&id=10542011219&comment_id=10153151481981220

Deansdale 2015.09.02. 11:14:09

@-JzK-: Nem is vártam mást. Maga TGM és a szimpatizánsai is csak azt csinálják amit írtam: "Nem vagyok hajlandó érdemi vitára mert te ........." <- ad hominem. Nem vitatnak, nem bizonyítanak és nem cáfolnak - az eszköztáruk annyi, hogy az ellenfél hülye, nem ért hozzá, bunkó paraszt. Komolyan sajnálom, hogy ilyen ellenfeleket választottam, egy óriási csalódás a feminizmus kollektív szellemi teljesítménye.

Jött ide talán 2 ember, aki mintha megpróbált volna vitába bocsátkozni, de az egyik eleve nem is volt feminista (egysmás), a másik pedig leadott egy figyelmeztető lövést aztán elmenekült (Inside man). Rajtuk kívül csak olyanok voltak, akik jelezték a vitaképtelenségüket és egy ad hominemmel távoztak (Whitenoir, Ambiorix, nexialista, különvélemény2, ésatöbbi). Sajnálatos.

Egyébként a lábjegyzetben mi az, hogy "biopolitikai baloldal"? Anyám, ez a legrosszabb előítéletek szellemét idézi... A német nemzetiszocialisták árja-elmélete volt egy tipikus baloldali biopolitikai elképzelés.

Deansdale 2015.09.02. 11:15:53

@Deansdale: Szigorúan csak melleslegesen jegyzem meg, de ha a hivatalos facebookján 26 ember lájkolta a cikkét akkor ennek az embernek kisebb a "tömegbázisa" mint nekem...

sshbb (törölt) 2015.09.02. 12:26:37

@Deansdale:

"Egyébként a lábjegyzetben mi az, hogy "biopolitikai baloldal"?"

Azt érdemes tudni, hogy a baloldal ódzkodik a biológiától, az evolúciós pszichológiától főleg. Szerintük biológia, mint tudomány, eszmeileg megalapozott a szociáldarwinizmusnak, az pedig a náci fajelméletnek. Csányi Vilmost például sokan a baloldalon fasisztának tartják - ami vicc.

Érdekes adalék:
hps.elte.hu/~km/biofobvalt.pdf

Ami számomra elképesztő, az TGM elmaradottsága a társadalomtudományok terén. Egy a műveltségéről elhíresült embertől furcsa azt látni, hogy még hisz a sötét középkor mára elavulttá vált elméletében. Hovatovább, neki a teóriája az (ami egyébként sok sekélyesen gondolkodónak a baloldalon), hogy a nőket az ókortól kezdve egészen napjainkig elnyomja a láthatatlan férfiuralom - és bár megszülettek a mozgalmak, melyek lázadtak a férfiuralom ellen, máig nem szabadította fel a nőket senki. Azért egy olyan intellektueltől, mint TGM, elvárná az ember, hogy ne nyaljon be egy ócska fantasy sztorit.

TGM emellett nem ismeri az evolúciós pszichológia eredményeit, s bár töménytelen fiatal nővel osztotta meg az ágyát (nagy kujon ám az öreg :P), fingja sincs a férfi és a női természetről. Igaz, láthatóan ő maga undorodik a biológiától és az evolúciós pszichológiától.

Én bevallom, régen TGM-olvasó voltam, de amióta az újjakobinus baloldal egyik vezető ideológusa lett, ritkán veszek a kezembe TGM-írást. Mára TGM eljutott egy Bogár László szintjére: áltudományos, okoskodó, végletesen leegyszerűsítő, túlromantizált, felszínes és gyűlölködő.

Deansdale 2015.09.03. 12:43:27

[Az antifeminista mozgalom] nem azt gondolja a nőkről, amit ön nekik tulajdonít. A témáról írtak már jó sokat, kérem, majd nézze meg, ha ráér. Szívélyes üdvözlettel: az antifeminista mozgalom

-JzK- 2015.09.30. 04:00:05

hirtv.hu/magyarorszageloben/utkozesek-1306082
"Ha Európa identitása egy kicsit megroppan, akkor annak valamennyien szívből örülhetünk." (TGM)

Deansdale 2015.09.30. 08:14:43

@-JzK-: Azt mondanám nem épelméjű, de túl sokan vannak a fajtájában ahhoz, hogy mind elmeroggyant legyen. Valószínűleg üresre mosta az agyukat a marxista ideológia, vagy olyan helyekről kapnak pénzt amiknek érdeke Európa hanyatlása. Így, hogy az USA által létrehozott és szponzorált ISIS gyakorlatilag lerohanja Európát a "menekültekkel" ez nem is olyan valószerűtlen elképzelés, mint egyébként lenne.
stormcloudsgathering.com/the-covert-origins-of-isis

-JzK- 2015.10.02. 09:09:54

@Deansdale:
Ezért van értelme TGM-et olvasni, mert ő explicite kimondja azt, amit a többi ballib írásából csak kikövetkeztetni lehet.

2015.10.03. 06:04:00

@-JzK-: TGM mára egy jakobinus seggfej lett. Több köze van Robespierre-hez, mint bármely libertariánus vagy anarchista szabadgondolkodóhoz.